Uncategorized | One News - Part 7

Notifiki

It-tifel li miet mil-meninġite kien ingħata t-tilqim meħtieġ

It-tifel ta’ erba’ snin li tilef ħajtu traġikament il-Ħadd li għadda minħabba l-marda tal-meninġita, kien ħa l-vaċċini kollha meħtieġa.

L-Awtoritajiet tas-Saħħa qalu li għalkemm dawn il-vaċċini jipproteġu l-bniedem minn ċertu mard, ma jipprevenux kull każ. Fil-fatt, studju juri li l-vaċċin huwa 70% effettiv fil-prevenzjoni ta’ dan it-tip ta’ mard. B’kollox hemm 90 tip ta’ batterji li jikkawża mard ta’ dan it-tip. Wieħed mill-vaċċini disponibbli jipproteġi l-bniedem kontra 13-il tip, filwaqt li l-ieħor jipproteġi kontra 10 tipi oħra.

Li wieħed jitlaqqam huwa l-aħjar mod biex ikun żguart li ttieħdu l-miżuri possibbli ta’ prevenzjoni.

Franza rrabjata wara kummenti negattivi mill-Italja

Franza sejħet għall-ambaxxatur Taljan wara li d-Deputat Prim Ministru Taljan Luigi di Maio akkuża lill-Franċiżi li jisfruttaw lill-Afrika. Dan wara li nhar il-Ħadd li għadda, Luigi di Maio talab lill-Unjoni Ewropea biex timponi sanzjonijiet fuq Franza minħabba l-politika tagħhom fl-Afrika.

Skontu, Franza qatt ma waqfet tikkolonizza għexieren ta’ stati Afrikani u għalhekk qal li jeħtieġ li tiġi indirizzata l-kawża ta’ dan.

Mitlub jikkummenta dwar dan il-każ, il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi Pierre Moscovici, sostna li r-relazzjoni bejn Franza u l-Italja hija importanti u awgura li jintemm dan il-kunflitt li qal li hu negattiv u ma jagħmilx sens.

Student tal-mediċina jgħin mara twelled wara li nqabdet fuq l-underground f’Londra

Student tal-mediċina għen mara twelled fuq underground f’Londra. Hamzah Selim, li għandu 21 sena, kien fi triqtu lejn id-dar wara ġurnata skola, meta l-għajta ta’ mara ġabitu f’postu.

“Kienet diġà tilfet ħafna demm, u kienet taħt xokk kbir. Ma stajtx ma nagħmel xejn”, saħaq l-istudent mal-midja.

Huwa għen lill-mara twelled u uża l-ġakketta tiegħu biex jipproteġi lit-tarbija mill-kesħa. Hekk kif il-ferrovija waslet fil-waqfa li jmiss, li kien l-istazzjon ta’ Warren Street f’Londra, l-omm u t-tarbija ttieħdu minnufih l-isptar għall-kura.

 L-MPE Mizzi: Bżonn ta’ aktar fondi għal programmi edukattivi u kulturali transkonfinali

 

 

Hi u tindirizza l-Parlament Ewropew, fir-rwol tagħha ta’ rapporteur fil-kumitat CULT, dwar dispożizzjonijiet speċifiċibl-għan ta’ koperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern, l-MPE Marlene Mizzi qalet li “dawn l-istrumenti ta’ finanzjament huma kruċjali jekk irridu li jkollna Unjoni li tappartjeni liċ-ċittadini, u li tagħtihom importanza irrispettivament min fejn ġejjin.

Aqra aktar

X’hemm mistur għalina fil-Festival tal-Barokk?

Għada s-Sibt 19 ta’ Jannar fl-Oratorju tal-Madonna tal-Karità biżwit il-Knisja tan-Nawfraġju ta’ San Pawl il-Belt Valletta se jkun hemm kunċert solo mill-mużiċista tal-vjola Lucile Boulanger. Il-festival se jieħu lill-pubbliku l-Isla fl-Oratorju ta’ Maddalena ai piedi di Cristo ta’ Antonio Caldara u mtella’ minn Divino Sospiro.

Aqra aktar

Intlaħqu 100% tal-miri finanzjarji tas-sena 2018 għal fondi Ewropej

– madwar €242 miljun investiment fl-infrasfruttura, sigurtà, xogħol, ħiliet, u livell ta’ għixien f’Malta

 

Malta laħqet il-miri finanzjarji taħt ir-regola tal-N+3 tal-fondi Ewropej fil-kuntest tal-programm ta’ fondi 2014-2020. Dan laħqitu fl-aħħar ta’ Diċembru 2018.

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia qal li l-miri kumulattivi taħt il-programmi tal-fondi Ewropej intlaħqu kollha. Malta investiet total ta’ madwar €242 miljun, u l-immaniġjar għaqli tal-fondi Ewropej illum huwa parti mis-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna.

 

Dan ifisser li Malta investiet il-fondi kollha allokati għaliha fil-ħin, u mhux se tkun qed tibgħat ebda fondi lura, hekk kif jistipula l-prinċipju ta’ automatic decommitment.

 

Skont dan il-prinċipju tal-Kummisjoni Ewropea, jekk ikun hemm fondi kommessi għal programm li ma jintefqux sal-iskadenzi stabbiliti f’dan il-programm, dawn il-fondi jintilfu u jintbgħatu lura.

 

Is-Segretarju Parlamentari spjega li din il-kisba se tkun qed tpoġġi it-tim ta’ negozjaturi Maltin f’pożizzjoni ferm iktar b’saħħitha sabiex niksbu ‘a fair deal’ fil-Multiannual Financial Framework (MFF) li jmiss, liema negozjati għandhom jagħlqu lejn l-aħħar tal-ħarifa dis-sena.

 

Il-programmi li għalihom intlaħqu t-targets kumulattivi finanzjarji jinkludu il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali (€104.8 miljun), il-Fond Soċjali Ewropew (€33.8 miljun), il-Fond ta’ Koeżjoni (€65 miljun),  il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (€20.9 miljun), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (€5.9 miljun), il-Fond għas-Sigurtà Interna (tal-Fruntieri) (€5.3 miljun), il-Fond għas-Sigurtà Interna (Pulizija) (€2.1 miljun), u l-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (€3.4 miljun).

 

Farrugia spjega li s-sena 2018 kienet waħda diffiċli għall-implementazzjoni tal-fondi Ewropej, iżda minkejja dan, Malta laħqet il-miri kollha tagħha mil-bidu tal-programm sa l-aħħar tas-sena li għaddiet.

 

Proġetti fl-infrastruttura jinkludu l-Kappara Junction, il-Marsa Junction Super Structures, Marsa-Hamrun Bypass, investiment sinifikati fl-infrastruttura tal-ilma, ir-Riġenerazzjoni tan-naħa t’isfel tal-Belt, u l-estenzjoni tax-Xewkija Industrial Park f’Għawdex.

 

Il-ftuħ riċenti tal-Mużew kontemporanju ġdid MUŻA huwa investiment ieħor. Proġetti li jikontribwixxu għat-titjib tal-livell ta’ għejxien jinkludu kreazzjoni u riabilitazzjoni ta’ housing units, kif ukoll l-MCAST Campus Master Plan.

 

‘Soft funds’ intużaw għall-iżvilupp ta’ tagħrif, ħiliet, u kompetenzi ta’ livelli varji tal-popolazzjoni permezz ta’ proġetti bħal One Tablet Per Child, ‘Access to Employment’ għan-nies vulnerabbli u l-iskema tal-ENDEAVOUR Scholarships.

 

Fis-sigurtà, saret l-ordni għall-patrol vessel ġdida, kif ukoll xiri ta’ software għat-twaqqif tal-Passenger Name Record System fost oħrajn.

 

L-iżvilupp tal-breakwater tal-Marsaxlokk, proġett ta’ taħriġ, u numru ta’ skemi differenti se jkomplu jtejbu x-xogħol u l-għejxien tas-sajjieda. Miljuni ta’ ewro ġew investiti għall-benefiċju tal-bdiewa u s-settur tal-agrikoltura, inkluż il-modernizzar tal-irziezet, xiri ta’ għodda, f’riġenerazzjoni ta’ toroq rurali u ħitan tas-sejjieħ, proġetti biex isaħħu organic practices, u għajnuna diretta għal bdiewa żgħażagħ.

Send this to a friend