Uncategorized | One News - Part 6

Notifiki

Il-qgħad jonqos bi 8.8% fi Frar

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi Frar li għadda il-qgħad naqas bi kważi disgħa fil-mija meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet.

Ċifri pprovduti mill-aġenzija Jobs Plus juru li fi Frar il-qgħad naqas b’mija u sitta u sebgħin ruħ minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qgħad biex sal-aħħar tax-xahar kien hemm anqas minn elf u disa’ mitt ruħ fuq il-kotba tal-qgħad.

L-NSO qal li l-qgħad naqas fil-kategoriji kollha bl-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena.

Joħroġ ukol li l-qgħad naqas kemm fost l-irġiel kif ukoll fost in-nisa. Il-qgħad fost l-irġiel niżel għal ftit anqas minn elf u tliet mija waqt li l-qgħad fost in-nisa naqas għal ħames mija u sitta u tletin.

Ċifri pożittivi wkoll dwar il-qgħad fost il-persuni b’diżabilità bl-istatistika turi li fi Frar l-għadda l-persuni b’diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu b’wieħed u sebgħin meta mqabbel ma’ Frar tas-sena li għaddiet biex issa hemm mitejn u ħmistax-il ruħ biss jirreġistraw għax-xogħol f’din il-kategorija ta’ ħaddiema.

Fost l-irġiel u n-nisa kollha jirreġistraw għax-xogħol, l-iktar xogħlijiet li fittxew kienu dawk marbuta ma’ xogħlijiet klerikali.

 

 

 

Jiddefendu lil Malta fil-Parlament Ewropew

Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista Alfred Sant sostna li Malta hi, u se tibqa’ tkun, stat li jirrispetta bis-sħiħ is-saltna tad-dritt u sostna li l-membri fil-Parlament Ewropej għandhom jiffaċċjaw il-fatti b’onestà.

Dr Sant qal dan it-Tnejn waqt li kienet qed tkun diskussa r-Riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f’Malta u fis-Slovakkja fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: Ħames midalji tad-deheb, tlieta fidda u midalja tal-bronż għall-atleti tal-Ispecial Olympics

Matul il-jum tas-sibt l-atleti Maltin rebħu xejn inqas minn ħames midalji tad-deheb, tlieta tal-fidda u midalja tal-bronż. Dawn is-suċċessi inkisbu mid-dixxiplini tal-għawm, bowling, ċikliżmu u l-atletika. Jakkumpanjaw lil dawn l-atleti u l-kontinġent Malti hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma’ martu Michelle Muscat flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari Anthony Agius Decelis.

 

BIL-FILMAT: Casa ma jridx li l-libell kontrieh ikompli jinstema’ qabel l-elezzjonijiet tal-PE

L-ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa talab biex il-proċeduri ta’ libell li fetħitlu l-ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi dwar kummetni libellużi fil-konfront tagħha ma jkomplux qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju li ġej.

Dan ħareġ fi tmiem is-seduta ta’ dalgħodu meta d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kkonferma li Casa ma jixtieqx li l-proċeduri tal-libell ikomplu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Aqra aktar

Franċiż jammetti li prova juża passaport Taljan falz biex jitlaq minn Malta

Franċiż ta’ 33 sena tressaq il-Qorti wara li nqabad juża passaport Taljan falz.

Issa Traore deher quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello iktar kmieni llum wara li lbieraħ ġie arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta hekk kif kien se jaqbad titjira lejn Ruma.

Traore ammetta għall-akkużi miġjuba kontrih.

Intant il-Prosekuzzjoni qalet li każijiet simili qed isiru iktar frekwenti u b’hekk il-Qorti tgħat lill-akkużat sentejn ħabs sospiżi għal tliet snin.

Inawgurat bust f’Dar Charles Miceli ta’ Monsinjur Victor Grech

Dar Charles Miceli, servizz ta’ Aftercare għal persuni li qed jirkupraw mid-dipendenza fuq id-droga, qed tiċċelebra għeluq is-sena minn mindu laqgħet l-ewwel klijenti. Fl-isfond ta’ 50 sena Anniversarju ta’ Caritas Malta, saru diversi attivitajiet ċelebrattivi mill-klijenti u l-istaff li jagħmlu parti minn din id-dar.

Nhar it-Tnejn 4 ta’ Marzu, ġie mistieden il-Monsinjur Victor Grech li wara Dun Fortunato Mizzi ddedika aktar minn 40 sena ta’ ħidma sħiħa fi ħdan Caritas Malta. Mons Grech iltaqa’ mal-grupp ta’ persuni li qed jibbenefikaw minn din id-dar u bħal dejjem sema’ l-persuni u tahom kelma ta’ faraġ. Aqra aktar

Send this to a friend