Proposti | One News

GĦAŻLA BEJN PRIJORITAJIET IRRESPONSABBLI U PJAN ĊAR

Ħamest’ijiem qabel il-poplu jagħmel l-għażla, Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Edward Scicluna u Gavin Gulia dalgħodu spjegaw il-proposti progressivi tal-Partit Laburista. Dawn huma proposti sostenibbli u reposnsabbli, costed mill-aktar team ekonomikament kompetenti. Il-proposti tal-PL ikomplu jibnu fuq is-suċċess ekonomiku li kellna f’din il-leġislatura. Gvern Laburista lest ikompli jwassal aktar ġid għand kulħadd. Aqra aktar

Kif bdiewa u sajjieda se jibbenefikaw bil-wegħdi tal-PL

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes u l-kandidat Clint Camilleri spjegaw dak li twettaq fil-qasam tal-biedja u sajd, u dak li qed iwiegħed Partit Laburista fil-Gvern.

Il-Prim Ministru qal li huwa settur żgħir imma ta’ importanza strateġika kbira. Huwa qasam regolat immens, u ħafna regoli ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ikun hemm, allura, limiti fuq kemm jista’ jintervjeni Gvern nazzjonali. F’dan is-settur setgħu saru ħafna wegħdiet mill-Partit Nazzjonalista, imma jkunu mhux sostenibbli u ma jistgħux jitwettqu. Dan jista’ jwassal għal sospensjoni ta’ affarijiet oħra li bdiewa jkunu qed igawdu minnu.

DAK LI TWETTAQ

Tnieda servizz ġdid tal-Extension Services, li permezz tiegħu jingħataw pariri lill-bdiewa.
Saret riċerka fl-Għammieri u sar ġbir u tkattir ta’ Riżorsi Ġenetiċi Agrikoli. Dan minbarra li ġie ffirmat Memorandum of Understanding mal-MCAST. Inħolqot mixtla tas-Siġar tal-Frott
u qed issir riċerka fl-Experimental Winery tal-Gvern fil-Buskett.

IL-PITKALIJA

Qed tingħata garanzija bankarja lill-bdiewa u ttieħdu miżuri biex tkun retifikata l-problema ta’ nuqqas ta’ kaxxi. Sar xogħol ta’ manutenzjoni infrastrutturali u kienet implimentata sistema ġdida tal-informatika.

Aqra aktar

WEGĦDA: Nifs ġdid lill-familji

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-kandidati Silvio Parnis u Rosianne Cutajar dalgħodu spjegaw il-ħafna miżuri li twettqu  biex jgħinu familji Maltin u Għadxin, u dak li Partit Laburista fil-Gvern lest iwettaq jekk jingħata fiduċja.

Dawn l-aħħar erba’ snin, il-piżijiet minn fuq il-familji naqsu billi raħsu l-kontijiet, naqsu t-taxxi, daħlu beneriċji ġodda bħaċ-childcare b’xejn.

Aqra aktar

WEGĦDA: Gvern Laburista jkabbar l-irwol tan-negozji fis-soċjetà

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat f’konferenza tal-aħbarijiet spjega il-proposti tal-Partit Laburista biex in-negozju jkollu rwol akbar fis-soċjetà. Il-Prim Ministru saħaq l-importanza li l-viżjoni ta’ Gvern Laburista mhijiex biss li n-negozji jgawdu minn numru ta’ vantaġġi iżda li n-negozju jkabbar is-sehem tiegħu fis-soċjetà fosthom billi n-negozji jdaħlu aktar miżuri favur il-ħaddiema.

Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri spjegat kif matul din il-leġiżlatura, Gvern Laburista kien pro-business bi skop dan għaliex illum in-numru ta’ ażjendi kiber b’erba’ darbiet ir-rata taħt l-amministrazzjoni preċedenti, l-investiment dirett barrani żdied b’terz, l-impjiegi żdiedu b’aktar milli żdiedu fi 15-il sena L-anqas livell ta’ qgħad fl-istorja ta’ pajjiżna u d-depositi tal-familji mal-banek kibru b’41%.

Min-naħa tiegħu, l-kandidat Laburista Aaron Farrugia żied fuq dak li wettaq dan il-Gvern u qal li l-proposti mħabbra huma xhieda li dan il-Gvern aktar minn qatt qabel se jkun favur in-negozju. Sostna li Gvern laburista fl-aħħar erba’ snin assigura li l-ġid jitqassam ma’ kulħadd u li biex negozju jirnexxi jeħtieġ li tkompli ssir ħidma favur il-ħaddiema.

Għalhekk, fil-leġiżlatura li jmiss Gvern Laburista se jerġa jkun pro-business, kif juru dawn il-proposti:

Aqra aktar

Wegħdi biex l-ekonomija taħdem għalik

Il-Prim Minsitru Joseph Muscat dalgħodu spjega kif inħoloq il-Miraklu Ekonomiku Malti u dak li Gvern Laburista jwettaq jekk jerġa’ jkun elett. Fil-preżenza ta’ Stefan Zrinzo Azzopardi u Silvio Schembri, l-Prim Ministru qal li huma miżuri costed, imfassla dwar pjan simulat bid-dettalji. Minn naħa l-oħra, l-Oppożizzjoni għadha ma ppublikatx il-manifest elettorali.

Fakkar li bħala pajjiż, flimkien irnexxilna noħorġu lil Pajjiżna minn riċessjoni Nirreġistraw surplus finanzjarju, noħolqu rekord ta’ nies jaħdmu u nnaqsu t-taxxi għal kull min jaħdem. Dan minbarra li raħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal kulħadd.

Aqra aktar

Il-wegħdi tal-Partit Laburista għall-Għawdxin

Wara li Gvern laburista wettaq il-proposti għal Għawdex, illum wiegħed li se jkun qed ikompli bil-ħidma tiegħu biex Għawdex ikompli jipparteċipa bi sħiħ fis-suċċess ekonomiku. Fil-fatt, il-Prodott Gross Domestiku żdied b’medja ta’ 26 miljun, jiġifieri ħames darbiet aktar minn dik irreġistrata qabel l-2013. Għalhekk, b’din il-viżjoni, l-Partit Laburista għandu l-għan ewlieni li jgawdu l-Għawdxin:

Aqra aktar

Gvern Laburista jevalwa l-potenzjal ta’ TEATRU RJAL IMSAQQAF

Illum kienu ppreżentati l-miri ta’ Gvern Laburista fil-qasam kulturali jekk jingħata fiduċja mill-poplu Malti u Għadwxi nar it-tlieta ta’ Ġunju.

Il-Ministru Owen Bonniċi, fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, spjega l-importanza tas-settur kulturali fl-ekonomija Maltija, fejn xejn inqas minn 14,000 persuna taħdem f’dan il-qasam. Għalhekk jeħtieġ li dan is-settur ikompli jitjieb.

Fost il-proposti hemm li jkun evalwat il-potenzjal u l-fattibilta’ ta’ proġett għal saqaf ġdid konvertibbli għat-Teatru Rjal.

Is-saqaf isir b’senstittivita’ estetika partikolari li tixraq lil sit bħal dan. B’hekk tissolva anke l-problema tal-ħsejjes li jaffettwa lill-ġirien, inkluz l-uffiqini. Flimkien ma’ dan il-pass, isir impenn biex jikber il-potenzjal kummerċjali tat- Teatru Rjal.

Aqra aktar

Bħal ma nstabet soluzzjoni fil-każ tal-Enemalta, tinstab wkoll soluzzjoni għall-Air Malta

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Ministri Edward Zammit Lewis u Owen Bonnici ndirizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar dak li nkiseb u l-miri li għandu l-pajjiż fit-turiżmu u l-kultura.

Il-Ministru Zammit Lewis qal li ftit jiem ilu ġew iffirmati żewġ MOU ma’ tour operator u bank Ċiniż biex jiġu 10,000 turist Ċiniż lejn Malta. Il-Prim Ministru qal li se tkun sfida mhux żgħira, għaliex hemm kwistjoni ta’ nies imħarrġa, nies li jafu s-sistemi bankarji u kulinarji Ċiniżi, u aspetti oħra li jidhru żgħar imm fil-verità jagħmlu differenza kbira.

Il-Ministru Zammit Lewis spjega l-istrateġija ta’ tkabbir li għandu Gvern Laburista. L-aspirazzjoni hi li jattira lejn pajjiżna numru dejjem akbar ta’ turisti matul is- sena kollha. L-objettiv aħħari hu li kull turist jitkellem tajjeb, u jerġa’ jiġi Malta jew jirrakomanda lil pajjiżna. 

Aqra aktar

IL-WEGĦDI TAL-PARTIT LABURISTA FIL-QASAM SPORTIV

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Segretarju Parlamentari Chris Agius u d-Deputat Laburista Luciano Busuttil ippreżentaw il-prijoritajiet tal-Partit Laburista fil-qasam sportiv.

PARTEĊIPAZZJONI F’ATTIVITAJIET SPORTIVI

Mira ewlenija nazzjonali se tkun li kull tifla u tifel taħt is-sittax-il sena jkunu parteċipattivi u attivi f’xi tip ta’ sport.

Għal tfal ta’ familji li għandhom dħul baxx, ikunu introdotti eżenzjonjiet minn kull ħlasijiet għall-parteċipazzjoni f’after school programmes ta’ SportMalta.

Nemmnu li kulħadd għandu jkollu d-dritt u l-opportunità li jagħmel attività sportiva.

Aqra aktar

Send this to friend