Lokali | One News - Part 7

Notifiki

Ħelsien mill-arrest wara li hedded lit-tfajla b’arma tan-nar

Derin Mangion ta’ 42 sena minn Biżebbugia ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li fil-Qorti wieġeb mhux ħati li hedded lill-eks sieħba tiegħu Graziella Borg b’arma tan-nar. Il-każ seħħ il-Ħamis li għadda fis-siegħa u kwart ta’ wara nofsinhar f’Birkirkara. Allegatament l-imputat lemaħ lill-eks sieħba tiegħu li minnha għandu tifla tagħlaq il-ħanut fejn beda jheddida u uriha arma tan-nar- b’din tal-aħħar baqgħat ma nstabitx. Huwa akkużat ukoll li kien fil-pussess ta’ sikkina- lhiema arma nstabet fil-karozza kif ukoll li uża mezzi ċellulari biex jheddidha. Sorsi qalu lil ONE NEWS li l-imputat qal li beda jheddidha għaliex allegatament bdiet titfalu l-velenu fl-ikel. Il-prosekuzzjon i tmexxiet mill-Ispettur Elton Taliana.

Malta terga’ tikklassifika fi klassi ‘A’ ta’ S&P bis-saħħa tal-bidliet fl-ekonomija li wettaq dan il-Gvern

Malta reġa’ inagħtat ċertifikat ieħor pożittiv mill-aġenzija ta’ klassifikazzjoni ta’ kreditu internazzjonali Standard and Poors. Fl-istħarriġ li għamlet dwar pajjiżna Standard and Poors reġgħet ikkonfermat ir-rating ta’ A-/A-2 għall-pajjiżna bi tbassir pożittiv għall-futur.

Fl-analiżi indipendenti tagħha Standard and Poors qalet li r-rating li tat lil Malta huwa bbażat fuq tkabbir b’saħħtu flimkien mas-surplus u titjib fid-djun tal-Gvern. Madankollu filwaqt li nnutat li l-ekonomija miexja fuq ritmu tajjeb, Brexit jista’ jħalli xi effetti fuq dan l-andament. L-analisti indipendenti qalu wkoll li qed ibassru li t-tkabbir ekonomiku se jlaħħaq madwar l-4% bejn din is-sena u l-elfejn u tnejn u għoxrin. Fost il-proġetti li kkontribwixxew għal dan it-tkabbir kien hemm l-investiment fis-settur tal-enerġija u fl-infrastruttura tal-pajjiż.Aqra aktar

ARA: Il-post ta’ fejn qed tgħix il-puma li dehret timxi fuq il-bjut

Wara li l-Ħamis li għadda filmat mtella’ fuq Facebook qajjem diversi mistoqsijiet dwar kif jista’ jkun hemm Puma, li hija annimal eżotiku tgħix ġo bitħa qalb nurmu ta’ residenzi privati. Dakinhar stess il-Minsteru għall-Ambjent kien spjega li d’dan il-każ ma kien hemm xejn irregolari hekk kif is-sid ta’ dan l-annimal kellu l-permessi kollha neċessarji. Qal ukoll li minn spezzjonijiet li jsiru minn żmien għal żmien qatt ma deher li kien hemm xi nuqqas jew abbuż fiż-żamma tal-annimal.

Dakinhar ukoll rapporti fil-media lokali kkwotaw lill-ġirien ta’ sid din il-puma jgħidu li qatt ma raw xi ħapa ħażina fiż-żamma tagħha u li dan l-annimal qatt ma ħareġ miż-żona allokata għalih.

Intant’ b’reazzjoni għal dan kollu sid il-puma, Etienne Gracey tella’ filmat fuq is-sit soċjali Facebook fejn were lilu jilgħab ma dan l-annimal li deher leali u fidil ħafna lejn sidu. Dan l-annimal saħansitra għandu żona kbira riżervata għalih fuq wara tar-residenza tas-sid. Din iż-żona jidher li saħansitra fiha post fejn il-puma tkun tista timraħ, tilgħab u tistkenn mill-elementi bl-aktar mod sigur.Aqra aktar

“Jekk taraw lil xi ħadd fil-bżonn, ieqfu agħtu l-għajnuna” – żagħżugħ li għen anzjan li ma setax ikompli jsuq

“Jekk taraw lil xi ħadd fil-bżonn, ieqfu agħtu l-għajnuna”. Dan huwa l-appell ta’ Nico Abela – żagħżugħ li l-għajnuna f’waqtha tiegħu kienet kruċjali biex evitat dak li seta’ żviluppa f’inċident ikrah fit-toroq Maltin.

Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook spjega li meta kien xogħol il-Ġimgħa waranofsinhar, beda jisma’ l-għajjat u t-tpaqpieq ta’ nies li kienu qed isuqu fit-triq. Mill-kameras tas-sigurtà tal-ħanut li jaħdem fih, ra anzjan wieqaf bil-karozza fil-bypass ta’ Birkirkara f’post fejn mhux biss poġġa lilu nnifsu f’riskju, iżda wkoll nies li kienu qed isuqu fit-triq.Aqra aktar

Ir-raħħala jeħtieġu appoġġ sħiħ biex ikomplu bil-ħidma tagħhom – Alfred Sant

Waqt żjara f’razzett tal-baqar f’Ta’ Kerċem Għawdex, Alfred Sant qal li r-raħħala Għawdxin u Maltin jeħtieġu appoġġ sħiħ mill-Gvern biex ikun żgurat ħidmiethom fil-produzzjoni tal-ħalib. Ir-raħħala qed jaffaċċjaw kompetizzjoni żbilanċjata minn mindu Malta ngħaqdet mal-UE. Filwaqt li r-raħħala Għawdxin u Maltin jaħdmu fuq skala żgħira ħafna, il-kompetituri Ewropej tagħhom għandhom azjendi agrikoli fuq skala ferm akbar li jippermettulhom joħorġu bi prezzijiet aħjar.Aqra aktar

Belti ta’ 45 sena arrestat wara li nqabad b’aktar minn 15-il kilo droga

Ħidma oħra mill-Pulizija fl-aħħar sigħat wasslet għall-arrest ta’ raġel ta’ 45 sena mill-Belt iżda li joqgħod Ħaż-Żebbuġ wara li l-Ħamis filgħaxija nqabad bi b’aktar minn 15-il kilo droga lesta biex tiġi ttraffikata.

Il-Pulizija qalet li d-droga nstabet fi tfittxija li saret f’karozza li kien qiegħed isuq ir-raġel stess fil-Belt. Irriżulta li fil-karozza nstabu kważi 15-il kilo tal-pjanta kannabis, kollha jew parti minnha, lesta għall-bejgħ. Tfittxijiet ulterjuri li saru fir-residenza tal-istess individwu f’Ħaż-Żebbuġ wasslu fis-sejba ta’ iktar droga fosthom 300 gramma ta’ raża tal-kannabis, 80 gramma kokaina u aktar kannabis.

Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Audrey Demicoli li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta Maġisterjali. Ir-raġel ser jitressaq taħt arrest is-Sibt quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Dr C. Stafrace Żammit akkużat bil-pussess mhux għall-użu personali tal-istess mediċina perikoluża.

Sistemi inovattivi tal-enerġija fis-suq Malti

Kulma jmur l-innovazzjoni f’sistemi ta’ enerġija li tiġġedded qed tkompli tavvanza b’kumpanija lokali qed timporta f’Malta sistema li mhux biss tagħti eżekuzzjoni tal-enerġija massima iżda tnaqqas il-konsum elettriku kif ukoll l-impatt ambjentali.

ONE news tkellem mal-inġinier tal-LG, Leonardo Catanzaro, li spjega li s-sistema għandha sensors li jaqraw it-temperatura u l-umdità ta’ barra biex tkun tista’ tikkontrolla t-temperatura ta’ ġewwa.

Aqra aktar

Kelba ċkejkna twassal għall-arrest tal-moħħ wara ċirku kbir ta’ droga

Jordan Azzopardi ta’ 29 sena li jgħix f’residenza lussuża fil-Madliena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kien il-moħħ wara t-traffikar ta’ droga eroina u kokaina li kien qed isir minn bosta lokalitajiet fejn saru bosta rejds mill-pulizija fl-aħħar xhur.

Huwa tressaq il-Qorti flimkien ma’ Mario Abdilla ta’ 66 sena mill-Belt u mara ta’ 30 sena minn Bormla li isimha ma jistax jixxandar peress li hi omm ta’ 5 itfal.

Aqra aktar

Il-Qorti tordna l-arrest mill-ġdid ta’ wieħed mill-akkużati bil-bomba fil-Fgura

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Monica Vella ordnat l-arrest mill-ġdid ta’ Pawlu Farrugia ta’ 35 sena mix-Xgħajra magħruf bħala l-‘Kwattru’ li qed jiġi akkużat flimkien ma’ żewġt irġiel oħra b’bomba fil-Fgura fl-4 ta’ Jannar 2018.

Huwa ġie kkundanat ukoll sentenza ta’ priġunerija effettiva ta’ 15 il-xahar ħabs, wara li nstab ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqhu f’Awwissu li għadda u forna lill-Pulizija b’dettalji foloz.

Farrugia kien ingħata l-ħelsien mill-arrest f’Awissu tas-sena l-oħra mill-Imħallef Antonio Mizzi wara 5 xhur ta’ arrest preventiv. Dan wara li kien ġie arrestat f’Marzu tal-2018 f’operazzjoni mill-iskwadra tal-omiċidji, u ġie akkużat fil-qorti bl-attentat ta’ qtil tan-negozjant Mario Scicluna permezz ta’ bomba mal-karozza tiegħu.

Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Vella rrevokat iż-żewġ digrieti tal-ħelsien mill-arrest ta’ Awissu 2018 u Mejju 2015, ordnat l-arrest tiegħu mill-ġdid, u kif ukoll ordnat lill-imputat iħallas is-somma ta’ €35,000 bħala depożitu u €80,000 bħala garanzija personali. Hija kkundanatu priġunerija effettiva ta’ 15 il-xahar ħabs u multa ta’ €1,150.

Bl-attentat tal-qtil ta’ Mario Scicluna permezz ta’ bomba mal-karozza tiegħu li ma ħaditx kompletament qed jiġu akkużati wkoll Lorenzo Callus u Jonathan Farrugia. Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arnaud mill-Iskwadra tal-Omiċidji.

Send this to a friend