Lokali – Page 3056 – One News

Notifiki

Ma lestewx il-kors? Mhux problema, taħt il-PN jilħqu xorta

Fil-Parlament il-Ministru għall-Intern u Sigurta’ Nazzjonali Carmelo Abela kien mistoqsi jgħid jekk bejn l-1 ta’ Jannar 2005 u Marzu tal-2013 ġewx promossi uffiċjali fir-ranks ta’ Lieutenant Colonel u ta’ Colonel fil-Forzi Armati ta’ Malta mingħajr ma kellhom xi Staff Course barra l-pajjiż.
Irriżulta li fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, żewġ uffiċjali ma lestewx il-Formation course b’suċċess – wieħed għal darbtejn fuq raġuni medika, u l-ieħor fuq każ ta’ dixxiplina.
Iż-żewġ Uffiċjali msemmija baqgħu telgħin sat-tieni l-ogħla grad fl-Armata – Kurunell – u ħadd minnhom ma kien ġie mitlub jirrifondi xi spejjeż relatati mal-kors li ma temmewx.
Mill-20 Uffiċjal li ġew promossi għall-grad ta’ Logutenent Kurunell fil-Forzi Armati ta’ Malta, 15 ma kellhomx Staff Course barra l-pajjiż meta ġew promossi.

U mis-7 Uffiċjali li ġew promossi għall-grad ta’ Kurunell, ħamsa ma kellhomx Staff Course barra l-pajjiż meta ġew promossi.

Sajf kmieni fl-ajruport

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta laqa’ 415,409 passiġġier f’April, li jfisser żieda ta’ 5.7% fuq is-sena ta’ qabel.

Din iż-żieda bdiet il-perjodu tas-sajf fuq nota tassew pożittiva. Iċ-ċifra rreġistrata għal April hija kumparabbli man-numru ta’ passiġġieri li għaddew mill-ajruport f’Awwissu 2011 (427,575 passiġġier), li kien l-aqwa xahar għal dik is-sena.

Aqra aktar

Malta l-ewwel – lejn arja aktar nadifa

Malta kellha l-ikbar tnaqqis fid-diossidu tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea. Ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw li Malta naqqset dawn l-emmissjonijiet bi 26.9% fl-2015, meta mqabbel ma’ sena qabel.

Madwar il-pajjiżi kollha Ewropej, l-emmissjonijiet żdiedu b’0.7%.

Ħadna l-ewwel reazzjonijiet.

Konrad Mizzi | Ministru

Wara 25 sena ta’ Gvern Nazzjonalista u ta’ wegħdiet li l-Marsa Power Station  tingħalaq, dan il-Gvern għamel l-investimenti neċessarji biex isaħħaħ l-infrastuttura ġewwa Dellimara u biex il-Marsa Power Station setgħet intfiet fuq cold standby. Dan wassal għal tnaqqis kbir fl-emissjonijiet li flimkien mal-użu ta’ enerġija rinovabbli għen biex ikollna dan ir-riżultat tant sabiħ. Fix xhur li ġejjin, ladarba jkun hemm il-qalba għall-gas, inżarmaw il-Marsa Power Station darba għal dejjem u nneħħu ċ- ċumnija ta’ Delimara – dan se jwassal għal aktar tnaqqis fl-emmissjonijiet.

Jose Herrea | Ministru

Ir-riżultati juru l-impenn tal-Gvern li jtejjeb l-ambjent u l-legat li jrid iħalli f’dan il-qasam. Huma riżultati ta’ dan it-tip li primarjament ifissru kwalità t’arja aħjar għall-familji Maltin u Għawdxin kollha. Il-politika tagħna hija bbażata fuq energija aktar nafida u huwa bis-saħħa ta’ din l-enerġija li pajjiżna jista’ jkompli jivesti f’arja aktar nadifa għall-pajjiż kollu.

Screen Shot 2016-05-03 at 12.50.38

 

Din in-naħa jew dik in-naħa?

Għall-ewwel darba f’Malta, Transport Malta qed tintroduċi sistema ta’ tidal lane. L-ewwel miżuri ta’ dan it-tip qed jittieħdu fi Vjal Paul Boffa, Raħal Ġdid.

Taf x’inhi tidal lane, fejn trid issuq u meta? Jekk le ara dan il-filmat.

“Malta: investiment b’saħħtu” – il-KE

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet it-tbassir għar-Rebbiegħa u fih qalet li Malta għandha “investiment b’saħħtu.” F’rapport ieħor mill-iktar pożittiv, il-Kummissjoni Ewropea qalet li “wara tkabbir ekonomiku b’saħħtu iktar milli mistenni fl-2015, it-tkabbir mistenni jimmodera iżda se jibqa’ robust fl-2016 u l-2017.”

Aqra aktar

Steve Aoki ġej Malta

Id-DJ superstar Steve Aoki ġej Malta! Huwa ser ikun qed jagħlaq il-kunċert MTV li ser isir f’pajjiżna nhar it-28 ta’ Ġunju.

 

 

Screen Shot 2016-05-03 at 11.06.28

Malta protagonista fil-protezzjoni ta’ tfal fi kwistjonijiet internazzjonali

Dalgħodu ingħata bidu għall-konferenza li fiċ-ċentru tagħha hemm il-protezzjoni tat-tfal u l-liġi tal-familja.

Għaliha qed jattendu aktar minn 130 parteċipant minn pajjiżi differenti, biex jiddiskutu proċessi legali u etiċi, ħalli kemm jista’ jkun ma ssir ebda ħsara psikoloġika jew emozzjonali meta t-tfal jesperjenzaw firda fil-familja tagħhom.

Aqra aktar

Jum importanti għal Ira

 Illejla Ira Losco se tkun qed tagħmel l-ewwel provi fi Stokcholm u biex tħejji għal jum mill-iktar impenjattiv bdiet bi ‘breakfast’ tajjeb. B’ritratt mingħajr irtokk fuq facebook flimkien mal-platt bil-ġobon, il-perżut u l-bajd Ira kitbet li hija lesta biex tibda tħejji għall-ewwel prova. Awguri Ira.

ira

Send this to a friend