Lokali – Page 2992 – One News

Notifiki

Clifton Grima issa Onorevoli

Clifton Grima għadu kemm ħa l-ġurament ta’ lealtà lejn il-Kostituzzjoni, biex issa ħa post Leo Brincat, li rriżenja minn Ministru biex qiegħed iwettaq ħidma fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Preżenti l-Parlament kien hemm il-famija ta’ Grima, li minn issa jissejjaħ Onorevoli.

 

Iwaqqgħu l-akkużi fil-każ ta’ oħt Simon Busuttil

Irtirati l-akkużi bejn Diana Bajada u l-eks raġel tagħha Eucharist Bajada li bħalissa għaddejien minn proċess ta’ separazzjoni.

Diana Bajada, li hija oħt il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil spiċċat l-Qorti mixlija li ħebbet għar-raġel tagħha f’inċident li seħħ bejnithom f’Lulju li għaddha. Inċident li kien deskritt bħala wieħed vjolenti, bl-eks raġel ta’ Bajada jgħid li martu kienet arrestata wara li daħlet f’dahru flimkien ma’ missierha u sawwtu lill-fatiga ta’ 60 sena u anke aggrediet lilu fiżikament.

Aqra aktar

Il-PL iċanfar is-skiet dwar Beppe Fenech Adami

Beppe Fenech Adami u Simon Busuttil ma jistgħux jibqgħu siekta u jaħarbu milli jwieġbu. Iddikjara dan il-Partit Laburista, wara li l-Ħadd li għadda kienet żvelata storja fil-mezzi tax-xandir lokali, dwar allegat każ ta’ ħasil ta’ flus u drogi, li tinvolvi kumpanija bl-isem ta’ Baltimore. Kumpanija li wieħed mid-Diretturi tagħha m’huwa ħadd ħlief il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami.

“L-istess Fenech Adami u l-Kap tiegħu Simon Busuttil ma jistgħux jibqgħu jippruvaw jaħarbu u ma jwieġbux,” qal il-Partit Laburista. Aqra aktar

Minn fomm il-Kap… “In-numru ta’ nies irid jonqos.”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni reġa’ ddikjara b’mod ċar. Il-ħaddiema mal-gvern iridu jonqsu. Dan għamlu fi preżentazzjoni lill-imsieħba soċjali fejn għall-ewwel darba ddikjara li b’ħaddiema fis-servizz pubbliku mhux jifhem dawk li għandhom ‘position of trust’ u li jkunu maħtura mill-gvern tal-ġurnata. Aqra aktar

Simon Busuttil jikkonferma li se jkeċċi lill-ħaddiema tal-Gvern

Huwa ċar daqs il-kristall li l-Kap tal-Oppożizzjoni mhux biss lanqas jaf x’inhu jgħid, iżda qed jikkonferma ma’ kull jum li jgħaddi li jgħix f’kontradizzjoni.

Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota li fl-istess ħin li qal li ma jridx ikeċċi lill-ħaddiema tal-Gvern, Simon Busuttil qal li l-workforce hija kbira u jrid li jkeċċi l-ħaddiema b’mod gradwali. Jekk xi ħadd irid jipprova jifhem lill-Kap tal-Oppożizzjoni huwa qed jgħid li jrid inaqqas il-ħaddiema tal-Gvern mingħajr ma jnaqqashom. Dan huwa kejl ġdid li vvinta hu.

Aqra aktar

Irid jagħmel ewro mit-tanker ukoll

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, ma jitlifx okkażjoni waħda biex jiġbor il-flus anke jekk dan l-aħħar qal li daħħal tliet miljun ewro mill-iskema ċedoli.

Din id-darba se jkun it-tanker tal-gass li jagħtih l-okkażjoni jiġbor il-flus għax l-attività tal-Partit Nazzjonalista għall-Ħadd li ġej hija żjara Marsaxlokk u ġbir ta’ fondi fid-Dar Ċentrali.

Dan għax skont Simon Busuttil it-tanker huwa monument tal-koruzzjoni, anke jekk se jaqta’ l-użu taż-żejt li proprju kien is-sors tal-ikbar skandlu ta’ koruzzjoni f’pajjiżna. Skandlu li seħħ fi żmien gvern nazzjonalista.

Imħabbra qabża enormi fil-kwalità tas-servizz Meals on Wheels

Il-Gvern ħass il-ħtiega ta’ riforma tas-servizz Meals on Wheels, mhux biss biex jindirizza l-lista ta’ stennija izda wkoll biex jiġu ntrodotti prattiċi ġodda.

Il-Meals on Wheels huwa servizz offrut mid-Dipartiment tal-Anzjani, fejn min japplika jiġi offrut ikla li tikkonsisti f’żewġ platti u deżerta darba kuljum, jew fil-ġranet li dak li jkun jixtieq. Matul is-snin, dan is-servizz kiber tant li d-Dipartiment tal-Anzjani ma setax ilaħħaq iżjed mad-domanda u bdiet takkumula lista ta’ stennija sa mis-sena 2012. Apparti l-lista ta’ stennija, kemm il-prattiċi kif ukoll l-ekwipaggjament li kien jintuża saru qodma.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana ħabbret li esperti wettqu proċess dwar x’inhuma l-esiġenzi tal-lum fil-kuntest tal-prattiċi tal-food processing and handling moderni,  mhux biss minħabba l-kwalità tal-ikel imma wkoll minħabba s-saħħa u sigurta’ tal-klijenti.

Ġie wkoll imfassal menu mill-esperti biex ikunu koperti kull esiġenza tal-klijenti kif ukoll kundizzjonijiet kroniċi li jiddeterminaw x’tip ta’ ikel jista’ u għandu jiġi pprovdut lill-klijenti partikolari – u allura menu b’kontenut lactose free, gluten free kif ukoll għad-diabetiċi.

Aqra aktar

Biex it-temperatura fit-Teatru Manoel tkun kostanti s-sena kollha

Se jkun qed issir xogħol ta’ klimatizazzjoni fit-Teatru Manwel biex sa fl-aħħar ikun hemm sistema adegwata li twassal għal kontroll fit-temperaturi, kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa.

Dan se jsir permezz ta’ finanzjament ta’ miljun u erbgħa mitt elf ewro, bil-maġġoranza tal-finanzjament ġej minn fondi Ewropej. Spjega aktar dwar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej waqt żjara li għamel fit-Teatru Manwel dalgħodu.

Aqra aktar

Vjolenza, fotografija, il-Port il-Kbir, Shakespeare….

  •  Proġett artistiku li jinvolvi grupp ta’ nisa li għaddew minn vjolenza domestika.
  • Żgħażagħ u anzjani jikkollaboraw fuq proġett fotografiku.
  • Proġett li jinvolvi teenagers minn l-inħawi tal-Port il-Kbir li jirrakkontaw l-istejjer tagħhom permezz tal-film.

Dawn huma biss uħud mill-10  proġetti li ġew magħżula bħala benefiċjari għall-edizzjoni tal-2016 tal-Premju tal-President għall-Kreattività, fond b’element soċjali u komunitarju qawwi.

Aqra aktar

Bl-ajru imma mhux b’ajruplan – qatta’ ljieli mqajjem biex mil-Finlandja wasal Malta

Ilbieraħ wara nofsinhar membri tal-Birdlife osservaw kuċċarda li magħha kellha satellite tracker. Studju ta’ dan l-apparat irriżulta f’informazzjon interessanti: dan kien l-unika għasfur tat-tip tiegħu li din is-sena kellu tracker imwaħħal miegħu fil-Finlandja, minn fejn irriżulta li wasal l-għasfur.

Huwa ta’ sess maskili u faqqas aktar kmieni din is-sena fin-nofsinhar tal-Finlandja. Skont il-movimenti tal-għasfur bil-GPS, l-għasfur qatta’ ħafna ljieli mqajjem jivjaġġa fuq il-baħar, sakemm sab ruħu l-Buskett.

Aqra aktar

Send this to a friend