Lokali – Page 2620 – One News

Notifiki

Nitkellmu mal-ewwel ambaxxatriċi Maltija fi ħdan il-Women in Parliaments Global Forum

Ħidma li ilha għaddejja minn mindu Justyne Caruana bdiet tokkupa siġġu fil-parlament waslet biex ġiet rikonoxxuta fuq livell internazzjonali, hekk kif inħatret ambaxxatriċi għall-Malta fi ħdan il-Women il-Parliaments Global Forum.

Is-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana hija l-ewwel mara Maltija li se tokkupa l-kariga t’ambaxxatriċi għal Malta fi ħdan il-Women in Parliaments Global Forum.

Qabel is-seduta parlamentari, l-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia ppreżenta l-kariga l-ġdida lil Justyne Caruana, kariga li għas-segretarju parlamentari hija riżultat tax-xogħol li għamlet tul is-snin kemm ilha tagħmel parti mill-parlament malti.

Hija kariga li tfisser ukoll li żdied ix-xogħol għal Justyne Caruana. F’din l-intervista temmet tgħid li tħares ‘il quddiem biex tonora l-obbligi li ġġib magħha l-ħatra t’ambaxxatriċi.

Aqra aktar

“Ir-rapport m’għandux jibqa’ fuq l-ixkaffa” – Joseph Muscat lill-Kunsilli Lokali

Il-Prim Ministru talab lilll-Kunsilli Lokali biex  janalizzaw u jwieġbu għar-rapport tal-Awditur Ġenerali, li fih jikkritika l-mod kif jitmexxew il-finanzi tal-istess Kunsilli.

Dan l-appell sar waqt laqgħa tal-Kabinett fil-Mosta, li fiha kompla jisma’ t-tħassib u s-suġġerimenti tar-rappreżentanti tal-lokalitajiet tal-madwar.

Fir-rapport tiegħu dwar il-Kunsilli Lokali, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jinnota każijiet fejn ix-xiri ma sarx skont ir-regolamenti, fejn l-ispiża attwali eċċediet l-allokazzjoni tal-baġit, u fejn erba’ Kunsilli Lokali naqsu milli jipprovdu l-materjal kollu meħtieġ għall-verifika minn dan l-uffiċċju.

Aqra aktar

Kabinett qrib in-nies

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippresjeda laqgħa tal-Kabinett tal-Minsitri fil-Mosta. Il-laqgħat tal-Kabinett qed isiru ‘l barra mill-Berġa ta’ Kastilja. Din hija opportunità importanti ħafna fejn is-sindki u numru ta’ Kunsilliera jkunu jistgħu jsemmgħu leħinhom.

Aqra aktar

TWISSIJA TA’ KLIEM OXXEN F’DAN L-ARTIKLU – joffendu lil referee b’ommu li ħalliet din id-dinja

Il-Malta Football Referees Association tkellmet kontra kliem dispreġjattiv u oxxen fil-konfront tar-Referee Malcolm Spiteri, u ommu li tinsab f’dinja aħjar.

L-MFRA ikkundannat minghajr ebda riservi l-kliem dispreġjattiv u oxxen li erba’ persuni kellhom fil-konfront tar-referee Malcolm Spiteri.

Saħansirta fuq Facebook semmiet dawn il-persuni, li huma l-finance manager tat-tim tal-Mosta, il-kit manager, uffiċjal tal-klabb u eks player u supporter.

Aqra aktar

Ir-razza umana qed tevolvi – aktar trabi jkollhom jitwieldu b’ċesarja

L-użu regolari ta’ ċesarji fit-twelid qed iwassal għal impatt fuq l-evoluzzjoni umana.

Riċerkaturi fl-Awstrija qed josservaw li aktar ommijiet għandhom bżonn ċesarja minħabba d-daqs tal-pelvis. Każijiet fejn tarbija ma tkunx tista’ tgħaddi mill-kanal li trid tgħaddi minnu biex titwieled żdiedu: minn 30 f’kull elf twelid fis-sittijiet għal 36 f’kull elf  illum-il ġurnata.

Lura fl-istorja, din it-tip ta’ ġenetika ma kinitx tkun trażmessa għaliex każijiet hekk kienu jirriżultaw f’imwiet waqt it-twelid; kemm tal-omm kif ukoll tat-tarbija.

Hu mifhum li issa li din it-tip ta’ ġenetika, fejn omm ikollha pelvis dejjaq, qed tintiret, qed ikun hemm bżonn aktar ċesarji.

Ivan Bartolo bl-ewwel daqqa lil Edwin Vassallo

Waqt laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri fil-Mosta, Ivan Bartolo, li se jkun Sindku ġdid tal-istess lokalità qal li ma jridx il-parkeġġ propost fil-Pjazza tal-Mosta. Anke jekk il-proġett propost kellu l-approvazzjoni tal-Kunsill Lokali tant li dwaru saret konferenza tal-aħbarijiet. Konferenza li kienet indirizzata mis-Sindku tal-Mosta ta’ dak iż-żmien, illum deputat, Edwin Vassallo.

Dakinhar kien spjegat kif il-Kunsill Lokali tal-Mosta kien ikkonsultat dwar is-sejħa ta’ Projects Malta għall-parkeġġ fiċ-ċentru tal-Mosta u li jekk kemm –il darba kien jinbet xi dubju dwar xi impatt fuq ir-Rotunda l-proġett ma jsirx.

Aqra aktar

Lady Gaga tikxef sigriet personali

Il-pop star Amerikana Lady Gaga żvelat li tbati minn forma ta’ marda mentali magħrufa bħala post-traumatic stress disorder, dan wara li kienet irrejpjata meta kellha dsattax il-sena.

Lady Gaga li għandha tlettin sena qalet li din il-kundizzjoni ħalliet impatt psikoloġiku kbir u ħsibijiet koroh ta’ kuljum. L-istilla Amerikana faħħret il-mod ta’ kif trattawa t-tobba, il-familjari u ħbieb tagħha, li permezz tal-attitudni tagħhom salvawla ħajjitha. Lady Gaga żvelat din l-esperjenza personali waqt li kienet qed tqassam rigali f’ċentru taż-żgħażagħ.

Il-meditazzjoni tgħini nirilassa u nikkalma, għalkemm din il-marda tkompli tippersisti fija kuljum, stqarret il-kantant Amerikana. Fuq Twitter Lady Gaga qalet li kienet qasmet wieħed mill-ikbar sigrieti mad-dinja kollha.

Isir l-ewwel Mediterranean Business Networking Forum

Sar l-ewwel Mediterranean Business Networking Forum, fejn il-Ministru Chris Cardona qal li l-Mediterran bħalissa għaddej minn perjodu diffiċli ħafna. Iċ-ċirkostanzi mhumiex faċli, bi gwerer, terroriżmu, irvellijiet, problemi ekonomiċi, migrazzjoni u vacuums fejn jidħol min jikmanda. Infatti l-Italja għadha kemm għaddiet minn referendum storiku u nistgħu biss nistennew u naraw dak li se jiġri.

F’dan id-dawl, mexxejja u negozjanti madwar il-Mediterran iridu jieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi. Teħtieġ viżjoni komuni u rieda għal ħidma konġunta.

Aqra aktar

FILMAT: ara x’qed jagħmlu Barts biex jirriklamaw lill-iskola medika u lil Malta

  • “A big part of the appeal for students will be Malta” 

Mhux biss jirriklamaw il-programmi tagħhom hawn Malta, imma wkoll lil pajjiżna stess. Qed nitkellmu dwar Barts u l-London School of Medicine and Dentistry, li niedew żewġ programmi hawn Malta.

Biswit l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex kif nafuh illum, u anke s-sit li llum jilqa’ l-pazjenti, se jkun hemm bidla sħiħa b’faċilitajiet tal-ogħla livell, biex f’Għawdex ikun hemm teaching hospital tal-ogħla livell.

Elf student diġa huma interessati li jieħdu sehem fil-proġett ta’ suċċess.

Segwu dan il-filmat mill-isbaħ.

Aqra aktar

Send this to a friend