Lokali – Page 2616 – One News

Notifiki

George Abela dwar l-iskandlu Higgins

Fl-aħbarijiet fl-Ingilterra, speċjalment dawk sportivi, qed jissemma kontinwament Bob Higgins.

Ingliż li għal pajjiżna mhux isem ġdid, hekk kif kien impjegat mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol bħala Youth Development Officer fil-bidu ta’ snin disgħin. Higgins kien impjegat mal-MFA meta President kien hemm George Abela.
Aqra aktar

Aktar ħsejjes f’Birżebbuġa minn kemm huwa permessibbli

Rapport ikkummissjonat fl-2014 mill-Malta Freeport Terminals Ltd dwar il-livelli ta’ ħsejjes f’Birżebbugia u l-akwati, kawżati mix-xogħol fil-Port Ħieles, juri li ġeneralment dawn huma ogħla minn dawk permessibbli mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kemm matul il-jum kif ukoll matul il-lejl.

Koppja tar-rapport tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru għall-Kompetittività Emanwel Mallia għal mistpqsija parlamentari ta’ Anthony Agius Decelis. L-istudju sar bejn Frar tal-2014 u Jannar tas-sena l-oħra.

Aqra aktar

Aħbar tajba għal saħħet Ian Borg

Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg, ingħata aħbar tajba, hekk kif wara li kien għamel intervent mediku, t-tabib qallu li mhux se jkun hemm bżonn li jagħmel intervent mediku ieħor biex itejjeb il-moviment tas-sieq.
Aqra aktar

FILMAT: Testijiet tan-nifs fuq is-sewwieqa billejl u bi nhar

Is-sena 2016 se tibqa’ mmarkata bħala waħda mill-aktar snin li fija rrapportajna fatalitajiet bi 22 persuna tilfu hajjithom. Dwar dan is-suġġett tkellem aktar fid-dettall l-ispettur Sergio Pisani waqt One News Breakfast, huwa spjega li kien għoxrin sena ilu li saru l-istess numru ta’ fatalitajiet.

Waqt id-diskussjoni ħareġ biċ-ċar li l-mobile waqt is-sewqan jibqa wieħed mill-aktar fatturi perikolużi li jista jwassal għal inċidenti serji. Intant f’dawn iż-żmien ta’ festi, l-konsum tal-alkoħol jiżdied ġmielhu u l-appell biex ħadd ma jixrob u jsuq reġa kien mtenni, bl-Ispettur Pisani jgħid li t-testijiet tan-nifs se jkunu qed isiru matul il-ġurnata kollha.
Aqra aktar

Tkabbir ekonomiku d-doppju tal-medja taż-żona ewro

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera kif, fit-tielet kwart tal-2016, il-ġid nazzjonali ta’ pajjiżna kiber bi 3%. Dan huwa kważi d-doppju tar-rata ta’ tkabbir li, skont il-Eurostat, kien hemm fiż-żona ewro fl-istess perjodu. Pajjiżna kellu t-tielet l-ogħla rata ta’ tkabbir wara Spanja u l-Islovakkja.
Aqra aktar

FILMAT: Għandkom tkunu kburin bl-uniformi tac-CPD

Sittin persuna ġew appuntati bħala volontiera ġodda fi ħdan id-dipartimenti tal-Protezzjoni Ċivili. Dan wara li temmew b’suċċess it-taħriġ f’livell avvanzat li fost oħrajn jinkludi x’għandu jsir f’każ ta’ diżgrazzji jew inċidenti tal-massa.

L-aġent Direttur Emmanuel Psaila appella lill-volontiera biex ikunu kburin bl-uniformi li se jilbsu u biex ikunu denji lejn id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Il-Ministru għall-intern Carmelo Abela qal li d-domanda ta’għajnuna lejn dan id-Dipartiment tibqa’ dejjem u filfatt dalwaqt se toħroġ sejħa oħra għall-pumpiera.

Fost il-volontiera hemm numru ta’ nisa li għażlu li fil-ħin liberu tagħhom ikunu ta’ servizz fid-Dipartiment tal-Protezzjoi ċivili.

Send this to a friend