Lokali – Page 2613 – One News

Erba’ proġetti ta’ kważi €360,000 biex tissaħħaħ ir-rabta bejn Maltin u immigranti

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza UE 2017 u għall-Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar erba’ proġetti oħra li permezz tagħhom l-għaqda Russian-Maltese Cultural Association, il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, u il-Foundation for Shelter and Support to Migrants se jkunu qed jibbenefikaw minn kważi €360,00.

€270,000 jew aħjar 75% minnhom huma ffinanzjati mill-fondi tal-UE.

Fil-fatt l-awtorità responsabbli approvat iż-żewġ proġetti għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi, b’ammont ta’ €140,000 għar-Russian-Maltese Cultural Association, u ieħor f’isem il-Foundation for Shelter and Support to Migrants, liema ammont jlaħħaq għal madwar €100,000 – taħt il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 2014-2020.

Aqra aktar

Sejba straordinarja: bla ma jaf kien se jbiegħ ġebla b’denb ta’ dinosawru

Instab denb ta’ dinosawru ppriżervat b’mod li tista’ ssejjaħlu perfett, fl-ambra.

Din hija skoperta verament unika u rari, u tgħin biex insiru nafu aktar dwar dawn il-kreaturi estinti li ddominaw id-dinja għal aktar minn 160 miljun sena.

Eżaminazzjoni tas-sejba, li d-dettalji tagħha ingħataw fil-ġurnal Current Biology, tiżvela li d-denb kien kannella minn fuq u abjad minn isfel.

Aqra aktar

Kurjuż dwar il-Presidenza? Fittex il-mobile!

 

 

Kemm minnkom tkunu aġġornati dwar dak li qed jiġri mill-mobile?

Fid-dawl ħafna jwieġbu li dan huwa minnu, il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea nediet f’mod uffiċjali application li tista’ tintuża minn fuq il-mobile. Se tkun tista’ tara kull aġġornament dwar laqgħat u avvenimenti li se jkunu qed iseħħu tul is-sitt xhur tal-Presidenza Maltija.

Aqra aktar

Il-presepju Malti jiġbed l-interess tal-mezzi tax-xandir Taljani

Illum, għall-ħabta tal-16:30, issir l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-Presepju Malti fil-Vatikan.

Kull sena fil-Vatikan ikun hemm presepju magħmul minn xi reġjun Taljan differenti, iżda din is-sena presepju magħmul propju f’pajjiżna se jkun eżebit fi Pjazza San Pietru mil llum sat-8 ta’Jannar.

Dan il-presepju huwa wieħed partikolari għax fih karatteristiċi tipiċi tal-pajsaġġ Malti, inkluż l-arkitettura, il-flora u l-fauna, kif ukoll figuri tradizzjonali tal-presepju.

Hawn tista’ ssegwi intervista mal-artist Għawdxi Manwel Grech:

Aqra aktar

Elenkati l-prijoritajiet fil-qasam tal-ġustizzja

Fi Brussell il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonniċi ippreżenta l-prioritajiet ta’ Malta fil-qasam tal-ġustizzja waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

L-għan ewlieni ta’ pajjiżna se jkun li ċ-ċittadin ikun fiċ-ċentru tax-xogħol imwettaq mill-Ministri Ewropej responsabbli minn dan il-qasam.

Il-Ministru qal li l-Presidenza Maltija se tisħaq ħafna fuq żewġ proposti li se jneħħu xkiel fejn jidħol il-bejgħ tal-kontenut diġitali, u fejn jidħol il-bejgħ ta’ oġġetti online. Dawn huwa żewġ oqsma relevanti ferm, kemm għall-konsumaturi kif ukoll għal dawk fin-negozju, fakkar Bonnici.

Aqra aktar

L-obeżita’ fit-tfal hi waħda mill-prijoritajiet ta’ Malta fil-Presidenza

Il-Gvern qiegħed jieħu l-problema tal-obeżità bis-serjetà. Tant hu hekk illi qiegħed isib tifħir minn għaqdiet u aġenziji Ewropej talli l-Gvern Malti poġġa l-obeżità fit-tfal bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Saħħa Ewropew.

Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għas-Saħħa.

Intqal ukoll li l-Gvern ħadem ħafna biex jindirizza din il-problema, speċjalment l-obeżità fit-tfal. Fost l-inizjattivi biex tkun indirizzata dil-problema kienet imfassla l-Whole School Approach to a Healthy Lifestyle, li fost l-oħrajn waslet biex issir ħidma fil-canteens tal-iskejjel, biex joffru ikel nutrittiv lill-istudenti. Kienu mwaqqfa wkoll il-lifestyle clinics, kliniċi fil-kura primarja li jagħtu pariri għall-ħajja aktar b’saħħitha.

Aqra aktar

Valletta 2018 b’kundanna ħarxa

“Nittama li dan l-att vandalu f’waħda mill-isbaħ inħawi storiċi fil-Belt Valletta jinġab quddiem il-ġustizzja fl-iqsar żmien possibbli. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 tikkundanna bla riserva dan l-aġir irresponsabbli filwaqt li tqisu attakk fuq il-wirt storiku, u dinji tal-Belt Valletta.”

Stqarr dan ic-chairman tal-fondazzjoni Valletta 2108, b’rabta ma’ dak li jidher iseħħ f’dan il-filmat:

Aqra aktar