Lokali – Page 2612 – One News

Notifiki

Se tara ħafna dwal oranġjo

 

F’dawn il-ġranet, Malta qed tingħaqad ma’ diversi pajjiżi oħra minn madwar id-dinja fejn jinxtegħel b’mod simboliku bini pubbliku b’dawl oranġjo, kulur li jissimbolizza futur aħjar mingħajr vjolenza.

Dan bħala parti mill-kampanja tan-Nazzjonijiet Magħquda imsejħa ‘sixteen days of activism against gender-based violence’ fejn bini pubbliku jinxtegħel b’dawl oranġjo għal sittax-il jum.

F’pajjiżna inxtegħlu Bieb il-Bombi u l-Berġa ta’ Kastilja filwaqt li f’Għawdex inxtegħlet il-Funtana tat-Tliet Għoljiet fir-Rabat.

Aqra aktar

Birdlife jgħidu li jixtiequ li anke l-vapuri, bħall-power station, jaqilbu għal metodi li jħammġu inqas

“Li nixtiequ naraw hija l-istess ħaġa bħal meta għandek powerstation li qalbet minn heavy fuel oil, li huwa fuel li jniġġeż ħafna, u evetwalment ħa neqilbu għall-gass, nixtiequ naraw l-istess ħaġa fit-teknoloġija tal-vapuri.” –  Nicholas Barbara minn Birdlife Malta stqarr dan magħna meta spjega kif Birdlife Malta, qed tħares lejn proġett ġdid bl-isem “Together Against Air Pollution from Ships”.

Huwa proġett li fil-qofol tiegħu għandu t-tniġġiż tal-ajra kkawżat minn bastimenti. B’kollaborazzjoni ma’ Birdlife fil-Ġermanja, qed jitkejjel trab fin li joħroġ minn fuel ta’ vapuri li jgħaddu mill-Port il-Kbir.

Aqra aktar

Akkużat li seraq iPad minn karozza – miżmum għax m’għandux fejn joqgħod

Żagħżugħ ma ngħatax il-ħelsen mill-arrest u qed ikun akkużat li seraq iPad minn karozza pparkjata fi Triq San Ġorġ, San Ġiljan.

L-akkużat qal li jinsab bla xogħol u rritorna l-ipad lura lis-sid tiegħu għalkemm ma kienx qed jaħdem sew. Fil-Qorti qal li rċieva dan l-ipad mingħand ħabib tiegħu.

Għalkemm l-avukat tal-akkużat talab għall-ħelsien mill-arrest, il-maġistrat ma laqax din it-talba minħabba li l-akkużat ma kellux indirizz fiss u għalhekk hemm il-biża li jaħrab mill-pajjiż.

Il-lellux li ħareġ rebbieħ

“Il-Kulur tal-Lellux” huwa l-isem tal-ktieb rebbieħ tal-Konkors ta’ Kitba Letteratura għaż-Żgħażagħ organizzat minn Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

Ktieb b’messaġġ għall-adoloxxenti, li l-istorja tiegħu ddur ma’ tifla li qed tikber b’numru ta’ problemi, u li kienet taħrabhom billi tmur tiġri fl-għelieqi tal-lellux. Filfatt il-kulur isfar jilgħab irwol importanti f’ħajjitha, u jiddominha fil-ktieb kemm metaforikament u kif ukoll fattwali.

Aqra aktar

L-ewwel kissret boċċa u wara ħebbet għall-Pulizija

Bulgara ta’ 36 sena kissret boċċa tal-ħġieġ minn fuq is-siġra tal-Milied li tqiegħdet quddiem il-Parlament, il-Belt Valletta. Ivelina Petkova tressqet fil-Qorti l-Ġimgħa filgħodu akkużata li volontarjament għamlet ħsara fuq din is-siġra, li ħebbet għal żewġ uffiċjali tal-Pulizija, li kienet fis-sakra f’post miftuħ għall-pubbliku, li għamlet ġesti oxxeni, li kisret il-paċi pubblika u li rrifjutat li tagħti l-partikolaritajiet tagħha lill-Pulizija.

Akkużi li għalihom ammetiet Petkova li ġiet immultata tmien mitt ewro li jridu jitħallsu fi tmien t’ijiem u tpoġġiet taħt ordni ta’ Probation għal żmien sentejn. Il-Qorti ordnat ukoll tħallas tlett mija u ħamsin ewro għall-ispejjeż tal-boċċa tal-ħġieġ li hija kissret.

Fil-Qorti, Petkova talbet skuża għal dak li għamlet u qalet li kienet lesta tħallas għad-danni li kkawżat

Qaltlu li sejra l-Arabja Sawdija imma ġiet Malta bit-tfal u sabet raġel ieħor

Il-Qorti laqgħat talba ta’ missier, biex uliedu ta’ seba u sitt snin imorru lura New Zealand minn Malta. Dan għaliex l-omm qed iżżommhom hawn mingħajr il-kunsens tal-missier.

Kien biss permezz ta’ email li l-missier sar jaf li wliedu jinsabu Malta. L-omm kienet qaltlu li kienet se teħodhom jaraw lin-nanniet fl-Arabja Sawdija, iżda meta kien qed ikellem lil bintu fuq Skype, din żvelat li kienu se jitilqu minn hemm.

L-omm provdiet il-verżjoni tagħha wkoll; qalet li l-missier li jgħix New Zealand ma kellux biex imantni lit-tfal, li qatt ma ftiehmu dwar kemm kienet se ddum barra minn New Zealand, li tinsab f’relazzjoni ma raġel ieħor hawn Malta, u li t-tfal huma kuntenti.

 

Il-Papa jieħu l-okkażjoni biex permezz tal-presepju Malti, jitkellem dwar suġġett importanti

Il-Papa Franġisku ħa l-okkazjoni biex jgħaddi il-ħsibijiet tiegħu dwar il-problema tal-immigrazzjoni meta dalgħodu ippresjeda għal udjenza pubblika fil-Vatikan li matulha l-Arċisqof Charles Scicluna ta spjega tas-sinjifikat tal-presepju Malti li se jkun inawgurat iktar tard illum fil-Vatikan.

Il-Papa irrefera għall-immigrazzjoni meta kien qed jikkummenta dwar il-luzzu li jinsab f’dan il-presepju.

Aqra aktar

Jittieħdu passi biex tieqaf sistema ta’ qerq li fiha Malta kienet tintuża

Awtoritajiet Ġermaniżi ħadu passi biex iwaqqfu sistema ta’ qerq stramba għall-aħħar li wettqu persuni ta’ twemmin lemin-estrem taħt l-isem Reichsbürger. Permezz ta’ din is-sistema kienu jkunu mhedda uffiċjali Ġermaniżi. Kienet tinvolvi li persuni jirreġistraw multa fl-Istati Uniti u wara, jintbgħatu ittri legali minn avukati privati f’Malta permezz ta’ proċedura skont il-liġi Ewropea.

Il-Gvern Ġermaniż sab koperazzjoni sħiħa mil-awtoritajiet Maltin biex tintemm dik li spiċċat tissejjaħ “Malta scam”, li kienet qed tintuża biex ikunu iffastidjati imħallfin, awtoritajiet Ġermaniżi tal-qorti u politiċi.

Aqra aktar

Jingħaqdu biex jgħidu: #getacab

Gawdi il festi, gawdi l-ħajja…#getacab. Jekk se ssuq, tixrobx.

Dan huwa l-messaġġ ewlieni ghal kampanja kontra is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb.

Dalgħodu diversi entitajiet, fosthom il-Pulizija, nies mill-qasam tas-saħħa, mill-protezzjoni ċivili u oħrajn tkellmu favur sewqan responsabbli niedew din il-kampanja bil-għan li jkunu evitati fatalitajiet. Ingħad li dawn il-kampanji hallew il-frott fl-ahhar erba’ snin, u f’dan ix-xahar ta festi s’issa ma kien hemm ebda fatalità f”incidenti tat-traffiku.

Aqra aktar

Send this to a friend