Lokali | One News - Part 2151

Notifiki

“Il-mument li Malta ħadet il-Presidenza huwa mument sabiħ ħafna” Jean Claude Juncker

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claud Juncker kellu kliem ta’ tifħir għall-pajjiżna fis-seduta plenarja fi Strasburgu wara l-indirizz li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament Ewropew.
“Il-jum li Malta ħadet il-Presidenza huwa jum sabiħ ħafna, kuntent ħafna bil-preżenza ta’ Malta.” Huwa tkellem favur il-prijoritajiet tal-Presidenza tal-2017 tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u b’referenza għall-immigrazzjoni qabel li ebda stat ma jista’ jħabbat ma’ din il-problema waħdu. Huwa qal li jafda bi sħiħ f’Malta li se tkun qed tagħmel dak kollhu possibbli biex naraw żvillupp f’din il-problema.

“Presidenza li tindirizza l-aktar setturi importanti” – Joseph Muscat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-plenarja fi Strasburgu bħala parti mill-ħidma tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2017. Huwa beda l-indirizz tiegħu bl-awgurju lill-President il-ġdid elett tal-Parlament Ewropew, Atonio Tajani li fi kliemu se jkun qed jibni fuq il-ħidma li għamel Martin Schulz. Din kienet l-ewwel darba wara disa’ snin li l-Prim Ministru qed jindirizza l-Plenarja wara li kien jirappreżenta lill-elettorat Malti fil-Parlament Ewropew.

Il-Prim Ministru spjega fid-dettall il-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri, l-immigrazzjoni, BREXIT, is-sigurtá u l-aspett soċjali.

Fid-diskors tiegħu huwa tkellem dwar l-ewwel prijorità tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-immigrazzjoni. Huwa stqarr li neħtieġu politika li verament tindirizza din il-problema u kien għalhekk li Malta għażlet li tpoġġi l-immigrazzjoni fuq nett tal-prijoritajiet tagħha. “M’għadux iż-żmien li nibqgħu nirreppetu dak li diġa’ għedna ħafna drabi, l-pożizzjoni ta’ Malta kulħadd jaf x’inhi, jeħtieġ li jkollna politika li taħseb fit-tul. Pajjiżna kien l-ewwel wieħed li fil-Valletta Summit ħejja t-triq biex din il-problema tibda tiġi diskussa, nemmen li l-flus m’humiex biżżejjed biex din il-problema tiġi ndirizzata.”

Il-Prim Ministru spjega li meta s-sena l-oħra kellhu jagħżel naħa dwar dik li hija sistema ta’ rilokazzjoni u qal li kien hemm xi wħud li qaluli biex iżomm ma’ dawk mhux favur ir-rilokazzjoni. Dwar dan il-Prim Ministru qal li din kienet tkun id-deċiżjoni popolari iżda Malta ddeċidiet li żżomm ma’ dawk favur hekk kif din il-kwistjoni, fi kliem il-Prim Ministru, titlob prinċipju u kreddibilità. Huwa saħaq li s-soldiarjetà m’għandiex tkun għażla al carté iżda neċċessità. Huwa stqarr li minkejja pajjiżna huwa żgħir xorta waħda għażel li jagħti l-ażil u juri solidarjetà mal-immigranti. Fil-plenarja esprima d-diżżappunt tiegħu meta membri stati, minkejja li fil-minoranza, kienu kontra sistema ta’ rilokazzjoni Ewropea iżda stqarr l-importanza li nifhmu l-ħsibijiet wara dawn id-deċiżjonijiet biex verament ikollna approċċ ħolistiku fil-membri stati kollha. Waqt li kien qed jispjega l-prijorità tal-Presidenza, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-aħħar kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa kixfet li l-Unjoni Ewropea mhux ippreparata biżejjed biex taffaċċja din il-problema. Huwa tkellem favur il-ftehim tat-Turkija iżda fadal aktar xi jsir biex din il-problema tiġi ndirizzata. Il-prijorità tal-Presidenza se tkun qed taħdem biex jiġu reveduti r-regoli ta’ Dublin, prijoritá li fi kliem il-Prim Ministru hija ambizzjuża iżda li tista’ twassal għar-riżultati.

Aqra aktar

“Għall-mitt miljun darba qed ngħamel appell, qabel imut xi ħadd fil-ground”

“Sfortunatament erġajna assistejna għal xi ħaga li ma nkunu rridu qatt nassistu …ilbieraħ waqt logħba tal-kampjonat femminili, din il-persuna għamlet xejn anqas min tmien punti f’wiċċha”.

Hekk kiteb fuq Facebook Antvin Monsigneur, wiċċ familjari max-xena sportiva hawn Malta, b’referenza għal inċident li ġralhal-player Cassie Camilleri.

“Kulħadd jista’ jweġġa’ waqt logħba football” spjega l-ġurnalist sportiv, pero ilmenta dwar in-nuqqas ta’ assistenza medika. Spjega li din il-persuna ittieħdet għall-kura medika permezz ta’ persuna li kienet qeda tara il-logħba, bil-karozza personali tagħha”.

Aqra aktar

Ifarfar mis-self ta’ Zaren Vassallo

Id-deputat Nazzjonalista Claudio Grech għażel li ma jidħolx bejn il-basla u qoxritha meta mistoqsi dwar il-kwart ta’ miljun ewro li Żaren Vassallo għadda lill-Partit Nazzjonalista.

Kwart ta’ miljun li ntqal li huwa self. Self li hemm verżjonijiet differenti dwar jekk tħallasx jew le.

Mistoqsi jekk ux komdu li dan is-self sar ftit jiem wara d-deal tal-art tal-Lowenbrau, Claudio Grech, qal li din hi kwistjoni tal-amministrazzjoni tal-Partit li ma jidħolx fiha.

Insistejna, bid-domanda għax lill Claudio Grech konna qed nitolbuh opinjoni. Hu, bħala deputat nazzjonalista, komdu jew le b’dan il-fatt? 

Lanqas Ċensu Galea, eks Ministru, ma kkummenta dwar dan. Bħal ma baqa’ fommu mitbuq Antoine Borg, li fi żmien li l-PN daħħal il-kwart ta’ miljun ewro kien involut fit-tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. 

Aqra aktar

Il-Prim Ministru l-ewwel wieħed li jiltaqa’ mal-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew

Il-Prim Ministru Malti huwa l-ewwel kap ta stat li ltaqa‘ ma Antonio Tajani, li wara ħames votazzjonijiet sigrieti fil-parlament, ġie elett bħala l-President tal-Parlament Ewropew

Il-Prim Ministru mistenni jkollu diskussjoni mal-President Tajani ftit qabel ma jippreżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija lill-Membri tal-Parlament Ewropew fis-seduta plenarja ġewwa Strasburgu. 
Aqra aktar

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jasal fil-Parlament Ewropew

Ftit tal-ħin ilu l-Prim Ministru Joseph Muscat wasal fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn se jkun qed jispjega l-prijoritajiet tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. One se jkun qed ixandar programm speċjali, li se tkunu tistgħu issegwu hawn ukoll.

Il-Prim Ministru ltaqa’ ukoll mal-President il-gdid tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani.

Aqra aktar

Tkompli tgħaqad – gwerra bejn il-Kavallieri Maltin u l-Vatikan fuq każ dwar condoms

Il-Vatikan ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li jinvestiga l-kontroversja li hemm madwar il-Kavallieri ta’ Malta, f’każ li jikkonċerna l-condoms.
Il-kap tal-Ordni Sovran Militari u Ospitalier ta’ San Ġwann, Fra Matthew Festing, li jiġi l-Gran Mastru tal-Ordni, qal li jopponi l-investigazzjoni tal-Vatikan, għax timmina s-sovrenità tal-Ordni. Qal li jinsab inkwetat immens fuq il-kunflitt mal-Vatikan, u li l-Kavallieri mhux se jikkoperaw fejn tidħol investigazzjoni fuq l-affarijiet interni tal-Ordni.
Fra Matthew spjega li tlieta mill-ħames membri investigati minn kumitat appuntat mill-Papa Franġisku kienu involtu f’fond li kien suġġett ta’ investigazzjoni interna, li eskalat meta kien imkeċċi l-kanċillier tal-Ordni, Albrecht von Boeselager. Il-Kavallieri jaraw dak l-inħdil bħala kunflitt ta’ interess, filwaqt li l-Vatikan malajr wieġeb jgħid li jemmen fil-kumitat tiegħu, u li se jirrifjuta kull attentat li jkunu skreditati l-membri f’dan il-kumitat.

Aqra aktar

Il-PM fi Strasburgu jispjega l-prijoritajiet tal-Presidenza

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fi Strasburgu biex jindirizza seduta plenarja fil-Parlament Ewropew u jispjega aktar fid-dettall il-prijoritajiet tal-PresidenzaMaltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Waqt l-intervent tiegħuilPrim Ministru huwa mistenni jidħol fid-dettall dwar il-ħidma li bi ħsiebha tagħmel il-Presidenza Maltija f’oqsma importanti bħall migrazzjonis-sigurta, l-politika tal-viċinat, u s-suq uniku. Mistennijitkellem ukoll fuq temi oħra importanti relatati mal-futur tal-Unjoni Ewropeja bħall-Brexitanke fid-dawl tal-aħħar diskors li sar mill-Prim Ministru Theresa May ilbieraħ.

Aqra aktar

Laqgħa biex issikket, “jixtruhom” b’iktar ħin fuq in-NET u l-101

Laqgħa fid-Dar Ċentrali għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, li saret ilbieraħ filgħaxija, kellha l-għan li ssikket lil dawk il-kandidati li fl-aħħar ġimgħat tkellmu fil-miftuħ kontra l-kandidatura ta’ Salvu Mallia u l-aġir tiegħu.

Il-Kap sejjaħ lill-kandidati d-Dar Ċentrali u qalilhom li f’dan il-mument il-kandidati għandhom ikunu ffukati kontra Joseph Muscat. Il-messaġġ kien biex ma jiddubitawx mid-deċiżjonijiet li qiegħda tieħu t-tmexxija. Fl-istess ħin fil-laqgħa kienu mwiegħda iktar ħin fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Bħala parti minn dan kollu tneħħiet id-deċiżjoni li kandidati tal-Partit ma jkollhomx programmi tagħhom fuq il-midja tal-PN.

Aqra aktar

Send this to a friend