Lokali | One News

Notifiki

“Għalkemm tkun qed tistenna l-mewt, l-omm qatt mhu se taċċetta li tidfen lil binha” – omm Dustin

 

Għalkemm tkun taf li l-mewt qiegħda wara l-bieb, l-omm qatt ma tista’ taċċetta li tidfen lil binha.

Din hija r-realtà kiefra li għexet Grace Desira fl-aħħar xhur. Omm li ma beżgħetx itterraq wara binha fit-tbatija.

Għaliha u għal familtha, Jum id-Duluri jimmarka l-mument meta ħajjithom inbidlet mil-lejl għan-nhar.Aqra aktar

Il-maltemp iħassar bosta purċissjonijiet tad-Duluri

Għadd ta’ purċissjonijiet tad-Duluri f’diversi lokalitajiet ġew imħassra kawża tal-maltemp li ħakem lill-gżejjer Maltin.
Fost il-purċisjonijiet milquta nsibu dik tal-Belt Valletta li kienet se titmexxa mill-Arċisqof Charles Sicluna.

Il-purcissjoni bl-istatwa tad-Duluri mill-Knisja Ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta, ser issir nhar il-Ħadd li ġej, fis-6pm. Il-purċissjoni ser titmexxa mill-Arċisqof.

Aqra aktar

Aktar għarfien dwar eating disorders

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis indirizzaw il-Konferenza Nazzjonali tan-Nutrizzjoni tas-sena 2018 bl-isem ta’ The Various Aspects of Modern Eating Disorders.

Il-Ministru Michael Falzon irrikonoxxa li dawn is-sitwazzjonijiet jaf iwasslu lil dik il-persuna biex isir iktar iżolata, u suxxettibbli għal stress u tensjoni. Hu spjega li f’Malta, dawn it-tip ta’ sitwazzjonijet qed jiżdiedu speċjalement f’soċjetà li fiha dejjem tiżdied il-pressjoni, speċjalment fost iż-żgħażagħ.
Aqra aktar

Imħabbra żewġ proġetti b’investiment ta’ €2 miljun għall-Awtorità tal-Ippjanar

Is-Segretarju Parlamentari Dr Aaron Farrugia qal li l-Awtorità tal-Ippjanar hija prijorità għall-Gvern. Huwa qal li l-proġetti li qed jitħabbru għandhom valur ta’ €2 miljun u huma kofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew. “Flimkien mal-proġett tas-SintegraM li kien imħabbar ftit tax-xhur ilu, nistgħu ngħidu li l-Awtorità tal-Ippjanar ibbenefikat minn €8 miljun ewro f’Fondi Ewropej,” saħaq Farrugia.

Fejn jidħol l-ewwel proġett, Farrugia qal li l-pjan tiegħu huwa li jsaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva tal-Awtorità tal-Ippjanar u awtoritajiet oħrajn biex ikun assigurat li l-proċeduri li jirrelataw ma’ pjanar jiġu implimentati b’mod effettiv. Huwa spjega li l-għan tal-proġett ser jiġi indirizzat permezz ta’ taħriġ li se jsaħħaħ lill-Awtorità tal-Ippjanar u l-consultees tagħha. Permezz ta’ dan it-taħriġ ser jiġi assigurat li l-uffiċjali relevanti jkollhom l-għarfien neċessarju u l-ħiliet kollha biex jimplimentaw il-proċeduri tal-Awtorità tal-Ippjanar.Aqra aktar

Il-BOV jiddikjara profitt qabel it-taxxa ta’ €174.7 miljun

Il-Bank of Valletta għalaq is-sena finanzjarja 2017 bi profitt ta’ mija u erbgħa u sebgħin punt sebgħa miljun ewro.  Dan ħabbru ċ-Chairman tal-Bank Deo Scerri li qal li tul dawn il-ħmistax ix-xahar il-qligħ prinċipali żdied b’ħamsin miljun ewro meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.

Is-Sur Scerri spjega li dawn ir-riżultati eċċellenti li kiseb il-Bank of Valletta huma frott is-sitwazzjoni ekonomika Maltija.Aqra aktar

L-Imdina mixgħula blu b’kuxjenza dwar l-awtiżmu

Il-belt antika ta’ Malta, l-Imdina mixgħula bid-dawl ta’ lewn blu.

Dan id-dawl simboliku qed iqajjem kuxjenza dwar l-awtiżmu.

Il-Ħamis filgħaxija ċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat xegħlet b’dan id-dawl, is-swar tal-Imdina u anki lill-Casino Notabile fir-Rabat.Aqra aktar

Send this to friend