Lokali | One News

Notifiki

Minn April jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbiegħa għas-summien

Il-Gvern evalwa r-rakkomandazzjonijiet li ressaq il-kumitat ORNIS wara l-laqgħa li saret fl-20 ta’ Marzu 2019. Għaldaqstant, il-Gvern ħabbar li ser ikun qiegħed japplika deroga għall-ftuħ tal-istaġun għall-kaċċa għas-summiena mil-10 sat-30 ta’ April 2019 iż-żewg dati inklużi, minn sagħtejn qabel tlugħ ix-xemx sa nofsinhar bi kwota nazzjonali ta’ 5,000 summiena. Ser tkun qiegħda titneħħa l-kwota individwali tal-ġurnata u kif ukoll il-kwota individwali tal-istaġun.

Aqra aktar

Sentenza sospiża fuq traffikar tad-droga

Sena u erba’ xhur ħabs sospiżi għal tlett snin għal Dennis Borg ta’ erbgħin sena mill-Qawra wara li fil-Qorti nstab ħati li kien fil-pussess ta’ mitejn gramma droga kokaina li ma kinitx għall-użu personali tiegħu.

Il-każ imur lura għall-Awwissu tal-2007. Il-Qorti kkunsidrat il-fatt li l-imputat ikkollabora mal-pulizija u wettaq b’suċċess programm kontra l-vizzju tad-droga. Apparti s-sentenza sospiża, l-imputat ġie mmultat €1000.

F’sentenza ta’ din ix-xorta għall-ewwel darba l-Qorti applikat ir-riforma fil-liġi tad-droga fejn l-iskop tagħha huwa dak ta’ trattament u mhux priġunerija.

Sentenza sospiża wara li ttraffika l-eroina

Sena ħabs sospiżi għal sentejn għal Jason Abela ta’ sebgħa u erbgħin sena mill-Qawra magħruf bħala l-bennej wara li fil-Qorti nstab ħati li ttraffika d-droga eroina.

Il-każ imur lura għall-2002.

Il-Maġistrat Neville Camilleri ħa in konsiderazzjoni l-fatt li tul dawn is-sbatax-il sena, l-imputat biddel ħajtu u għamel programm ta’ rijabilitazzjoni tad-droga.

Send this to a friend