Lokali | One News

“Ninsab kuntenta mmens u bħala ċittadini Maltin, hemm għalfejn inkunu kburin”

OneNewsBreakfast illum stieden persuna transsesswali, li tkellmet dwar l-esperjenza personali tagħha. Dan fid-dawl tad-deċiżjoni li ttieħdet ilbieraħ biex persuni jkunu jistgħu jimmarkaw X fuq il-karta tal-identità.

Reb Sciberras qalet li fid-dinja hemm tendenza li wieħed jara kollox jew iswed jew abjad, u s-soċjetà titlob li wieħed jikkategorizza ruħu f’waħda mill-kaxxi maħluqa mis-soċjetà. Id-deċiżjoni dwar nies non-binary hija pożittiva ħafna għal Reb. Qalet li tinsab kuntena mmens u bħala ċittadini Maltin, hemm għalfejn inkunu kburin. Il-Maltin, qalet Reb, qed jgħaddu messaġġ li wieħed jista’ jgħix mal-ieħor mingħajr wisq preġudizzji.

Aqra aktar

“Huwa kruċjali li dawk li jiffaċilitaw il-migrazzjoni irregolari jingħelbu”

“Għalkemm, fil-prinċipju, il-migrazzjoni fiha nnifisha tista’ tkun pożittiva, dan ikun il-każ biss kemm-il darba tkun legali u regolari. Huwa biss meta nkunu stabbilixxejna sistema ta’ migrazzjoni mmaniġġjata mill-awtoritajiet u mhux minn dawk li jiffaċilitaw il-migrazzjoni irregolari, li nkunu f’qagħda li ngħidu li qed nindirizzaw il-migrazzjoni b’mod effiċjenti u effettiv,” qal il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela.

Huwa kien qed jindirizza konferenza ffukata fuq il-migrazzjoni li ġiet organizzata f’Malta mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u mill-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM). It-tema ċentrali tal-konferenza kienet il-migrazzjoni mil-Libja.
Aqra aktar

Konferma tar-‘roadmap’ ta’ dan il-Gvern

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi li r-roadmap li għandu dan il-Gvern qed tħalli riżultati pożittivi. Fosthom billi qed twassal li r-riskji tal-faqar u l-esklużjoni soċjali f’Malta qed jonqsu.

Dan intwera ċar mill-Country Report ippubblikat din il-ġimgħa li juri li r-riskji iżda għadhom relattivament għoljin fejn jidħlu t-tfal, l-anzjani, dawk b’ħiliet limitati u l-persuni b’diżabilita’.

Dwar ir-riżultati ta’ dan ir-rapport tkellmu l-Ministri Helena Dalli u Michael Farrugia.

Il-Ministru Michael Farrugia innotta li ir-rata tat-tfal fil-faqar ikkumparata mal-elfejn u tlettax xorta naqset bil-faqar fost it-tfal ra tnaqqis b’mod ġenerali sentejn ilu.

Aqra aktar

€5,000 għal kumment fuq Facebook

Il-Qorti tal-appell ikkonfermat il-ħtija ta’ gwardjan tal-ħabs li lura f’ Mejju tal-2016 ikkummenta b’mod offensiv fuq paġna fuq Facebook, iżda ma nstabx ħati li ħeġġeġ ir-razziżmu.

Vincent Debono, ta’ 46 sena kien immultat €5,000. Somma li l-Imħallef Edwina Grima ma sabitx eċċessiva anzi ddeskrivitha bħala minima fid-dawl li Debono ta’ kuljum jaħdem ma’ ħabsin ta’ kull razza, karnaġġjon u reliġjon- l-istess nies li kienu fil-mira tal-kumment offensiv tiegħu fuq facebook.

“L-azzjoni li ħa l-Prim Ministru fissret bidla pożittiva għall-Enemalta u l-ħaddiema tagħha”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni ma jistax iniżilha li l-fallimenti tiegħu tul 25 sena qed jiddawwru f’suċċess tul leġislatura waħda bi Gvern immexxi minn Joseph Muscat, qal dan il-Partit Laburista fi stqarrija.

Il-PL qal li Simon Busuttil ma kienx kapaċi jsaħħaħ lill-Enemalta u ħalliha f’dejn ta’ 800 miljun ewro b’theddida fuq l-impjieg tal-ħaddiema kollha. Simon Busuttil ma kienx kapaċi jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Simon Busuttil ma kienx kapaċi jaqleb il-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-heavy fuel oil għall-gass.

Aqra aktar

L-Uffiċjali tad-Detenzjoni jibbenefikaw għall-ewwel darba minn sistema ta’ promozzjoni fil-gradi

L-Uffiċjali tad-Detenzjoni għall-ewwel darba bdew jibbenefikaw minn sistema ta’ promozzjoni fil-gradi tagħhom f’konformità mal-programm elettorali tal-Gvern ta’ titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Dan kien possibbli wara li taħt din l-amministrazzjoni ġie iffirmat ftehim settorjali bejn il-Gvern, il-ħaddiema tas-servizzi tad-Detenzjoni u l-GWU fejn il-ħaddiema bdew jingħataw id-dritt ta’ avvanz fil-karriera, titjib fil-pakkett finanzjarju u taħriġ ifformalizzat.

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela ppreżenta l-ittri ta’ appuntament lil 8 uffiċjali tad-detenzjoni li laħqu fil-grad il-ġdid tagħhom ta’ Officer in Charge Detention Shifts. Hu stqarr, kif dan huwa l-ewwel pass li b’mod konkret qegħdin naraw ir-riżultat tal-benefiċċji, ipprovduti minn dan il-ftehim settorjali, fejn minn kundizzjonijiet prekarji qegħdin igawdu minn xogħol ta’ natura definittiva.
Aqra aktar

Sentenza ta’ ħabs itwal għal raġel li wettaq diversi serqiet f’lejl wieħed

Raġel t’34 sena mill-Kalkara li riċentament ntbagħat sena ħabs wara li ammetta akkużi ta’ serq, kellu s-sentenza ta’ ħabs estiża b’aktar minn sena oħra wara li nstab ħati ta’ iżjed serqiet. Kollha f’lejl wieħed.

Ġimgħatejn ilu Allan Grima ammetta li fil-lejl ta’ bejn il-ħdax u t-tnax ta’ Frar, wettaq sitt serqiet biex ikollu biżżejjed flus biex jixtri d-droga.

Aqra aktar

“Tad-daħk” – il-Prim Ministru dwar ir-reazzjoni ta’ Busuttil dwar ix-xogħol

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, iddeskriva bħala tad-daħk ir-reazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, li wara li l-istatistika wriet li baqgħu taħt it-3,000 dawk jirreġistraw għax-xogħol prova jitfa’ dubji dwar kemm fil-verità x-xogħol qed jonqos.

Filwaqt li quddiem il-Kamra tal-Kummerċ qal li fejn hemm ir-riżultati dan huwa għax daħlu n-nies mal-Gvern.

Aqra aktar

“Issa tistgħu taħdmu b’serħan il-moħħ” – Joseph Muscat lill-ħaddiema tal-Enemalta

Waqt żjara fil-Korporazzjoni Enemalta, il-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat qal li hu jinsab hemm flimkien mal-ħaddiema biex jiċċelebraw il-post tax-xogħol tagħhom fejn issa qed jaħdmu b’serħan il-moħħ u fejn jistgħu jiżviluppaw il-karriera tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll li din hi ċelebrazzjoni ukoll għall-kumpanija fejn minn mażra spiċċat mutur tal-ekonomija.

Muscat qal li r-rapport tal-bieraħ ta’ Standards & Poor juri kif l-iżviluppi li qed nagħmlu flimkien huma żviluppi neċessarju għall-ekonomija Maltija. Hu qal li kien hemm bżonn ta’ powerstation ġdida, u li l-interconnector hu importanti iżda mhux biżżejjed.

Aqra aktar

Send this to friend