Lokali | One News

Notifiki

Ikkonfermat free vote taparsi

Fil-Parlament illejla kien ikkonfermat kif il-vot ħieles li Adrian Delia qal li se jagħti, kien vot ħieles taparsi, tant li d-deputati nazzjonalisti kollha vvotaw kontra l-ememndi fil-liġi tal-IVF.

Aqra aktar

Jgħaddi mit-tieni qari l-abbozz dwar l-IVF – Delia ma jagħtix vot ħieles

B’36 vot favur u 29 kontra, l-Parlament illejla approva it-tieni qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda il-liġi dwar l-IVF. Ir-riżultat intlaqa’ b’applaws mill-membri tal-gvern. Il-Kap tal-Oppozizzjoni Adrian Delia ma tax vot ħieles minkejja li kien iddikjara li se jagħmel dan.

L-abbozz tressaq mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne.

Vot favur il-familji li jagħti vuċi lil min m’għandux

Intant fi stqarrija mill-Partit Laburista l-vot favur l-emendi fil-liġi tal-IVF illejla kien vot favur il-familji għax dawn l-emendi jaħsbu biex jagħtu tama ġdida lilll-koppja minn kull sitta f’pajjiżna li ssofri mill-kundizzjoni tal-infertilità.

Il-Partit Laburista qal li l-gvern qed iżomm mal-impenn elettorali tiegħu li jibdel din il-liġi b’mod li permezz tax-xjenza iktar persuni jingħataw iċ-ċans isiru ġenituri. Hija wkoll liġi bbażat fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza. Prinċipju ewlieni fil-ħidma ta’ dan il-gvern.

Issa li l-liġi għaddiet mit-tieni stadju parlamentari l-Partit Laburista jemmen li l-gvern għandu jkun miftuħ għal suġġerimenti oġġettivi fi stadju ta’ kumitat u jtejjeb fejn meħtieġ dak propost. Dan sakemm ma tkunx imminata l-wiegħda elettorali li għandha twassal għal iktar familji kuntenti fis-soċjetà tagħna.

Għax pajjiżna m’għandux jibża’ mill-bidla. Malta m’għandiex tieqaf tibdel. U l-bidla li l-Parlament ivvota favuriha llejla hija bidla favur l-imħabba. Bħal mhi bidla favur l-imħabba l-għotja ta’ €10,000 lil dawk li jadottaw. Wiegħda elettorali oħra implimentata fl-aħħar jiem.

Fertility Europe favur l-emendi fil-liġi tal-IVF

L-għaqda Fertility Europe esprimiet l-appoġġ kollhu tagħha fit-tibdil fil-liġijiet proposti u stqarret li hi tinkoriġġI lil leġislaturi Maltin biex jivvutaw favur din il-bidla.

Fi stqarrija Fertility Europe qalet li dawn huma tibdiliet kbar li se jwasslu biex it-trattamenti jkunu iżjed effettivi u sikuri. Huma esprimew is-sapport kollhu tagħhom u faħħru x-xogħol li qed tagħmel il-Malta Infertility Network fil-ħidma tagħhom lejn trattamenti iżjed effiċjenti u denji.

Huma saħqu li l-membri parlamentari Maltin għandhom iħossuhom kburin li qed jaħdmu favur din il-kawża u stqarru li dan hu pass li jwassal lejn l-aqwa prattiċi mediċi fl-Ewropa. Fertility Europe żiedet tgħid li l-pazjenti tal-infertilità Maltin għandu jkollhom aċċess għal trattament regolat u bbażat fuq mediċina bbażata fuq l-evidenza u mibni fuq is-sigurta tal-pazjenti u mhux il-politika, l-ideoloġiji u r-reliġjon.

 Busuttil xekkel lill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni – Bonniċi

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal fil-Parlament li kien Simon Busuttil, bħala Kap tal-Oppożizzjoni, li naqas li jinnomina persuna biex il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni tkun tista’ taħdem.

Il-Gvern Laburista dejjem ra kif għamel biex din topera mingħajr diffikultà.

Busuttil qal li l-Kummissjoni Ewropea llum ħarġet rapport li fih talbet lill-Gvern Malti biex iżid fil-ġlieda tiegħu kontra l-korruzzjoni. Huwa staqsa x’inhija r-reazzjoni tal-Ministru Bonnici għal dan ir-rapport.

Dr Bonnici fakkar li huwa kien il-Ministru li ppilota liġi li biha l-Gvern laburista neħħa l-preskrizzjoni minn reati ta’ korruzzjoni magħmula mill-politiċi. Din tfisser li politiku, jekk illum jagħmel reat ta’ koruzzjoni, jibqa’ responsabbli tiegħu għomru kollu, anke jekk ma jibqax fil-parlament.

Huwa qal li l-glieda kontra l-korruzzjoni hija xi ħaġa li hija mportanti li nkomplu niġġieldu, kwalunkwe ħażin jiġi minn fejn jiġi.

Il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ il-qasam tal-ġustizzja biex ikollna aktar tisħiħ ta’ governenza tajba u tisħiħ tas-saltna tad-dritt.

L-istrateġiji tal-UE għal finanzjament sostenibbli għandhom ikunu mmiratti speċifikament lejn SME’s

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista tal-Parlament Ewropew Alfred Sant qal li l-istrateġiji tal-UE għal finanzjamenti sostenibbli tal-qasam tal-manifattura għandhom jimmiraw speċifikament lill-industriji żgħar u medji (SMEs). Fi Brussell Dr Sant kien qed jindirizza l-Konferenza ‘Kif finanzjamenti sostenibbli jistgħu jkabbru s-settur tal-manifattura fl-Ewropa’. Huwa qal li l-SMEs għandhom jitqiesu minn issa, bħala parteċipanti ewlenin fi kwalunkwe skema li tħajjar u tmexxi finanzjamenti sostenibbli fl-Ewropa.

Dr Sant saħaq dwar sistema gradwali ta’ ‘inċentivi’ u ‘penali’ għal ħolqien ta’ qafas tajjeb għal finanzjament.

“Sistema li tagħti xokk ma tagħmilx sens. Li tlibbes l-istess żarbun għal kulħadd ukoll għandu jkun evitat għax dak li jaħdem għal kumpaniji kbar mhux neċessarjament jaħdem għal SMEs. Dan il-punt għalija mhux ċar fir-‘road map’ li qed tħaddan il-Kummissjoni Ewropea.”

Ħafna SMEs jiffinanzjaw il-pjanijiet tagħhom ta’ tkabbir u investiment permezz ta’ self mill-banek, likwidita` u kreditu mill-fornituri. L-Esperjenza tal-Fond Ewropew Għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI) turina li pjattaformi ta’ investimenti Ewropej jistgħu jakkomodaw strutturi tal-SMEs fil-qasam tal-manifattura biex iħajru proġetti ta’ investimenti ġodda.

Dr Sant tkellem favur inċentivi magħmula apposta għall-SMEs, permezz ta’ pjattaformi ekoloġiċi speċifiċi li jipprovdu appoġġ b’finanzjament megħjun minn bonds ekoloġiċi jew strumenti simili.

Dr Sant qal li n-negozji għandhom jibdew jikkunsidraw id-dannu fuq l-ambjent futur bħala tħassib operazzjonali ta’ issa. Biex dan iseħħ, dan id-dannu jrid jinqeleb fi spiża kurrenti li l-industriji jridu jinternalizzaw. Għalhekk miżuri politiċi pubbliċi jridu jkunu applikati fuq livell nazzjonali jew Ewropew. Qed tkun imwittija t-triq biex issir azzjoni korrettiva organizzata u iffokata, li ssir ftit ftit.

“Jaf ninsab żbaljat iżda l-impressjoni li qed nieħu hija li l-emfasi qed tingħata wisq lid-ditti l-kbar. Proporzjon enormi tal-manifattura fl-Ewropa ssir mill-intrapriżi żgħar u medji. Jista’ jkun li l-istrateġija li fuqha qed nimxu hija bbażata fuq il-premura li l-miżuri mmirati lejn is-sostenibilita` tal-industriji l-kbar fl-aħħar se jwasslu sal-SMEs għax ħafna SMEs jaħdmu billi jissupplixxu lil konglomerati l-kbar? Fil-fehma tiegħi, jekk nimxu f’din it-triq inkunu qed niżbaljaw.” qal Alfred Sant.

Id-dibattitu kien organizzat mill-Forum Ewropew għal Manifattura wara li ġie ppubblikat il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-finanzjament sostenibbli. Il-finanzjament sostenibbli jimxi pari passu ma’ viżjoni etika dwar l-investimenti finanzjarji. L-għan huwa li jitqarrbu lejn xulxin il-prestazzjoni ekonomika flimkien ma’ impatt pożittiv soċjali u ambjentali, billi jkunu ffinanzjati kumpaniji li jikkontribwixxu b’mod attiv għall-iżvilupp sostenibbli.

BIL-FILMAT: Parkeġġ ta’ 250 karozza f’Marsaxlokk

Il-proġett għar-riġenerazzjoni ta’ Marsaxlokk qed jitkompla permezz ta’ fażi importanti oħra li qed issir b’investiment ta’ miljun u nofs ewro u li bdiet fis-sebgħa u għoxrin ta’ Novembru li għadda.

Fażi li tinkludi l-iżvilupp ta’ parkeġġ wara l-grawnd tal-futbol ta’ Marsaxlokk.

Aqra aktar

Kemm kien il-kumpens li ngħata lil Saintfiet?

Wara li ħarġet l-aħbar li l-eks kowċ tat-tim nazzjonali Malti tal-football Tom Saintfiet kien se jingħata kumpens wara li ġie tterminat il-kuntratt tiegħu, bdew iqumu l-mistoqsijiet fuq kemm hu dan il-kumpens.

Ma’ One News, il-ġurnalist sportiv Antvin Monseigneur spjega kif sorsi qrib l-MFA qalu li waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-istess assoċjazzjoni, intqal li l-kowċ Belġjan tħallas nofs il-paga li kien fadallu jieħu kieku l-kuntratt kien onorat.

Żied jgħi li minn kalkoli approssimattivi, Sainfiet kellu paga ta’ €5,000 fix-xahar, jiġifieri kien diġa tħallas €30,000 wara li dam sitt xhur fil-kariga.

Dan filwaqt li fl-aħħar jiem, huwa tħallas madwar €45,000 biex jitwaqqgħu kwalunkwe passi legali kontra l-istess MFA.

Iċ-ċifra ta’ €45,000 tiġi mill-fatt li huwa kien għad fadallu tmintax-il xahar fil-kuntratt. Nofshom jiġu disa xhur, u €5,000 kull xahar.

Il-ġurnalist sportiv Monseigneur sostna li dan ifisser li Saintfiet sewa lill-klabbs Maltin madwar €75,000. Huwa ddeskriva dan kollu bħala esperiment vanituż, hekk kif l-MFA marret kontra l-pariri biex ma jinħatarx Saintfiet.

Il-kowċ Belġjan tkeċċa wara li ismu deher f’rapport fil-midja internazzjonali li kien wieħed minn diversi persuni li applikaw għal kowċ tat-tim nazzjonali tal-Kamerun.

Min-naħa tiegħu, Saintfiet kien ċaħad li għamel dal-pass.

Il-ġurnalist Monseigneur staqsa jekk il-fatt li l-MFA se tħallas dal-kumpens, l-assoċjazzjoni hux qed taċċetta li t-tkeċċija ma kinitx għal kawża ġusta, għal kuntrarju ta’ dak li kien intqal minn esponenti tal-MFA meta tkeċċa.

Dan għaliex kieku kien hekk, l-MFA ma kienx ikollha għalfejn tħallas kumpens.

Sorsi oħra qalu ma’ One News li l-kuntratt ta’ Saintfiet ma kienx jagħmel referenza fuq jekk jistax japplika ma’ tim ieħor.

Send this to a friend