Lokali | One News

Notifiki

L-abort mhux fuq l-aġenda ta’ Gvern Laburista- il-Ministru Michael Falzon

Il-Ministru Michael Falzon ċħad kategorikament li l-abort jinsab fuq l-aġenda tal-gvern Laburista. Waqt li kien qed jagħlaq id-diskussjoni fit-tieni qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Ħarsien Soċjali, il-Ministru Falzon rrefera għal dak li qal id-deputati parlamentari nazzjonalista Claudio Grech li qal li d-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf huma taħt attakk u dak li qal Robert Cutajar li appella biex il-gvern ma jressaqx il-liġi dwar l-abort.Aqra aktar

Aktar minn 80,000 mara Maltija fis-suq tax-xogħol

In-numru ta’ nisa ta’ nazzjonalità Maltija li kienu jaħdmu fuq bażi full-time u part-time bħala xogħol ewlieni tagħhom sal-aħħar ta’ Lulju 2018 (l-aħħar ċifri ppublikati) kien ta’ 80,642. Dan it-tagħrif ingħata mill-Ministru Evarist Bartolo fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Byron Camilleri.Aqra aktar

“Il-PN jitfa’ l-piż fuq il-poplu”- il-PL

Għall-Partit Nazzjonalista s-soluzzjoni b’rabta mat-talbiet għas-sidien tal-pompi tal-petrol hi dak li jaqbad jaċċetta talba li permezz tagħha jogħla l-prezz tal-fuel għall-familji u negozji.  Fi stqarrija, il-Partit Laburista fakkar kif tul l-aħħar snin il-gvern ħaddem politika li waslet biex Malta llum għandha prezzijiet tal-fuel orħos mill-medja Ewropea. Kuntrast ma’ żminijiet il-gvernijiet Nazzjonalisti.Aqra aktar

Każ ieħor ta’ meninġite- m’għandu ebda rabta mal-każ tat-tifel li miet il-Ħadd

Ġie rrappurtat każ ieħor ta’ meninġite iżda li m’għandu l-ebda rabta mal-każ tat-tifel t’erba’ snin li sfortunatament miet. Fi stqarrija mill-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għas-Saħħa ntqal li tarbija tat-twelid iddaħħlet l-isptar Mater Dei bil-marda tal-meninġite.

L-istqarrija tal-Gvern aċċennat li ż-żewġ każijiet tal-meninġite huma separati u ma ttieħdux minn xulxin fl-isptar hekk kif it-tip ta’ batterja taż-żewġ każijiet hija differenti. Il-batterja li laqtet lit-tarbija hu mifhum li tolqot lit-tfal fl-ewwle tliet xhur ta’ ħajjithom. Din l-infezzjoni tiġi kkurata permezz ta’ anti-bijotiċi hekk kif ma jeżisti l-ebda vaċċin għal din it-tip ta’ batterja.Aqra aktar

Kien ilu jinżamm arrestat 16-il xahar fuq traffikar ta’ droga u pussess ta’ pornografija tat-tfal

Keith Desmond Falzon, raġel ta’ wieħed u erbgħin sena minn Birżebbuġa ngħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta’ €5,000 u garanzija personali ta’ €20,000 wara li ġie mixli bi traffikar ta’ droga u li kellu materjal pornografiku tat-tfal. Huwa kien ilu jinżamm arrestat għal dawn l-aħħar sittax-il xahar.

Falzon kien tressaq il-qorti mill-pulizija wara rejd li kienet għamlet f’Awwissu ta’ sentejn ilu f’garaxx tal-akkużat f’Birżebbuġa stess. Fil-garaxx instabu flus kontant, materjal pornografiku illegali u droga.

L-Imħallef Giovanni Grixti laqa’ t-talba tad-difiża għall-ħelsien mill-arrest wara li qies li għadda żmien biżżejjed biex il-Prosekuzzjoni tressaq ix-xhieda tagħha, fosthom tfal vulnerabbli li setgħu kienu vittmi ta’ abbuż sesswali iżda li kienu għadhom ma telgħux jixhdu.

Il-Kummissarju għall-Istandards quddiem il-Parlament għall-ewwel darba

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika rċieva erba’ ilmenti li tlieta minnhom qed jinvestigahom u ieħor li mhux ikun investigat għax ‘prima facie’ ma jaqax skont il-liġi.  Il-Kummissarju George Hyzler qal dan meta ltaqa’ l-ewwel darba l-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Il-Kummissarju Hyzler għandu sitt xhur biex jagħlaq investigazzjoni.Aqra aktar

Il-Ministru Joe Mizzi jsejjaħ laqgħa mal-GRTU dwar il-kwistjoni tal-pompi

Minn ftit tas-sigħat ilu, il-pompi tal-fjuwil jinsabu magħluqa għall-konsumatur wara li daħlet fis-seħħ azzjoni industrijali tal-GRTU. Fl-aħħar sigħat, il-Ministru Joe Mizzi għal darb’oħra sejjaħ laqgħa mal-GRTU biex tkun diskussa l-kwistjoni tal-pompi tal-fjuwil.

Il-Ministru tenna li l-Gvern lest ikompli d-diskussjonijiet, bit-tama li jintlaħaq ftehim li ma jkunx ta’ detriment fuq il-konsumatur jew in-negozji. Il-laqgħa mistennija ssir is-Sibt li ġej, minkejja li l-GRTU m’aċċettatx iż-żieda li offra l-Gvern.

Kien fl-2011 li l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi kienet tat żieda fil-qligħ mill-fjuwil lill-pompi speċifikament bil-kundizzjoni li dawn ikopru l-investimenti strutturali li għandu jsir sal-elfejn u għoxrin iżda għalkemm is-sidien kollha tal-pompi tal-fjuwil kellhom l-obbligu li jagħmlu dan, il-maġġoranza tagħhom m’għamlux dan l-investiment.

Minn dan iż-żmien s’issa żdiedu wkoll l-ammont ta’ karozzi fil-pajjiż, u għaldaqstant żdied ukoll il-konsum tal-fjuwil. Iż-żidiet wasslu wkoll għal qligħ akbar lis-sidien tal-pompli tal-fjuwil.

Eks impjegat tal-GO ħati li seraq id-dawl minn sub station tal-kumpanija

Edward Dominic Polidano ta’ 32 sena ngħata s-sentenza ta’ 13-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn. Dan wara li nstab ħati li seraq id-dawl minn substation tal-kumpanija GO, f’Wied Rini, il-Baħrija.

Fil-Qorti nstemgħa kif is-Sur Polidano, li kien jaħdem mal-istess kumpanija kien iqatta’ l-ħin liberu fil-kamra ta’ sieħbu, Alexander Schembri.Aqra aktar

Adrian Delia kien qabbad lil Manuel Delia jaħdem għalih

It-tim tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, kien qabbad lil Manuel Delia biex jikteb artikli għall-istess Adrian Delia. Dan fis-sajf ta’ sentejn ilu meta Adrian Delia kien qed jikkampanja biex isir kap. B’hekk fl-istess żmien li Adrian Delia kien qed jgħajjar “biċċa blogger” lil Daphne Caruana Galizia fl-attivitajiet tiegħu jikteb f’ismu kien hemm dak li llum jgħid li jrid ġustizzja għall-istess blogger.

Kien iċ-ċermen eżekuttiv ta’ MediaLink Communications Pierre Portelli li fil-Qorti xehed kif Manuel Delia kien dak imsejjaħ “ghostwriter” għall-Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ix-xhieda kienet qed issir f’kawża ta’ libell li Manuel Delia fetaħ kontra l-editur ta’ Media.Link, Robert Cremona.

Portelli qal li hekk kif Adrian Delia rebaħ Manuel Delia staqsih għal pagament. Fil-Qorti Pierre Portelli semma wkoll li lil Manuel Delia kien riedu editur imma kien talbu paga doppju ta’ li offrilu.

Ix-xhieda fil-qorti tefgħet dawl ġdid fuq kif isiru l-affarijiet fiċ-ċrieki tal-poter tal-Partit Nazzjonalista u kif Adrian Delia kien qed jipprova jżomm qrib tiegħu l-establishment li fid-deher kien qed jgħid li se jneħħih. Dan sakemm xi ħaġa marret ħażin u Manuel Delia u l-grupp li jmexxi ħarġu jitolbu għar-riżenji ta’ Adrian Delia.

Filwaqt li Adrian Delia attakahom f’iktar minn okkażjoni waħda. Għalkemm xi minn daqqiet jipprova wkoll jintgħoġob magħhom it-tama li jiġbor xi ftit appoġġ.

Send this to a friend