Lokali | One News

“Kampanja ta’ ĦMIEĠ”

Fi stqarrija, l-Uffiċju tal-Prim Ministru qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni qed jimbarka fuq kampanja ta’ ħmieġ, illum jgħid bl-iktar mod irresponsabbli, li l-Prim Ministru jiddefendi t-traffikanti tad-droga.

“Il-Prim Ministru mhux se jaqa’ f’dawn il-livelli ta’ politika fejn il-mibgħeda tieħu s-sopravvent fuq il-politika razzjonali fejn l-avversarji politiċi jiddiskutu fuq l-ideat u min imexxi l-aħjar.  Ħasra li flok jagħti l-eżempju biex il-politika tibqa’ f’livelli diċenti, il-Kap tal-Oppożizzjoni qed jikkontribwixxi biex il-politika taqa’ fl-agħar livelli possibbli”.

L-istqarrija ttemm tgħid li l-Prim Ministru se jibqa’ jmexxi bil-fatti u bil-ħidma bl-eżempju anke fejn tidħol politika ta’ responsabbiltà.

 

Investiment bla preċedent fir-riżors uman

Waħda mill-ikbar sfidi li dan il-Gvern, fl-aħħar erba’ snin dawwar f’opportunita’ hija l-qasam tas-sigurta’ tal-pajjiż, li hija ta’ prijorita assoluta għall-gvern.

Waqt is-sessjoni Gvern li Jisma’ il-Ministru għall-Intern u s-Sigurta Nazzjonali Carmelo Abela, saħaq li huwa xogħol il-gvern li minn wara l-kwinti jara li l-pajjiż ma jkollux theddid terroristiku jew theddid ta’ kriminalita organizzata.

Għal dan il-għan sar investiment multi-miljunarju fil-forzi armati ta’ Malta fl-oqsma tas-sorveljanza mill-ajru, mill-baħar u anka mill-art.

B’ rabta ma’ dan, huwa l-investiment t’erbatax-il miljun ewro, ko-finanzjat minn Fondi Ewropej li se jara l-wasla tal-Ajruplan King Air li se jingħaqad mal-flotta tal-Forzi Armati ta’ Malta fil-ġimgħat li ġejjin.

Aqra aktar

“Busuttil falz: flok jieħu azzjoni kontra Fenech Adami jattakka b’mod maħmuġ”

Il-Partit Laburista fi stqarrija qalu li f’attività politika li fiha kompliet tispikka l-falsità ta’ Simon Busuttil, fejn huwa bħala politiku lest li joqgħod fuq ittri anonimi fuq ħaddieħor, iżda mbagħad mhux lest li jieħu azzjoni fil-konfront ta’ Beppe Fenech Adami u agħar minn hekk qed jagħżel li jattakka u jinjora inkjesta u investigazzjoni.

Il-PL qal li dan huwa każ serju fejn kumpanija li tagħha huwa direttur il-Viċi Kap tiegħu kienet assoċjata ma’ ċrieki ta’ ħasil ta’ flus li ġejjin mid-droga.

Aqra aktar

Seraq €5,169 fi fwejjaħ

Raġel ta’ 33 sena mill-Isla nżamm taħt arrestat wara li ammetta li wettaq żewġ serqiet fi ħwienet differenti, fejn fit-tnejn li huma seraq oġġetti ta’ fwejjaħ.

Aqra aktar

“Il-ħelsien valur kbir li jeħtieġ għożża kontinwa” – Justyne Caruana

“In-nisa fil-parlamenti madwar id-dinja għandhom sehem ewlieni biex jissewwew problemi u inġustizzji umani li jolqtu aktar lin-nisa, u dan għax jistgħu jifhmu aktar it-toqol tat-tiġrib u jilleġiżlaw għal soluzzjonijiet.” Dan qalitu s-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana meta lbieraħ indirizzat laqgħa tal-Women in Parliaments Global Forum (WIP) li saret bejn it-Tnejn u t-Tlieta fil-Palazz Verdala. Fil-laqgħa internazzjonali, li tqassmet tul jumejn taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, kienet diskussa t-tema dwar is-saħħa tan-nisa refuġjati.

Din kienet ukoll l-ewwel darba li Dr Justyne Caruana indirizzat dan il-forum mindu nħatret Ambaxxatur tal-Parlament Malti għal din l-għaqda dinjija tan-nisa parlamentari. Hija fissret kif fil-ħidma governattiva hemm dejjem l-element soċjali u uman li għandu jingħata importanza biex il-liġijiet li nagħmlu jkunu ta’ rimedju komprensiv għall-ħtiġijiet u l-ansjetajiet tas-soċjetà li qegħdin inservu.
Aqra aktar

Busuttil jibqa’ jaħrab il-ġurnalisti

Il-Kap tal-Oppożizzjoni reġa’ għażel li ma jistedinx ġurnalisti għal-laqgħat li għamel fid-Dar Ċentrali u li s-soltu jagħmel stediniet għalihom. Din il-ġimgħa diġà għamilha darbtejn meta ltaqa’ ma’ rappreżentanti ta’ sportivi u persuni li jaħdmu fil-qasam tad-diabete.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jirreaġixxi għall-attakk f’Londra

Fid-dawl tal-attakk terroristiku li seħħ għall-ħabta tat-15:40 ta’ wara nofsinhar f’Westminster f’Londra, il-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat irreġixxa b’kumment fuq Twitter.

Hu wera s-sogħba tiegħu u s-solidarjetà mal-familji ta’ dawk kollha li tilfu ħajjithom u sfaw midruba waqt dan l-attakk.

Aqra aktar

Il-Parlament Malti jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Ingliż

Illejla l-Parlament esprima s-sogħba tiegħu għall-attakk terroristiku f’Londra u solidarjetà mal-gvern Ingliż u l-familjarji ta’ dawk li mietu u li ndarbu.

L-Ispeaker Anġlu Farrugia qal li huwa kien mgħarrfa bl-attakk mis-Segretarju tal-Commonwealth ftit wara li seħħ.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Goerge Vella qal li l-attakk kienet sorpriża li l-attakk sar fil-qalba ta’ Londra. Ftit qabel daħal fil-parlament kien f’kuntatt mal-Kummissarju Għoli Malti f’Londra u sa dak il-ħin ma kienx hemm rapport ta’ Maltin involuti fl-attakk.

Aqra aktar

Il-Qorti ma fdatx lil Polidano

L-Imħallef Laurence Mintoff ma laqax it-talba ta’ Charles Polidano, li jitneħħilu l-mandat ta’ sekwestru ta’ €80,000 mitlub minn ħaddiem ta’ Go PLC li weġġa’ fuq sit ta’ kostruzzjoni tiegħu f’ tas-Sliema f’ Novembru tas-sena 2014.

Il-ħaddiem, Joseph Thomas Vella, ħareġ il-mandat kontra l-kumpanija Averton Properties u Polidano f’ismu stess.

Aqra aktar

Send this to friend