Lokali | One News

Notifiki

Aktar minn 64 ilment ieħor dwar il-kumpanija ta’ timeshare

Il-Kumpanija ‘Rediscover the World’ fi ħdan ‘Platinum International Malta’ m’għadx għandha rappreżentanza f’pajjiżna.  Ikkonfermat dan ma’ ONE News l-Awtorita’ Maltija għall-Kompetizzjoni u l-affarijiet tal-Konsumatur, meta wieġbet sensiela ta’ mistoqsijiet mibgħuta minn dan l-istazzjon.

Dan fid-dawl ta’ diversi allegazzjonijiet minn mijiet ta’ klijenti li qed jgħidu li ngidmu eluf ta’ ewro minn din il-kumpanija; meta xtraw skema ta’ ‘timeshare’ taħt l-isem ‘Escape from Malta’. Huma qed jallegaw kif minkejja l-eluf li ħallsu, il-kumpanija ma onoratx l-obbligi tagħha u ingħataw dokumenti foloz.Aqra aktar

Fil-portijiet Maltin jimmanuvraw aktar minn 9,000 vapur fis-sena

Ta’ kuljum, fil-portijiet Maltin jidħlu għexieren ta’ vapuri li jkollhom bżonn l-assistenza ta’ Harbour Master – bil-Malti pilota tal-Port. B’kollox kull sena dawn il-piloti jdaħħlu madwar disat’elef vapur fil-Port il-Kbir, fil-Port ta’ Birżebbuġa u fil-port tal-Mġarr Għawdex.

Il-liġi Marittima titlob li biex jidħol ġo port, kull vapur li jiżen aktar minn ħames mitt tunnellata, irid jiġi mmanuvrat minn pilota tal-port.Aqra aktar

FILMAT: 131 immigrant jintbagħtu lura – il-Pulizija bi spezzjonijiet kuljum fil-Marsa

Il-ħidma tal-awtoritajiet Maltin wasslet biex fl-aħħar xahar il-Gvern Malti bagħat lura 131 immigrant li rriżulta li kienu qed jgħixu f’Malta b’mod irregolari. Fost il-ħidma tal-awtoritajiet hemm dik tal-Pulizija tat-taqsima speċjalizzata tal-Immigrazzjoni, li saħħet bil-kbir il-preżenza tagħha fil-Marsa. f’dawn l-ispezzjonijiet il-Pulizija qed tagħrbel sew id-dokumenti ta’ persuni li jkunu qed jitlajaw fit-triq.

Fl-aħħar ġimgħat, bylaw li għadda l-kunsill lokali tal-Marsa wasslet biex naqsu bil-kbir il-persuni li kienu jitlajjaw għax-xogħol f’din il-lokalità. Xena li kienet saret komuni għal bosta li ta’ kuljum kienu jgħaddu minn Triq Aldo Moro fil-Marsa.

Sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija qalu ma’ ONE News li l-Pulizija qed tiġbor u tieħu d-Depot bejn 4 u 6 persuni kuljum li jkunu qed jitlajaw fil-Marsa. Dan wara li jivverifikawlhom id-dokumenti u jirriżultalhom li qegħdin Malta b’mod irregolari.

Fl-aħħar ġimgħat ONE News inzerta f’qagħda li jista’ jsegwi waħda minn dawn l-operazzjonijiet fil-Marsa. Maż-żerniq tfaċċaw għadd ta’ Pulizija pajżana mit-taqsima tal-immigrazzjoni flimkien ma’ Uffiċjali tal-Rapid Intervention Unit.Aqra aktar

Patri b’kundizzjoni rari ma jaqtax qalbu mill-ħajja

Twieled fil-Birgu fl-elf disa’ mija wieħed u sittin, u ta’ sebgħa u għoxrin sena ġie ordnat qassis fi ħdan il-komunità Karmelitana. Snin wara ħakmitu kundizzjoni rari li tolqot lil persuna waħda biss minn kull elfejn u ħames mija. Kundizzjoni li tmewwet is-saħħa fis-saqajn u fil-bqija tas-sistema muskulari bil-kawża li wieħed ikollu juża siġġu tar-roti.

Qal li ‘’Nipprova mill-aħjar li nista’ imma dan ma jfissirx li ġieli ma nħossx dwejjaq fija imma,  trid taċċetta lilek innifsek kif inti imbagħad trid taċċetta r-rieda t’Alla…għax inutli jiena bħala patri mmur ngħidilhom ‘isma’ aċċettaw ir-rieda t’Alla mbagħad nitlef il-fidi jien.’’Aqra aktar

Laqmijiet u djalett f’inventarju nazzjonali

Minn ħdan il-komunità Żejtunija nibet sforz bil-għan li żewġ fatturi li jiddistingwu din il-lokalità minn oħrajn ikunu mniżżla f’inventarju nazzjonali ta’ wirt kulturali intanġibbli.

Kien iktar kmieni din is-sena li l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali ħabbar it-twaqqif ta’ bord bl-inkarigu li jimplimenta l-politika nazzjonali dwar il-qasam tal-wirt kulturali intanġibbli.

Il-bord se jilqa’ l-applikazzjonijiet u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar jekk il-proposti mill-komunità jistħoqqilhomx ikunu fuq l-inventarju nazzjonali. Wara dan il-proċess, numru ta’ elementi tal-wirt kulturali se jiġu proposti għan-nominazzjoni għal-lista tal-UNESCO tal-wirt kulturali intanġibbli, li permezz tagħha jinkiseb ir-rikonoxximent dinji tagħhom.Aqra aktar

Delia ddeċieda mingħajr il-grupp dwar il-pożizzjoni tal-PN fuq l-IIP

  • RABJA GĦALIH MINN UĦUD GĦAX QABAD U FAJJARHA FUQ L-IIP
  • KIEN HEMM MIN TKELLEM DWAR KIF M’GĦANDUX X’JAQSAM MIEGĦU

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, iddeċieda waħdu fuq il-Fosos tal-Furjana li jbiddel il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment.

Il-Partit Nazzjonalista kien kontra ħafna din l-iskema meta tħabbret għall-ewwel darba. Dan anke jekk kienet ittejbet bis-sehem tal-imsieħba soċjali u spiċċat l-unika waħda approvata mill-Kummissjoni Ewropea.

Eventwalment l-iskema bdiet titħaddem ukoll minn persuni fil-Partit Nazzjonalista tant li wħud bit-tessera u involviment fl-istamperija huma fost dawk li l-iktar ġabu investituri lejn Malta jew tkellmu f’isimhom meta waslu hawn.Aqra aktar

Il-Prim Ministru fit-73 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fi triqtu lejn New York fl-Istati Uniti fejn se jattendi għat-73 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. F’dan l-avveniment se jieħdu sehem il-mexxejja ta’ iktar minn 120 pajjiż madwar id-dinja.

It-tema għas-sessjoni se tkun ‘Making the United Nations relevant to all people’ u d-diskussjonijiet mistennija jiffukaw dwar it-tmexxija globali u l-qsim tar-responsabbiltajiet għal soċjetajiet sostenibbli li jgħixu fil-paċi u fl-ugwaljanza. 

Fost id-diversi impenji li jġib miegħu dan l-avveniment, il-Prim Ministru Joseph Muscat se jipparteċipa f’summit dwar il-paċi globali li l-Ġnus Magħquda qed torganizza fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid tal-eks President tal-Afrika ta’ Isfel Nelson Mandela. 

Fi New York il-Prim Ministru se jkun akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela u mill-membru tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, id-deputat Glenn Bedingfield.

Jitlef il-libsa tat-tieġ tal-għarusa tiegħu l-Ajruport – €1,000 għal min jirritornaha

Sitt ijiem qabel it-tieġ, Pavel Jakovlev u l-għarusa tiegħu spiċċaw mingħajr libsa tat-tieġ hekk kif il-Ġimgħa filgħaxija tilfuha mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Kien tard filgħaxija meta Jakovlev, li ilu jgħix Malta għal dawn l-aħħar għaxar snin u għażel lil Malta bħala l-pajjiż li jiżżewweġ fih, wasal Malta flimkien mal-mara futura tiegħu u ż-żewġ bridesmaids tagħhom. Kien proprju dak il-ħin li lkoll flimkien għabbew l-affarijiet kollha fil-karozza ta’ missier Pavel u saqu lejn id-dar.Aqra aktar

Send this to a friend