Lokali – One News

Notifiki

Malta b’rata ta’ tkabbir tliet darbiet ikbar mill-medja Ewropea

Fl-ewwel tliet kwarti tal-2019 ir-rata ta’ tkabbir ekonomiku laħqet l-4.7%. F’kull kwart ta’ din is-sena, pajjiżna kellu t-tieni l-ogħla rata ta’ tkabbir fl-Unjoni Ewropea u dan it-tkabbir f’Malta kien aktar minn tliet darbiet ikbar mill-medja Ewropea.

Fi stqarrija l-Gvern ta’ Malta spjega kif fattur ewlieni kienet iż-żieda qawwija fil-konsum privat li kien xprunat minn tkabbir sostanzjali fid-dħul tal-ħaddiema. Fil-fatt, fl-ewwel disa’ xhur tal-2019 il-pagi f’pajjiżna kienu €220 miljun ogħla milli kienu sena qabel, żieda ta’ 5.9%. Imqabbel mal-2012, il-pagi kienu biljun u nofs ewro aktar, iġifieri żieda ta’ 66%. Riżultat ta’ dan it-titjib sostanzjali fid-dħul, l-istatistika uffiċjali turi li l-konsum tal-familji żdied bi 3%, wara li tneħħi l-effett tal-għoli tal-ħajja.Aqra aktar

Malta bit-tmien l-akbar żieda ta’ passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru tul l-2018

Malta kklassifikat bħala t-tmien pajjiż bl-akbar żieda ta’ passiġġieri li vvjaġġaw bl-ajru matul is-sena li għaddiet.

Dan joħroġ minn stqarrija tal-Eurostat li nnutat kif fl-2018 kien hemm aktar minn biljun ruħ li vvjaġġaw bl-ajru fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li l-pajjiżi Ewropej kollha raw żieda ta’ passiġġieri, pajjiżna rreġistra fost l-ogħla żidiet bi 13.3%.Aqra aktar

Dr Victoria Buttigieg se tkun l-ewwel Avukat tal-Istat

Dr Victoria Buttigieg se tokkupa r-rwol ta’ Avukat tal-Istat wara li ġiet rakkomandata b’mod unanimu minn Kummissjoni ta’ Ħatra wara sejħa pubblika. Dr Buttigieg se tkun l-ewwel persuna li qatt okkupat dan l-irwol Kostituzzjonali ġdid li ġie maħluq bis-saħħa permezz ta’ liġi li ġiet approvata f’Lulju ta’ din is-sena, li għadd trid tidħol fis-seħħ sabiex jilħaq jiġi konkluż dan il-proċess ta’ għażla. Din il-liġi se tipprovdi separazzjoni sħiħa bejn il-funzjonijiet duppliċi li għandu llum l-Avukat Ġenerali. Aqra aktar

Harry Vassallo jinħatar Chairperson tal-Kummissjoni Gwardjan tal-ġenerazzjonijiet futuri

Dr Harry Vassallo għadu kif ġie appuntat bħala Chairperson tal-Kummissjoni Gwardjan tal-ġenerazzjonijiet futuri mill-Prim Ministru wara li kien irrakkomandat lilu mill-Ministru Josè Herrera. Dan skont l-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli.

L-Avukat Vassallo li għandu 64 sena riċentament serba bħala Membru tal-Kabinett fl-uffiċċju tal-Kummissarju Malti għall-Unjoni Ewropea. Huwa mexxa wkoll id-Dipartiment Legali tar-Rappreżentanza Permamenti l-Unjoni Ewropea waqt il-Presidenza Maltija fl-2017.

Vassallo huwa wkoll fundatur tal-Partit tal-Alternattiva Demokratika, li tagħha kien ukoll Chairman sal-2008. Huwa wkoll ambjentalist rinomat.

L-ekonomija Maltija kibret b’€181 miljun fit-tielet kwart tas-sena

Ċifri proviżjorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li bejn Lulju u Settembru li għadda, l-ekonomija Maltija kibret bi tlieta punt erba’ fil-mija f’termini reali.

L-NSO żied jgħid li fit-tielet kwart ta’ din is-sena, il-Prodott Domestiku Gross żdied b’aktar minn €181 miljun. Dan ifisser li f’dan il-perjodu l-ekonomija Maltija ġġenerat ftit aktar minn tlett elef, erba’ mija u erba’ u ħamsin miljun ewro.Aqra aktar

48 organizzazzjoni volontarja bbenefikaw minn ftehimiet soċjali mal-Gvern

Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali organizza konferenza li għaliha attendew dawk l-għaqdiet kollha volontarji li jibbenefikaw minn ftehimiet soċjali mal-istess Ministeru.

B’kollox hemm 48 organizzazzjoni volontarja li jibbenefikaw minn dawn il-ftehimiet soċjali, bil-għan li jkollhom il-mezzi neċessarji sabiex jagħtu l-aqwa servizz lill-klijenti tagħhom. Dawn l-għaqdiet jgħinu nies vulnerabbli, ewlenija fosthom vittmi ta’ vjolenza domestika, abbuż ta’ droga, u tfal taħt ordni ta’ ħarsien soċjali fost oħrajn.Aqra aktar

ARA: Tfal b’purċissjoni għal San Nikola fis-Siġġiewi

Is-6 ta’ Diċembru – Jum San Nikola, jew kif ħafna jafuh- Santa Klaws. San Nikola sar magħruf ukoll bħala Missier il-Milied hekk kif tul ħajtu qassam ir-rigali bil-moħbi matul il-lejl. Fosthom lil tliet tfajliet fqar li minflok ħalliehom jitlajjaw, tahom borża bil-flus biex setgħu jiżżewġu.

Lebsien ta’ abbatini, qassasin, tal-Granmastru Hompesch u ta’ San Nikola, it-tfal mill-iskola primarja tas-Siġġiewi ħarġu proċessjonalment bi statwa ċkejkna bil-patrun tas-Siġġiewi, San Nikola.Aqra aktar

BIL-FILMAT: It-tfajla li trabbiet qalb il-karozzi u li qed tgħaddi żiffa fid-Drag Racing

Semira Galea, tfajla ta’ 17-il sena li trabbiet qalb il-karozzi qed tagħmel suċċess kbir fl-isport tad-Drag Racing.

F’intervista mxandra fuq il-programm ONE Breakfast, Semira tkellmet dwar kif bosta kienu jarawh ġenn li hi tifla imma ffissata fuq il-karozzi.

Spjegat kif tiddarras meta tqis il-veloċità qawwija li tkun għaddejja biha iżda imbagħad malajr tinsa dan.

Tisħaq li hi qed tistudja suġġetti li jistgħu jwassluha biex tilħaq inġiniera u tibqa’ taħdem fuq il-linja tal-karozzi.

Segwi l-intervista sħiħa hawn:

Persuni b’diżabilità se jkunu protagonisti anke fl-attivitajiet tal-Milied f’Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li l-inklużjoni soċjali u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b’diżabilita huma pilastri importanti biex tassew ikollna drittijiet għall-persuni b’diżabilità. Fi stqarrija kien spjegat li għal din is-sena, il-Ministeru jrid jgħaddi messaġġ b’saħħtu u jrid li l-persuni b’diżabilità jkunu protagonisti. Hekk kif qed joqorbu l-festi tal-Milied ħassejna li għandna nagħtu spazju lill-ħiliet u talenti fl-isfond tal-promozzjoni u tisħiħ tad-drittijiet. Għalhekk din is-sena t-tiżjin tal-Ministeru għal Għawdex sar mill-klijenti taċ-Ċentru Santa Marta kif ukoll ir-rigali li ser jingħataw lit-tfal tal-iskola mill-Ministru għal Għwdex ukoll saru minnhom.

Għaċ-ċerimonja li tat bidu għall-Milied f’Għawdex, il-Ministeru għal Għawdex stieden artista b’diżabilità ta’ fama internazzjonali Alfina Frasta. Alfina hija kantanta lirika b’vuċi li saħħret miljuni ta’ nies u hekk ukoll, saħħret lill pubbliku Għawdxi. Flimkien ma’ Alfina wkoll kien hemm l-orkestra Allegro Moderato li wkoll hija komposta minn mużiċisti b’diżabilità.Aqra aktar

Send this to a friend