Lokali | One News

“Taħwid kbir” fil-kumpaniji ta’ Simon Busuttil

Il-Ministru Edward Zammit Lewis f’konferenza tal-aħbarijiet ta ħarsa lejn ir-rapporti tal-Awdituri li saru dwar il-kumpanija li għandu l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jirbaħ t-tenders tal-Gvern. L-Awdituri ma tawx opinjoni u qal li tant hemm taħwid li kienx f’pożizzjoni li jagħti l-opinjoni dwar dawn il-kumpaniji li minnhom Bussutil ried jieħu commissions u senseriji.

Aqra aktar

“Iż-żieda fil-paga minima hi kisba importanti għall-imsieħba soċjali f’Malta”

Iż-żieda fil-paga minima hi kisba importanti għall-imsieħba soċjali f’Malta. Qal dan Philip von Brockdorff, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta’ Malta, f’kumment li kiteb fuq il-midja soċjali Facebook fid-dawl li tħabbret l-aħbar li sal-2019 il-paga minima se tkun qed tiżdied b’€8 fil-ġimgħa u llum ġie ffirmat dan il-ftehim.

Aqra aktar

Trump u l-immigranti l-aktar li qed jinkwetaw lill-Maltin

Skont għadd dejjem jikber ta’ ċittadini Ewropej sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba. Skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru dwar il-perċezzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej, iċ-ċifri jikkorrispondu għal dawk milħuqa fl-2007 qabel ma faqqgħet il-kriżi ekonomika.

L-istħarriġ, ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew, juri li 64% tal-Maltin iqisu li sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba. Din iċ-ċifra hija 7 punti perċentwali ogħla mill-fehma tal-medja taċ-ċittadini Ewropej (57%).

Aqra aktar

Ħaddiema tal-korpi u oħrajn se jaraw l-inġustizzji tal-passat indirizzati

Waħda mill-miżuri li tħabbru fil-budget ta’ 2017 kienet illi jkun hemm fond apposta biex jindirizza dawk l-anomaliji tal-passat li sarrfu f’inġustizzji għal bosta persuni.

Dan flimkien ma’ proposta oħra li kienet fil-manifest elettorali ta’ dan il-Gvern fejn intqal li dawn l-aggravji se jkunu indirizzati magħtul il-medda tas-snin.

Kien għalhekk illi din is-sena ġew imwarrba tmin miljun ewro sabiex jibdew jingħataw xi pagamenti bl-aktar mod kontabbli u trasparenti.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Minsitri Michael Farrugia u Edward Scicluna spjegaw li l-gruppi ta’ ħaddiema identifikati  li se jkunu qed jidħlu f’din l-iskema huma kif ġej:

  1. Ex ħaddiema tal-korpi li kienu qed jagħtu servizz  lill- dipartimenti tal-Gvern qabel 1979, iżda li kienu bdew jaghmlu parti mis-servizz pubbliku wara Jannar tal-1979;
  2. Ex ħaddiema tax-xatt li kellhom liċenzja biex jahdmu bejn l-4 t’April 1973 u l-1 ta’ Ġunju 2009;
  3. Uffiċjali tal-korp tal-pulizija fir-ranks ta’ kuntistabbli, surġent jew surġent maġġur li ma tħallsux ghal overtime li ghamlu bejn 1 ta’ Jannar 1993 u l 31 ta’ Diċembru 2009;
  4. Ex ħaddiema tal-Malta Electricity Board;
  5. Possibiltà ta’ ħaddiema oħra

Aqra aktar

Il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha ffirmaw ftehim storiku li se jara l-paga minima nazzjonali togħla

Il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha tal-MCESD iffirmaw ftehim storiku li se jara l-paga minima nazzjonali togħla. Żieda li ntlaħqet b’ kunsens unanimu bejn il-membri tal-MCESD li ntlaħaq wara xhur ta’ diskussjoni.

 “Kemm jien kburi li pajjiżna llum wasal għal dan il-ftehim nazzjonali biex tiżdied il-paga minima. Ftehim li jissimbolizza kunsens nazzjonali.”

Hekk qal il-Prim Ministru Joseph Muscat qabel l-iffirmar tal-ftehim f’ diskors fil-Palazz tal-President.

Muscat kellu kliem t’ apprezzament għal forzi soċjali kollha li poġġew madwar mejda fejn “rebħet il-maturità u s-sens komun”.

Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li biex jikkumplimenta din iż-żieda, se jkun qed jwessa’ t-tax bands biex min igawdi miż-żieda tal-minimum wage ma jinqabadx f’ tax bracket. B’hekk iż-żieda tal-paga minima tibqa’ fil-bwiet tal-ħaddiema.

Aqra aktar

Send this to friend