Riformi fl-għajnuna legali

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar illejla fil-Parlament li l-avukat tal-għajnuna legali anzjan se jkun impjegat full time.

Meta wieġeb mistoqsija supplimentari ta’ Beppe Fenech Adami, Dr Bonnici qal li ħarġet sejħa pubblika u issa l-bord responsabbli qed jifli l-applikazzjonijiet.

Aqra aktar

Trasferiment ta’ proprjetà lil Sliema Wanderers

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika approva unanimament riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Sliema Wanderers Football Club.

Is-Segretarju Parlamentari għall-iSport, Chris Agius qal li l-club kien qed juża għal għadd ta’ snin jużaw grawnd f’Tigne iżda kellhom joħorġu għax il-proprjetà għaddiet għand il-Midi plc għal żvilupp ta’ Manoel Island u Tigne Point.

Libell minn Evarist Bartolo

Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, qal li minkejja n-numru ta’ stqarrijiet u l-istqarrija tal-Ministru fil-Parlament ilbieraħ, it-Times of Malta, iddeċidiet li tippubblika artiklu deskritt mill-Ministru bħala malafamanti u b’informazzjoni falza fil-konfront tiegħu.

Intqal li l-Oppożizzjoni kompliet bil-kampanja ta’ ħmieg u tfigħ ta’ tajn f’konferenza stampa aktar kmieni llum bl-intenzjoni li tkisser ir-reputazzjoni tal-Ministru Bartolo. Abbażi ta’ dan il-Ministru Bartolo ddikjara li m’għandu l-ebda triq ħlief li jipproċedi legalment b’libell fil-konfront tat-Times of Malta, Beppe Fenech Adami u Ivan Bartolo.

Issa għandek inċentivi ferm akbar biex tixtri karozza elettrika

Ilbieraħ fil-gazzetta tal-Gvern ħareġ li dawk li se jixtru karozza tal-elettriku se jibbenefikaw minn inċentivi akbar.

Filfatt minn din is-sena l-iskema hija estiża għal iżjed nies bil-ħsieb li tissaħħaħ l-ħidma favur arja aktar nadifa fit-toroq.

Dan kif tħabbar fil-budget ta’ din is-sena u li daħlu fis-seħħ minn nhar it-Tlieta permezz  ta’ avviż fil-gazzetta tal-Gvern.  Peter Paul Barbara minn Transport Malta spjega li dawk li se jixtru karozza  tal-elettriku se jibbenefikaw bejn €5,000 u €8,000.

Aqra aktar

Attakka, hedded u insulta tliet uffiċjali tal-Pulizija – weħel €6,000

Raġel li attakka, hedded u insulta tliet uffiċjali tal-pulizija waqt li kien fis-sakra ingħata multa ta’ €6,000.

Simon Woodhead, li jgħix il-Belt Valletta wieġeb mhux ħati li ma obdiex il-pulizija u li attakkahom fil-lejla tat-tletin ta’ Novembru bil-konsegwenza li weġġa lil PC Charlot Chircop.

Huwa ammetta wkoll li saq xurban u li sar reċediv. Il-Qorti ordnat trattament għal Woodhead, sabiex jingħata għajnuna li tgħinu jegħleb il-vizzju tax-xorb.

Fl-2016 naqas mill-ġdid l-għoli tal-ħajja f’pajjiżna

Matul l-2016 ir-rata tal-inflazzjoni f’pajjiżna naqset għal 0.9%, minn 1.2% is-sena ta’ qabel.

Ir-rata tal-għoli tal-ħajja s-sena li għaddiet kienet fost l-inqas osservati mindu bdiet titkejjel l-inflazzjoni bil-kejl tal-Eurostat 20 sena ilu. Fil-fatt, kien biss fl-2007 u fl-2014 li kienet osservata rata ta’ inflazzjoni marġinalment inqas.

Fi stqarrija l-Gvern innota li filwaqt li fil-bidu tal-leġislatura r-rata ta’ inflazzjoni kienet 3.2%, taħt din l-amministrazzjoni r-rata medja ta’ inflazzjoni kienet ta’ 1%. Tul l-amministrazzjoni preċedenti r-rata medja ta’ l-għoli fil-prezzijiet kienet ta’ 2.8%, jew kważi tlett darbiet ir-rata osservata fl-2016.

Il-politika tal-Gvern preżenti hija r-raġuni ewlenija għalfejn Malta bdiet ikollha rata ta’ inflazzjoni baxxa. Filwaqt li l-Gvern preċedenti għabba lill-familji b’żieda qawwija fil-prezz tal-prodotti essenzjali tad-dawl, ilma, gass u fuel, il-Gvern preżenti naqas dawn il-piżijiet.

Aqra aktar

Ħolma li mhix wisq bogħod

Daħal fit-tielet fażi tiegħu il-proġett ta’ riġenerazzjoni tal-pixxina nazzjonali f’Tal-Qroqq.

Waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari Chris Agius stajna ninnutaw li żewġ pixxini tbattlu mill-ilma u qed isir xogħol fihom. Pixxina minnhom sar xogħol estensiv fuqha minħabba li l-qiegħ ma kienx f’kundizzjoni tajba.

Sar xogħol mad-dawra tal-pixxina biex issa l-art ingħatat wiċċ ġdid. Il-kap eżekuttiv ta’ Sport Malta, Mark Cutajar, qal li qed isir moniteraġġ kontinwu biex ix-xogħol ikun tal-oghla livell.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius fakkar li l-poplu Malti kien ilu snin mċaħħad minn pixxina state of the art u b’ħidma minn dan il-Gvern, din il-ħolma mhix wisq bogħod.

Aqra aktar

Il-Maltin mhux ħerqana dwar l-integrazzjoni

Il-Maltin isibuha diffiċli jintegraw ma’ nies ta’ nisel barrani u fost l-iktar gruppi li  l-Maltin għandhom ċertu diffikulta bihom hemm l-Għarab. 

Din waħda mid-diversi konklużjonijiet ta’ studji li kienu preżentati u diskussi f’simpożju fl-Università bit-tema l-Multikulturaliżmu, l-Integrazzjoni u l-Kuntatt fost gruppi etniċi f’Malta. 

Wieħed mill-istudji diskussi sar fi sbatax –il pajjiż, minbarra Malta, u kellu l-għan li jiddentifika xi jwassal għal multikulturaliżmu u xi jxekklu. Staqsa wkoll għaliex u x’inhuma l-bosta l-fatturi li jwasslu għal tensjoni soċjali bejn nies ta’ nisel differenti. 

Hawn irriżulta li f’kull soċjetà jkun hemm ċertu reżistenza għal ċerti influwenza u drawwiet ġodda minħabba l-biża li ċittadin li jkun f’artu jitlef l-awtonomija u l-poter tiegħu. 

Ir-riċerkatur, Gordon Sammut, spjega li din hi xi ħaġa li teżisti f’Malta iktar minn bnadi oħra fejn jirriżulta li l-Maltin huma l-iktar li jibżgħu jintegraw mal-barranin.

Aqra aktar

Ewropa pożittiva għall-Presidenza Ewropea ta’ Malta għas-sitt xhur li ġejjin

Ir-reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat fi Strasborgu kienet reazzjoni ta’ pożittività li din il-Presidenza Maltija se tkun qed tagħmel id-differenza għall-Unjoni Ewropea li bħalissa għaddejjha minn żmien diffiċli.

Dan qalu l-Partit Laburista, li nnota kif il-Presidenti kollha tal-Gruppi Politiċi fil-Parlament Ewropew faħru l-preparazzjoni li għamlet Malta u l-prijoritajiet li poġġiet quddiemha li twettaq tul il-Presidenza fosthom aktar impenn favur il-kwistjoni tal-Immigrazzjoni u l-ħtieġa ta’ Ewropa aktar soċjali.

Il-Partit żied jgħid “in-negattività ta’ individwi mhux se xxekkel milli Malta tkun verament qed iservi ta’ pont fl-Unjoni Ewropea minkejja ċ-ċokon ġeografiku tagħha u dan kif qed isostnu Mexxejja Ewropej li kollha huma ottimisti”.