Lokali | One News

Notifiki

Mara ssofri ġrieħi gravi wara inċident tat-traffiku f’Għawdex

Mara ta’ 81 sena sofriet grieħi gravi wara li kienet involuta f’inċident tat-traffiku fi  Triq ir-Rabat, in-Nadur Għawdex.

L-inċident seħħ għall-ħabta tal-15:50 neqsin għaxra ta’ wara nofsinhar meta mara ta’ 46 sena mis-Sannat Għawdex, tilfet il-kontroll tal-vettura tagħha tal-għamla Seat Ibiza b’żewġ passiġġieri fiha waħda minnhom il-mara ta’ 81 sena, u ħabtet ma’ siġra.

B’riżultat ta’ dan,it-tliet persuni ttieħdu l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għall-kura meħtieġa. Iktar tard il-mara ta’ 81 sena ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi filwaqt li t-tnejn l-oħra ma sofrew l-ebda ġrieħi.

L-investigazzjoni tal-Pulizija rigward dan il-kas għadha għaddejja

Iċ-champions tad-dinja lura f’pajjiżhom

Il-Franċiżi jinsabu fis-seba’ sema’ wara li għat-tieni darba fl-istorja tagħhom irnexxielhom jirbħu t-Tazza tad-Dinja li saret fir-Russja.

Il-Franċiżi rebħu t-tieni Tazza tad-Dinja wara li għelbu lill-Kroazja b’rebħa ta’ erba’ bi tnejn f’logħba sabiħa li kien fiha spettaklu ta’ gowls, iżda wkoll ta’ kontroversja bl-użu tas-sistema tal-VAR li wasslet ukoll għall-penalty favur it-tim Franċiż.

Il-Franċiżi reġgħu għollew it-tazza, l-aktar waħda prestiġġjuża fid-dinja tal-futbol wara għoxrin sena meta fi Franza stess, il-kowċ nazzjonali Franċiż Didier Deschamps kien għolla wkoll it-Tazza tad-Dinja bħala l-captain tat-team nazzjonali Franċiż b’rebħa fuq il-Brażil.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Sejħa ta’ Isqof u risposta ta’ Monsinjur

Parroċċi Għawdxin ma wiġbux għas-sejħa tal-Isqof Mario Grech li saret sentejn ilu biex jieħdu fi ħdanhom familja ta’ refuġjati biex ikunu xhieda ta’ sens ta’ umanità.

Meta kkummenta dwar dan il-fatt l-Isqof Mario Grech qal li dan jixhed li anke nies fil-Knisja għad iridu jikkonvertu.

Għalkemm fl-istess ġimgħa li għamel din id-dikjarazzjoni saru wkoll dikjarazzjonijiet iebsin mill-Monsinjur Joe Vella Gauci. Li jitfgħu f’dubju deċiżjonijiet tal-Isqof innifsu.

Aqra aktar

Borg Cardona: Il-b*** tiegħi ikbar minn tagħkom

F’laqgħa żgħira li tal-Occupy Justice organizzaw biex ifakkru d-disa’ xahar mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, l-avukat Andrew Borg Cardona għadda dawn il-kummenti waqt li l-ġurnalist u l-camera person ta’ dan l-istazzjon kienu qegħdin jaqdu dmirijiethom.

Proġett ta’ edukazzjoni alternattiva

Malta, il-Peru, il-Pakistan, Kuba u l-Filippini huma l-ħames pajjiżi li se jgawdu mill-fondi li se jinġabru waqt il-maratona Oħloq Tbissima.

Bejn il-Ġimgħa għoxrin u l-Ħadd tnejn u għoxrin ta’ Lulju, fil-bitħa ta’ Dar San Ġużepp, se tkun qed issir is-sittax-il edizzjoni ta’ dil-maratona, li se ddum sittin siegħa.

One News iltaqa ma’ Dun Louis Mallia, id-Direttur ta’ Dar San Ġużepp u kif ukoll taċ-Ċentru Animazzjoni Missjunarja, fejn spjega proġett partikolari li se jsir f’pajjiżna.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Malta b’waħda mill-inqas rati ta’ suwiċidju

Ċifri ppubblikati mill-Eurostat juru li matul fl-elfejn u ħmistax aktar minnn sitta u ħamsin elf persuna neħħew ħajjithom b’idejhom, jiġifieri wettqu suwiċidju.

Iċ-ċifri juru li ftit aktar minn wieħed fil-mija tal-imwiet fl-ewropa saru minn persuni li riedħu jweġġgħu lilhom infushom.

Fortunatament, l-istatistika turi li Malta bi tmien suwiċidji għal kull 100 elf ruħ, kellha fost l-inqas rati ta’ suwiċidji fl-Ewropa. Fil-fatt Malta kellha l-ħames l-inqas rata ta’ suwiċidji, segwita mir-Renju Unit, l-Italja, il-Greċja u Ċipru. Minn naħa l-oħra, il-Litwanja bi tletin suwiċidju għal kull mitt elf ruħ, kellha l-ogħla rata segwita mis-Slovenja,  il-Latvja, l-Ungerija u l-Belġju u l-kroazja bi 17-il suwiċidju għal kull mitt elf persuna.

Aqra aktar

Caruana Turner jista’ joħroġ barra minn daru

Michael Caruana Turner ta’ għoxrin minn Birkirkara mixli bil-qtil involontarju ta’ Tim Scholten f’Tas-Sliema se jkun jista’ joħroġ minn daru bejn it-tmienja ta’ filgħodu u tmienja ta’ filgħaxija wara li l-Qorti Kriminali laqgħet l-appell tal-Avukat Ġenerali u bidlet il-kundizzjoni ta’ house arrest.

Il-ġimgħa l-oħra Caruana Turner li jinsab mixli li tajjar u qatel liż-żagħżugħ Olandiż u darab ħamsa oħra fuq ix-xatt ta’ Tas-Sliema, ingħata ħelsien mill-arrest b’għadd ta’ kundizzjonijiet fosthom li ma joħroġx mid-dar.

L-Avukat appella mid-deċiżjoni u sostna li l-ewwel qorti ma messiex laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest. Minn naħa l-oħra qalet li jekk ħasset li m’hemm ebda biża, messha tatu l-ħelsien mill-arrest taħt il-kundizzjonijiet normali mingħajr il-house arrest.

Aqra aktar

L-isptar wara li tinqeleb b’karozza f’Birzebbugia

Tfajla minn Birzebbugia ttieħdet l-isptar wara li nqalbet bil-karozza.

Minn informazzjoni li kiseb One.com.mt kienu għall-ħabta tal-17:30 ta’ filgħaxija meta t-tfajla ta’ 19-il sena li kienet qed issuq karozza tal-għamla Skoda Fabia ħabtet ma’ SUV Nissan Qashqai  misjuqa minn mara Ingliża ta’ 45-il sena minn Marsaskala. Mal-impatt l-karozza misjuqa mit-tfajla Maltija nqalbet.

Aqra aktar

Ikompli l-każ tar-raġel li żamm lill-mara maqfula

Fil-qorti kompla jinstema’ l-każ ta’ Roddy Williams akkużat li qafel lil martu Natalie Williams f’kamra fil-blat fi Rinella l-Kalkara.

Il-każ seħħ f’Ottubru li għaddha, fejn Roddy ħallha lil martu għal tlett ijiem sħaħ fid-dlam mingħajr ikel u xorb.

Minkejja li fis-seduta li għaddiet huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest, Roddy qiegħed ikun iffaċjat b’diversi akkużżi fosthom t’attentat ta’ qtil, stupru, li żamm persuna kontra r-rieda tagħha u li kkawżalha ġrieħi gravi.

Quddiem il-Maġistrat Clare Stafrace Zammit – xehed surġent mill-għassa ta’ Bormla fejn spjega kif fit-30 ta’ Ottubru kien infurmat li seħħ argument quddiem l-flats tal-gvern fil-Kalkara.

Qal li l-argument kien bejn il-familjari ta’ Nathalie u Rodney, bil-familjari bdew isaqsu lill-akkuzat fejn kien ħa lil qariba tagħhom, li kienet ilha irrapurtata nieqsa għal xi jiem.

Is-surġent żied li meta ħa lil Roddy l-għassa dan beda jassigurhom li Nathalie tinsab tajba u ftit tal-ħin wara ħadhom ir-Rinella, fejn hemmhekk sabu lil Nathalie.

Intant, fil-qorti ġew preżentati l-affarijiet li nstabu fil-kamra fil-blat fi Rinella. Fejn fost oħrajn instabu affarijiet personali ta’ Nathalie bħal mobile phones u karti bankarji.

 

Send this to a friend