Kultura – Page 6 – One News

Notifiki

FILMAT: L-Irxoxt ta’ Ħal Luqa jingħata l-kulur

Ingħatat il-kulur l-iskultura fl-injam tal-kewba, xbiha ta’ Ġesù Kristu irxuxtat, b’detallji li tassew jiġbdu l-għajnejn, magħmulha b’tant reqqa mill-iskulturi Għawdxin Michael u Adonai Camilleri Cauchi.

ONE News mar il-garaxx tal-benefattur, Emanuel Ciappara, li fih kien qed isiru l-aħħar irtokki fuq l-istatwa. Hemmhekk stajna naraw ix-xogħol tal-artisti li minn tnaqqix fl-injam, li kien l-aktar proċess diffiċli, iffurmat statwa li tpaxxi l-għajnejn.Aqra aktar

Maltin u turisti jagħżlu lil Għawdex għall-btajjel tal-Għid

Il-btajjel tal-Għid u l-Ġimgħa Mqaddsa komplew iqajjmu l-ekonomija Għawdxija hekk kif numru kbir ta’ Maltin u turisti rħewlha lejn din il-gżira biex iqattgħu ftit jiem ta’ mistrieħ.

Tkellimna ma’ Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu, li sostna li l-ewwel indikazzjonijiet qed juru li d-domanda għall-akkomodazzjoni f’Għawdex kienet tajba ħafna.Aqra aktar

‘Made in Malta’ – film romantiku b’xeni Maltin

Għat-tieni darba, Julian Galea, Awstraljan b’dixxendenza Maltija, ser jipproduċi film maħdum Malta, din id-darba bl-isem ‘Made in Malta’.

F’dan il-film wieħed għandu jistenna diversi emozzjonijiet, xeni romatiċi, imħabba, xeni mill-isbaħ f’Malta u ħafna aktar.

Segwi t-trailer ta’ Made in Malta:

Kurċifiss għall-ewwel darba fil-puċissjoni ta’ Ħal Tarxien

Għall-ewwel darba f’wieħed u tletin sena kurċifiss bl-ixbieha ta’ Kristu msallab se jterraq mat-toroq ta’ Ħal Tarxien waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Dan b’differenza għall-purċissjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa f’Ħal Tarxien fejn fi tmiemha kienet tittella’ xena li fiha kien jissallab Ġesu Kristu.

Ħabbar dan is-Segretarju tal-Għaqda Marija Annunzjata Ettiene Schembri hekk kif spjega li bħala għaqda laħqu ftehim mal-Kurja sabiex il-purċissjoni tkun iktar devozzjonali.

“Minflok ser inkunu qed nassistu għat-tislib u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu fuq wara tal-purċissjoni ser tkun qed toħroġ xbieha tal-kurċifiss li imbagħad fl-aħħar tagħha ser ikun qed isir xi meditazzjoni u xi kant minn kantanti li ssoltu jieħdu sehem f’din il-Pageant.”

Is-Sur Schembri qal li bħala Għaqda minn dejjem kien hemm ix-xewqa li jimlew il-purċissjoni b’vari ta’ dan it-tip u grazzi għal sforzi li saru matul din is-sena, is-Sibt li ġej din il-ħolma ser issir realta.

“Din is-sena għamilna l-isforzi kollha tagħna. Tkellimna mal-arċipriet tal-lokal Dun Christ Ellul sabiex ġibna l-permessi meħtieġa mill-Kurja u tkun qed toħroġ mill-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata.”

Spjega li jum biss qabel dan l-avveniment kollox jinsab imħejjij sabiex il-purċissjoni li tinkludi s-sehem ta’ 350 ruħ flimkien ma’ żewġ baned, tkun suċċess.

“Sħabi qassmu l-vestwarju kollu preparaw l-affarijiet kollha kollox huwa nadif kollox huwa preparat sabiex issa is-Sibt fis-19:30 ta’ filgħaxija tibda’ ħierġa mill-Knisja ta’ Ħal Tarxien”

Il-Purċissjoni se toħroġ mill-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien sabiex minn hemm itterraq ma’ bosta toroq fil-lokalitá għad-devozzjoni tal-parruċċani.

L-Għaqda Mużikali San Ġorg Martri b’attivitajiet għal 125 sena anniversarju

L-Għaqda Mużikali San Ġorg Martri, madwar sena u nofs ilu, ħasset il-bżonn li twaqqaf Kummissjoni sabiex tieħu ħsieb l-inizjattivi attributi mal-125 sena anniversarju tal-Banda San Ġorg Martri.

Il-Kumissjoni 125 kellha rwol importanti mhux biss tħejji programm ta’ inizjattivi u attivitajiet imma wkoll sabiex tfassal viżjoni u għanijiet li ser ikomplu jsaħħu u jfakkru din l-Għaqda għaż-żmien li ġej.

Wara li l-Kumissjoni ltaqgħet ma’ bosta stakeholders, kienu mwaqqfa 4 valuri li dejjem sawwru din l-ghaqda, u biex jikumplimentaw it-tema magħżula, ‘125 ta’ impenn mużikali’. L-4 valuri, li kull inizjattiva magħżula li jsaħħu din it-tema kien iffurmati madwar il-valur ta’ l-arti, tal-kultura, tat-tradizzjoni u tal-mużika.

L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri ta’ Ħal Qormi sa mit-twaqqif tagħha dejjem ipparteċipat bis-sħiħ fl-attivitajiet li jittellgħu f’beltna u dejjem ġabet dawn il-valuri fuq quddiem nett, spe1jalment f’dan iż-żmien tant għażiż.

F’dawn l-aħħar xhur, saru diversi attivitajiet u inizjattivi relatati mal-125 anniversju, kemm fil-binja tal-Għaqda – fejn saru diversi xogħlijiet ta’ modernizzar, restawr u tisbieħ fil-Palazz Guiseppe Farrugia – is-sede tal-Għaqda, kif ukoll fil-qasam mużikali u kulturali.

Għall-okkażjoni tal-125 sena mit-twaqqif tal-banda, kif ukoll sabiex tfakkar l-ewwel ċentinarju minn meta  ittella’ għall-ewwel darba l-programm ta’ Ħadd il-Palm, l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, qed tistieden lil Mro Salvatore Bonaffini, sabiex imexxi dan il-programm ta’ marċi funebri b’isem ‘Passione’ nhar il-Hadd 14 t’April fis-7:00 ta’ filgħaxija, fil-Knisja ta’ San Ġorġ.

La Passione – il-kunċert ta’ nhar il-Ħadd ta’ Marċi Funebri ser ikun immexxi kollu minn Maestro Bonaffini. Fejn xogħlijiet tiegħu bħal Pianto, Transulazione, l’Urna u Vicenzo Ligami ser jkunu esebiti, Flimkien, ma xogħlijiet ta’ Mro Archibald Mizzi. Il-Banda San Ġorġ Martri taħt id-direzzjoni ta’ Mro Bonaffini ser idoqq 3 marċi funebri ġodda.

La Passione a Memoria di Mary Zarb – Marċ Funebru dedikant li sinjura Mary Zarb li aktar kmieni din is-sena ħalliet din id-dinja. Is-Sinjuira Mary Zarb kienet l-ewwel fost 3 bandisti nisa li ħarġu, mhux biss idoqqu ma’ din l-Għaqda, imma, wkoll f’Malta.

 

L-Erbgħa tat-Tniebri – Il-Passjoni mat-toroq Żabbarin

L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar, qed jorganizzaw L-Erbgħa tat-Tniebri, il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu mat-toroq Żabbarin.

Din il-manifestazzjoni tinkludi madwar 150 personaġġ bibliku, il-personaġġi ‘tal-wiegħdi’ u diversi gruppi tal-iscouts. Apparti l-ħoss tat-tnabar li jispikka f’din l-attivita’, il-Banda San Mikiel tkun qiegħda takkumpanja b’marċi funebri mill-isbaħ.

Aqra aktar

Send this to a friend