Kultura – Page 46 – One News

Notifiki

Jaqra ktieb minn wara għal quddiem

”Interesanti huwa li ġieli naqbad ktieb li meta naqra l-ewwel kapitlu tiegħu inħossu ktieb li se jżommni u jsammarni, u rrid inkun naf kif se jispiċċa, allura jkun hemm każi li wara li naqra l-ewwel artiklu jew tnejn, immur għall-aħħar artiklu biex nara kif se tispiċċa l-istorja u hawn jista jagħti l-każ li nibqa naqrah minn wara għal quddiem. Dan għalija huwa mod interessanti ħafna qisu dak il-ħin, jien qed nagħmel parti minn ġudikatura fil-qorti li qed nassisiti għal smiegħ ta’ xi kawza fejn biex nagħti eżempju, naf li sar delitt imma rrid inkun naf għaliex sar, jew inkella jekk huwa storja ta’ mħabba, irrid inkun naf dawk it-tnejn li fl-aħħar kapitlu huma ppreżentati bħala l-maħbubin universali,  mnejn telqu u dak kollu li għaddew minnu biex illum qed jiġu ppreżentati lili b’dak il-mod.”

 

Hekk saħaq Etienne Schembri, kollega tagħna fuq ONE radio li minn ċkunitu kellu namra mal-ktieb. Kompla fuq il-passi tal-ħabib tagħna Raymond Mahoney fejn anke llum il-ġurnata jwassal ir-rumanz lis-semmiegħa, kull nhar ta’ Tnejn, Tlieta u l-Erbgħa fis-13.15pm. Bħalissa qed iwassal lis-semmiegħa, ir-rumanz Marta Bint id-deffien tal-pesta ta’ Arturo Caruana fuq adattament ta’ Charles B. Spiteri.

Schembri jemmen li hemm ġeneru ta’ nies li jekk taghtihom ktieb kapaci jaqrawh malajr u jifhmuh, oħrajn li għandhom idea ta’ kif tiżvolgi storja imma ma jkollhomx l-abbiltajiet li jdommuhom flimkien biex issir kitba interessanti, u bla dubju oħrajn li kapaċi joħolqu storja, jdommuha u jagħmluha storja għal pjaċir ta’ ħaddiehor.

Idoqq waqt li jinġarr fuq karru fil-Belt Valletta

Jiġbed l-għajn dan ir-ritratt li qed jiċċirkola fuq il-mezzi tal-midja soċjali fejn qed naraw ċiklist b’karru marbut miegħu, u li fuqu hemm armat drum kit u l-mużiċist idoqq.

Dan il-mużiċist jifforma parti minn Tikka Banda li se tkun qed tgħin biex tmexxi l-folla fil-kapitali nhar is-sibt li ġej waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ tas-sena li fiha Valletta qiegħda tiġi nkurunata bħala l-kapitali Ewropea tal-Kultura.

Dan u aktar nhar is-sibt li ġej fil-Belt Valletta. Aħsbu kmieni.

Kor iffurmat apposta għall-Valletta 2018

Kor ta’ 100 persuna mmexxi min Pamela Bezzina ser ikantaw sinfonija korali fil ftuħ tal-festa kbira kulturali Valletta 2018 nhar is sibt li ġej.
Il-ħinijiet li fih se janimaw huma: fis-7, fit-8, fid-9, fl-10 u fil-11 ta’ filgħaxija.
Il-Kor se jkun fi Pjazza San Ġwann b’mużika oriġinali ta’ Elton Zarb u lirika ta Joe Julian Farrugia. Is-solisti se jkunu Glen Vella u Amber.
Dan il-kor li jidher fir-ritratt ġie ffurmat apposta minħabba l-avveniment ta’ Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-kultura.

Missierna li x’aktarx inti fis-smewwiet

Set jittella’ l-ewwel dramm Malti għal din is-sena fit-Teatru Manoel. Wara s-suċċess li l-awtur Simon Bartolo kiseb b’ Jiena nħobb, inti tħobb, kif ukoll Ħabbilni ħa nirbaħ, se jerġa’ jirritorna b’xogħol ġdid u kontroversjali għall-aħħar.

Is-suġġett trattat se jkun l-abbuż sesswali. Suċċess garantit ieħor mingħand l-Istaġun Teatru Malti. Ser tittella’ fil-15, 16, 17 u fit-18 ta’ Frar li ġej.

Int dilettant?

Tistgħaġbux…u din is-sena iżjed tistagħġbux…għax iż-żmien itir u iva avolja għadu kif kien il-Milied, minħabba li ħafna festi se jiġu ċċelebrati kmieni, ħafna huma dawk li bħalissa anke f’dan il-ħin tal-lejl (22.58)  jibdew jintasbu fl-imħażen iħitu jew jaraw x’għandhom mis-sena li ghaddiet. Avolja jmiss il-karnival qabel.

Nirreferu għad-dilettanti tal-Ġimgħa Mqaddsa għax tajjeb li wieħed jiftakar li apparti l-iskop reliġjuż, din il-festa hija marbuta ħafna mat-tradizzjonijiet minsuġa fil-karattru Malti. Maż-żmien din evolviet u bdiet tinkludi pageants li jsiru f’diversi rħula li saru popolari mmens u l-poplu jkun jistenniehom. Dawn jitqiesu bħala tradizzjonijiet ġodda ta’ żmienna.

Aqra aktar

Approvat ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto f’Ħal Qormi

Il-Kummissjoni tal-Ippjanar tat permess biex isiru żewġ proġetti fil-lokalita’ ta’ Ħal Qormi; ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto fi Pjazza Narbona u ieħor ta’ tisbieħ fi Pjazza tal-Knisja ż-żghira ta’ San Bastjan.

Il-Loġġa ta’ Pinto tinsab biswit il-Knisja ta’ San Bastjan u kellha bżonn restawr immedjat. Inbniet oriġinrajment fl-1772 biex tfakkar il-31 sena minn meta Manuel Pinto de Fonseca sar Granmastru tal-Ordni. Din il-loġġa kienet tappartjeni għal dar akbar li kienet tinkludi wkoll l-istalel tal-Gran Mastru nnifsu. Il-kumpless kien ġie żviluppat bħala post għall-akkomodazzjoni soċjali fl-1981. Il-Leġġenda tgħid li l-gran Mastru kien ipoġġi f’din il-loġġa biex jistkenn mix-xemx waqt li jsewgi t-tlielaq taż-żwiemel.

Aqra aktar

Aġġornat: Dalgħodu fil-Ħamrun…

Il-Ħamruniżi matul din il-ġimgħa kellhom ċelebrazzjoni ad unur il-padrun San Gejtanu. Is-soltu l-festa tkun iċċelebrata f’Awwissu. Din il-parroċċa qed tiċċelebra l-500 anniversarju tad-dehriet mistiċi li esperjenza San Gejtanu waqt it-talb u l-meditazzjoni li kien jagħmel fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma. Fil-lejl ta’ qabel il-Milied tas-sena 1517, il-Madonna tat lill-Bambin Ġesu’ f’idejn San Gejtanu li hu magħruf bħala l-qaddis tal-Providenza.

Aqra aktar

Dati kmieni għal din is-sena. Ħu nota!

Propju llum kienet l-aħħar ġurnata sħiħa d-dar għall-istudenti li nhar it-Tnejn jirritornaw lura l-iskola, wara l-weekend. Dan wara ħmistax vaganzi tal-Milied. Issa jmiss li l-istudenti jibdew jaħsbu għall-eżamijiet ta’ nofs is-sena bil-mod il-mod u mingħajr stress żejjed, iżda ma jdumux ma jkollhom il-vaganzi tal-karnival u wara tal-Għid il-Kbir.

 

Din is-sena, iva, kollox ġej kmieni. Il-Ġimgha l-kbira se tiġi ċċelebrata fit-30 ta’ Marzu u l-Għid il-Kbir jaħbat fl-1 t’April. Ras ir-Randan se jaħbat propju f’jum San Valentinu, fl-14 ta’ Frar. San Pawl se jiġi ċċelebrat fis-27 ta’ Jannar. Fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, il-festa tar-Redentur f’ħafna parroċċi se ssir fid-9 ta’ Marzu u d-Duluri tiġi ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-kbira, jiġifieri fit-23 ta’ Marzu. Din tiġri kull tant snin, infatti biex terġa’ tiġi daqshekk kmieni l-Ġimgħa Mqaddsa, irridu nistennew is-sena 2023. Kif kienu jgħidu l-Maltin ta’ dari, ‘jekk int tħobb l-avvenimenti u l-iffesteġġjar, f’pajjiżna ma tagħmilx f’qalbek’ u din is-sena, se niċċelebrawhom malajr.

BIL-FILMAT: Kaxxa nfernali f’daqqa f’Napli

Hekk tibda s-sena f’Napli, fin-naħa t’isfel tal-Italja. Hija tradizzjoni fil-pajjiż li n-nar jitla’ kollu f’salt bl-iskop li kulħadd ikun qed jiċċelebra mument unit.

Sal-lum Napli għadha magħrufa għall-istil tat-toroq tagħha b’ambjent storbjuż u mċaqlaq u anke għall-presepju Naplitan. Hija magħrufa wkoll ghall-festi tradizzjonali bħal San Gennaro fejn id-demm tal-qaddis San Januarius jinħall darbtejn f’sena; f’Mejju u f’Settembru. Jekk dan ma jsirx, il-poplu Naplitan jibża’ li se jiġri avveniment mhux pjaċevoli matul is-sena. Bosta Maltin xi darba żaru dan il-pajjiż speċjalment għall-ikel u għax-xiri tal-pasturi.

15-il jum biss il-bogħod mill-Festa

Ninsabu biss 15-il jum bogħod minn dik li qed titqies bhala l-akbar ċelebrazzjoni fil-Kapitali Maltija mill-Indipendenza l’hawn. Bosta attivitajiet ma jaqtgħux, ħa joffru spettaklu lil kulħadd tul is-sena li għadha kemm bdiet, u li warajha se tħalli legat li se jibqa’ jissemma. Bosta attivitajiet ser jibdew mill-14 tax-xahar u jilħqu quċċata fl-20 ta’ Jannar permezz tal-attivita’ Erba’ Pjazez. L-ispettaklu se jsir kull siegħa fil-pjazez prinċipali Beltin: Pjazza Tritoni (Il-Qawma tat-Tritoni), Pjazza San Ġorg (Qalbna), Pjazza San Ġwann (Elfejn u tmintax) u Pjazza Kastilja (Minn Qiegħ l-Imgħoddi għall-Quċċata tal-Ġejjien)

Aqra aktar

Send this to a friend