Kultura – Page 43 – One News

Notifiki

Ma – Fit-Teatru Metanoia f’Ħal Luqa

Grupp ta’ Atturi minn skejjel ta’ drama differenti ngħaqdu mat-tim tal-għaqda teatrali SKENE biex itellgħu dramm ieħor ta’ żmien il-ġimgħa mqaddsa b’differenza.  Dramm li żgur ser idaħħal lil dawk li se jattendu fl-atmosfera li ġġib magħha din il-festa liturġika.

Id-dramm ta’ din is-sena jġib l-isem ta’ MA, il-kelma li nużaw biex ngħajtu lill-ommna. Dramm li kien miktub minn James Sultana u Mark Mifsud. Id-dinja tinbidel, iż-żminijiet jinbidlu, kollox jinbidel, iżda l-Imħabba tal-omm ma tinbidel qatt. Kemm jekk elfejn sena ilu, kemm jekk illum, il-qalb ta’ omm hija qalb ta’ Omm. U hija din propju t-tema li fuqha huwa bbażat id-dramm ta’ din is-sena. L-imħabba li tat Omm Ġesù u l-imħabba ta’ omm tal-lum.   L-istorja ser teħodna fi żmien ’il bogħod u ser iżżommna hawn illum, bl-istorja ta’ Marija Omm Alla u l-istorja ta’ Simone l-omm li ma jafha ħadd.  Żewġ realtajiet differenti pero fl-istess ħin simili. Tgħaqqadhom dejjem l-imħabba li omm biss taf turi.  Din hija l-istorja tiegħek li int omm, u tiegħek li int iben jew bint. Hija l-istorja tal-bieraħ daqskemm hi l-istorja tal-lum.

Aqra aktar

La Semana Santa tal-Imqabba fil-Belt Valletta 2018…

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, flimkien mas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, se jtellgħu Kunċert Mużikali bit-tema tal-wirja La Semana Santa, din id-darba mhux biss fir-raħal pittoresk tal-Imqabba imma wkoll fil-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Belt Valletta, fil-Gran Salon tal-Auberge de Provence, bla dubju waħda mill-isbaħ swali fil-Belt Valletta fejn hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija.

Dan il-kunċert, intitolat Concierto La Semana Santa de Espana ser jittella’ mill-Banda Re Gorg V taht id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius, nhar l-Erbgha 14 ta’ Marzu fis-19.15 u ser ikun taħt il-Patrocinju ta’ L-Onor Dr Owen Bonnici, Ministru ghall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Fil-kunċert se tindaqq taħlita ta’ siltiet minn mużika klassika u dik Spanjola flimkien ma’ żfin professjonali mill-Alegria Dance Company. Se jkun hemm ukoll akkumpanjament mill-kitarrist Evan Plumpton u l-kantanta Eleanor Cassar u rokna letterarja minn Silvio Bianchi.

Ser ikun hemm transport provdut mill-pjazza tal-Imqabba għal dan il-kunċert li se jdewwaq il-ftuħ tal-wirja La Semana Santa fil-Belt Valletta.

Il-ftuħ tal-wirja La Semana Santa u ċ-Ċenaklu Ħaj fl-Imqabba se jsir il-Ħadd ta’ wara, 18 ta’ Marzu fil-11.00 fis-sede tas-Soċjeta’ Santa Marija u Banda Re Ġorġ V fil-pjazza tal-Imqabba.

Iljieli fi Pjazza Teatru Rjal

Pjazza Teatru Rjal flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol se jippreżenta t-tieni edizzjoni ta’ Iljieli Fit-Teatru bit-tema Riflessi.

Iljieli fit-Teatru se żżewweġ il-poeżiji ta’ T.S.Eliot flimkien mal-mużika bil-vjolin ta’ J.S.Bach.

Adrian Scerri se jinterpreta l-poeżiji filwaqt li l-vjolin se jindaqq minn Reggie Clews. L-attività se ssir nhar il-5 ta’ Marzu fis-7.30pm fil-kamra l-ħadra fi Pjazza Teatru Rjal, il-Belt Valletta.

Id-dħul huwa b’xejn.

Is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta’ Frar jitkompla l-karnival ta’ Malta 2018

Festivals Malta flimkien mat-Tim Organizzattiv tal-Karnival tfakkar li l-Karnival se jibqa’ għaddej fi tmiem il-ġimgħa. Il-Karnival tat-Tfal se jsir nhar is-Sibt 17 ta’ Frar fid-9:30am fi Pjazza San Ġorġ, fil-Belt Valletta. Il-prezz tal-biljetti hu ta’ €5, b’numru limitat ta’ biljetti VIP li jiswew €10. Wara ssir attività oħra fl-istess ġurnata fit-3:30pm li tinkludi programm taż-żfin u sfilata bil-karrijiet. Il-prezz tal-biljetti hu ta’ €7 b’numru limitat ta’ biljetti VIP li jiswew €15. Il-Ħadd 18 ta’ Frar se jsir il-Gran Defilé fi Triq Sant’Anna, il-Furjana mis-2pm ’il quddiem.

Festivals Malta tħabbar li l-voti sottomessi b’konnessjoni mal-kompetizzjonijiet tal-Karnival ta’ Malta se jinfetħu nhar it-Tnejn li ġej, 19 ta’ Frar u b’hekk ir-riżultati tal-kompetizzjonijiet jitħabbru nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar, kmieni waranofsinhar.

Kull min xtara biljett tal-Karnival u ma użahx se jiġi kkuntattjat minn www.ticketline.com.mt biex jingħata l-flus tagħhom lura. Għalhekk għall-attivitajiet il-ġodda tal-Karnival, li huma bil-ħlas, ma jistgħux jintużaw il-biljetti ta’ qabel imma jridu jinxtraw oħrajn ġodda. Il-biljetti l-ġodda jistgħu jinxtraw onlajn minn http://www.ticketline.com.mt jew miċ-ċinemas tal-Embassy, il-Belt, mill-llum il-Ħamis 15 ta’ Frar.

Għall-aġġornamenti kif ukoll ritratti tal-Karnival ta’ din is-sena żur http://www.karnivaltamalta.org jew https://www.facebook.com/karnivaltamalta.com/.

L-Istatwa antika ta’ San Ġużepp inkurunat lura mir-restawr

Fir-Rabat insibu statwa Inkurunat magħrufa mir-Rabtin u l-Maltin bħala San Ġużepp ix-Xiħ għaliex hija l-eqdem xbieha f’dawn il-gżejjer. L-oriġini ta’ din l-istatwa kienet bħala dekorazzjoni fuq xini tal-ordni ta’ San Ġwann mall-Karrakka Sant’ Anna. L-Istatwa ġiet regalata lil Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp mill-Ewwel Gran Mastru ta’ Malta Philippe Villiers de L’Isle Adam. Maż-żmien kibret id-devozzjoni lejha. L-Istatwa ħarġet f’bosta pellegrinaġġ meta kien ikun hawn nuqqas ta’ xita, li f’dan il-kas kienu iliebsuh Kapożża għaliex waqt jew wara l-pellegrinaġġ kienet tagħmel ix-xita. Meta Malta kellha il-mard tal-Pesta u l-Kolera il-poplu irrikorra bi ħġaru jitlob l-interċessjoni ta’ San Ġużepp. Matul il-bidu tas-seklu 20 bdiet tinħass il-ħtieġa għall-Inkurunazzjoni tal-Vara Devota u Mirakoluża ta’ San Ġużepp ix-Xiħ li fil-fatt saret fl-1949.

Aqra aktar

10 snin ta’ Centre Stage Academy f’Malta

Centre Stage Dance Academy qed tiċċelebra l-10 sena mit-twaqqif tagħha; skola taż-żfin lokali li ġiet magħżula biex tagħti wirjiet taż-żfin darbtejn; għal Dance Proms f’Londra u Disneyland f’Parigi.

Din hija ċelebrazzjoni ta’ korjografija, mużika, dwal , kostumi u kuluri , b iktar minn 250 żeffiena taħt id-direzzjoni ta Natalie Sciortino.

 

Fil-Karnival kien jintesa ftit id-dwejjaq tal-faqar…ikel, żfin u ċajt

Kif jaf kulħadd, il-Karnival huwa żmien ta’ blugħa, ċajt, ferħ, żfin u xalar. Iż-żmien naturali tiegħu huwa fi ħruġ ix-xitwa u d-dħul tar-rebbiegħa. F’pajjiżi Nsara, il-Karnival dejjem isir qabel ir-Randan, żmien il-ġabra u l-penitenza. Dari għal ġimgħa sħiħa, it-toroq ewlenin tal-Belt Valletta u l-irħula Maltin u Għawdxin kienu jkunu mimlija maskarati b’xi tamburlin tal-landa f’idejhom, jitfgħu l-perlini, kosbor u bċejjeċ tal-karta f’wiċċ in-nies; it-tfal b’wiċċhom imgermed, lebsin xi ġlekk ta’ missierhom jew dublett ta’ ommhom, jiġġennu minn triq għall-oħra. Mat-triqat kien jinstema’ jidwi d-daqq tat-trumbetti u sfafar. F’kelma waħda l-Karnival kien żmien li fih wieħed jinsa għal ftit id-dwejjaq u l-problemi tiegħu u jidħaq xi żewġ daħqiet. Dari, b’xi mod kulħadd kien jieħu sehem, anke n-nies meqjusa bħala serji, min biex jidħaq u min biex idaħħaq. Kultant xi ċajt żejjed kien iqajjem xi ġlieda wkoll, iżda malajr kien jintesa u jgħaddi kollox. Fil-Karnival kollox kien ittollerat.

Jingħad li hawn Malta, il-Karnival daħal mal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann. Dokumenti storiċi jgħidulna li l-ewwel Karnival f’Malta sar fl-1560, meta għadd kbir ta’ iġfna tal-prinċpijiet Insara nġabru fil-port lesti biex isalpaw għal Tripli. Għal din l-okkażjoni, il-Gran Mastru ta l-permess li jintlibsu l-maskri fil-pubbliku, xi ħaġa li tat aktar kuraġġ lin-nies li joħorġu lebsin ta’ maskarati bla mistħija. Naturalment, l-entużjażmu tal-Karnival fost il-popolazzjoni kien jirrifletti l-istat li kienet tinsab fih Malta dak iż-żmien. Il-Karnival, bħal kull ħaġa oħra, maż-żmien biddel rixu u tilef ħafna mid-drawwiet tiegħu ta’ dari. Il-poplu llum m’għadux jistenna l-Karnival biex jiddeverti ftit għax hawn opportunitajiet ta’ divertiment is-sena kollha. Barra minn hekk, aktar mal-Karnival beda jiġi organizzat uffiċjalment, il-poplu aktar deher li beda jitlef l-interess tiegħu fl-element spontanju ta’ din iċ-ċelebrazzjoni.

Aqra aktar

Ara: Ir-Re tal-Karnival biċ-ċapċip fi triqtu lejn il-Ħamrun

Illum ir-Re tal-karnival se jallegra l-pubbliku fil-Ħamrun.

Dan il-filmat ittella’ waqt li r-Re kien fi triqtu u d-dilettanti esprimew il-ferħ tagħhom b’ċapċip.

L-attività tibda fid-9.30 fi Triq il-Kbira San Ġużepp.

Fil-karru, tispikka l-qanpiena tat-Tieni Gwerra Dinjija fuq wara.

 

Send this to a friend