Kultura – Page 42 – One News

Notifiki

Lignum Crucis – L-Għuda tas-Salib mis-Soċjetà Filarmonika Leone

Is-Soċjetà Filarmonika Leone, bħal kull sena, qed ittella’ serata ta’ mużika u riflessjonijiet ftit qabel il-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa. Din is-serata se tkun qed tiffoka fuq l-għuda tas-Salib ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, b’hekk l-isem Lignum Crucis. Din it-tema ġiet ispirata mir-relikwa tas-salib, meqjuma fil-Katidral t’Għawdex; fl-istess post fejn se tittella’ din is-serata.

Il-Banda Ċittadina Leone, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tagħha Colin Attard, se tkun qed ittella’ programm mużikali magħmul minn siltiet varji tal-aktar kompożituri rinomati. Dan se jkun amalgamat ma’ riflessjonijiet rigward is-Salib li fuqu Kristu ta’ ħajtu, bi preparazzjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa. Diversi elementi oħrajn se jkunu nkorporati f’din is-serata spiritwali.

Din is-serata se tittella’ nhar il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018, fit-8PM (lejliet festa pubblika). Id-dħul ikun b’xejn, fejn riservazzjoni ta’ siġġijiet jistgħu isiru fuq [email protected], 99130694 jew 79001989.

Yeshua Minaż’rat – Il-Passjoni f’Xelter f’Ħal Qormi

Yeshua Minaż’rat li bil-Malti tfisser Ġesù ta’ Nazaret hija walkthrough li se tistiednek tinżel f’dan ix-xelter li jinsab fit-Triq tal-Knisja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi. Walkthrough; fejn l-istorja qed titlaq minn post għall-ieħor u filwaqt li li qed timxi f’dan il-post mal-atturi stess, l-istorja tal-passjoni tkompli tiżviluppa.

Aqra aktar

Passio Christi-CD ġdida ta’ marċi funebri

Passio Christi hija CD ġdida ta’ marċi funebri kompożizzjoni ta’ Mro. Saviour Seychell li ġiet imnedija fit-18 ta’ Frar 2018 fil-Każin tal-Banda Beland taż-Żejtun. Fiha nsibu sett ta’ għaxar marċi li disgħa minnhom huma ġodda u qatt ma ġew irrekordjati. Għalkemm dawn il-marċi huma tal-istess kompożitur, kollha huma varjati u kull marċ għandu l-istil tiegħu.

Aqra aktar

Ara: Credo mit-Tarxien Pageant Group bi tmenin attur

Tarxien Pageant Group ser ikun qiegħed jerġa’ jtella’ pageant tal-Passjoni f’għeluq il-25 sena anniversarju mit-twaqqif tiegħu.

Din is-sena id-dramm, CREDO ser ikun qiegħed jittghella Live bi ‘l fuq minn 80 attur.

Id-dramm se jiffoka u jesplora aktar il-weġgħat ta’ Pietru u d-dixxipli ħutu waqt il-passjoni tal-imgħallem filwaqt li jirrakonta kollox fi tmiem ta’ ħajtu stess.

Dan huwa dramm tal-passjoni tradizzjonali fuq żewġ atti b’messaġġ qawwi u profond.

Ġuda ta’ Kedron f’Bormla

Għad-disa’ sena konsekkuttiva, iċ-Ċentru 19 ta’ Novembru 1944, Bormla se jtella’ d-dramm tal-Passjoni, Ġuda ta’ Kedron. Kif jixhed it-titlu tad-dramm, il-ġrajja ddur mal-persuna ta’ Ġuda, bin Xmun l-Iskarjota.

Ġuda f’kunflitt dirett għall-ħelsien ta’ artu mill-Ħakma tar-Rumani; Ġuda li ġie mqarraq minn dawk ta’ madwaru, saħansitra anki minn dawk li kienu tant qrib tiegħu. Min-naħa l-oħra, Kristu li ġie fid-dinja biex jeqred il-ħażen li spiċċa ħallas għalih b’ħajtu. Qatt daqs f’din il-ġrajja l-imħabba u l-mibegħda ma kienu daqshekk viċin. Kif qatt ma kienu daqstant viċin it-telfien u l-qawmien.

Id-dramm ser isir is-Sibt 17 ta’ Marzu fis-7.30pm u l-Ħadd 18 ta’ Marzu fis-6.30pm fis-Sala tal-Kulleġġ De La Salle, Kottonera. Għall-bookings intom mitlub li ċċemplu fuq 79308900, 99120205 jew 79066304. Id-dħul se jkun b’donazzjoni ta’ Eur7.

Attivitajiet tal-Ġimgħa l-Kbira f’Għawdex

Matul ix-xahar ta’ Marzu l-Għaqda Dilettanti tal-Ġimgħa l-Kbira ta’ Għawdex se jkunu qed itellgħu numru ta’ attivitajiet f’Għawdex b’rabta mal-Ġimgħa l-Kbira.

Fost dawn l-attivitiej se jkunu qed jorganizzaw attività mingħajr ħlas bl-isem ta’ “Tenebrae- Reviving Easter Traditions” li ser tittella’ fiċ-Ċittadella f’Għawdex fit-28 ta’ Marzu 2018 fis-7.30p.m. Din ser tkun tikkonsisti f’funzjoni tradizzjonali bl-isem “Tniebri – Lejla fid-Dlam” li kienet issir nhar l-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa ssegwi b’purċissjoni tradizzjonali kif kien fl-antik.
Aqra aktar

Tiftakruh id-Denfil?

U min fi tfulitu ma semax u ma qarax id-Denfil…Ovvjament dan jgħodd għal dawk li għandhom ‘il fuq minn 25 sena. Id-Denfil kien ktieb b’tagħlimiet ħelwin marbuta mal-ħajja Maltija; uħud minnhom bi stejjer soċjali biex it-tfal jitgħallmu jgħinu lil xulxin u anke stejjer dwar l-ambjent u l-pajsaġġ Malti.

L-illustrazzjonijiet li kellu kienu jitfgħu lit-tfal f’dimensjoni ta’ ħsibijiet u immaginazzjoni li għadhom stampati f’ħafna mħuħ. O żmien ħelu…

 

Ma – Fit-Teatru Metanoia f’Ħal Luqa

Grupp ta’ Atturi minn skejjel ta’ drama differenti ngħaqdu mat-tim tal-għaqda teatrali SKENE biex itellgħu dramm ieħor ta’ żmien il-ġimgħa mqaddsa b’differenza.  Dramm li żgur ser idaħħal lil dawk li se jattendu fl-atmosfera li ġġib magħha din il-festa liturġika.

Id-dramm ta’ din is-sena jġib l-isem ta’ MA, il-kelma li nużaw biex ngħajtu lill-ommna. Dramm li kien miktub minn James Sultana u Mark Mifsud. Id-dinja tinbidel, iż-żminijiet jinbidlu, kollox jinbidel, iżda l-Imħabba tal-omm ma tinbidel qatt. Kemm jekk elfejn sena ilu, kemm jekk illum, il-qalb ta’ omm hija qalb ta’ Omm. U hija din propju t-tema li fuqha huwa bbażat id-dramm ta’ din is-sena. L-imħabba li tat Omm Ġesù u l-imħabba ta’ omm tal-lum.   L-istorja ser teħodna fi żmien ’il bogħod u ser iżżommna hawn illum, bl-istorja ta’ Marija Omm Alla u l-istorja ta’ Simone l-omm li ma jafha ħadd.  Żewġ realtajiet differenti pero fl-istess ħin simili. Tgħaqqadhom dejjem l-imħabba li omm biss taf turi.  Din hija l-istorja tiegħek li int omm, u tiegħek li int iben jew bint. Hija l-istorja tal-bieraħ daqskemm hi l-istorja tal-lum.

Aqra aktar

La Semana Santa tal-Imqabba fil-Belt Valletta 2018…

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, flimkien mas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, se jtellgħu Kunċert Mużikali bit-tema tal-wirja La Semana Santa, din id-darba mhux biss fir-raħal pittoresk tal-Imqabba imma wkoll fil-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Belt Valletta, fil-Gran Salon tal-Auberge de Provence, bla dubju waħda mill-isbaħ swali fil-Belt Valletta fejn hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija.

Dan il-kunċert, intitolat Concierto La Semana Santa de Espana ser jittella’ mill-Banda Re Gorg V taht id-direzzjoni ta’ Mro. David Agius, nhar l-Erbgha 14 ta’ Marzu fis-19.15 u ser ikun taħt il-Patrocinju ta’ L-Onor Dr Owen Bonnici, Ministru ghall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Fil-kunċert se tindaqq taħlita ta’ siltiet minn mużika klassika u dik Spanjola flimkien ma’ żfin professjonali mill-Alegria Dance Company. Se jkun hemm ukoll akkumpanjament mill-kitarrist Evan Plumpton u l-kantanta Eleanor Cassar u rokna letterarja minn Silvio Bianchi.

Ser ikun hemm transport provdut mill-pjazza tal-Imqabba għal dan il-kunċert li se jdewwaq il-ftuħ tal-wirja La Semana Santa fil-Belt Valletta.

Il-ftuħ tal-wirja La Semana Santa u ċ-Ċenaklu Ħaj fl-Imqabba se jsir il-Ħadd ta’ wara, 18 ta’ Marzu fil-11.00 fis-sede tas-Soċjeta’ Santa Marija u Banda Re Ġorġ V fil-pjazza tal-Imqabba.

Send this to a friend