Kultura – Page 4 – One News

Notifiki

Bosta jissaħħru bil-fenomenu tas-solstizju tas-sajf

Hekk kif l-ewwel raġġi tax-xemx tas-sajf 2019 feġġew, il-kuridur ċentrali tat-tempju megalitiku tal-Imajdra kien kikaretterizzat minn dawl dehbien li għalih attendew bosta u ssaħħru b’dan il-fenomenu. Dan il-fenomenu magħruf bħala s-solstizju tas-sajf deher il-Ġimgħa filgħodu u kienu mhux biss il-Maltin li attendew għalih iżda anki ħafna turisti.

Għalkemm mhux magħruf b’ċertezza jekk dawn l-orjentazzjonijiet inbnewx b’intenzjoni, il-fatt jibqa’ li tant huma sistematiċi li huwa pjuttost probabbli li aktar minn ħames t’elef sena ilu dawn it-tempji inbnew b’tali mod li bir-raġġi tax-xemx jiġu osservati l-bidu tal-istaġuni.Aqra aktar

The Travellers, Skald u Mistura fost it-talenti lokali f’Għanafest 2019

The Travellers, Skald u Mistura, fost l-oħrajn, se jkunu qegħdin jagħtu spettaklu uniku waqt l-Għanafest ta’ din is-sena, li se tkun qiegħda ssir llejla 21 ta’ Ġunju u għada 22 ta’ Ġunju fi Ġnien l-Argotti fil-Furjana.

Il-Ministru Owen Bonnici żar l-aħħar preparamenti, fosthom il-provi ta’ The Travellers li se jkunu qed jagħtu spettaklu llejla fl-Argotti. Permezz ta’ festivals bħall-Għanafest, qegħdin nagħtu spazju xieraq lit-talent lokali biex jimraħ u jsaħħaħ il-karriera mużikali tiegħu, filwaqt li nkomplu nippromwovu l-aċċessibbiltà għall-avvenimenti kulturali Maltin ta’ kwalità għolja.Aqra aktar

Spettaklu tas-70 sena mit-twaqqif tal-Banda Trinità Qaddisa – Marsa

Kien proprju fis-sena 1946 meta fil-fond numru 60, Triq is-Sajjieda, l-Marsa, infetaħ klabb ġdid li ssemma’ Marsa Sports Club. Dakinhar tal-ftuħ tiegħu wara li ġie mbierek, P. Salv Scicluna, Franġiskan Kapuċċin, waqt li kien qed jagħti l-ewwel kolp fuq il-mejda tal-billiard il-ġdid ta’ din l-għaqda, huwa ħeġġeġ lill-membri preżenti billi qalilhom: “Hawn issa trid titwaqqaf il-Banda Trinità Qaddisa”. Dan il-kliem baqa’ jidwi fil-moħħ u l-qalb tal-membri kollha peżenti, sakemm wasal biex tlett snin wara, sar realtà.

Il-Banda Trinità Qaddisa twaqqfet sebgħin sena ilu, f’Ġunju tal-1949 u dik is-sena stess ħarġet iddoqq għall-ewwel darba fil-Festa tat-Trinità Qaddisa li saret nhar it-12 ta’ Ġunju 1949. Il-poplu Marsi kollu laqa’ bi ħġaru din il-banda l-ġdida u feraħ bil-kbir bl-inizjattiva li l-Marsa wkoll jkollha l-banda tagħha. Jirrakkonta min jiftakar dak il-jum u għadu ħaj sa llum li, minn kull fejn għaddiet il-banda ħlief kliem ta’ tifħir ma kienx hemm.

Il-marċijiet, li dik is-sena organizzat il-Banda Trinità Qaddisa għall-festa titulari, kienu mimlijin żgħażagħ u r-residenti kollha ħarġu biex jiċċelebraw dan l-avveniment hekk kbir. Il-bandisti kienu kważi kollha tal-post. Uħud minnhom għadhom ħajjin sa llum. Hemm minnhom li maż-żmien emigraw lejn l-Awstralja u pajjiżi oħra. Dawn il-bandisti kienu xtraw l-istrument li bih tgħallmu l-mużika u li ħarġu jdoqqu bih.

L-ewwel Surmast Direttur kien Antonio Zammit (1948-1956). Warajh kien hemm Joseph M. Barbara (1956-1977) l-istess surmast li kiteb il-mużika tal-Innu l-Kbir lit-Trinità Qaddisa, kif ukoll il-mużika tal-Innu Marċ tal-Banda Marsija. Warajh serva s-Surmast Kav. Abel J. Mizzi (1978-2002) segwiet minn Ugo Buhagiar (2002-2011), sakemm illum għandna lis-Surmast Kav. David J. Sammut 2011. Dawn is-surmastrijiet kollha għamlu ġieħ kbir lis-Soċjetà tagħna u waslu l-Banda tagħna fl-ogħla livelli li qatt tista’ tasal banda.

Il-Każin ta’ Triq is-Sajjieda kien l-ewwel wieħed li ntuża. Is-Soċjetà damet fih mill-1946 sa 1951. Wara ċċaqalqet u marret fi Triq is-Salib fejn damet hemm mill-1951 sal-1993. Issa l-Banda Trinità Qaddisa – Marsa għandha Każin fl-isbaħ pjazza tal-Marsa – fi Triq Lorenzo Balbi, proprju quddiem il-Knisja Parrokkjali. Din it-tielet dar infetħet fl-1993. Ħaġa li tagħti sodisfazzjon lill-Kumitat u lill-membri kollha tas-Soċjeta’ hija li każin huwa proprjetà tagħna.

Fis-Soċjeta’ tagħna barra l-Kumitat Ċentrali li huwa kompost minn ħdax-il membru, hemm jaħdmu diversi Kummissjonijiet. Dawn jinkludu l-Kummissjoni Trinitarji ffurmata miż-żgħażagħ, il-Kummissjoni Nisa, il-Kummissjoni Kultura, il-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira u l-Kummissjoni Banda. Kollha jaħdmu qatiegħ u b’ħeġġa kbira għall-ġid u fl-interess tas-Soċjetà tagħna.

Matul is-snin il-Banda tagħna tellgħet diversi kunċerti kemm fil-Marsa kif ukoll f’lokalitajiet oħra. Kienet mistiedna diversi drabi biex iddoqq f’festi diversi oħra. Oraganizzat diversi akkademji. Peress li hija l-unika Banda tal-Parroċċa Trinità Qaddisa – Marsa, allura hija responsabbli mill-marċijiet prinċipali kollha. Speċjalment dak tal-ħruġ tal-vara titulari, dak tal-Ġimgħa filgħaxija, il-kunċert vokali u strumentali fuq il-pjanċier, il-marċ tas-Sibt filgħaxija li jsir wara l-kunċert u l-marċ tradizzjonali u uniku tal-Ħadd filgħodu.

Fil-frattemp il-Ġimgħa filgħaxija ta’ kull sena, minn fuq il-bejt tal-każin tagħha, is-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa tagħmel spettaklu ta’ nar sinkronizzat mal-mużika u li f’Malta kollha huwa wieħed uniku. Biżżejjed insemmu li fl-2013 ħadet l-premju għall-aqwa nar sinkronizzat mal-mużika minn fuq bejt ta’ każin. Dan ikompli jimla’ lis-Soċjeta’ tagħna b’unuri li ma’ jitħassru qatt u li kull min għexhom huma mnaqqxa f’qalbu b’ittri tad-deheb.

Din is-sena wkoll, barra l-marċi li se torganizza l-Banda tagħna fil-jiem tal-Festa Titulari f’ġieħ it-Trinità Qaddisa, nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju, se jsir  ‘Il-Marċ tal-Anniversarju’. Dan mhux biss se jkollu bosta sorpriżi iżda wkoll fi tmiemu, waqt id-daqq tal-Innu tal-Banda, se jsir il-kxif tal-proġett tal-frontispazju l-ġdid tal-faċċata tas-sede tas-Soċjetà.

Eżatt wara jingħata bidu għall-ispettaklu pirotekniku mill-Kummissjoni Trinitarji bl-isem ta’ “Dancing Colours in the Sky”. Dan l-ispettaklu se jkun kompost minn madwar 20 minuta kontinwi ta’ nar sinkronizzat flimkien ma’ dwal u wirja bil-laser minn fuq il-bejt tal-Każin.

Inħeggu lid-dilettanti kollha tal-festi f’Malta u Għawdex biex il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju, ma jonqsux milli jattendu biex jaraw dan l-ispettaklu uniku u jkunu xhieda tal-ġmiel id-doni li Alla jagħti lill-bniedem.

Leone Goes Pop: Spettaklu uniku

Is-Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 tellgħet l-ispettaklu annwali tagħha Leone Goes Pop nhar il-Ħamis 6 ta’ Ġunju 2019. Din it-tnax-il edizzjoni tal-kunċert spettakolari fl-apert ġibdet follol kbar ta’ nies li mlew kull rokna tal-pjazza ewlenija tal-Belt Victoria ta’ Għawdex.

Aqra aktar

“Magic in the Air & Tower of Fire” fil-Marsa

Is-Sezzjoni Nar fi ħdan l-Għaqda Festi Esterni SSma Trinità tal-Marsa bħalissa tinsab tagħmel l-aħħar preparamenti tagħha biex tippreżenta spettaklu piromużikali bl-isem ta’ “Magic in the Air & Tower of Fire”, u dan bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li qegħdin jiġu organizzati fl-okkażjoni tal-festa titulari tas-SSma Trinità ċċelebrata fil-Parroċċa Matriċi tal-Marsa.
Din mhix l-ewwel darba li l-Parroċċa tas-SSma Trinità tal-Marsa se tkun qiegħda toffri lir-residenti tagħha, lill-barranin u lill-eluf ta’ dilettanti tan-nar mxerrdin madwar il-gżejjer Maltin spettaklu pirotekniku uniku.

Aqra aktar

Appuntament annwali sportiv f’Ħal Qormi

Il-Qormi Athletic Club ser jorganizza t-tlieta u għoxrin edizzjoni tat-10K Qormi Road Race, 2K Fun Run u ser issir ukoll 10K Walk, nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju 2019.

Din it-tellieqa ser issir taħt l-awspiċi tal-Malta Amateur Athletic Association, bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi.

Dan l-appuntament annwali sportiv ġewwa Ħal Qormi se jibda fis-7:30am bit-tellieqa tal-għaxar kilometri. It-tellieqa titlaq minn quddiem l-Uffiċju tal-Kunsill Lokali. Warajha ssegwi t-10K Walk li tibda fis-7:45am mill-istess post filwaqt li l-Fun Run tibda fid-9am fejn il-Klabb tal-Boċċi ta’ Qormi San Ġorġ.

Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkuntatjaw lill-Kunsill Lokali fuq 21440101 jew tibgħat fuq [email protected]

Parti mill-flus li se jidħlu minn din l-attività se jmorru b’risq il-Fondazzjoni Sebħ.

Fondazzjoni ġdida għall-mużika: il-Fondazzjoni Strummin’

Dawk li jħobbu l-mużika ilhom isegwu l-vjaġġ ta’ Strummin’ sa mill-bidu tiegħu 18-il sena ilu, u l-kunċert annwali għall-karità li jiġbor flimkien kitarristi, kantanti u mużiċisti huwa wieħed millaktar avvenimenti mistennija f’Malta. Madankollu, ftit jafu li oriġinarjament Strummin’ beda bħala proġett żgħir. Maż-żmien il-proġett kiber u sar mistenni fil-kalendarju mużikali ta’ Malta filwaqt li kkontribwixxa għal diversi karitajiet lokali u proġetti umanitarji. Dan wassal għal grupp ta’ individwi u ħbieb tal-istess fehma biex jimxu pass ‘il quddiem , u jniedu ilFondazzjoni Strummin’.

Il-Fondazzjoni għandha għan ikbar minn sempliċement tipproduċi spettakli annwali. Hija mpenjata li tiffoka fuq is-sensibilizzazzjoni mużikali billi tinvolvi liż-żgħażagħ, u hekk tfittex li tħeġġiġhom u tgħinhom jiżviluppaw it-talenti u l-ħiliet tagħhom. Fi ftit kliem, il-Fondazzjoni Strummin’ ġiet mwaqqfa biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ jesprimu l-kreattività tagħhom permezz tal-mużika, jipprovdu programmi u riżorsi edukattivi biex jiffaċilitaw dan, joħolqu ambjent li jkattar il-kollaborazzjoni u networking bejn mużiċisti, jibnu proġetti li jippermettu liż-żgħażagħ jiżviluppaw ħiliet u jiksbu esperjenzi ġodda, u tkompli tiġbor fondi għal proġetti umanitarji.

Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju l-Fondazzjoni organizzat l-ewwel avveniment tagħha għallkomunità ta’ Strummin’, u tħabbru l-pjanijiet għas-sentejn li ġejjin. il-Fondazzjoni Strummin’ se tniedi l-ewwel proġett edukattiv tagħha dan is-sajf bl-għajnuna ta’ grupp ta’ voluntiera entużjasti biex jiżviluppa kontenut u jgħallem il-kitarra lil dawk ta’ kull età li għandhom il-ħajra jibdew jitgħallmu l-istrument. Dan se jagħmel il-kunċert annwali għall-karità Strummin’ iktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ peress li l-ħiliet bażiċi biex wieħed jieħu sehem fil-kunċert ser jiġu pprovduti permezz ta’ dan il-programm. Il-kunċert għall-karità li jmiss ta’ Strummin’ se jsir fl-2020. Fit-tħejjija għall-kunċert, qed nappoġġjaw mużiċisti biex jiltaqgħu, jaħdmu flimkien u joħolqu arranġamenti innovattivi għall-kitarristi intermedji u ta’ livell ogħla li għandhom jintużaw f’din is-serata… It-tim diġà beda jaħdem biex jiżgura li l-avveniment għall-karità jkun saħansitra akbar u aħjar mill-edizzjonijiet ta’ qabel.

Strummers li ħadu sehem fil-passat forsi jistaqsu jekk humiex ser jippreparaw kunċert fl-2019. Għalkemm din is-sena il-Fondazzjoni mhux se tkun qed ittella’ il-kunċert tradizzjonali għallkarità ; ma jfissirx li mhux se jidhru fuq il-palk. Il-Fondazzjoni qed taħdem fuq proġetti ġodda biex ittella’ spettakli b’differenza. Qed jiġu żviluppati xogħolijiet kreattivi ġodda, iffukati fuq ilkitarristi u l-mużiċisti, bi pjan li jittellgħu fl-2019 u l-2020. Kurjużi? Segwu l-paġna ta Facebook www.facebook.com/strumminfoundation u l-Instagram tagħna @strummin_malta, biex iżżommu ruħkhom aġġornati dwar opportunitajiet, applikazzjonijiet u provi. il-Fondazzjoni Strummin’ qed tfittex ukoll li tistabbilixxi sħubijiet ewlenin ma’ sponsors korporattivi, kif ukoll tirrekluta voluntiera entużjasti biex jgħinu lill-Fundaturi u l-Bord ta’ lAmministraturi jwettqu l-viżjoni tagħhom u jgħinu li jintlaħqu l-għanijiet tal-Fondazzjoni. Tista’ tkun parti mill-familja ta’ Strummin’ billi tibgħat email lil [email protected]

Il-Ħamis li ġej ser tittella’ t-tnax -il edizzjoni ta’ Leone Goes Pop

Nhar il-Ħamis 6 ta’ Ġunju 2019, lejlet festa pubblika, s-Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 se tkun qed ittella’ t-tnax-il edizzjoni tal-kunċert spettakolari fl-apert Leone Goes Pop fi Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria ta’ Għawdex.

Fit-tnax-il edizzjoni ta’ dan il-Kunċert, il-Banda Ċittadina Leone, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard, se tkun qed toffri spettaklu kbir ta’ mużika pop popolari ta’ diversi deċenji. Dan se jkun bil-parteċipazzjoni tal-kantanti rinomati u stabbiliti Chris Grech, Amber Bondin u Mario Caruana, flimkien mal-kantanti promittenti Għawdxin Sarah Bonnici u Denise Mercieca, flimkien mal-kor residenti tas-Soċjetà Aurora Youth Choir.

Is-Soċjetà dejjem tara li fil-produzzjoniet mużikali li hija tagħmel, toffri spazzju lil żgħażagħ sabiex ikollhom pjattaforma b’saħħitha fejn jesebixxu t-talent tagħhom. Infatti, is-sena l-oħra, fost il-kantanti kien hemm Michela Pace, li ftit xhur wara rebħet l-ewwel edizzjoni ta’ X Factor Malta u rrapreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest.

Id-dħul għal dan il-kunċert fl-apert huwa bla ħlas, fejn flimkien ma’ ‘l fuq minn elf siġġu għall-udjenza, wieħed jista jiekol fl-apert quddiem l-istabbilimenti fi Pjazza Indipendenza jew inkella fl-outside bars, filwaqt li jsegwi dan l-ispettaklu li jżewwaq l-mużika pop mill-Banda, l-kantanti u spettakli oħrajn ta’ arti performattiva u piroteknika.

Dan il-kunċert qed jittella’ bħala parti mill-programm t’attivitajiet Gozo Pops and Rocks mill-Ministeru għal Għawdex u parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria.

Send this to a friend