Kultura – Page 2 – One News

Notifiki

Is- Soċjetà Filarmonika Lourdes tal-Qrendi b’diversi attivitajiet biex tfakkar il-125 sena mit-twaqqif tagħha

Is-Soċjetà Filarmonika Lourdes tal-Qrendi se tkun qed ittella’ simpożju fuq skala nazzjonali fl-okkażjoni tal-125 sena mit-twaqqif tagħha.

Kien l-10 ta` Frar tal-1895 meta twaqqaf iċ-Circolo Lourdes, l-ewwel wieħed fir-raħal tal-Qrendi, li kien inkarigat jieħu ħsieb il-festi esterni tar-raħal. L-ewwel President tas-Soċjetà kien is-Sur Nikola Magri. Fl-1905, bit-tħabrik ta’ Nikola Magri, twaqqfet ukoll l-ewwel orkestra tar-raħal li kienet iġġib l-isem ta’ Orkestra Bellini. Kien eżattament fl-1942 meta saret it-transizzjoni għall-Banda Lourdes, meta Karm Aquilina għaqqad l-ewwel banda fir-raħal, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Mro. Mikiel Ciantar.

Aqra aktar

Il-‘Valletta Baroque Festival’ daħal fit-tieni ġimgħa tiegħu

Wara l-ewwel ġimgħa ta’ suċċess, il-festival qiegħed jirranka għat-tieni ġimgħa tiegħu, li wkoll hija mimlija bl-aqwa prestazzjonijiet. Il-ġimgħa se tibda b’kunċert ħelu tal-pjanu minn Kotara Fukuma fil-Palazz ta’ San Anton nhar it-Tnejn, li jinkludi traskrizzjonijiet tax-xogħlijiet ta’ Bach. Aktar tard dakinhar, il-festival se jimxi lejn il-Knisja Kolleġġjata sabiħa tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Bormla għal Stabat Mater ta’ D’Astorga u Galuppi mill-Coro & Orchestra Ghislieri. Il-Valletta Baroque Festival u Kor Malta nhar it-Tlieta se jieħdu lill-udjenza tul uħud mill-aħjar siltiet tal-mużika strumentali ta’ Biber, bir-Requiem tiegħu bħala s-silta tal-unur. Il-Knisja Parrokjali ta’ San Ġorġ f’Ħal-Qormi se tkun ta’ sfond għal din ir-Requiem. Aqra aktar

Se tittella’ edizzjoni oħra tad-‘Don Bosco Grand Concert 2020’

Il-‘Gozo Youth Wind Band’ fi ħdan il-‘Gozo Youth Wind Band & Orchestra’ għal darb’oħra qed tħejji biex tippreżenta l-Kunċert Annwali tagħha, id-“Don Bosco Grand Concert 2020”. Bħal dejjem din l-orkestra qed tagħmel ħilitha biex tintroduċi arranġamenti mużikali ġodda fix-xena lokali waqt li tipprovdi serata varjata li tinżel tajjeb ma’ kulħadd. Bħas-soltu dan il-Kunċert jiġi fi tmiemu bl-Innu lil dan il-qaddis taż-żgħażagħ San Gwann Bosco. Aqra aktar

Kunċert f’ġieħ is-Surmast Carmelo Caruana b’risq Dar Bjorn

Il-Għaqda Kulturali Nazzjonali Maltija, din is-sena bi ħsieba torganizza Kunċert Sinfoniku f’ġieħ is-Surmast Carmelo Caruana. Dan il-Kunċert Sinfoniku sejjer isir fl-okkazjoni tal-15-il sena mill-mewt ta’ Carmelo Caruana nhar is-Sibt 18 ta’ Jannar 2020, liema Kunċert Bandistiku sejjer isir fit-teatru Sir Temistokele Zammit tal-Università ta’ Malta u li jibda fis-7:30 ta’ filgħaxija. Aqra aktar

Send this to a friend