Kultura | One News - Part 15

Notifiki

Presepji, grotti u bambini – Il-Milied ta’ tfulitna

L-eqdem presepju f’Malta kien inħadem fil-kunvent tal-patrijiet Dumnikani fir-Rabat fl-1617. Fil-monasteru tas-sorijiet Benedittini fl-Imdina għadna nistgħu naraw presepju li sar fl-1826. F’dan l-istess żmien inħadem ukoll l-ewwel presepju mekkanizzat f’Malta u kien sar minn Antonio Muscat Fenech f’Ħal Qormi. Dan kien jitħaddem bit-taqtir tal-ilma.

Aqra aktar

L-Għaqda Banda Żejtun, fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt Valletta

Propju fl-20 ta’ Settembru 1933, 85 sena ilu ġiet imwaqqfa l-Banda Żejtun jew aħjar lGħaqda Banda Żejtun. L-għan speċifiku ta’ meta twaqqfet din l-Għaqda kien li tiġbor fiha liż-Żwieten permezz tal-mużika u l-Banda. Il-Kumitat preżenti biex ifakkar dan l-anniversarju ħaseb biex jitella’ programm ta’ mużika varja bit-tema’ ‘Celebrazzjoni 85’. Bħala post fejn sar dan il-kunċert intgħażel il-Mużew tal-Arkeoloġija, post mimli bl-arti dwar il-bidu tal-istorja Maltija li kien jakkumpanja sew mal-melodija tal-mużika magħżula mill-Għaqda Banda Żejtun.

Aqra aktar

Qatt rajt mitħna kbira tal-id? Għandek ċans taraha

Bosta jafu u probabbli żaru t-Tempji Megalitiċi ta’ Ħal Tarxien u l-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni. Imma probabbli, ħafna inqas huma familjari mat-Tempji Megalitiċi ta’ Kordin III li jinsabu fil-viċin. Ta’ min isemmi illi t-Tempji Kordin III huma l-uniċi minn kumpless ta’ tliet tempji li nbnew fl-inħawi ta’ Kordin li baqgħu ppreservati. Illum żjarat f’dan is-sit isiru biss permezz ta’ appuntament. Madanakollu, nhar is-Sibt, 8 ta’ Diċembru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex iżur dan is-sit bla ħlas.

Aqra aktar

Esperjenza Milied tradizzjonali Malti f’Ħal Kirkop fi tmiem il-ġimgħa li ġej

Wasal Diċembru, ix-xahar tal-Milied, u x-xahar li jkun mimli b’attivitajiet differenti. F’Ħal Kirkop dan żgur mhux se jonqos, permezz tal-attività inovvativa ta’ Trejqet il-Milied fi Triq il-Paroċċa f’Ħal Kirkop. Attività li se tkun ibbażata fuq jumejn, bejn is-Sibt 8 ta’ Diċembru mis-18:00 ‘l quddiem, u il-Ħadd 9 ta’ Diċembru mit-08:00 ‘l quddiem.Aqra aktar

Tkanta fil-post fejn twieled Ġesù Bambin

Tul l-aħħar jiem, il-kantanta Maltija La Barokka kienet il-mistiedna ewlenija f’isem Malta waqt il-kunċert uniku nisrani, Lighting of the Christmas Tree in Bethlehem, li l-udjenza għalih laħqet il-15,000 ruħ, fosthom il-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah u dinjitarji ohrajn.
Iċ-ċerimonja saret fi Pjazza Maxtura f’Betlem, li tinsab hdejn il-Knisja tan-Natività mibnija fuq il-grotta fejn twieled Ġesù Bambin.

Aqra aktar

ARA: Kor Malta tibda bil-kbir!

 

Kor Malta, il-kor Nazzjonali ta’ Malta, iddebutta bi spettaklu mill-isbaħ fil-Katidral Anglikan ta’ San Pawl il-Ħadd.

Il-kunċert, taħt it-tmexxija tad-direttur Riccardo Bianchi, ittella’ bħala parti mill-proġett tal-Gvern ta’ Outreach in the Community. Il-kor hu magħmul minn 55 korista li diġà jagħmel parti mill-kor fi ħdan l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta.Aqra aktar

Sellem lill-Valletta 2018 fl-aħħar festa fil-15 ta’ Diċembru

Wara sena mill-aktar impenjattiva, b’aktar 400 attività kulturali bis-sehem ta’ eluf kbar ta’ Maltin u turisti, spettaklu kbir bis-sehem tal-grupp mużikali Tribali se jagħlaq is-separju tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura.

L-ispettaklu li se jittella’ s-Sibt 15 ta’ Diċembru, jagħmel parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Aħħar Festa, jiġifieri l-għeluq uffiċjali ta’ Valletta 2018.Aqra aktar

Send this to a friend