Kultura | One News - Part 12

Notifiki

Fl-Imdina tista’ dduqu: L-ingredjent li Malta kienet tisirqu mingħand it-Torok

Bejn il-Ħamis 19 u l-Ħadd 22 ta’ Lulju ser tiġi organizzata edizzjoni oħra tal-Festival Internazzjonali Malti tal-Ikel – ċelebrazzjoni kulinari tal-aqwa kċejjen minn madwar id-dinja.

L-edizzjoni ta’ din is-sena mistennija tkun l-ikbar edizzjoni fl-aħħar snin. Opportunita sabiex wieħed jaqsam il-passjoni tiegħu għall-ikel filwaqt li jduq l-ifjen platti minn għadd ta’ pajjiżi minn madwar id-Dinja, inkluż il-platt Malti.

Aqra aktar

Se tkun tista’ żżur it-Tempju ta’ Borġ in-Nadur għal €3 biss!

 

It-Tempju ta’ Borġ in-Nadur f’Birżebbuġa se jibda’ jkun miftuħ għall-pubbliku kuljum, bil-biljetti jiswew €3 biss għall-adulti, €2.50 għall-anzjani u studenti, u €2 għat-tfal.

Dan se jkun l-24 sit ta’ Heritage Malta li se jkun aċċessibbli għal kull min jixtri l-multisite pass u għall-membri ta’ Heritage Malta. Se jkun hemm ukoll open day fis-siti ta’ Għar Dalam u t-Tempju ta’ Borġ in-Nadur fit-22 ta’ Lulju, fejn il-pubbliku jista’ jidħol bla ħlas.

It-Tempju ta’ Borġ in-Nadur kien jintuża kemm fi żmien it-tempji kif ukoll fi żmien il-bronż, u jinsab f’post uniku bejn żewġ widien u faċċata tal-baħar. Is-sit kien skavat f’madwar l-1920 mill-arkeologa Margaret Murray, u l-fdalijiet u l-oġġetti li nstabu waqt l-iskavar għadhom qed ikunu analizzati sal-lum minn riċerkaturi li qed jużaw teknoloġiji li ma kinux disponibbli għall-arkeologi fil-passat.

Issa, dan is-sit se jkun miftuħ għall-pubbliku mit-Tnejn sal-Ħadd matul is-sena kollha, ħlief fil-Ġimgħa l-Kbira, lejliet il-Milied, jum il-Milied, lejliet l-Ewwel tas-Sena, u jum l-Ewwel tas-Sena.

Il-biljetti jistgħu jinxtraw mis-siti u mużewijiet kollha ta’ Heritage Malta, bl-eqreb wieħed ikun Għar Dalam. Il-biljetti għal Borġ in-Nadur

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura, u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa mpenjat li jippreserva u jieħu ħsieb postijiet storiċi bħal Borġ in-Nadur,  “minħabba li dan huwa l-bażi soda li fuqu jserrħu l-preżent u l-futur. Is-siti ta’ Heritage Malta huma xhieda tal-importanza li għandha l-istorja tagħna u l-ħidma tagħna hija li nassiguraw li dawn is-siti jkunu aċċessibbli u disponibbli għall-komunità”.

Wieħed jista’ wkoll iżur is-sit uffiċjali ta’ Heritage Malta għal iktar informazzjoni.

 

 

Red Electrik f’Bormla

Fit-26 ta’ Lulju inagħqdu magħna fit-Triq Santa Tereza f’Bormla (fuq il-klabb tar-regatta) flimkien mal-ħbieb u l-familji tagħkhom mit-8pm il quddiem. Lejla Maltija mimlija divertiment u ikel mill-aqwa!

Tickets jistaghu jinxtraw minn għand il-Benbow Kiosk Bormla kif ukoll tistghu ċċemplu fuq 99045859/ 99604820/ 99865523.

Tickets €15 inkluz l-ikel.

Tfal taht l-10 snin jidhlu b’xejn kif ukoll ha kun hemm ikel speċjali għalihom.

Studenti jingħataw ċans jaħdmu ma’ professjonisti fil-qasam kulturali

 

Heritage Malta u l-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) qegħdin jagħtu opportunitá lill-istudenti li jattendu fil-kors tal-Advanced Diploma in Cultural Heritage Skills jikbsu esperjenza ta’ xogħol bħala parti mill-iskema tal-apprentistat.

Din il-kollaborazzjoni tifforma parti minn ftehim bejn iż-żewġ entitajiet bil-għan li tissaħħaħ ir-relazzjoni ta’ kollaborazzjoni bejniethom kif ukoll biex issaħħaħ l-għarfien tal-istudent fil-wirt kulturali.

Il-kors tal-Advanced Diploma in Cultural Heritage Skills offrut mill-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST jindirizza n-nuqqasijiet fil-ħiliet fis-settur tal-wirt kulturali. Skond is-suġġett magħżul, l-istudent jikseb għarfien, ħiliet u kompetenzi biex jikkollabora ma’ professjonisti fil-qasam kulturali. La darba jiggradwaw l-istudenti jsibu impjieg fil-qasam kulturali bħala l-persuni ewlenin fil-ħarsien tal-wirt kulturali.

Aqra aktar

Dħul imraħħas fit-Tempji ta’ Ħal Tarxien nhar il-Ħadd li ġej

Fl-okkażjoni ta’ Jum Tarxien, nhar il-Ħadd li ġej Heritage Malta se tkun qegħda tiftaħ it-Tempji ta’ Ħal Tarxien bi prezz imraħħas.

Il-kumpless tat-Tempji ta’ Ħal Tarxien, li jifforma parti mil-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO, huwa kompost minn erba’ tempji. L-erba’ strutturi megalitiċi inbnew fin-Neolitiku (bejn it-3600 u l-2500 sena QK) u reġgħu intużaw fil-perjodu tal-Bronż (bejn l-2400 u l-1500 sena QK). L-eqdem tempju f’dan is-sit huwa dak li jinsab fit-tarf tan-naħa tal-lvant u nbena bejn it-3600 u t-3200 sena QK. It-Tempju fin-nofsinhar huwa l-aktar dekorat bi xbiegħat ta’ annimali u spirali mnaqqxa fil-ġebel. It-Tempju tan-nofs jispikka minħabba l-pjan uniku tiegħu kompost minn sitt ikmamar f’forma ta’ nofs ċirku.Aqra aktar

Iġġudika l-inbid… Kompetizzjoni tal-Inbid bla ħlas fiż-Żejtun

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun se jkun qed jagħti opportunità mill-isbaħ lill-għassara billi se jkun qed jorganizza s-sittax-il edizzjoni tal-Kompetizzjoni tal-Inbid nhar il-Ħamis, 5 ta’ Lulju, 2018, fi Ġnien l-Għannejja Żwieten (Ta’ San Girgor) mis-7:30 p.m. ‘il quddiem waqt lejla mużiko-letterarja, Lejla għall-Eroj.

Il-kompetizzjoni se tkun maqsuma fi tlett kategoriji; inbid aħmar, abjad u rosè. L-inbid se jkun qed jiġi ġġudikat minn ġurija esperta fuq iċ-ċarezza, il-kulur, ir-riħa, u l-palatt. Din hi opportunità għal dawk li jixtiequ li l-inbid tagħhom jiġi ġġudikat biex ikun jista’ jitjieb.

Kull reġistrazzjoni għal din il-kompetizzjoni hi bla ħlas u tista’ tapplika mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Triq Sant’ Anġlu, iż-Żejtun jew minn fuq is-sit tal-Kunsill Lokali www.zejtunlocalcouncil.com. L-inbid irid jasal sa mhux aktar tard mill-Erbgħa, 4 ta’ Lulju, 2018 u l-kompetizzjoni hi miftuħa għall-Maltin u l-Għawdxin kollha.Aqra aktar

Send this to a friend