Disa’ pitturi mill-kollezzjoni nazzjonali għall-wiri f’Palazzo Barberini f’Ruma

Disa’ pitturi li jifformaw parti mill-kollezzjoni nazzjonali u li se jkunu esebiti wkoll fil-mużew il-ġdid tal-arti, il-MUŻA, jinsabu esebiti b’mod prominent fil-wirja ‘Mediterraneo in Chiaroscuro – Ribera, Stomer e Preti da Malta a Roma’ f’Palazzo Barberini f’Ruma.

Fost il-pitturi mislufin għal din il-wirja jinkludu dawk tal-artisti Jusepe de Ribera, Mattias Stom u Francesco de Mura. Dawn jinsabu esebiti ħdejn pitturi oħrajn li jifformaw parti mill-kollezzjoni ta’ Palazzo Barberini. Il-wirja tgħaqqad lil artisti barranin, fosthom ukoll dawk li ġejjin minn ċentri ta’ produzzjoni artistiċi Taljani, li għexu f’Ruma u kienu segwaċi tal-pittur Caravaggio u tal-istil tiegħu magħruf bħala ‘chiaroscuro’. Il-wirja se tibqa’ miftuħa sal-21 ta’ Mejju fil-Gallerija Nazzjonali tal-Arti f’Palazzo Barberini.

Aqra aktar

Għall-ewwel darba, mużika ġdida ta’ kompożitur Malti fil-Valletta International Baroque Festival

Il-festival tal-mużika barokka li jsir fil-Belt Valletta kull Jannar issa wasal fil-ħames edizzjoni tiegħu. Minn sena għall-oħra dan l-avvenment żied fil-popolarità. Illum il-ġurnata jiġbed udjenza ta ‘l fuq min sitt elef spettatur u sar kalamita għall-iktar mużiċisti rinomati fil-kamp tal-mużika Barokka madwar id-dinja.

Fost oħrajn isir ‘Inspired by Baroque’, li fih tindaqq mużika ta’ kompożituri li ġew wara il-perjodu Barokk, però l-mużika tagħhom ġiet influwenzata b’xi mod mil-era Barokka.

Sas-sena l-oħra il-kompożituri magħżulin għall-dan il-kunċert kienu dejjem barranin. Din is-sena għall-ewwel darba il-kunċert ser jinkludi xogħol tal-kompożitur kontemporanju Malti Reuben Pace.

Dan kien possibli għaliex il-bord tal-festival taħt it-tmexxija tas-Sur Kenneth Żammit Tabona ħa l-inizjattiva illi jikkumissjona dan ix-xogħol.

Aqra aktar

Sherlock iktar popolari mir-Reġina

Jum l-ewwel tas-sena. Jum għall-ikliet, jum biex nirkupraw wara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejl ta’ qabel.

Imma għal persentaġġ mdaqqas  fisser ukoll il-bidu ta’ staġun ġdid għas-serje Ingliża, Sherlock. Iktar minn 8 miljun telespettatur fl-Ingilterra twaħħlu quddiem it-televiżjonijiet biex wara żmien twil ta’ stennija jerġgħu jingħaqdu mad-duo Sherlock u Watson. Duo li qabel dan is-serje kienu assoċċjati mal-pipa u l-lenti li ħoloq Sir Arthur Conan Doyle.

Aqra aktar

Alice, il-Minions u l-Milied

Għal dan il-Milied Bronk Productions qed ittella’ pantomima oħra li bla dubju se tinżel tajjeb ma’ dawk kollha li se jattendu għaliha. Taħlita wisgħa ta’ karattri mill-istejjer tat-tfal għal oħrajn fittizji li jolqtu lit-tfal, żgħażagħ u aduli. L-istorja ta’ Alice in Wonderland kulħadd jafha. Il-karattri xi ftit strambi tal-Minions nafuhom ukoll. Imma kif se tiżviluppa l-istorja ta’ din il-pantomima magħġuna minn dawn il-karattri kollha flimkien? Din hija sorpriża li żgur ħadd ma jkun qiegħed jistenna.

L-istorja ta’ din il-pantomima tiżvolġi kemm f’Wonderland kif ukoll f’Malta. Alice, tfajla żagħżugħa tiltaqa’ ma tliet kreaturi b’forma kemmxejn stramba li ssir taf li jgħidulhom Minions. Ommha, d-dama Michelle tinħasad meta tara lill-Minions wara biebha pero meta jsiru jafu lil xulxin malajr isiru ħbieb. Jiġri li Alice tkun iddejqet tgħix fir-razzett ma’ ommha u tkun tixtieq tfittex futur f’pajjiż ieħor. Bl-għajnuna ta’ Toninu l-fenek, Alice titlaq mir-raħal fejn kienet tgħix u bla ma taf kif issib ruħha f’Wonderland. Fl-istess perjodu f’Wonderland ikun għadu kif seħħ kolp ta’ stat fejn ir-reġina l-ħamra taħtaf il-poter minn idejn ir-regina l-bajda u tiddikjara lilha nfisha bħala r-reġina l-ġdida ta’ Wonderland. Imma r-reġina l-ħamra kuntrarju għar-reġina l-bajda, tkun kattiva u ma ġġib rispett lil ħadd tant li ċ-ċittadini onesti jduru kontra tagħha u jibdew ifasslu pjan biex jerġgħu itajjruha mill-poter u jaħtru reġina ġdida. Tgħid dan il-pjan jirnexxi? U jekk iva min se tkun ir-reġina l-ġdida ta’ Wonderland. U l-power station kif tidħol f’dan kollu?

Aqra aktar

Programm mużikali mill-banda San Gejtanu

Għall-okkażjoni tal-festi tal-Milied, il-Banda San Gejtanu, hekk kif ilha tagħmel għal bosta snin, se tesegwixxi l-Programm Annwali marbut mal-istaġun. Dan il-programm se jsir ġewwa l-Każin San Gejtanu nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru, fis-7.30pm. Il-Banda se tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tagħha; Mro. Jonathan Borg.

Aqra aktar

Inawgurata sala mużikali ġdida

Ġewwa l-Każin tal-Banda L-Unjoni Ħal Luqa ġiet inawgurata sala mużikali ġdida li ġiet rinovata bl-aqwa mod għal kunċerti mużikali u tagħlim tal-mużika.

Waqt l-inawgurazzjoni ta’ din is-sala, l-Membru Parlamentari Silvio Schembri kkongratula lill-Banda L-Unjoni għall-għaqal li l-amministrazzjoni tal-għaqda wriet sabiex dan il-proġett seta’ jsir b’tant ħegga fl-interess tal-Banda u l-kultura mużikali fil-lokal.

Bħala project leader ta’ dan il-proġett, l-Onor. Silvio Schembri qal li permezz ta’ dan l-investiment fi ħdan il-lokalita’ ta’ Ħal Luqa, it-tfal u l-mużiċisti tal-lokal issa għandhom post ieħor tal-ogħla livell fejn jitgħallmu u jtejbu t-talent mużikali tagħhom.

Aqra aktar

Ħarab il-Bambin!

Dan il-Milied, il-Bambin jagħlaq sena. Il-Pasturi ta’ Selmun jiddeċiedu li jagħmlulu l-quċċija. Iżda jinqala’ l-inkwiet meta r-Rieqed jorqod u l-Bambin jisparixxi. Tgħid il-Bambin ħarab, jew serquh? Fejn mar? Fejn ħaduh? Tgħid l-Għaġeb, ir-Rieqed, il-Kaċċatur, il-Mara tal-Ħatab, Il- Mara tal-Bir u l-Furnara għad isibuh lil Ġesu? U l-Gawgaw, il-mostru Malti tal-Milied, x’qiegħed jagħmel f’dan il-Presepju?

Ejjew u taraw dan il-Presepju Malti ħaj b’differenza, nhar il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2016, fiċ- Ċentru tal-Viżitaturi Selmun-Imġiebaħ (faċċata tal-Palazz). Id-dħul u parkeġġ huma b’xejn. Ħinijiet: 11:00am, 1:30 pm, 2:30pm, 3:30pm. Fl-4:30pm purċissjoni bil-Bambin miċ-Ċentru tal-Viżitaturi għall-Kappella ta’ Selmun u wara Prietka tat-Tifla fil-kappella.

Ta’ Ħal Għaxaq ħasbu fir-Russi li jgħixu hawn Malta

 

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Għaxaq ingħaqad ma’ 2 Minds Events biex dan il-Milied ħaseb fir-Russi li jgħixu hawn Malta.

Tul ir-Russian Winter Fest wieħed se jgawdi minn għazla kbira ta’ ikel tipiku Russu msajjar minn koki Russi, kif ukoll xorb tipiku, artiġjanar u divertiment Russu. L-attività ser tkun mifruxa fuq jumejn, nhar is-Sibt 10 ta’ Dicembru mill-5pm ‘l quddiem u l-Hadd 11 ta’ Dicembru 2016 minn 10am sa 6pm fil-Pjazza ta’ Ħal Għaxaq.

Aqra aktar

Issa tista’ żżur wkoll il-parti ta’ fuq tal-Forti Sant’Anġlu – Heritage Malta laħqet ftehim

Il-parti ta’ fuq ta’ Forti Sant’Anġlu mmexxija mill-Ordni Militari Sovran ta’ Malta (SMOM) se tkun aċċessibbli għal kull min iżur dan il-forti mill-ewwel ġimgħa ta’ Diċembru. Dan huwa possibbli wara ftehim milħuq ma’ Heritage Malta.

Il-parti ta’ fuq ta’ Forti Sant’Anġlu kienet ingħatat lill-SMOM b’kirja fl-1998 u wara ġiet anke rrestawrata. S’issa, din il-parti tal-forti kienet rarament miftuħa għall-pubbliku ġenerali.

Aqra aktar