Internazzjonali – Page 521 – One News

Jġiegħel tifel ta’ tlett snin ipejjep l-marijuana

Meta nisimgħu dwar pressjoni biex persuna tibda tpejjep sigaretti, normalment jiġu f’moħħna dak iż-żgħażugħ jew żgħażugħa li jiġu nfluwenzati mill-ħbieb biex jibdew jagħmlu dan. Iżda mid-dehra din il-pressjoni qed isir ukoll fuq vittmi inoċċenti li joqgħodu fuq dak li jgħidulhom l-adulti u jkunu għadhom ma jafux jagħmlu distinzjoni bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin.

Aqra aktar

Għandek Yahoo account? Biddel il-password illum qabel għada!

Mhux aħna biss kellna problemi tekniċi wara cyber attack.

Fuq livell ferm u ferm ikbar, Yahoo ħabbru li fl-2014 sofrew attakk li wassal biex hackers serqu informazzjoni dwar 500 miljun persuna. Huwa mifhum li dan kien l-ikbar cyber attack li nafu bih fl-istorja tal-internet.

Insterqet ħafna informazzjoni personali, inkluż ismijiet, indirizzi tal-emails, u tweġibiet għad-domandi li jkunu mistoqsija biex tal-Yahoo ikunu ċerti li l-user huwa tajjeb. L-attakk ma inkludiex informazzjoni minn credit cards. Yahoo jemmnu li s-serq ta’ informazzjoni kien appoġjat mill-istat. Dawn it-tip ta’ attakki jkunu għal skopijiet politiċi, u skont Yahoo qed isiru aktar ta’ spiss.

Aqra aktar

Pitt akkużat li abbuża mit-tfal

Skont rapport tal-Mail Online, Brad Pitt qed ikun investigat mill-Pulizija, affaċjat b’akkużi li abbuża fiżikament minn uliedu meta kien fis-sakra fuq ajruplan privat.

Qed ikun allegat li Pitt beda jwerżaq mat-tfal, minkejja li sors qrib ta’ Pitt stqarr mal-Mail Online li qatt m’abbuża minnhom.

Jingħad li l-familja kienet fuq titjijra u l-ġlieda kompliet fuq l-art. Dan seħħ nhar l-Erbgħa, u kienet qalila tant li l-għada Jolie mexxiet bit-talba għal divorzju. 

Aqra aktar

It-tifel imwerwer f’parkeġġ, sakemm ommu ħarġet mal-ħbieb

Dan ir-ritratt ta’ qsim il-qalb sar famuż, pero kien ikun aħjar kieku ma sarx. Juri tifel ta’ ftit snin jibki kemm jiflaħ f’karozza wara li tħalla waħdu mentri ommu ħarġet ma’ kollegi tax-xogħol.

L-inċident seħħ f’Schaffhausen, l-Iżvizzera. Meta dawk li nġabru madwar il-karozza raw l-istat imwerwer li kien jinsab fih it-tifel, qamet kommossjoni kbira.

Il-Pulizija kellha tintervjeni u ssejjaħ persuni tekniċi biex joħorġu lit-tifel li kien imsakkar f’parkeġġ. Iżda qabel laħqet waslet din l-għajnuna, irritornat l-omm ta’ 25 sena. Kien hemm xeni ta’ rabja kbira, fejn raġel saħansitra għamlilha ħsara fil-karozza, sforz kemm kien irrabjat.

Il-mara qed taffaċja akkużi relatati ma’ traskuraġni ta’ binha, filwaqt li hi rrapportat lir-raġel li għamlilha ħsara lill-karozza.

Aqra aktar