Bloggers | One News - Part 31

Notifiki

Sforzi li qed jisfaxxaw fix-xejn

L-isforzi kollha li pprova jagħmel il-Kap ta’ l-Oppożizzjoni Simon Busuttil fl-aħħar xhur biex jagħti x’jifhem li huwa biddel il-partit tiegħu qed jisfaxxaw fix-xejn. Il-qalb miġugħa ta’ ħafna  Nazzjonalisti li fl-aħħar elezzjoni ma vvotawx lill-Partit Nazjzonalista mhux biss tidher li għadha hemm, iżda qed tikber.

Biex tirbaħ il-fiduċja tan-nies ma tridx tkun superfiċjali iżda trid tkun lest li xxamar il-kmiem, tisma’, u taċċetta fejn tkun żbaljajt.  Trid tkun kapaċi tnaddaf partit u tieħu deċiżjonijiet, anke jekk iebsin.

Aqra aktar

Sogħbiet u apoloġiji politiċi

Iż-żjara tal-President Amerikan Obama fil-Ġappun dil-ġimgħa ġabet magħha għadd ta’ riflessjonijiet politiċi li jeħduna lura lejn is-6 t’Awissu tal-1945 meta t-Tieni Gwerra Dinjija ntemmet darba għal dejjem b’azzjoni mdemmija wara li l-Istati Uniti tefgħet bomba atomika fuq Ħiroxima u qatlet 140,000 ruħ, bosta minnhom ċittadini komuni.

Aqra aktar

Tgħid ma’ min se jiltaqa’ għada?

Għada l-Ħadd, u għalkemm darba kien qal li ma jridx attivitajiet politiċil l-Ħadd, Simon Busuttil jagħmel messaġġ politiku żgur.

Jekk hux f’każin jew intervista jiddeċiedi skont l-attendenza li jaħseb li jista’ jkollu. Peró jkun fejn ikun hemm ċans kbir li se jgħidilna li ltaqa’ ma’ xi ħadd u qallu storja. M’għandniex xi ngħidu din se tkun storja negattiva. Għax toħroġ il-għaġeb ma’ kull minn jiltaqa’ l-Kap tal-Oppożizzjoni għandu problema jew għaddej minn mument ħażin.

Aqra aktar

Jekk kont se tiżżewweġ, ħassar

Jekk int xi wieħed jew waħda minn dawk li f’dawn ix-xhur se tkun qed tgħid is-signor si jew qed tippjana għas-snin li ġejjin, jaf aħjar tħassar kollox.

Il-Membru tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, qed tgħid li ma tridx diskors fuq żwieġ sakemm fuq l-aġenda tad-diskussjoni għad hemm il-Panama. Xhieda oħra ta’ kemm għall-Partit Nazzjonalista l-ewwel hemm biss l-interess partiġġjan u xejn aktar.

Aqra aktar

Malta Kosmopolita

Malta kosmopolita

Barra cocktail bil-vodka u magazin tan-nisa li jiġi miktub b’35 lingwa, kosmopolitan tfisser ukoll post, aktarx portwali, li jħaddan demografika – kemm in-nies jiżdiedu jew jonqsu f’area u kemm jibqgħu soċjalment komdi jew le – minn kull naħa tad-dinja, fejn il-komunità taċċetta razzez, reliġjonijiet u kulturi li jitħalltu bla xkiel.  Belt issir aktar kosmopolita aktar ma niesha jkollhom moħħhom miftuħ u lesti jaċċettaw tibdiliet li jressquhom dejjem iżjed lejn l-internazzjonalità tagħhom.

Aqra aktar

Telefonata ma’ David Thake

Naħseb drajtuhom it-telefonati ta’ David Thake. Iċempel bl-addoċċ għax jippretendi li kulħadd għandu jagħti sodisfazzjon lilu. Dan anke jekk kull mhu propagandist tal-Partit Nazzjonalista li iktar milli ġurnaliżmu jxerred il-mibegħda u l-ħdura. Iżda, donnu meta tmiss lilu David Thake malajr joqmos. Insomma, f’żewġ kelmiet espert ieħor tad-double standards. Mhux se nsemmi l-libell li għaddej miegħu l-qorti għax ħassu urtat. Se nikteb fuq każ ieħor.

Aqra aktar

Min jaf x’taħseb il-bitch f’Tal-Pietà?

Il-ħażin, ħażin u xejn ma jiġġustifikah. Il-kumment ta’ Joe Grima wara l-elezzjoni tas-sindku ta’ Londra kien wieħed li seta’ bagħat messaġġ mhux xieraq u minn xi ħadd fil-pożizzjoni li kellu wieħed jistenna kliem iktar meqjus. Saħansitra ammetta hu stess li kiteb kif “wara riflessjoni, nemmen li ċertu lingwaġġ li użajt fil-kummenti tiegħi seta’ kien eċċessiv u li stajt speċifikajt aħjar, b’mod li kulhadd jifhem, li li l-kummenti tieħhi ma kienux diretti lejn Sadiq Khan.”

Iżda, ma nistax ma nikteb xejn quddiem double standards bla limitu. Fl-aħħar minuti għamilt għexieren ta’ clicks fl-istess news portals li tgħidx kemm tkażaw b’dak li qal Joe Grima u ma sibt xejn dwar dak li kiteb Andrew Borg Cardona, l-avukat ħabib ta’ Simon Busuttil, dwar Ira Losco.

Aqra aktar

X’taqbad tagħmel bl-ispazju?!

Spiss nitkellmu fuq l-ispazju…nafu li llum tellajna fih mhux biss il-bniedem fuq il-qamar, u qed infasslu xi vjaġġi umani ghall-Mars, imma mlejnih ukoll bis-satelliti li bis-saħħa tagħhom qed nitkellmu bil-mobajl minn kullimkien fuq din il-pjaneta. Qed insegwu t-temp u naraw it-televizjoni ; sintendi barra li ħloqna xibka globali tal-Internet. Imsomma l-ispazju bejn il-pjaneti hu forsi l-uniku s’issa li għadu tassew pubbliku bla distinzjoni. Allaħares ma kienx hekk għax kieku stenna li jinqalgħu l-gwerer stellari.

Aqra aktar

Panama Simon

Il-prinċipju. Dik hi l-kwistjoni kollha b’rabta mal-aħħar żviluppi f’Panama Papers li raw jitfaċċaw l-ismijiet ta’ biżibilju ta’ esponenti Nazzjonalisti. Fl-aħħar xhur kellna lill-Kap tal-Oppożizzjoni jitkellmu b’mod aħrax dwar b’min kull mod huwa assoċjat ma’ kont fil-Panama. Korruzzjoni, ħasil ta’ flus u ħabi ta’ miljuni. Dawn kienu d-dikjarazzjonijiet li għamlu Simon Busuttil u sħabu partikolarment taħt il-privileġġ parlamentari.

Aqra aktar

Bejn li tamministra u timmaniġja

Kemm ħareġ id-distinzjoni ċara il-Prim Ministru fil-Qredni, bejn li “tamministra” u “timmaniġja”.  It-tnejn huma kliem bl-istess numru t’ittri fihom iżda jekk tpoġġihom fuq miżien, li tamministra ftit li xejn fiha piż, iżda li timmaniġja tfisser determinazzjoni u heġġa, u fiha nfisha tfisser impenn kbir.

Fl-aħħar 25 ta’ Gvernijiet preċedenti, li tamministra kienet prijorità.  Faċli tmur għax-xogħol biex sempliċement tagħmel l-inqas li wieħed jistenna minnek.  Ma jfissirx li qed tgħamel xi haġa ħażina iżda li tamministra biss, biż-żmien toħloq telqa u apatija.  Hija faċli li taqa’ f’din il-kategorija.  B’xi mod jew ieħor kulħadd kapaċi jamministra, iżda li Gvern jamministra tfisser nuqqas ta’ motivazzjoni u enerġija.

Aqra aktar

Send this to a friend