Bloggers | One News - Part 31

Notifiki

Telefonata ma’ David Thake

Naħseb drajtuhom it-telefonati ta’ David Thake. Iċempel bl-addoċċ għax jippretendi li kulħadd għandu jagħti sodisfazzjon lilu. Dan anke jekk kull mhu propagandist tal-Partit Nazzjonalista li iktar milli ġurnaliżmu jxerred il-mibegħda u l-ħdura. Iżda, donnu meta tmiss lilu David Thake malajr joqmos. Insomma, f’żewġ kelmiet espert ieħor tad-double standards. Mhux se nsemmi l-libell li għaddej miegħu l-qorti għax ħassu urtat. Se nikteb fuq każ ieħor.

Aqra aktar

Min jaf x’taħseb il-bitch f’Tal-Pietà?

Il-ħażin, ħażin u xejn ma jiġġustifikah. Il-kumment ta’ Joe Grima wara l-elezzjoni tas-sindku ta’ Londra kien wieħed li seta’ bagħat messaġġ mhux xieraq u minn xi ħadd fil-pożizzjoni li kellu wieħed jistenna kliem iktar meqjus. Saħansitra ammetta hu stess li kiteb kif “wara riflessjoni, nemmen li ċertu lingwaġġ li użajt fil-kummenti tiegħi seta’ kien eċċessiv u li stajt speċifikajt aħjar, b’mod li kulhadd jifhem, li li l-kummenti tieħhi ma kienux diretti lejn Sadiq Khan.”

Iżda, ma nistax ma nikteb xejn quddiem double standards bla limitu. Fl-aħħar minuti għamilt għexieren ta’ clicks fl-istess news portals li tgħidx kemm tkażaw b’dak li qal Joe Grima u ma sibt xejn dwar dak li kiteb Andrew Borg Cardona, l-avukat ħabib ta’ Simon Busuttil, dwar Ira Losco.

Aqra aktar

X’taqbad tagħmel bl-ispazju?!

Spiss nitkellmu fuq l-ispazju…nafu li llum tellajna fih mhux biss il-bniedem fuq il-qamar, u qed infasslu xi vjaġġi umani ghall-Mars, imma mlejnih ukoll bis-satelliti li bis-saħħa tagħhom qed nitkellmu bil-mobajl minn kullimkien fuq din il-pjaneta. Qed insegwu t-temp u naraw it-televizjoni ; sintendi barra li ħloqna xibka globali tal-Internet. Imsomma l-ispazju bejn il-pjaneti hu forsi l-uniku s’issa li għadu tassew pubbliku bla distinzjoni. Allaħares ma kienx hekk għax kieku stenna li jinqalgħu l-gwerer stellari.

Aqra aktar

Panama Simon

Il-prinċipju. Dik hi l-kwistjoni kollha b’rabta mal-aħħar żviluppi f’Panama Papers li raw jitfaċċaw l-ismijiet ta’ biżibilju ta’ esponenti Nazzjonalisti. Fl-aħħar xhur kellna lill-Kap tal-Oppożizzjoni jitkellmu b’mod aħrax dwar b’min kull mod huwa assoċjat ma’ kont fil-Panama. Korruzzjoni, ħasil ta’ flus u ħabi ta’ miljuni. Dawn kienu d-dikjarazzjonijiet li għamlu Simon Busuttil u sħabu partikolarment taħt il-privileġġ parlamentari.

Aqra aktar

Bejn li tamministra u timmaniġja

Kemm ħareġ id-distinzjoni ċara il-Prim Ministru fil-Qredni, bejn li “tamministra” u “timmaniġja”.  It-tnejn huma kliem bl-istess numru t’ittri fihom iżda jekk tpoġġihom fuq miżien, li tamministra ftit li xejn fiha piż, iżda li timmaniġja tfisser determinazzjoni u heġġa, u fiha nfisha tfisser impenn kbir.

Fl-aħħar 25 ta’ Gvernijiet preċedenti, li tamministra kienet prijorità.  Faċli tmur għax-xogħol biex sempliċement tagħmel l-inqas li wieħed jistenna minnek.  Ma jfissirx li qed tgħamel xi haġa ħażina iżda li tamministra biss, biż-żmien toħloq telqa u apatija.  Hija faċli li taqa’ f’din il-kategorija.  B’xi mod jew ieħor kulħadd kapaċi jamministra, iżda li Gvern jamministra tfisser nuqqas ta’ motivazzjoni u enerġija.

Aqra aktar

Aqra l-artiklu jew tgħid xejn

 

Is-sezzjoni tal-kummenti taħt l-artikli toffri opportunita lill-poplu jikkummenta u jgħid tiegħu dwar dak li jkun għaddej u nkunu qed nirrapportaw dwaru. Xi ħaġa sabiħa, sakemm min jikkummenta jkun jaf x’qed jgħid u ma jkunx qara biss it-titlu.

Illum kellna artiklu bit-titlu “Membri Parlamentari se jkollhom jużaw it-taraġ…” Wieħed mill-ewwel kummenti kien ta’ xi ħadd li kiteb li “kif jissewwa l-lift irid jara l-irċevuta.” Iżda, il-lift ma kienx bil-ħsara. Il-lift ma ntużax minħabba inizjattiva marbuta mal-attivita fiżika u mhux għax kien bil-ħsara.

Aqra aktar

Xejn Malti fil-Eurovision

Xejn Malti fil-Eurovision

Kontroversja! Bħallikieku jonqosna xi oħra hawn Malta. Mela l-innu tal-UEFA tal-logħob tal-Euro li se jsir fi Franza f’Ġunju se jitkanta mill-band Amerikana Kiss u l-lirika, flok it-tema tal-imħabba romantika dawwruha lejn it-tim favorit tiegħek bit-titlu “I was made for lovin’ you, my team.”

Aqra aktar

L-Imħallfin: reliġjon iva, sport le?

Il-ġimgħa li għaddiet il-qorti ddeċidiet dwar jekk l-Imħallef Joseph R. Micallef għandux ikompli jisma’ l-każ marbut mat-talba għad-danni ċivili li qed jagħmlu l-vittmi ta’ abbuż sesswali f’Dar San Ġużepp.

Il-vittmi lmentaw li l-Imħallef Micallef għandu kunflitt ta’ interess għax huwa l-President ta’ Radju Marija. Il-Qorti qalet li le. Mhux se nidħol f’dan il-każ.

Aqra aktar

Meta l-‘partner’ ikun magħruf

Saret drawwa għall-membri tal-Oppożizzjoni li jattakkaw jew jirreferu għal qraba ta’ deputati jew uffiċjali tal-Partit Laburista.

Rajniha fil-każ tad-deputat Silvio Schembri li nfetaħ attakk fuqu għax martu taħdem l-Awtorita Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Biex wara xhur sħaħ (saħansitra filwaqt li kienet tqila) li fihom kienet fil-mira ta’ kampanja sistematika fu il-media tal-PN irriżulta li bil-provi li ma kellha xejn x’taħbi.

Aqra aktar

Send this to a friend