Bloggers – Page 25 – One News

Notifiki

U-turn f’main road

Xi kultant nemminha. Għax lanqas tista’ ma tagħmilx hekk. Lil Simon ma tistax tiġih waħda tajba! Jagħmel x’jagħmel qisu bilfors b’xi mod jew ieħor irid jagħmel xi froġa.
Aqra aktar

Fejn sejjer l-imgħoddi?  Għala nfakkruh?

Stramba din id-domanda. Kif jista’ l-imgħoddi imur x’imkien fil-futur?! Imma hija mistoqsija li jistaqsu dawk li b’xi mod jew ieħor iħossu l-polz ta’ ruħ il-poplu. U fejn tinsab ruħ il-poplu? Tinsab f’dak li l-imgħoddi sawwar f’diversi taqsimiet tal-ħajja tal-bniedem u li xi darba għarrex lil hinn mill-ħtiġijiet essenzjali ta’ kuljum.

Il-bniedem ta’ kull żmien – ukoll dawk li jgħixu fi gżira żgħira bħalna – għandhom bżonnijiet li mingħajrhom ma jgħixux: iridu jqumu għax-xogħol, jaqilgħu l-flus biex jixtru x’jieklu, irabbu lil uliedhom bl-aħjar mod li jistgħu, jorqdu bl-aktar mod san sabiex l-għada jkomplu r-rutina. Jinħtiġilhom ukoll jistrieħu, jiddevertu imqar meta ma kellhomx biex, billi jirrakontaw x’għadda mingħalihom liż-żgħar tagħhom ħalli dawn jitgħallmu jieħdu l-eżempju għall-ħajja aħjar fil-ġejjieni.

Aqra aktar

“Emmnuni, I can be better”

Simon Busuttil qabad diska ġdida. Peress li lanqas ta’ madwaru m’huma jemmnu li huwa l-aħjar għalihom, issa qed jgħid li jista jkun “aħjar minn tal-Labour”. Ejja, għal darba, intuh il-benefiċċju tad-dubju u nistudjaw ftit din ix-xewqa tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

Il-bużżieqa fid-Dar Ċentrali waslet biex tinfaqa’

Hekk qed isejħulha l-ġrajja li qed tiġri bħalissa fid-Dar Ċentrali. Diversi partitarji Nazzjonalisti inklużi xi deputati li ngħataw il-ġenb, qed jiddeskrivu lil Simon Busuttil bħala Kap ieħor li għandu biss egoiżmu u aġenda għalih u għal tal-klikka.  Ħafna qed jgħidu li ilhom jissaportu iżda jekk ser jiftħulha ser ikun hemm taqlib kbir bejn min huwa ta’ Busuttil u bejn min irid bidla fit-tmexxija tal-Partit.

Simon Busuttil huwa urtat ferm għal dak li qed jiġrilu u saħansittra minn informazzjoni li għandi jirriżulta li Busuttil qed juża kliem iebes u dispreġjattiv lejn xi deputati li qed joqgħodu ħalqhom magħluq għaliex qed jistenna u jippretendi li juru s-support tagħhom lejh.  Tant ma jridx li jitlef postu Busuttil li l-bieraħ filgħaxija ġol-bini tad-dar centrali uza kliem bhal “mhux worth it dak li tagħmel għalihom” u “kont ħafna aħjar li kieku ma għamiltx dan il-pass u bqajt Brussell”. Kliem bħal dan juri li Busuttil issa bħal partit tiegħu wasal verament fil-qiegħ u qiegħed jiggranfa mal-iċken ħabel li forsi jista’ jsalvah.

Aqra aktar

Il-bżonn ta’ iktar responsabbilta’

L-isport bil-kenuri qed jiżdied madwar il-kosta Maltija. Diversi nies qed jixtru kenura għall-użu personali, filwaqt li oħrajn jippreferu jikru waħda meta jmorru ġurnata bahar. Il-kosta Maltija toffri veduti sbieħ, u għerien interessanti li jsaħħru lil min iżurhom. Madanakollu, ma nistgħux inwarrbu l-importanza tas-sigurtà f’dak kollu li nagħmlu, u nittama li xi darba negħlbu din il-mentalita’ ta’ “kollox jgħaddi”, bħal donnu pajjiżna huwa eżentat milli sseħħ  xi diżgrazzja.

Ftit tal-ġranet ilu assistejna għall-aħbar ta’ żewg żgħażagħ li nqabdu f’diffikulta biex joħorġu minn ġo daħla fil-blat fl-inħawi tal-Aħrax tal-Mellieħa. Dik it-toqba, kif insejħilha, hija popolari ma min għandu kenura jew dgħajsa żgħira. It-toqba toffri baħar sabiħ, u bir-rifless tax-xemx tara l-qiegħ ċar, ċagħaq u ħut – attrazzjoni naturali mill-isbaħ. Iżda lura għal dan il-każ…li bi ftit aktar attenzjoni seta’ kien evitat. Illi tispiċċa bżonn l-għajnuna ta’ helicopter tal-Forzi Armati m’hiex ħaġa li għandha tittieħed b’mod leġġer. Jidher li l-kenuri kienu mikrija, u biex tidħol f’dik id-daħla trid tkun attent għaliha inti u taqdef mal-kosta. Il-mewġ ma kienx mil-ħfief, bir-riħ ivarja bejn forza 3 u forza 4 f’baħar miftuħ. Allura nikri kenura lil żewġ żgħażagħ f’kundizzjonijiet ta’ temp instabbli? Fejn hi r-responsabbilta’ ta’ sid il-kenuri?

Aqra aktar

Sejrin jagħmlu pipi!

Tiftakruh lil Austin Gatt jgħidilna li l-Grupp Parlamentari u hu marru jagħmlu pipi waqt li kien ħiereġ mid-Dar Ċentrali b’dik in-nofs daħka arroganti tipika tiegħu?

Dakinhar l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, li prattikament għadu l-istess illum,  kienu tkellmu dwar l-elezzjoni farsa li kienet isejjħet biex Lawrence Gonzi jkun ikkonfermat Kap tal-PN fl-istess żmien li kien tilef il-maġġoranza Parlamentari wara li Franco Debono ma kienx ivvota mal-Gvern tiegħu.

Aqra aktar

Sajminitis u naqra Majkilcocculus ukoll

Assolutament ma bdejtx inħossni f’tiegħi. Dardir fl-istonku u biex tgħaxxaq bdejt inħossu mqalleb ukoll. Fawra kbira. Moħħi bdejt inħossu stordut. Paċenzja xejn, li lanqas kieku kellu jiġi Ġob u jeħodli posti, ma kien isib irkaptu u kien ikollhom jiktbu l-istorja tiegħu mill-ġdid. Għaraq ixoqq għalija u naħseb kelli ħabel deni wkoll. Bdejt nippassiġġa mal-kuridur tad-dar, ma nafx x’se naqbad nagħmel bija nnifsi. U aktar ma nipassiġġa, aktar bdejt inħoss is-sintomi kollha t’hawn fuq.

Aqra aktar

Burkini, bikini u fobija mix-xtut

Is-sajf ta’ Malta mhux se jgħib għax tfaċċa Settembru. Ilkoll nafu kemm ilna għaddejin b’temp moderat, temperaturi għolja, sema ikħal u xemx tiddi. Dis-sena t-temperaturi tal-baħar f’dawn il-gżejjer jidhru li kienu l-ogħla fid-destinazzjonijiet favoriti Mediterranji li setgħu jiġu fihom in-Nordiċi Ewropej.

Il-vaganza tipika ta’ min ikollu jgħum bix-xita nieżla fuqu, bħal ngħidu aħna Brighton u Blackpool l-Ingilterra jew ix-xtut tan-Normandija fi Franza ta’ Fuq, hi li jfittex garanzija ta’ temp sħun fejn ma jridx jieħu l-umbrella u l-inċirata biex iqatta’ ftit siegħat fejn il-baħar. Malta dan toffrih bil-kbir. Ħafna turisti dis-sena fittxew ukoll – b’vantaġġi kbar għalina – x’imkien ‘il bogħod minn memorji ta’ attakki terroristiċi jew, biex inżiedu mal-problemi turistiċi, fejn ma jiddejqux b’xi kwistjoni legali ta’ multi fuq il-malja tal-għażla tiegħek. Din tal-aħħar kważi ġġiblek tbissima iżda mhix  ċajta, għall-anqas għall-Franċiżi tar-riviera li kull ilma qed jaħsbuh misħun.

Aqra aktar

Li kien il-kliem ġawhar…is-skiet isbaħ minnu

Is-skiet. Is-skiet m’hawnx isbaħ minnu. Is-skiet mhux is-silenzju u l-paċi li tkun trid biex tisrieħ wara xi ġurnata xogħol, iżda s-skiet mill-paroli. Il-Malti jgħid li kien il-kliem ġawhar, is-skiet isbaħ minnu. M’hawnx isbaħ minn kelma nieqsa milli kelma żejda.

lbieraħ fl-istess ġurnata li Simon Busuttil ħabbar fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-islogan li se juża fil-festi tal-Indipendenza, il-Partit ‘li jmexxi’, “Nirnexxu lkoll flimkien”, kienu bosta li kkumentaw u tbissmu. Il-paroli fuq Simon Busuttil ilu għaddej ġmielu. Ma tridx tkun iblaħ biex tinduna. B’mod personali nitkellem ma’ ħafna individwi li politikament ma jaħsbuhiex bħali. Xi kultant nistaqsi bejni u nnifsi kif dawn jiġu jgħidu lili minn tant nies? Wara pawża qasira, tinduna mill-ewwel li l-messaġġ ma jriduhx li jieqaf miegħi biss. U dan huwa dak li qed jiġri.

Aqra aktar

Tista Tkun Int, Salv!

Tista’ Tkun Int huwa programm li udjenzi kellu bl-eluf. Huwa wkoll programm li għal snin twal kien fl-iskeda tal-istazzjon nazzjonali. Sakemm darba fost oħrajn, ittieħdet deċiżjoni li jieqaf.

Forsi dak iż-żmien ma kinetx deċiżjoni daqstant ċara. Peró li hu żgur hu li bħal mijiet ta’ programmi oħra dan il-programm ma kellux ċens perpetwu biex jixxandar fuq TVM. U dan f’mument fejn kien qed jiġbed l-ikbar udjenzi fuq dan l-istazzjon. Kien ukoll programm bl-air time mixtri, mhux bħal dawn li ssemmew riċentament li biex isiru ħarġu l-belli liri mit-taxxi tal-poplu.

Aqra aktar

Send this to a friend