Bloggers – Page 23 – One News

Notifiki

L-espressjoni artistika tal-Milied Malti

  • Żgur nistgħu nkunu ferm aktar kreattivi

Il-Milied magħna u bħar-rutina tal-festa tar-raħal tfaċċa t-tiżjin li jsebbaħ (xi drabi jkerrah) it-toroq, l-irħula u l-imbierka roundabouts mal-gżejjer kollha. Nistgħu ngħidu li issa daħlet drawwa li bħal ħafna bliet barranin bi tradizzjonijiet u kultura Nisranija (ukoll jekk il-knejjes tagħhom aktar mimlija bit-turisti milli bid-devoti) nesprimu artistikament il-ferħ tat-tifkira tat-twelid ta’ Ġesu Bambin. Waqt li xi lokalitajiet, l-aktar dawk kummerċjali, qed jagħmlu sforzi biex itejbu l-espressjoni artistika oħrajn, l-aktar fejn huma postijiet pubbliċi (bħar-roundabouts) weħlu fi stil ta’ kitsch imsawwar minn dilettanti bla ebda ħjiel ta’ armonija mal-ambjent u wisq anqas mal-assiem ġenerali li għandu jilqa’ lis-sewwieqa li jsuqu minn roundabout għal oħra. Kulma jidher jixxiebah huwa l-livell fqir u primittiv li bihom tara għadd ta’ strutturi u forom tal-injam jew materjal ieħor jixgħelu b’figuri varji bla ebda ħajra li tapprezza xi forma ta’ arti fihom.

Aqra aktar

Oppożizzjoni bla skrupli

Meta tisma’ jitkellem lill-kap ta’ l-oppożizzjoni Simon Busuttil, tistħajlu kap li rifes il-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba tliet snin ilu.

Jitkellem dwar l-onestà u l-integrità, dwar kemm irid inaddaf il-politika Maltija u dwar kemm jemmen fir-riżenji. Tisthajlu kap li għandu ambizzjoni li qatt ma kien hawn bhala.

Izda met tieqaf u tahseb, tinduna li dan huwa biss, u xejn aktar, l-istess persuna li kien jiftahar li elezzjoni wahda wara ohra, kien għamel il-manifest elettorali. Tidnuna li dan huwa l-istess persuna li kien spalla ma spalla mal-krema tal-PN, inkluż ma Lawrence Gonzi. Tinduna li dan huwa l-istess persuna li meta l-PN kien fil-Gvern, kien qed ipappiha mhux hażin. Tinduna li dan huwa l-istess persuna, li kien f’partit bi skandlu dwar korruzzjoni ppruvata, wieħed wara l-ieħor, u qatt ma għamel xejn dwarha. Tinduna li dan huwa l-istess persuna li għalaq għajnejh u widnejh għal weġgħat tal-Poplu Malti u Għawdxi.

Aqra aktar

Tagħlima Renzi

Huma ħafna dawk li qed jgħidu li l-Prim Ministru Taljan, Matteo Renzi, għamel żball meta rabat ir-riformi kostituzzjonali mal-iktar uffiċċju importanti f’Palazzo Chigi; dak tiegħu.

Żort Palazzo Chigi proprju ftit wara li Renzi ħa t-tmexxija tal-Italja u kellu laqgħa mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat.. Żjara li nibqa’ niftakarha għal diversi raġunijiet.
Aqra aktar

L-arroganza li qatt ma telqet u donnha se tibqa’ hemm

Ħafna nies jiftakru l-arroganza grassa tal-aħħar Amministrazzjoni Nazzjonalista. Amministrazzjoni Nazzjonalista li ma kinitx biss sfiduċjata fil-Parlament, iżda aktar minn hekk sfiduċjata mill-poplu sħiħ fl-elezzjoni ta’ Marzu 2013, sfiduċjata b’mod qawwi ħafna.

Iżda wħud jinsew dak li ġara wara. Għax jiftakru fl-elezzjoni li semmejt aktar ‘l fuq biss, u mhux dawk li ġew wara.Għalija dawk li ġew wara għandhom sinifikat aktar.Wara Marzu 2013 kien hemm żewġ elezzjonijiet oħra li kienu fl-istess marġini ta’ voti tal-2013. Rizultati li ma jistgħux jittieħdu għalihom waħidhom, iżda għandhom jitpoġġew f’kuntest li n-nies baqgħu jivvutaw kontra l-arroganza, arroganza li minkejja tliet telfiet elettorali wara xulxin, għadha hemm sal-llum.
Aqra aktar

Futur sabiħ għal pajiżna

Mill-ewwel ġurnata li dan il-Gvern ingħata l-fiduċja mill-poplu, spikka biċ-ċar li dan kien Gvern ipreparat biex jiggverna, lest biex ma jaħli l-ebda ħin prezjuż. Il-poplu kellu fiduċja li dan il-Gvern kien ser iwassal lil pajjiżna f’livelli għolja li l-ebda Gvern preċedenti ma kien kapaċi jagħmel.  Kellna poplu b’fiduċja assoluta f’dan il-Gvern u min-naħa l-oħra kellna u għandna Gvern b’fiduċja kbira fil-poplu Malti.  Hija din it-taħlita li qed twassal għal suċċess wieħed wara l-ieħor.

F’dawn il-ftit snin li dan il-Gvern ilu jiggverna ma tridx tkun għaref wisq biex tinduna u tħoss t-tkabbir tal-ġid f’pajjiżna.  Ibda miż-żghir sal-kbir, huwa fatt li ma jista’ jiċħdu ħadd li qegħdin ngħixu kwalita ta’ ħajja aħjar, b’aktar flus fil-bwiet u b’ambjent aktar nadif.  Fl-aħħar mil-aħħar dan huwa dak li jinteressah il-Poplu Malti, li jqum għax-xoghol biex jaħdem u juri t-talenti tiegħu, ghax jaf li dan huwa Gvern li jurik x’għandu ppjanat għalik. Dan huwa Gvern li lilek iridek tirnexxi u għalhekk jagħtik dak kollu li int ikollok bżonn biex tirnexxi.

Aqra aktar

Politika tax-xemgħat (not)

L-2019. Reġa’ nqata d-dawl għal għoxrin darba nfila, (naħseb anke s-700 siegħa ħa naqbżu). Il-Gvern ta’ Simon Busuttil għadu kemm nieda skema ġdida fil-baġit li ppreżenta. Vowċer biex il-poplu jmur jixtri x-xemgħat.

Dik hi l-politika l-ġdida tal-enerġija. Issa lanqas il-ħwejjeġ ma tista’ taħsel bil-lejl jekk ma jkollokx generator.

Flok il-piżelli out of stock, issa hemm is-sulfarini. Qas biex iqabbdu x-xemgħa m’għandhom in-nies. Il-poplu vera qed jiġġieled għand tal-grocer, idejjaq fil-baħħ u d-dlam. Kulħadd jisħet is-siegħa u l-mument.

In-nies tan-naħa ta’ isfel reġgħu bdew jibilgħu d-dħaħen taż-żejt f’imnifsejhom. Il-power station tal-Marsa  b’lembut twil ta’ duħħan iswed miċ-ċumnija tagħha. Ħsejjes u trab iswed fuq il-bjut, l-għetiebi u l-ħwejjeġ minxura.

Aqra aktar

Il-ktieb f’Malta: kriżi jew suċċess?

Xejn ma ddejjaqt inżur darbtejn il-fiera tal-ktieb li għalqet ftit jiem ilu fis-sala t-twila tas-Sacra Infermeria, illum iċ-Ċentru Meditteran għall-Konferenzi. Appuntament li min iħobb il-ktieb m’għandu qatt jitlef.
Aqra aktar

Le għal ‘status quo’ f’Paceville

Ftit tal-ġimgħat ilu, l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet masterplan għal Paceville u minnufih għamlitha ċara li dan kien masterplan għad-diskussjoni.

Intqal li kien hemm sitt ġimgħat biex il-pubbliku jgħid tiegħu dwar dan il-‘master plan’ u jdaħħal is-suġġerimenti jew id-diffikultajiet tiegħu b’dak propost għand l-Awtorità.

Eventwalment is-sitt ġimgħat saru disa’ ġimgħat, biex in-nies tal-PA setgħu jisimgħu mingħand ir-residenti u n-negozji f’laqgħat pubbliċi u anke personali. Biex kien bla sens l-argument ta’ min mar jipprotesta għax qal li ma kienx konsultat. Wieħed jista’ jipprotesta kemm irid. Iżda ma tistax tgħid li ma kontx ikkonsultat meta saħansitra ssejaħt fil-Parlament biex tgħid tiegħek dwar dak propost.

Aqra aktar

Power to the people

L-elezzjonijiet fl-Amerka dejjem jiġbdu l-attenzjoni tad-dinja, mhux biss għax huwa l-aktar pajjiż-stat b’saħħtu fid-dinja, mhux biss għax il-kampanji elettorali huma twal ħafna u allura jkun hemm coverage estensiv (il-kampanja ilha għaddejjha kważi sentejn) iżda għax is-sistema politika Amerikana, bis-separazzjoni tal-poteri, tagħti poteri kbar lill-President tagħha, li huwa effettivament l-iktar bniedem b’saħħtu fid-dinja.

Id-dinja ilbieraħ qamet taħt ‘xokk’għax rat lil Donald Trump isir il-ħamsa u erbgħin President Amerikan fl-istorja, taħt xokk għax semgħet fil-mezzi tax-xandir li darba qagħad jitmejjel b’ġurnalist bi bżonnijiet speċjali, għax kien jaqbad ‘l hemm u ‘l hawn u hawn, għax irid joħroġ l-Istati Uniti min-NATO u għax irid relazzjonijiet aħjar mar-Russja.

Aqra aktar

Power to the people

L-elezzjonijiet fl-Amerka dejjem jiġbdu l-attenzjoni tad-dinja, mhux biss għax huwa l-aktar pajjiż-stat b’saħħtu fid-dinja, mhux biss għax il-kampanji elettorali huma twal ħafna u allura jkun hemm coverage estensiv (il-kampanja ilha għaddejjha kważi sentejn) iżda għax is-sistema politika Amerikana, bis-separazzjoni tal-poteri, tagħti poteri kbar lill-President tagħha, li huwa effettivament l-iktar bniedem b’saħħtu fid-dinja.Aqra aktar

Send this to a friend