Bloggers | One News - Part 17

Notifiki

It-tankijiet se jitilqu wkoll!

Sa fl-aħħar il-poplu ta’ Birżebbuġa u r-residenti tan-Nofsinhar ta’ Malta sabu Gvern li qed jisma’ l-karba tagħhom u jieħu azzjoni. Wara l-għeluq tal-powerstation tal-Marsa u l-bini ta’ powerstation ġdida ġewwa Delimara li taħdem bil-gass naturali, ftit tal-jiem ilu assistejna għall-iżmantellar ta’ wħud mit-tankijiet tal-ħażna tal-fuel ġewwa Birżebbuġa, fl-impjant bl-isem tal-“31 ta’ Marzu”, mgħaruf aħjar mir-residenti bħala “tax-Shell.”

Dan l-iżmantellar, u eventwalment l-għeluq tal-impjant, kienet wegħda li semma il-Partit Laburista sa mill-bidu nett tal-leġiżlatura tiegħu, u li issa qed narawha titwettaq. Bħalma bosta jafu, dan l-impjant ilu hemm għal diversi snin u serva l-funzjoni tiegħu iżda wasal iż-żmien li nħarsu lejn l-impatt li qed iħalli fuq il-lokalità u dawk kollha li jżuru l-inħawi.

L-impjant huwa mdawwar mir-residenzi, b’footprint enormi li, minħabba t-tip t’operat huwa ta’ periklu kbir kif ukoll qed iħalli impatt ambjentali ħażin t’irwejjaħ, u seepage ta’ żejt fil-blat, li saħansitra joħroġ lejn il-baħar!

Medda t’art bħal dik ta’ madwar 38,000 metru kwadru hija rigal lejn il-poplu li jkun jista’ jerġa jgawdiha kif ukoll rebħa għall-ambjentalisti ġenwini.

Kif qed insemmi l-ambjentalisti, nixtieq nagħmel dan l-ispunt – fejn huma dawk l-ambjentalisti li jippuppaw sidirhom u jħabbtu fuq qalbhom dwar issues oħra (ħafna drabi politiċizzati)?

Alla jbierek, qatt, qatt u qatt, ma lissnu kelma dwar l-abbuż li sfat minnu Birżebbuġa u l-attenzjoni li jistħoqqilha, jew tal-inqas dwar il-proġetti li qed jerġgħu jgħatu dinjità liż-żona tan-Nofsinhar.

Aqra aktar

Busuttil imexxi establishment li ma jridx liġi

L-attitudni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista u esponenti minn tiegħu hija perikoluża ferm. Hija konferma ta’ għaliex m’għandux ikollhom il-poter wara t-tlieta ta’ Ġunju. Għax dan huwa establishment li għalih ma jridx liġi. Mhux darba u tnejn Simon Busuttil qal li lest jikser liġijiet u dan hu rifless fil-mod kif il-partit tiegħu u esponenti ewlenin iġibu ruħhom.

Minn affarijiet żgħar għal affarijiet ikbar.

Aqra aktar

Messaġġ minn Simon Busuttil

‘Ħbieb tiegħi,

‘Erba’ snin ilu kont wissejtkom li Labour Won’t Work.  Araw x’ġara issa?! Ħlief aħbarijiet dwar għeluq ta’ fabbriki u lukandi m’aħniex nisimgħu!

‘Erba’ snin ilu kont għedtilkom li jekk jitla’ l-Labour, il-qgħad jirdoppja. Kelli raġun għax il-qgħad minn 7,000 tela’ għal 14,000!

Aqra aktar

ĦALLIEL, KORROTT JEW IT-TNEJN!?

Għandi mistoqsija li nixtieq nagħmilha lill-Imħallfin kollha, lill-Maġistrati kollha, u lill-avukati kollha.  Ovvjament ma nistennix tweġiba mill-Imħallfin, u lanqas mill-Maġistrati, għax dawn m’għandhomx jidħlu f’xi polemika, għalkemm hawn min ma jiddejjaq xejn jistedinhom jidħlu, sakemm, ovvjament, ikun jaqbel lilu.  Imma nistenna tweġiba mill-avukati.  Hu x’inhu l-kulur politiku tagħhom.  U, ovvjament, anke mingħand dawk l-avukati li m’għandhomx kulur politiku.  Għax jien m’inhix Simon Busuttil u nemmen li jew għandek wiċċek ‘blu’ jew wiċċek ‘aħmar’.

Aqra aktar

Se jibgħatuh jixxejjer

Min jaf kif se jitwaħħxu tal-Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) malli l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jgħidilhom li għandu suspetti ta’ tbagħbis fil-voti fl-elezzjoni li gejja?!

M’għandhix dubju li se jkunu serji u jinvestigaw. U x’se jsibu meta jinvestigaw?

L-ewwel u qabel kollox se jsibu li l-elezzjoni f’Malta titmexxa minn Kummissjoni Elettorali li hija ffurmata minn rappreżentanti taż-żewġ partiti ewlenin, liema rappreżentanti huma ugwali u magħżula mill-partiti nfushom.

Se jsibu li f’kull pass li jsir – il-partiti jkunu mgħarrfa b’kollox, propju biex ikunu jistgħu jissorveljaw kollox.  Kemm jekk stampar ta’ dokumenti tal-voti; kemm jekk stampar tal-polza tal-vot; insomma, kif konna ngħidu:  Pass wara pass – kollox taħt skrutinju – ngħidlu jien – esaġerat.

Aqra aktar

Konfużjoni

Konfużjoni – M’hemmx kelma aħjar li tgħaqqad il-kampanja elettorali tal-PN s’issa. Iżda ejja immorru pass qabel. L-ewwel kellna l-koalizzjoni mal-PD. Nofs informazzjoni dwar il-ftehim li għamlu u ħafna mistoqsijiet fuq il-mod ta’ kif se jkunu qed jidhru fuq il-polza tal-vot. Malli dik ġiet mifthema, issa ma nafux min huwa l-kap ta’ din il-koalizzjoni, fejn Simon jgħid mod, waqt li Marlene tgħid ieħor, bħal per eżempju fil-każ taż-żieda fil-minimum wage u l-famuża press conference fejn Simon Busuttil nixef jgħid lil Marlene ‘ippermettili’ filwaqt li hi baqgħet tħambaq u tinjorah! Riċentament kien hemm l-isfida li għamlet lill-Prim Ministru għal dibattu bejnietom, madankollu l-istedina ma tantx damet ħajja għax malajr intervjena Beppe! Qed joffru entertainment ħelu, iżda żgur mhux qed jiggarantixxu serħan il-moħħ. Aħna, l-poplu rridu mexxejja li jserħulna rasna b’ ħidma favur il-pajjiż, u mhux individwi b’kilba għall-poter u vendikazzjonijiet personali.

Aqra aktar

It-tiġrija elettorali bdiet!

Il-kampanja elettorali bdiet. Il-pajjiż, bil-mod il-mod, qed jidħol in election-mode f’kampanja elettorali li hija qasira. Bosta ma stennewx li kienet se tissejjaħ l-elezzjoni, iżda fid-dawl taċ-ċirkostanzi u akkużi bla provi, kien pass għaqli li l-Prim Ministru jagħżel l-istabbilità tal-pajjiż qabel il-kilba għall-poter. Differenza kbira bejn dak li kien għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2012 meta baqa’ jkaxkar lill-pajjiż f’inċertezza b’detriment fuq l-ekonomija, l-investiment u l-impjiegi.

Aqra aktar

Simon għażel lir-Russa u jien se nagħżel lil Malta  

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, qal li se jagħżel lil Malta. Però fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali għażel lir-Russa akkużata bi frodi u akkużi foloż fil-konfront tal-pulizija.

Fl-ewwel 24 siegħa tal-kampanja elettorali Simon Busuttil tkellem biss dwar Egrant u l-gidba fil-konfront tal-Prim Ministru, Joseph Muscat.

Wara ġimgħa ma jressaq ebda prova u jevita s-suġġett, meta mistoqsi hux se jirriżenja jekk jirriżulta li gideb fil-konfront tal-Prim Ministru, Busuttil reġa’ uża r-rally biex jirrepeti l-akkuża li Egrant hi ta’ Michelle Muscat. Dan bit-tama li kulħadd, inkluż il-Partit Laburista, jerġa’ jibda jitkellem dwar din il-mara.

Simon Busuttil għamel dan bit-tama li jerġa’ jieħu d-diskussjoni f’dik id-direzzjoni, għaliex dwar Malta li qal li se jagħżel, m’għandu xejn xi jgħid. Għal Malta, ftit li xejn għandu x’jipproponi.

Aqra aktar

Next door to Alice

Il-bieraħ, ilkoll kemm aħna rajna l-istorja tinkiteb għal pajjiżna. Kien jum storiku fuq diversi aspetti – l-ewwel surplus f’ħamsa u tletin sena ikkonfermat b’valur ta’ mitt miljun ewro, u l-qalba mill-użu tal-Heavy Fuel Oil għall-gass fil-ġenerazzjoni tal-enerġija ġewwa l-impjant ta’ Delimara.

Bħala resident minn Birżebbuġa, il-pjan tal-Gvern fis-settur tal-enerġija kien t’interess kbir għalija kif ukoll emozzjonali.

Dak li seħħ kien pass importanti għalina u għar-residenti tal-madwar. Il-qalba mill-HFO għall-gass se tħalli biss impatti pożittivi kemm mill-lat ambjentali kif ukoll mill-lat estetiku. Fl-aħħar nistgħu ngħidu li Malta għamlet qabża pożittiva fil-kwalità tal-arja għall-poplu tagħħa, b’mod speċjali għalina r-residenti tan-nofsinhar. Ukoll dan ifisser li ċ-ċumnija, li drajt nara minn tfuliti sal-ġurnata tal-lum, issa twaqqfet milli tkompli tarmi gassijiet perikolużi u li l-użu taghħa issa huwa inutli. B’hekk, din se tkun qed titwaqqa’ u nieqfu naraw struttura kerha tiela’ lejn is-sema.

Aqra aktar

Delivering Firsts

Mhix l-ewwel darba li semmejna miżuri li ttieħdu fl-aħħar erba’ snin u li mmarkajniehom għaliex spikkaw bħala tal-ewwel. Miżuri li f’pajjiżna saru għall-ewwel darba u f’ċerti każi poġġewna fost tal-ewwel fl-Ewropa. Dawn it-tip ta’ inizjattivi donnhom ma jieqfu xejn.

Għalhekk tassew kien għaqli l-messaġġ tal-Gvern fl-aħħar jiem meta f’konferenza tal- aħbarijiet wara oħra, deher l-islowgan Delivering Firsts.

Is-sabiħ hu li dan hu iktar minn slowgan u għalkemm dawk imħabbra fl-aħħar jiem forsi ma jiġbdux l-għajn bħall-miżuri l-kbar bħaċ-child care b’xejn u r-roħs l-kontijiet tal- enerġija, ilkoll kienu aħbarijiet pożittivi.

Pożittivi għax jagħmlu differenza l-ħajja tan-nies. Pożittivi għax ifissru xi ħaġa konkreta għal dawk li għada filgħodu, jew saħansitra llum, ikunu ħarġu mid-dar biex jaqilgħu l-għajxien tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend