Trischia Falzon – Page 73 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

Superheroes f’Mater Dei

Ħmistax –il żagħżugħ u żagħżugħa ta’ bejn it-18 u s-26 sena, membri tal-Mosta Scout Group, kienu r-raġġ ta’ dawl f’sitwazzjonijiet xejn sbieħ ta’ tfal morda li qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei.Aqra aktar

Ftehim ieħor bejn il-Gvern u l-privat: tinħoloq il-fondazzjoni Education Malta

Education Malta hija Fondazzjoni li nħolqot bi ftehim bejn il-Gvern Malti u s-settur privat. Il-fondazzjoni se taħdem fuq inizjattivi għall-proġetti ġodda fil-qasam edukattiv, bil-għan li tattira lejn Malta iktar investiment barrani.

Education Malta se taħdem mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-formazzjoni ta’ diversi policies li għad iridu jittieħdu fis-settur edukattiv.

Aqra aktar

Ftehm ‘monumentali’ bejn 150 pajjiż

Aktar minn 150 pajjiż qablu li jaqtgħu l-użu tal-gassijiet serra – li bihom qed tkompli tisħon it-temperatura tad-dinja.

Dan il-ftehim, deskritt bħala “monumentali”, huwa l-ewwel wieħed li qed jara daqstant pajjiżi jaqblu fuq din is-sitwazzjoni.

B’dan il-ftehim se jiġu eliminati dawk magħrufa bħala HFCs – li jintużaw l-aktar fi fridges, arja kkundizzjonata, u f’tipi ta’ sprays, u l-pajjiżi sinjuri jridu jagħmlu dan sal-2019.

Is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry iddeskriva l-ftehim bħala pass kbir ’il quddiem li jindirizza l-bżonnijiet tal-pajjiżi b’mod individwali.

Aqra aktar

Mara kull sitt xhur inqatlet hawn Malta f’dawn l-aħħar sitt snin

Mill-2010 sa llum kien hemm 12-il każ ta’ qtil ta’ nisa li nafu bihom fil-gżejjer Maltin. Medja ta’ waħda kull sitt xhur. 

Mill-1800 sa’ llum, nafu li nqatlu 137. 40% minn dawn kienu każijiet fejn ir-raġel qatel lil martu.

Din is-sena, f’inqas minn tliet xhur, inqatlu żewġ nisa. L-ewwel Eleanor Mangion Walker f’Lulju u ftit ilu Caroline Magri. Żewġ ommijiet. Żewġ każijiet fejn dawk akkużati bi qtil sofrew problemi mentali, tant li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kellhom jiġu sospiżi. Żewġ każi fejn il-vittma kellha relazzjoni ma’ dak akkużat bil-qtil.

Dan is-servizz qasir joffri stampa ftit iktar ċara.

Aqra aktar

L-attakki ma jaqtgħu xejn

Ma jaqtgħu xejn l-attakki mill-Partit Nazzjonalista fuq l-aħħar investiment imħabbar għal pajjiżna; bħalma dejjem għamel fuq investimenti oħra wara kollox.

Din id-darba kien imiss lill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi biex jippruvaw jiddevjaw l-attenzjoni mill-investiment u l-impjiegi li se joħloq l-investiment minn Crane Currency.

Aqra aktar

Minn Għawdex u mil-Latvia: imħatra bejn il-kollegi saret storja ta’ mħabba u vjaġġar

Din l-istorja ta’ Miguel Refalo minn Għajnsielem, u Inese Podniece mil-Latvja.

Iltaqgħu fl-Ingilterra lura fl-2011 meta Miguel kien qed jaħdem bħala cabin crew mar-Ryanair, u Inese kienet qed tistħarreġ għall-istess impjieg.

“Jien u kollega tiegħi għamilna mħatra bejnietna bħala ċajta, fejn sfidajna lili xulxin nagħżlu isem ta’ tfajla minn fuq il-lista ta’ dawk li kienu qed jistħarġu, u noħorġuha għal drink.” – Miguel

Mingħajr qatt ma raha, Miguel għażel lil Inese.

Aqra aktar

Ħarġu għall-kaċċa, u ma daħlux lura d-dar

Bħal-lum 58 sena għall-ħabta tas-18:00, inħasdet il-ħajja ta’ Fredu u Karmenu Spiteri minn Ħal-Luqa, żewġt’aħwa ta’ 17 u 21 sena rispettivament li mietu b’sajjetta. Tkellimna ma’ ħuhom, Leli Spiteri, li jirrakkonta x’ġara, f’ġurnata li kellha tkun waħda bħall-oħrajn.

“Aħna l-kaċċa minn dejjem konna nħobbuha. Minn sitt aħwa, ħamsa irġiel, għallura tista’ tgħid li kbirna fil-kaċċa.

Ħriġna għall-kaċċa normali f’temp bnazzi, aħna l-aħwa flimkien ma’ missieri u z-zijiet.” Jiddeskrivi kif malli raw it-temp jissaħħab, flimkien ma’ missieru u ħutu l-oħra qabdu t-triq lejn id-dar.

Aqra aktar

Għada r-Rockestra!

Għaddejjin bi ġmielhom il-preparamenti tal-mużiċisti u l-kantanti li għada se joffru spettaklu ta’ mużika għal għan nobbli permezz tal-kunċert Rockestra. Dan biex bħalma ġara fis-snin preċedenti, jagħtu spettaklu mill-isbaħ għal kull min se jkun preżenti għal dan il-kunċert mużikali.
Aqra aktar

Send this to a friend