Trischia Falzon – Page 71 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

54 Uffiċjal Korrettiv ġdid għall-ħabs

F’ċerimonja uffiċjali fl-akkademja f’Ta’ Kandja, għadhom kemm ħadu l-ġurament tal-ħatra 54 rekluta, li issa se jiskattaw b’ħidmithom bħala Uffiċjali Korrettivi fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Fil-preżenza tal-Ministru Carmelo Abela, l-amministrazzjoni tal-Ħabs, u l-familjari tagħhom, ħalfu li jsegwu l-ordni u r-regolamenti tal-Faċilità skont dak li titlob il-liġi.

 

Ingħataw ukoll ġieħ rekluti li matul ix-xhur ta’ ħidma intensiva tagħhom, spikkaw fit-taħriġ fiżiku u fis-suġġetti akademiċi.

Bolol bl-istorja tar-Rabat u ta’ San Pawl

Wirja fir-Rabat kellha fiċ-ċentru tagħha mijiet ta’ folji ta’ bolol mhux biss Maltin imma wkoll barranin.

Folji li kull waħda tinkludi sittin bolla, u fost dawn kien hemm l-ewwel bolla ta’ Malta.

Din il-wirja żewġet il-kunċett tal-festa li tfakkar in-nawfraġju ta’ San Pawl u l-istorja tar-Rabat.

Bolol oħra għandhom protagonisti lil San Ġużepp u avvenimenti storiċi li ffurmaw l-istorja ta’ Malta.

Iżda min mar ma sabx bolol biss, u dwar dan tkellimna mas-sindku tar-Rabat – li jikkollezzjona l-bolol esebiti – Charles Azzopardi.

Aqra aktar

“ĦASSEJT ĠISMI NOFSU MEJJET U QTUGĦ TA’ NIFS KBIR”

  • Jirrakonta Mark Grima, missier li tilef lil ibnu ta’ xahar u nofs

Il-5 ta’ Diċembru tal-2016. Ġurnata li ħalliet timbru f’ħajjet Mark u Cynthia Grima – koppja li saret missier u omm għall-ewwel darba.

Malli fetaħ għajnejh, baby Deyan kien imdawwar bi qlub mimlija mħabba, lesti biex jagħtuh dak kollu li kellu bżonn fil-vjaġġ li bħal tfal oħrajn, kellu jifformalu ħajtu.

Iżda ma kellux ikun.

Aqra aktar

L-ewwel jum ta’ Trump bħala President

Għaddew erbgħa u għoxrin siegħa minn meta Donald Trump ħa l-ħatra uffiċjali ta’ President Amerikan.

Il-President il-ġdid tal-Istati Uniti Donald Trump, flimkien ma’ martu Melania u l-familja, attenda għal tliet ballijiet fl-istat ta’ Washington bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħatra tiegħu.

Aqra aktar

Jiltaqgħu mal-President

Bħal kull sena, il-Korpi Diplomatiċi qed jiltaqgħu mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż għall-iskambju t’awguri għas-sena l-ġdida.

Ftit tal-ħin ilu fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, iltaqgħu mal-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca.

L-Ambaxxatur tal-Iitalja għal Malta Giovanni Umberto De Vito, kellu kliem ta’ tifħir għal pajjiżna, fejn irrikonoxxa l-isforzi li qed isiru għal soċjetà iżjed inklussiva.

Aqra aktar

30,000 persuna bid-dijabete jibbenefikaw minn tliet miżuri li tħabbru fil-baġit

Mill-ewwel jum tal-2017, mat-30,000 pazjent f’Malta li għandhom id-dijabete, qed jibbenefikaw minn 3 mizuri mħabbra fil-baġit : nuċċali tal-vista, antibijotiċi u kura dentali. Dawn kollha mingħajr ħlas.

Il-pazjenti bil-karta r-roża diġà kienu qed jibbenefikaw minn dawn il-miżuri, iżda b’deċiżjoni li kienet ittieħdet lura fl-2012, dawk bil-karta s-safra kienu qed jitilfu dawn is-servizzi b’xejn.

Aqra aktar

“Emmen fik innifsek u tasal fejn trid”

Minjaf kemm-il reklam naraw ta’ kuljum bejn programm u ieħor, iżda forsi qajla jgħaddilna minn moħħna, ix-xogħol li jkun sar minn wara l-kwinti biex fuq it-televiżjoni tagħna naraw il-prodott finali.

L-istess waqt film.  Element wieħed u komuni kemm f’reklam u kif ukoll film hi l-mużika fl-isfond.

Onenews tkellem ma’ Damian Mizzi – proprju raġel li jikkomponiha.

Aqra aktar

Send this to a friend