Trischia Falzon | One News - Part 7

Trischia Falzon

Notifiki

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali mid-dentisti fl-isptar Mater Dei

Wara taħdidiet intensivi, l-Unjin Ħaddiema Maqgħudin issospendiet l-azzjonijiet industrijali mid-dentisti fl-isptar Mater Dei. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fuq is-sit soċjali Twitter.

Is-sospensjoni tal-azzjonijiet industrijali waslet wara sensiela ta’ taħdidiet bejn il-Ministeru tas-saħħa u l-Unjin Ħaddiema Maqgħudin.

F’kummenti ma’ one.com.mt, il-Ministru Fearne qal li wara xhur ta’ taħdidiet, intlaħaq bażi ta’ ftehim li jfisser li filwaqt li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tad-dentisti li jaħdmu f’Mater Dei, se jiżdiedu s-servizzi lill-pazjenti. Il-Ministru qal li se tiżdied l-effiċjenza fid-Dipartiment u jingħataw iżjed appuntamenti biex tonqos il-lista ta’ stennija.

Fl-istess waqt ħabbar li fiż-żmien li ġej se jiżdiedu r-riżorsi biex jiddaħħal servizz ta’ emerġenza għall-Ħdud u l-festi pubbliċi.

Aktar minn 55,000 operazzjoni kull sena f’Mater Dei

Bejn l-elfejn u sittax u l-elfejn u tmintax, saru aktar minn mija u sitta u sittin elf operazzjoni fl-Isptar Mater Dei.

Ċifri li kiseb ONE News mir-Reġistru tal-Interventi Kirurġiċi f’Mater Dei, juru li kull sena jsiru aktar minn ħamsa u ħamsin elf operazzjoni – bl-aktar komuni huma dawk ta’ kolonoskopija, gastroskopija, ċistoskopija u katarretti.

Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Kirurġija Gordon Caruana Dingli qal li ħafna mill-pazjenti li jidħlu għal operazzjonijiet minuri jkunu jistgħu jmorru d-dar fl-istess ġurnata.

Innota li fil-passat kienu jibqgħu jinżammu l-isptar ħafna drabi bla bżonn, u ma kellhomx punt ta’ referenza fejn iċemplu għall-informazzjoni. Illum, is-sitwazzjoni hija differenti.

“Ftit xhur ilu bdejna sistema fejn hemm tabib li jara l-lista tal-pazjenti li jigu operati l-gurnata ta’ qabel u jcemplilhom u jsaqsi marx kollox tajjeb u jekk hemmx problemi li jista’ jghinhom. Din kellna reazzjoni tajba ghaliha ghax il-pazjenti qed ihossu li ahna qed niehdu hsiebhom u nkomplu l-kura taghhom allavolja m’ghadhomx l-isptar” qal Caruana Dingli.

F’Mater Dei hemm dsatax-il teatru. Kuljum jidħlu amont kbir ta’ nies fihom, u bil-għan li tissaħħaħ l-organizzazzjoni, mill-bidu ta’ din is-sena ittieħdet deċiżjoni biex it-teatri jinqasmu fi tliet Dipartimenti, bi professjonisti ffukati fuq interventi partikolari.

“L-affarijiet qed jimxu ahjar. Wahda mir-ragunijiet li hemm iktar teamwork. Illum in-nies huma tim zghir u jahdmu flimkien iktar efficjenti u iktar ghal qalbhom u ahna bhala surgeons qed naraw li jkollna dejjem l-istess nurses fit-theatre allura nidraw lil xulxin u nahdmu hafna ahjar flimkien” żied jgħid il-kirurgu Caruana Dingli.

Dawn l-inizjattivi huma biss ħoloq minn katina sħiħa ta’ miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin biex jitnaqqsu l-listi ta’ stennija.

Fost l-oħrajn bdew isiru operazzjonijiet skedati l-Ħadd, kif ukoll ftehimiet biex ċertu operazzjonijiet isiru fi sptarijiet privati u jħallas il-Gvern.

750 jott b’tul ta’ 24 metru jew aktar irreġistrati f’pajjiżna

750 jott irreġistrati f’pajjiżna b’tul ta’ erbgħa u għoxrin metru jew aktar, huma fost l-opri tal-baħar li jikkontribwixxu għall-mitt miljun ewro fis-sena li tħalli fl-ekonomija Maltija l-industrija tal-jottijiet.

Dan ingħad waqt konferenza organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija, li kellha l-għan li tagħti stampa ċara tal-industrija tal-jottijiet f’pajjiżna, u l-iżviluppi li saru fl-aħħar snin.

Dr. Alison Vassallo, iċ-Chairperson tal-Yachting Services Business Section fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ, semmiet uħud mill-fatturi li xprunaw is-suċċessi miksuba fl-aħħar snin.Aqra aktar

Titlesta l-ewwel fażi tax-xogħlijiet fil-Villaġġ tas-Snajja’ f’Ta’ Qali

“Illum in-nies bl-internet jafu x’inhu tal-massa u handmade u issa bl-aċċess ġdid li għandna, Ta’ Qali huwa miftuħ għal kulħadd. Il-ġimgħa l-oħra rajt lil xi ħadd jimbutta wheelchair li għalija kienet xi ħaġa sabiħa ħafna għax qabel lanqas timxi ma stajt.”

Kumment skjett u ċar kristall fil-messaġġ tiegħu; ta’ skultur li għandu ħanut fil-Villaġġ tas-Snajja’ f’Ta’ Qali.

Eleazer Galea jaħdem biz-zkuk tas-siġar taż-żebbuġ, u ilu ġimagħtejn li fetaħ bibien ġodda għall-pubbliku f’Ta’ Qali.

“Aħna x-xogħol tagħna hu li noħorġu l-aħjar li nistgħu mis-siġra taż-żebbuġ. Jekk ikun hemm xi ħaġa fiz-zokk narawha u noħorġuha. Jekk qed nagħmlu skultura, inħallu l-injam jissuġġerixxi l-forma minħabba s-shape naturali tal-injama.”

F’ħanut ġdid u modern b’aperturi tal-injam u kuluri tradizzjonali Maltin, Eleazar esprima s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li qed isir mill-Gvern fil-Villaġġ tas-Snajja’, hekk kif fi kliemu issa hemm post diċenti li jista’ jilqa’ lin-nies fih.

Qal ukoll li l-pass li jmiss għan-negozju tiegħu huwa li l-workshop jimxi mal-ħanut, biex in-nies ikollhom esperjenza aktar mill-qrib tax-xogħol li jsir b’tant dedikazzjoni bl-idejn.

“Aħna bħalissa qegħdin tnejn imma nemmnu li mal-medda taż-żmien iktar ma jgħaddi żmien u jitlesta Ta’ Qali naħseb li nkunu nistgħu ndaħħlu iktar nies magħna.”

Ma’ Eleazar tkellimna qabel konferenza tal-aħbarijiet li mmarkat it-tmiem tal-ewwel xogħlijiet fil-proġett tal-villaġġ tal-artiġġjanat f’Ta’ Qali.

Proġett li qed isir b’investiment ta’ aktar minn tlettax-il miljun ewro, u li qed jieħu l-ħajja issa wara snin fuq manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista.

Ix-xogħol tlesta fil-ħin bl-inqas inkonvenjenzi possibbli, biex issa numru ta’ artiġġjana Maltin diġà qed jesebixxu l-prodotti tagħhom.

Il-Ministru Chris Cardona qal li dan huwa proġett futureproof u se jkun assigurat li jibqa’ ħaj b’attivitajiet matul is-sena kollha.

Fl-istess waqt fix-xhur li ġejjin se jiġi ffirmat Memorandum of Understanding mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex l-istudenti wkoll jagħmlu użu mill-faċilitajiet f’dan il-villaġġ.

“Ser niffurmaw fondazzjoni li tkun simili għal dik li qed niffurmaw f’zoni industrijali oħra biex l-amministrazzjoni ta’ dan il-villaġġ ġdid li fih hawn nefqa sostanzjali ta’ aktar minn 17-il miljun ewro li huma flus mill-Unjoni Ewropea u flus li ħarġu l-operaturi stess, jibqgħu jiġu mmassimizzati b’tali mod li dan il-villaġġ mhux jintesa imma jibqa’ jattira aktar nies u jidħol fil-kalendarju ta’ dawk li jżuruh,” qal il-Ministru Cardona.

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li f’dan il-proġett il-Fondi Ewropej qed jgħinu b’mod tanġibbli biex dawk involuti jkomplu mexjin ’il quddiem.

“Mhux biss fl-infrastruttura kif qed naraw illum imma wkoll fondi fil-ħiliet, l-upskilling u r-reskilling tal-workforce Maltija imma wkoll EU Loans li jmorru għal rati ta’ interess tajbin ħafna u vantaġġjużi għan-negozji Maltin u Għawdxin biex insostnu u nikkonsolidaw it-tkabbir ekonomiku li pajjiżna għandu bħalissa,” qal is-Segretarju Parlamentari.

Il-proġett kollu tal-Villaġġ tas-Snajja’ f’Ta’ Qali mistenni jkun lest sas-sena d-dieħla.

 

“Jekk taraw lil xi ħadd fil-bżonn, ieqfu agħtu l-għajnuna” – żagħżugħ li għen anzjan li ma setax ikompli jsuq

“Jekk taraw lil xi ħadd fil-bżonn, ieqfu agħtu l-għajnuna”. Dan huwa l-appell ta’ Nico Abela – żagħżugħ li l-għajnuna f’waqtha tiegħu kienet kruċjali biex evitat dak li seta’ żviluppa f’inċident ikrah fit-toroq Maltin.

Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook spjega li meta kien xogħol il-Ġimgħa waranofsinhar, beda jisma’ l-għajjat u t-tpaqpieq ta’ nies li kienu qed isuqu fit-triq. Mill-kameras tas-sigurtà tal-ħanut li jaħdem fih, ra anzjan wieqaf bil-karozza fil-bypass ta’ Birkirkara f’post fejn mhux biss poġġa lilu nnifsu f’riskju, iżda wkoll nies li kienu qed isuqu fit-triq.Aqra aktar

Send this to a friend