Trischia Falzon | One News - Part 67

Trischia Falzon

Notifiki

64 qattus jikkompetu fi Smart City

Kull min iħobb il-qtates żgur li m’għandux jitlef l-64 u l-65 edizzjoni tal-International Cat Show li qed tittella’ fi Smart City f’dan it-tmiem il-ġimgħa.

Attività li ġabet f’pajjiżna wkoll razza speċifika ta’ qattus li qatt ma rajnieh qabel: is-Siberian.

Qtates li oriġinaw mis-Siberja iżda nġiebu f’pajjizna mir-Russja. Jifilħu ħafna t-temp kiesaħ, u huma l-qtates ideali għal min hu allerġiku għalihom.

Aqra aktar

Qtil fil-Marsa

Kellha tkun għodwa mdemmija fil-Marsa meta fil-ħamsa ta’ filgħodu l-Pulizija kienet infurmata b’ katavru mitluq mal-art biswit karozza fit-Triq Simpson.

Il-katavru ma damx ma kien identifikat mit-tpinġijiet fuq idu l-leminija bħala Sylvester Farrugia ta’ 25 sena miż-Żurrieq.

Mill-marki tad-demm li nstabu fil-karozza u l-ħġieġa ta’ wara li kienet imfarrka, jidher li l-vittma kien riekeb fis-seat ta’ wara tal-karozza meta ntlaqat b’tir f’ dahru. Mandanakollu t-tir ma qatlux immedjatament hekk kif jidher li rnexxilu joħroġ mill-karozza iżda ċeda għall-ġrieħi.

Aqra aktar

Ġlieda kontra l-ħin biex isalvaw il-baleni

Voluntiera fi New Zealand għandhom ġlieda kontra l-ħin biex jippruvaw isalvaw għexieren ta’ baleni li nqabdu fuq il-bajja.

B’kollox inqabdu aktar minn erba’ mitt balena, iżda mat-tliet mija diġa mietu, f’dak li qed ikun deskritt bħala wieħed mill-agħar każi ta’ dan it-tip fil-pajjiż.

Aqra aktar

55 SULDAT ĠDID GĦAL MAL-FORZI ARMATI TA’ MALTA

Nhar l-Erbgħa li ġej se ssir il-passing out parade biex jingħaqdu mal-Forzi Armati ta’ Malta, ħamsa u ħamsin suldat ġdid.

Il-preparamenti ilhom għaddejjin, u żorna l-iskola ta’ taħriġ tal-istess Forzi f’Ħal Luqa fejn stajna naraw l-impenn u d-dedikazzjoni li dawn ir-rekluti qed jitħarġu bihom.

Aqra aktar

54 Uffiċjal Korrettiv ġdid għall-ħabs

F’ċerimonja uffiċjali fl-akkademja f’Ta’ Kandja, għadhom kemm ħadu l-ġurament tal-ħatra 54 rekluta, li issa se jiskattaw b’ħidmithom bħala Uffiċjali Korrettivi fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Fil-preżenza tal-Ministru Carmelo Abela, l-amministrazzjoni tal-Ħabs, u l-familjari tagħhom, ħalfu li jsegwu l-ordni u r-regolamenti tal-Faċilità skont dak li titlob il-liġi.

 

Ingħataw ukoll ġieħ rekluti li matul ix-xhur ta’ ħidma intensiva tagħhom, spikkaw fit-taħriġ fiżiku u fis-suġġetti akademiċi.

Bolol bl-istorja tar-Rabat u ta’ San Pawl

Wirja fir-Rabat kellha fiċ-ċentru tagħha mijiet ta’ folji ta’ bolol mhux biss Maltin imma wkoll barranin.

Folji li kull waħda tinkludi sittin bolla, u fost dawn kien hemm l-ewwel bolla ta’ Malta.

Din il-wirja żewġet il-kunċett tal-festa li tfakkar in-nawfraġju ta’ San Pawl u l-istorja tar-Rabat.

Bolol oħra għandhom protagonisti lil San Ġużepp u avvenimenti storiċi li ffurmaw l-istorja ta’ Malta.

Iżda min mar ma sabx bolol biss, u dwar dan tkellimna mas-sindku tar-Rabat – li jikkollezzjona l-bolol esebiti – Charles Azzopardi.

Aqra aktar

“ĦASSEJT ĠISMI NOFSU MEJJET U QTUGĦ TA’ NIFS KBIR”

  • Jirrakonta Mark Grima, missier li tilef lil ibnu ta’ xahar u nofs

Il-5 ta’ Diċembru tal-2016. Ġurnata li ħalliet timbru f’ħajjet Mark u Cynthia Grima – koppja li saret missier u omm għall-ewwel darba.

Malli fetaħ għajnejh, baby Deyan kien imdawwar bi qlub mimlija mħabba, lesti biex jagħtuh dak kollu li kellu bżonn fil-vjaġġ li bħal tfal oħrajn, kellu jifformalu ħajtu.

Iżda ma kellux ikun.

Aqra aktar

L-ewwel jum ta’ Trump bħala President

Għaddew erbgħa u għoxrin siegħa minn meta Donald Trump ħa l-ħatra uffiċjali ta’ President Amerikan.

Il-President il-ġdid tal-Istati Uniti Donald Trump, flimkien ma’ martu Melania u l-familja, attenda għal tliet ballijiet fl-istat ta’ Washington bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħatra tiegħu.

Aqra aktar

Send this to a friend