Trischia Falzon | One News - Part 53

Trischia Falzon

Notifiki

“Bniedem ġentlom f’kull qasam” – il-PM dwar il-Profs. Anthony Zammit

Kien mat-tokki tas-14:30 li l-Professur Anthony Zammit ingħata l-aħħar tislima.

Fost il-mijiet li mlew il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħaż-Żebbuġ biex isellmu l-memorja ta’ Zammit, kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat.

“Kien bniedem ġentlom f’kull qasam. Il-fatt li kien dejjem jikkontribwixxi b’onestà u ġenwinità kbira f’dak kollu li wieħed kien jitkellem miegħu. L-iktar li kont nafu mil-lat politiku bħala Membru Parlamentari fil-Grupp Parlamentari Laburista u nista’ ngħid li dik kienet tolqotni. Il-ġenwinità tiegħu f’dak kollu li jagħmel. Il-fatt li tmur tħabbatlu x’ħin tmur tħabbatlu ħa jiftaħlek. Niftakar kemm kien iddispjaċieh ħafna bil-mod li kien ġie trattat fl-irtirar tiegħu imma ma kienx bitter. Baqa’ jsegwi u jara kif jaqdi lin-nies, isegwihom f’saħħithom u anki meta kien rappreżentant tagħhom.” – Joseph Muscat

ONE News isellem u jirringrazzja lill-Professur Anthony Zammit, u jesprimi l-kondoljanzi mal-qraba kollha tiegħu.

Tinżamm il-wegħda mal-għalliema… igawdu mis-surplus ukoll

L-aħbar li l-Gvern u l-Unjin tal-Għalliema qablu dwar żidiet li se jingħataw lill-edukaturi fil-pagi tagħhom hija waħda mill-iktar aħbarijiet sbieħ li seta’ ħa pajjiżna.

Fi stqarrija, il-Partit Laburista nnota li l-għalliema, li diġà gawdew mis-surplus frott ta’ miżuri tal-Gvern li laħqu l-ħaddiema b’mod ġenerali, issa se jkunu qed igawdu mis-surplus b’żidiet diretti fil-pagi tagħhom.Aqra aktar

“Għidt disgħa u disgħin fil-mija ħa nsibuha mejta” – missier Natalie Williams

L-omm ta’ sitta u erbgħin sena li l-każ tagħha ħasad lill-pajjiż meta fil-bidu tal-ġimgħa nstabet mitlufa minn sensiha fil-blat fil-Kalkara wara tlett’ijiem nieqsa, ġiet salvata bi żbrixx minn ħalq il-mewt.

Dan huwa dak li l-professjonisti mediċi qalu lill-qraba tagħha l-Isptar, hekk kif skonthom kienet sigħat biss bogħod mill-mewt.

L-għada li Nathalie Williams ġiet f’sensiha u bil-mod il-mod bdiet tibni stampa ta’ dak li għaddiet minnu fl-aħħar jiem, tkellimna ma’ missierha Charlie Higgins.

“Kif daħluha l-Isptar bdiet tgħid li ħa tmut, ħa tmut imbagħad meta tawha d-drip u l-injections bdiet tistejqer bilmod u bdiet titkellem u bdiet tgħid minn xiex għaddiet.”Aqra aktar

Ir-ritorn tal-Air Malta lejn Frankfurt suċċess

Ir-ritorn tal-Air Malta lejn Frankfurt ġie ċċelebrat fit-tmiem il-ġimgħa li għadda b’sorpriża għall-passiġġieri tal-ewwel titjira fil-sala tat-tluq tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Matul it-titjira, il-passiġġieri ngħataw ukoll ikel u birra tipiċi Ġermaniżi u Maltin flimkien ma’ ħelu għat-tfal.

Ir-rotta l-ġdida lejn Frankfurt tal-Air Malta ntlaqgħet kemm mill-komunità Maltija kif ukoll minn dik Ġermaniża; bit-titjiriet għall-ewwel ftit ġimgħat diġà nbiegħu kollha.

L-Air Malta bħalissa qiegħda ttir lejn Frankfurt b’erba’ titjiriet fil-ġimgħa kull nhar ta’ Tnejn, Erbgħa, Ġimgħa u Ħadd. Destinazzjoni importanti kemm għal turisti li ġejjin Malta kif ukoll għal dawk li jivjaġġaw fuq negozju u għal konnessjonijiet ta’ titjiriet transkontinentali.

Frankfurt hija belt mill-aktar ċentri kummerċjali u ekonomiċi importanti fl-Ewropa kontinentali; li spiss tikklassifika fost l-aqwa għaxart’ibliet li fihom tgħix u tagħmel negozju.

Attakk terroristiku fi New York

Tmien persuni tilfu ħajjithom u ħdax oħra ndarbu serjament fi New York wara li spiċċaw vittmi t’attakk terroristiku.

Ħamsa mill-mejta kienu ħbieb mill-Arġentina li flimkien ma’ grupp ta’ ħames persuni oħra kienu fi New York biex jiċċelebraw it-tletin anniversarju minn meta ggradwaw.

L-attakk seħħ f’Manhattan, meta raġel saq f’karreġġjata taċ-ċiklisti, u qabad jispara fl-istess waqt li jsuq bi trakk fuq dawk li kienu qed isuqu r-rota u oħrajn li kienu għaddejjin mill-inħawi.Aqra aktar

“Kont qtajt qalbi li ngħix, sakemm ma l-Bambin bagħatli lil Drew” – mara li ġġorr qalb żagħżugħ t’20 sena

“Kiefra wisq meta tiltaqa’ mal-mewt. Kont qtajt qalbi li ngħix, sakemm ma l-Bambin bagħatli lil Andrew”.

Din hija l-istorja ta’ Christine Grixti. Mara li ngħatat il-ħajja mill-ġdid grazzi għal qalb żagħżugħ, li għalkemm miet, għadu qed jgħix ġewwa fiha.

Christine ħaditna lura fiż-żmien meta kellha biss tmintax-il sena, u mit-testijiet li sarulha irriżulta li kellha virus f’muskolu tal-qalb, li jkabbar l-organu bi tliet darbiet.

Viżibbilment emozzjonata, qalet li ħajjitha nbidlet mil-lejl għan-nhar, hekk kif kellha twaqqaf kull attività li b’xi mod jew ieħor setgħet tikkawżalha l-istress.

Sadanittant, għamlulha Implantable Cardioverter Defibrillator – ICD; biex iżżommha ħajja, ħalli f’każ li qalbha ma tibqax tħabbat, tingħata x-xokkijiet. Kif eventwalment ġara.

Aqra aktar

Pulse rebħet l-elezzjoni fl-ITS

B’92% tal-voti miksuba, l-għaqda studenteska Pulse rebħet l-ewwel elezzjoni li saret fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi.

Kienu ħamsa l-kandidati li rrappreżentaw lill-Pulse.

F’din l-elezzjoni, 121 voti marru għall-Pulse, 11 għall-SDM, u 6 kienu invalidi.

 

Intlaħqet il-mira t’10,000 Malti donatur tal-organi xahrejn qabel

L-Armata rrispondiet bi ħġarha għal inizjattiva li rat numru ta’ suldati jirreġistraw biex ikunu donaturi tal-organi.

Biex bil-firem li nġabru u kienu ppreżentati fil-Ministeru tas-Saħħa fil-bidu ta’ ġimgħa ġdida, intlaħqet il-mira li sal-aħħar ta’ din is-sena jkunu minn tal-inqas għaxart’elef, dawk li jirreġistraw bħala donaturi tal-organi.

Wara li din is-sena saru tletin trapjant – numru rekord; issa hemm mija u għaxra li qed jistennew organu, bil-għan li dawn il-pazjenti wkoll jingħataw ħajja ġdida.Aqra aktar

Send this to a friend