Trischia Falzon – Page 52 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

Il-PN mhux kredibbli dwar l-ambjent

L-aħbar li d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami ntalab mill-Awtorità tal-Ippjanar ineħħi l-illegalitajiet li għandu fi proprjetà tiegħu, inkluż f’żona ODZ,  jikkonferma kemm Fenech Adami kien jipprova jqarraq meta jisforza biex jagħti impressjoni li kellu kollox skont il-liġi.

Fi stqarrija, il-Partit Laburista qal li anke jekk dwar il-proprjetà tiegħu Fenech Adami kien rebaħ libell, li dwaru hemm appell, l-ebda legaliżmi ma jneħħu l-fatt li la Beppe Fenech Adami u wisq inqas il-Partit Nazzjonalista ma huma kredibbli meta jitkellmu li jridu jħarsu l-ODZ.

Fenech Adami mhux l-uniku deputat li aġixxa b’mod differenti ħafna minn kif il-PN jitkellem dwar l-ODZ u ma kien hemm ebda forma ta’ kundanna mit-tmexxija tal-PN .

Għalhekk il-PN mhux kredibbli meta jgħid li jrid iħares l-ambjent, temm jgħid il-Partit Laburista fl-istqarrija.

Il-Gvern iwaqqaf kumpanija ġdida b’kapital ta’ €70 miljun

Il-Gvern ta’ Malta rreġistra kumpanija ġdida bl-isem ta’ Malta Air Travel Services, li b’kapital ta’ sebgħin miljun ewro, se tieħu f’idejha d-drittijiet tal-operat – magħrufa bħala landing rights, f’uħud mill-ajruporti ewlenin fl-Ewropa.

B’liċenzja ta’ linja tal-ajru b’konformità sħiħa mal-liġi, il-kumpanija l-ġdida għandha l-għan li tkompli ssaħħaħ l-istrateġija tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta, kif spjega l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi.Aqra aktar

L-għażż u s-serq iwassluh għal sena ħabs

Sirjan ta’ 48 sena ingħata s-sentenza ta’ sena ħabs u mmultat aktar minn mitt ewro.

Dan wara li fil-Qorti t’Għawdex wieġeb ħati għall-akkużi li fl-Ewwel tas-Sena meta kien ir-Rabat Għawdex, ikkommetta serq, ġarr fuqu strumenti li jtaqgħu u bil-ponta mingħajr liċenzja jew permess mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija, għex ħajja ta’ għażż u vagabundaġġ u li kien riċediv.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

“Fiċ-ċokon tiegħek sraqtilna qalbna… Ħallejtna bla kliem”

Sigħat wara li tħabbret il-mewt taċ-ċkejken Ziam fl-età ta’ 3 snin, Puttinu Cares sellmu l-memorja tiegħu fuq Facebook.

B’sensiela ta’ ritratti tal-anġlu fis-sema, li għalkemm għadda minn tbatija kbira kellu tbissima li tnissel sens ta’ tama u kuraġġ f’dak li jkun, Puttinu Cares kitbu “Fiċ-ċokon tiegħek sraqtilna l-qalb tagħna. Ħallejtna mingħajr kliem quddiem it-tbatija tiegħek. Ziam, kont anġlu ċkejken u ferrieħi li issa tirt lejn il-Ġenna. Ipproteġi lil ommok, missierek, ħutek, il-familja kollha tiegħek u lilna lkoll. Ma ninsewk qatt… inġorru l-memorja sabiħa tiegħek f’qalbna.”Aqra aktar

Il-Korea ta’ Isfel toffri li tiltaqa’ u tiddiskuti mal-Korea ta’ Fuq

Il-Korea t’Isfel offriet li fid-disgħa ta’ Jannar, tpoġġi madwar mejda mal-Korea ta’ Fuq biex flimkien jiddiskutu l-possibilità li tim mill-Pyongyang jieħu sehem fil-Logħob Olimpiku tax-Xitwa li se jsir din is-sena.

Dan wara li l-mexxej tal-Korea ta’ Fuq, Kim Jong-Un, fid-diskors annwali tiegħu tal-Ewwel tas-Sena, qal li qed jikkunsidra jibgħat tim mill-Korea t’Isfel biex jipparteċipa fil-Logħob li se jsir fi Frar.

Qal li ż-żewġ pajjiżi għandhom jiltaqgħu b’mod urġenti biex jiddiskutu dil-possibilità.

Il-President tal-Korea t’Isfel iddeskriva din l-idea bħala ċans biex titjieb ir-relazzjoni ta’ tensjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.

Jekk il-Korea ta’ Fuq taċċetta, dawn mistennija jiltaqgħu f’villaġġ li jinsab fil-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi li mhux l-ewwel darba li ltaqgħu fih biex jiddiskutu u jinnegozjaw.

Aġġornat: Karl Gauci Wright l-ewwel tarbija mwielda fl-2018

18:30 Matul il-jum twieldu żewġt ibniet oħra, waħda fil-11:25 ta’ filgħodu u l-oħra fit-14:40 ta’ wara nosfinhar. B’kollox, s’issa twieldu seba’ trabi fl-ewwel jum tas-sena 2018.

Aktar qabel: Il-ħames ċkejknin li twieldu fl-ewwel sitt sigħat tas-sena l-ġdida, tliet subien u żewġt ibniet, taw sorpriża liema bħalha lill-ġenituri tagħhom, hekk kif l-ebda mill-ħames koppji ma kienu qed jistennewhom li jaslu llum.

Karl Gauci Wright kien l-ewwel tarbija li fetaħ għajnejh u laqa’ lill-2018 fl-Isptar Mater Dei.Aqra aktar

FILMAT: Il-messaġġ tal-Prim Ministru għas-sena l-ġdida

Ngħixu f’pajjiż sabiħ, li jaf iħobb u jaf jgħix b’mod seren. Pajjiż li fih, l-imħabba ma tħarisx lejn l-uċuħ. Pajjiż li kburi bih. Kburi li m’għandniex kuluri politiċi, m’għandniex twemmin wieħed, m’għandniex sterjotipi.

Dan kien is-sens ta’ kburija li bih tkellem il-Prim Ministru ta’ pajjiżna fil-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida.

F’messaġġ ta’ tama u viżjoni għall-poplu Malti u Għawdxi, Joseph Muscat elenka s-suċċessi li kiseb pajjiżna matul din is-sena, u tkellem dwar dak li jrid mill-elfejn u tmintax bil-għan li pajjiżna jkun imħejji aħjar għall-ġejjieni.Aqra aktar

Jiġġarraf ajruplan fi xmara f’Sydney

Sitt persuni tilfu ħajjithom wara li ajruplan tal-baħar iġġarraf fi xmara fl-Awstralja mat-tletin mil ’il bogħod minn Sydney.

Il-każ seħħ fix-xmara Hawkesbury, fejn il-Pulizija sabet sitt iġsma bla ħajja. L-identità tagħhom għadha mhix magħrufa, għalkemm rapporti mhux ikkonfermati qalu li l-vittmi huma tifel ta’ 11-il sena, il-bdot, u erba’ Ingliżi.

X’aktarx, l-ajruplan kien tal-kumpanija “Sydney Seaplanes”. L-ajruplani tagħha jieħdu lill-passiġġieri dawriet mal-port biex jaraw ix-xena pittoreski tal-belt Awstraljana mill-ajru.

Il-kawża tat-tiġrif għadha mhix magħrufa.

Send this to a friend