Trischia Falzon | One News - Part 4

Trischia Falzon

Notifiki

Beda l-mixja waħdu u llum imorru l-eluf

Għas-sittax-il sena konsekuttiva, eluf ta’ persuni għażlu li jaqsmu Malta u fl-istess waqt taw donazzjoni għal Puttinu Cares.

Donazzjonijiet li se jmorru biex din il-Fondazzjoni tkun tista’ twettaq proġett kbir li se jissarraf f’aktar appartamenti fiċ-ċentru ta’ Londra għall-benefiċċju tal-pazjenti Maltin li jkollhom bżonn jirrikorru għall-kura fl-Ingilterra.

Aqra aktar

“Il-biki kollu għalxejn. It-tfal għandhom bżonn lill-ġenituri.” – omm ta’ tifel ta’ sitt xhur li ġie operat tliet darbiet

Jum il-Ġimgħa l-Kbira huwa jum marbut ma’ sentiment ta’ ċertu dieqa, li kulħadd jesperjenzah f’sitwazzjonijiet differenti – bħat-taħbit tal-ħajja quddiem sitwazzjonijiet ta’ mard – speċjalment meta jkun hemm it-tfal involuti.

Fis-servizz niltaqgħu ma’ Antonella Cuschieri. Meta saret omm għaxar snin ilu kellha ttella’ l-ewwel wild tagħha ta’ ħames xhur l-Ingilterra għall-kura. Għaxar snin ta’ vjaġġi ma jaqtgħu xejn biex bintha tirkupra.

Sitt xhur ilu kellha tifel, li sfortunatament kellu destin kiefer bħal oħtu, hekk kif ta’ tliet xhur diġà ġie operat tliet darbiet.

Aqra aktar

“Jerfa’ Dnubietna” – il-passjoni ta’ Kristu fil-Fgura

Il-knisja l-antika tal-Fgura marret lura għall-epoka ta’ meta Sidna Ġesu’ Kristu ta ħajtu għalina l-Insara.

Jum il-Ġimgħa l-Kbira qed joffri l-aħħar ċans lill-pubbliku – speċjalment dawk li jħobbu ż-żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa – biex ipaxxi għajnejh bl-esebizzjoni “Jerfa’ Dnubietna” fi Triq il-Karmelitani fil-Fgura.Aqra aktar

25,000 ġew bżonn sodda fl-Isptar Mater Dei bejn Jannar u Marzu

L-istaġun tax-xitwa ta’ din is-sena kien fost l-aktar beżlin għall-Isptar Mater Dei. L-elf sodda li hemm fl-isptar ewlieni f’pajjiżna ntużaw minn eluf ta’ pazjenti matul dan l-istaġun.

Biss biss, fl-ewwel tliet xhur tas-sena, kien hemm kważi ħamsa u għoxrin elf pazjent li ġew bżonn sodda fl-Isptar Mater Dei.

Huwa d-Dipartiment imsejjaħ Bed Management Unit li jieħu ħsieb il-proċess metikoluż fejn jidħol l-immaniġjar tas-sodod għal kull pazjent f’kull sala.

In-Nursing Manager Scicluna spjega li din ix-xitwa kellhom jintużaw ukoll is-sodod tad-Day Care Unit kif ukoll dawk fid-Dipartiment tal-Inċidenti Maġġuri.Aqra aktar

Omm li tilfet lil bintha qed trabbilha b’għożża lit-tliet uliedha

Għalkemm tkun taf li l-mewt qiegħda wara l-bieb, l-omm qatt ma tista’ taċċetta li tidfen lil uliedha.

Din hija r-realtà kiefra li għexet Grace Borg fl-aħħar xhur. Omm ta’ sebgħin sena li ma beżgħetx itterraq wara bintha fit-tbatija.

B’qalb minfuda b’sejf in-niket wara t-telfa ta’ bintha Sarah fl-għomor ta’ wieħed u erbgħin sena, Grace laqgħetna f’darha f’Ħ’Attard, fejn illum qed trabbi lit-tliet neputijiet waħedha.

Aqra aktar

Apparat mediku ġdid b’investiment ta’ €700,000 għal operazzjonijiet li jirrikjedu qasma fiż-żaqq jew fis-sider

Kull sena, madwar 5,000 pazjent li jiġu bżonn operazzjoni li tirrikjedi qasma fiż-żaqq jew fis-sider, se jibbenefikaw minn apparat mediku ġdid li beda jintuża fl-Isptar Mater Dei b’investiment ta’ €700,000.

Imdawwar b’numru ta’ kirurgi li se jagħmlu użu minn dan l-apparat tal-ogħla livell, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega li permezz tiegħu se jitħaddmu sistemi ta’ laperoskopija li jippermettu lill-kirurgu jagħmel interventi dettaljati b’qasmiet żgħar ħafna.

Il-kirurgu Joe Etienne Abela qal li l-pazjenti li l-aktar se jibbenefikaw minn din it-teknoloġija moderna huma dawk li jidħlu b’appendeċite u pazjenti bil-ġebel fil-marrara.

“Il-fatt li t-tagħmir issa huwa High Definition jgħin lill-kirurgu biex jagħmel operations iktar kumplessi per eżempju fejn titneħħa l-musrana l-kbira jew il-musrana ż-żgħira, l-istonku, partijiet mill-frixa, il-pajp tal-ikel, fejn tidħol ġinekoloġija t-tneħħija tal-utru u tal-ovaries.”

Sa issa l-pazjenti li jirrikjedu dawn it-tip ta’ interventi, ikollhom qasma kbira u jispiċċaw iqattgħu numru ta’ ġranet l-isptar biex jirkupraw.

Issa, b’dan l-apparat, il-qasma tkun ferm iżgħar u l-inkonvenjent ferm inqas għall-pazjent, tant li l-ħin li l-pazjent ikollu bżonn iqatta’ fl-isptar qabel ma jintbagħat id-dar, mistenni jonqos b’ħamsa u sebgħin fil-mija.

“Bil-laperoskopija flok qasma kbira, ikollok medja ta’ ħames qasmiet żgħar u dawn ma joffrux daqshekk uġigħ lill-pazjent. Ir-riżultat hu li l-pazjent ma jkunx muġugħ, jiċċaqlaq iktar, jiekol qabel, jattendi għall-bżonnijiet tiegħu qabel allura joħroġ mill-isptar iktar komdu f’qasir żmien.”

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li dan l-investiment se jwassal għall-pass li jmiss fil-kirurġija f’Malta, fejn fi żmien tnax-il xahar mistennija tibda titħaddem sistema ta’ robotic surgery.

“Bdejna l-proċess biex lejn l-aħħar tas-sena jew bidu tas-sena d-dieħla jkollna dak li ngħidulu robotic surgery jiġifieri għal numru ta’ operazzjonijiet – mhux l-operazzjonijiet kollha, il-kirurgu minbarra li jkollu persuna umana tassistih ikollu wkoll robot li qed jassistih biex l-operazzjoni ssir b’iżjed dettall, inkunu nistgħu nagħmlu operazzjonijiet li sa issa m’għamilniex u l-pazjenti jkollhom riżultati aħjar.”

Send this to a friend