Trischia Falzon | One News - Part 2

Trischia Falzon

Notifiki

Aktar minn €21,000 mhux iddikjarati fuq żewġ passiġġieri li kienu sejrin Istanbul

Uffiċjali tad-Dwana mis-sezzjoni ta’ kontra l-ħasil tal-flus, sabu aktar minn wieħed u għoxrin elf ewro fi flus kontanti mhux iddikjarati fuq żewġ passiġġieri – it-tnejn li huma mill-Kosta tal-Avorju li kienu se jħallu Malta lejn Istanbul.

Il-passiġġieri ttieħdu fl-uffiċċju tad-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fejn instab li fuq wieħed minnhom kien hemm aktar minn ħdax-il elf u seba’ mitt ewro, u fuq l-ieħor għaxart elef ewro moħbija fil-qalziet.

Fl-ewwel każ, il-flus ġew ikkonfiskati, filwaqt li t-tieni passiġġier weħel multa ta’ mitejn ewro.

Dawn iż-żewġ każijiet kienu t-tielet u r-raba’ ta’ sejbiet ta’ flus mhux iddikjarati fl-Ajruport fi ftit jiem, biex is-sejbiet totali din il-ġimgħa ta’ flus mhux iddikjarati jaqbżu l-mija u sittin elf ewro.

Il-Partit Laburista b’maġġoranza f’16-il lokalità minn 21

Fit-tieni jum tal-għadd tal-voti fin-Naxxar, il-Partit Laburista kompla jikseb rebħiet sinifikanti, tant li rebaħ il-maġġoranza f’sittax-il lokalità oħra.

Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalsita żamm biss il-maġġoranza f’erba’ lokalijiet minn xejn anqas minn wieħed u għoxrin lokalità li fihom wasal fi tmiemu l-proċess tal-voti fin-Naxxar.

Matul il-jum tal-Ħamis, il-Partit Laburista eleġġa erbgħa u disgħin kunsillier waqt li l-Partit Nazzjonalista eleġġa sebgħa u ħamsin kunsillier. Fit-tieni jum tal-għadd tal-voti ġew eletti wkoll zewġ kunsillieri indipendenti. Aqra aktar

Jittrippla l-appoġġ għan-nisa fl-elezzjoni tal-PE

L-appoġġ għall-kandidati nisa li kkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew din is-sena, ttrippla, meta mqabbel mal-istess elezzjoni fl-elfejn u erbatax.

L-ismijiet ta’ nisa fuq il-karta tal-vot f’dawn l-elezzjonijiet żdiedu bi tnejn għal għaxra meta mqabbel mal-elezzjoni ta’ ħames snin ilu.

Għaxar kandidati nisa li bejniethom, fl-ewwel għadd, ġabu aktar minn mija u tnejn u għoxrin elf vot. Kważi t-tripplu, meta mqabbel mat-tlieta u erbgħin elf vot li ġabu bejniethom it-tmien kandidati nisa fl-elezzjoni tal-elfejn u erbatax.Aqra aktar

Bandli ġdid f’Ħal Għaxaq sas-sajf

Għaddej ġmielu x-xogħol fuq bandli ġdid f’Ħal Għaxaq.

B’investiment ta’ aktar minn €300,000 mill-fond tal-Kunsill Lokali u permezz ta’ ftehim mal-kumpanija Enemed, dan huwa wieħed mill-akbar proġetti infrastrutturali fis-snin riċenti f’din il-lokalità.

Bħalissa dan il-proġett wasal fit-tielet fażi, fejn se jinbnew il-latrini u l-ħitan tal-madwar.Aqra aktar

Send this to a friend