Trischia Falzon | One News

Trischia Falzon

Notifiki

BIL-FILMAT: 3 trabi li twieldu qabel iż-żmien operati b’suċċess wara intervent li sar għall-ewwel darba f’pajjiżna

Tlett itrabi ċkejknin li twieldu qabel iż-żmien, ingħataw tama ġdida, wara li fil-bidu tal-ġimgħa sarilhom b’suċċess intervent imsejjaħ PDA Ligation, li sar għall-ewwel darba f’pajjiżna.

Dawn it-trabi twieldu b’pajp żejjed li jikkawża d-demm jibqa’ sejjer fil-pulmun, bil-konsegwenza li l-qalb tgħejja malajr.

Aqra aktar

Aktar minn €21,000 mhux iddikjarati fuq żewġ passiġġieri li kienu sejrin Istanbul

Uffiċjali tad-Dwana mis-sezzjoni ta’ kontra l-ħasil tal-flus, sabu aktar minn wieħed u għoxrin elf ewro fi flus kontanti mhux iddikjarati fuq żewġ passiġġieri – it-tnejn li huma mill-Kosta tal-Avorju li kienu se jħallu Malta lejn Istanbul.

Il-passiġġieri ttieħdu fl-uffiċċju tad-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fejn instab li fuq wieħed minnhom kien hemm aktar minn ħdax-il elf u seba’ mitt ewro, u fuq l-ieħor għaxart elef ewro moħbija fil-qalziet.

Fl-ewwel każ, il-flus ġew ikkonfiskati, filwaqt li t-tieni passiġġier weħel multa ta’ mitejn ewro.

Dawn iż-żewġ każijiet kienu t-tielet u r-raba’ ta’ sejbiet ta’ flus mhux iddikjarati fl-Ajruport fi ftit jiem, biex is-sejbiet totali din il-ġimgħa ta’ flus mhux iddikjarati jaqbżu l-mija u sittin elf ewro.

Il-Partit Laburista b’maġġoranza f’16-il lokalità minn 21

Fit-tieni jum tal-għadd tal-voti fin-Naxxar, il-Partit Laburista kompla jikseb rebħiet sinifikanti, tant li rebaħ il-maġġoranza f’sittax-il lokalità oħra.

Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalsita żamm biss il-maġġoranza f’erba’ lokalijiet minn xejn anqas minn wieħed u għoxrin lokalità li fihom wasal fi tmiemu l-proċess tal-voti fin-Naxxar.

Matul il-jum tal-Ħamis, il-Partit Laburista eleġġa erbgħa u disgħin kunsillier waqt li l-Partit Nazzjonalista eleġġa sebgħa u ħamsin kunsillier. Fit-tieni jum tal-għadd tal-voti ġew eletti wkoll zewġ kunsillieri indipendenti. Aqra aktar

Send this to a friend