Stefan Bajada | One News - Part 7

Stefan Bajada

Notifiki

Sentenza sospiża għal raġel li nqabad jisraq minn sid l-appartament

Alexander Gochev, raġel ta’ 31 sena mill-Maċedonja u li jgħix f’Malta, weħel seba’ xhur ħabs sospiża għal sena, wara li nstab ħati li daħal f’appartament f’San Pawl il-Baħar bit-tir li jisraq.

Dan ġara t-Tnejn li għadda, waqt li r-raġel inqabad jisraq minn sid l-appartament u kienet hi stess li nfurmat lill-pulizija b’dan.

Fil-Qorti quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, ir-raġel tenna li hu lest li jħallas il-ħsarat li għamel lil sid l-appartament.

Fil-Qorti l-prosekuzzjoni semmiet ukoll li tul l-interrogazzjoni, ir-raġel ikkopera bis-sħiħ mal-pulizija.

Il-Ħamis li ġej ser tittella’ t-tnax -il edizzjoni ta’ Leone Goes Pop

Nhar il-Ħamis 6 ta’ Ġunju 2019, lejlet festa pubblika, s-Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 se tkun qed ittella’ t-tnax-il edizzjoni tal-kunċert spettakolari fl-apert Leone Goes Pop fi Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria ta’ Għawdex.

Fit-tnax-il edizzjoni ta’ dan il-Kunċert, il-Banda Ċittadina Leone, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard, se tkun qed toffri spettaklu kbir ta’ mużika pop popolari ta’ diversi deċenji. Dan se jkun bil-parteċipazzjoni tal-kantanti rinomati u stabbiliti Chris Grech, Amber Bondin u Mario Caruana, flimkien mal-kantanti promittenti Għawdxin Sarah Bonnici u Denise Mercieca, flimkien mal-kor residenti tas-Soċjetà Aurora Youth Choir.

Is-Soċjetà dejjem tara li fil-produzzjoniet mużikali li hija tagħmel, toffri spazzju lil żgħażagħ sabiex ikollhom pjattaforma b’saħħitha fejn jesebixxu t-talent tagħhom. Infatti, is-sena l-oħra, fost il-kantanti kien hemm Michela Pace, li ftit xhur wara rebħet l-ewwel edizzjoni ta’ X Factor Malta u rrapreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest.

Id-dħul għal dan il-kunċert fl-apert huwa bla ħlas, fejn flimkien ma’ ‘l fuq minn elf siġġu għall-udjenza, wieħed jista jiekol fl-apert quddiem l-istabbilimenti fi Pjazza Indipendenza jew inkella fl-outside bars, filwaqt li jsegwi dan l-ispettaklu li jżewwaq l-mużika pop mill-Banda, l-kantanti u spettakli oħrajn ta’ arti performattiva u piroteknika.

Dan il-kunċert qed jittella’ bħala parti mill-programm t’attivitajiet Gozo Pops and Rocks mill-Ministeru għal Għawdex u parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria.

Jingħataw il-ħelsien mill-arrest wara argument jaħraq fil-Munxar

Żewġt irġiel ta’ 37 u 33 sena mill-Ghana u li joqgħodu l-Munxar Għawdex, ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara argument jaħraq li kellhom bejniethom f’appartament.

Il-każ ġara l-Ħadd li għadda xħin ir-raġel ta’ 37 sena allegatament mingħajr il-ħsieb li joqtol jew li qeigħed il-ħajja ta’ ħaddieħor f’periklu, b’oġġett bil-ponta u li jaqta’, ikkaġuna ġrieħi ta’ natura ħafifa fuq ir-raġel ta’ 33 sena.

Min-naħħa l-oħra r-raġel ta’ 33 ġie akkużat, li ikkaġuna ġrieħi gravi fuq sieħbu ta’ 33 sena, fl-istess appartament.

Quddiem il-Maġistrat Paul Coppini, l-akkużati wieġbu li mhux ħatja u ngħataw  il-liberta proviżorja taħt diversi kundizzjonijiet.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

BIL-FILMAT: xufier l-isptar wara li nqaleb bil-karozza f’Santa Venera

Xufier ta’ taxi ttieħed l-Isptar Mater Dei b’ambulanza wara li nqaleb bil-karozza ħdejn il-mini ta’ Santa Venera.

L-inċident seħħ għall-ħabta tan-nofsija.

Kawża ta’ dan inħoloq konġestjoni tat-traffiku f’dawn l-inħawi.

Aktar dettalji xħin jaslulna…

 

ARA: żjara minn tlett idniefel f’Birżebbuġa

Fuq filmat li ttella’ fuq Facebook tidher xena mhux tas-soltu għan-nies ta’ Birżebbuġa kif ukoll għal dawk li kienu  fuq il-baħar.

Dan għaliex dehru tlett idniefel jaqbżu mill-qrib li ħallew diversi nies b’ħalqhom miftuħ għal din ix-xena vera rari f’Malta.

 

Mhux veru li l-maġġoranza tal-għalliema tas-sekondarja għandhom load massimu ta’ 25 lezzjoni fil-ġimgħa

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol laqa’ u beda jimplimenta s-sbatax-il proposta li l-MUT ressqet u li kienu diskussi mal-ministeru fit-12 ta’ April 2019, inkluż f’laqgħa li saret ftit tal-ġimgħat ilu u anke formalment bil-miktub. Dan apparti li ttieħdu miżuri addizzjonali mill-ministeru biex jiżdiedu l-għalliema matul din is-sena skolastika.

Huwa skorrett li tingħata l-impressjoni li hemm maġġoranza, jew hija n-norma, li għalliema tas-sekondarja għandhom load massimu ta’ 25 lezzjoni fil-ġimgħa. Lanqas mhu ġust li ma jissemmiex li tnaqqset lezzjoni lill-għalliema kollha bil-ftehim settorali. Fil-fatt, huma biss ħdax-il għalliem minn 176 fil-Malti, u wieħed minn kull erbgħa għalliema fil-Matematika li għandhom 25 lezzjoni fil-ġimgħa. Ta’ min jiċċara li l-load massimu huwa fil-parametri tal-ftehim settorali (Klawsola 12.1 (ii), paġna 22), ġaladarba dawn huma każijiet eċċezjonali. Mill-għalliema fl-iskejjel medji u sekondarji, huma biss 3.5% li għandhom dan il-load u proprju għalhekk huma każijiet uniċi.

Fid-dawl tal-fatt li hemm biss 3.5% tal-għalliema fuq load ta’ 25 lezzjoni, u fid-dawl tal-fatt li l-ministeru ħa bosta azzjonijiet li bihom diġà ngaġġa għalliema ġodda għas-sena skolastika li jmiss, u laqa’ u beda jimplimenta s-sbatax-il proposta tal-MUT, il-ministeru jerġa’ jistieden lill-MUT tikkunsidra d-deċiżjoni biex jiġu sospiżi d-direttivi.

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-ministeru dejjem kien ċar li hu jrid li l-eżamijiet isiru.

L-MUT qed tonqos milli ssemmi li mid-data tad-direttiva tagħha, il-ministeru ħa numru ta’ azzjonijiet li qatt qabel ma kienu ttieħdu, inkluż li s-sejħa għall-għalliema nħarġet ferm qabel iż-żmien u saħansitra diġà ġew ingaġġati l-għalliema kollha eliġibbli tal-Malti u tal-Matematika u li qagħdu b’suċċess għall-interview. Is-sejħa tibqa’ waħda miftuħa matul is-sena wkoll.

L-MUT naqset ukoll milli ssemmi li fuq talba tal-ministeru saru żewġ laqgħat ta’ konċiljazzjoni dwar dan is-suġġett u wara li l-punti kienu ċċarati, l-MUT talbet li tistenna l-pożizzjoni tal-ministeru fuq is-sbatax-il proposta li tressqu wara l-ewwel laqgħa ta’ konċiljazzjoni li saret fid-9 ta’ April 2019.

Għandna lkoll dmir li nissalvagwardjaw il-ġid ta’ din il-vokazzjoni u l-interessi tal-istudenti.

Jilqgħu r-rappreżentanza tal-mara fost l-Ewroparlamentari Maltin


Ir-rappreżentanza qawwija tal-mara fost is-sitt Ewroparlamentari ġodda Maltin, intlaqgħet tajjeb mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Helena Dalli. Qalet li Malta għamlet pass ieġor ‘il quddiem lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew.

Dr Dalli saħqet li flimkien ma’ pajjiżi oħra ewropej, Malta qiegħda fil-quċċata fost il-pajjiżi li rnexxielhom jilħqu dan l-għan.

Qalet li ż-żewġ kandidati li kisbu l-akbar ammont ta’ voti miż-żewġ partiti kienu kandidati nisa. Hija ttama li s-suċċess tagħhom ikun ta’ ispirazzjoni għal nisa oħra biex jidħlu fix-xena politika. Madankollu qalu li dan is-suċċess mhux riflessjoni tas-sitwazzjoni fil-Parlament Malti li għandu t-tieni l-inqas persentaġġ ta’ nisa fl-Unjoni Ewroea.

Dwar dan, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li tħares ’il quddiem biex fil-Parlament Malti wkoll ikollna ugwaljanza fir-rappreżentanza.

Qalet li l-ugwaljanza u l-bilanċ bejn is-sessi m’għandhomx kuluri politiċi u hija bżonjuża jekk tassew nemmnu f’soċjetà inklussiva.

Fakkret li bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwar miżuri pożittivi għal rappreżentanza ugwali fil-Parlament ta’ pajjiżna u din se tibqa’ miftuħa sat-tieni Sibt ta’ Ġunju.

‘Il-fatt li nofs il-kandidati eletti huma nisa huwa sinjal pożittiv ħafna’ – Farrugia Portelli

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi Julia Farrugia Portelli ferħet lill-kandidati kollha eletti fil-Parlament Ewropew, b’mod partikolari dawk nisa.

Is-Segretarju Parlamentari Farrugia Portelli tenniet li l-fatt li nofs il-kandidati eletti huma nisa huwa sinjal pożittiv ħafna u tħares ’il quddiem biex fil-Parlament Malti wkoll ikollna ugwaljanza firrappreżentanza.

Bħala s-Segretarju Parlamentari responsabbli minn din ir-riforma hija tenniet li l-ugwaljanza u l-bilanċ bejn is-sessi m’għandhomx kuluri politiċi u hija bżonjuża jekk tassew nemmnu f’soċjetà
inklussiva.

Fl-istess waqt hija fakkret illi bħalissa għaddejja l-konsultazzjoni pubblika dwar miżuri pożittivi għal rappreżentanza ugwali fil-Parlament ta’ pajjiżna u din se tibqa’ miftuħa sas-Sibt, 8 ta’ Ġunju.

Tista’ tniżżel kopja tad-dokument konsultattiv minn dan il-link:

https://reforms.gov.mt/en/Documents/PublicConsultations/Gender_Balance_In_Parliament_Reform.pdf

Karti ġodda ta’ €100 u €200

Fi stqarrija l-Bank Ċentrali ta’ Malta ħabbar li mil-lum ser qed ikunu jibdew jiċċirkolaw il-karti ġodda ta’ €100 u €200.

Il-karti tal-flus jużaw karatteristiċi ta’ sigurtà ġodda u innovattivi u huma faċli biex jiġu ċċekkjati bl-użu tal-metodu
“ħoss, ħares u mejjel”.

Aqra aktar

Send this to a friend