Stefan Bajada | One News - Part 6

Stefan Bajada

Notifiki

Marceline Naudi tinħatar president tal-esperti kontra l-vjolenza domestika fl-Ewropa

Dr. Marceline Naudi nħatret bħala president tal-esperti kontra l-vjolenza domestika u abbużi domestiċi fi ħdan il-Kunsill Ewropew.

Dr. Naudi hija lettur fl-Università ta’ Malta, li hija magħrufa wkoll għall-ħidma kontinwa tagħha fil-qasam tal-vjolenza domestika.

Fi stqarrija l-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli, awgurat lil Dr. Naudi għal din il-kariga l-ġdida, fejn saħqet li dan jixraqilha ferm minħabba l-ħidma soda tagħha f’dan il-qasam.

 

Elisa kienet sikwit tgħidilna “Jien ta’ Ġesu”

Elisa kienet tgħidilna sikwit “Jien ta’ Ġesu”

Hekk kienet tgħid ta’ sikwit iċ-ċkejkna Elisa lill-ġenituri tagħha Joseph u Rachelle Buhagiar u lil oħta Sarah. Elisa tilfet ħajjitha traġikament f’inċident tat-traffiku li seħħ il-Ħamis li għadda fi Triq il-Prajjiet fil-Mellieħa.

Aqra aktar

“Dan hu l-aħħar ritratt li għandkom flimkien…kemm kontu qed tieħdu gost, iżda l-bambin kellu triq oħra għalik Elisa”

“Għażiża Elisa, ġejjin intuk l-aħħar tislima, għal Mattea żgur li dan hu l-aħħar ritratt li għandkom flimkien. Dan kien bagħtuli l-papa jumejn qabel l-inċident fejn xtaq juruni kemm kontu qed tieħdu gost u fejn dakhinar kien ser jerġa jeħodkom. Imma sfortunatament il-Bambin kellu triq oħra għalik. M’għandix dubju li qegħda f’post aħjar minn hawn, ħu ħsieb lill-Mamma, Papa u Sara”

Kliem missier ħabiba ta’ Elisa, iċ-ċkejkna li ftit jiem ilu tilfet ħajjitha traġikament f’inċident tal-karozza. Il-missier b’dieqa kbira kiteb kemm it-tifla tiegħu ser timmisja l-ħin li kienu jqattgħu ma’ xulxin bintu u Elisa, fejn jumejn biss qabel l-inċident kienet qed tgħum magħha.

Illum għall-ħabta tat-15:30, ser tingħata l-aħħar tislima liċ-ċkejkna Elisa fil-Knisja Parrokjali ta’ Ħaż Żebbuġ.

L-‘El Chapo’ kien qed jirċievi telefonati minn ħabsin qabel l-arrest

L-Erbgħa filgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-kofront ta’ Jordan Azzopardi jew hekk kif inhu mgħaruf bħala l-El Chapo ta’ Malta, fejn qed jaffaċċja ħmistax-il akkuża, fosthom traffikar tad-droga eroina u kokaina u użu ta’ flus foloz.

Fil-Qorti, quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke, illum xehed L-ispettur Mark Mercieca mill-iskwadra ta’ kontra d-droga fejn spjega kif fl-investigazzjoni talab in-numri ta’ persuni li jinsabu l-ħabs u li għamlu telefonati fuq numri li huma ta’ Jordan Azzopardi.

Fl-aħħar tas-seduta l-Avukat difensur, Alfred Abela, saħaq li ma hemmx provi biżżejed sabiex Azzopardi jibqa’ jinżamm arrestat. Intant il-Qorti ser tkun qed tiddeċidi għall-ħelsien mill-arrest fis-sigriet.

Il-kawża ġie diferita għall-ġimgħa d-dieħla.

Ir-rebbieħ tat-€820,000 għadu ma marx jsarraf il-biljett

Il-persuna li rebħet il-jackpot tal-Quaterno ta’ €820,000, għadha ma marritx issarraf il-biljett.

Il-biljett inxtara ħmistax ilu mill-Qawra. In-numri huma 71 – 23 – 75 – 6 – 27 – 56 – 81 – 8.

Il-Maltaco fakkret li jekk sas-sbatax ta’ Lulju ma jkunx inġabar, dan il-premju jingħata lill-Fond għall-Kawżi Ġusti.

 

Il-President Vella jgħid li l-qtil riċenti tal-immigrant mill-Kosta tal-Avorju huwa “tebgħa fuq il-kuxjenza tal-Maltin”

Il-President ta’ Malta George Vella ltaqa’ mal-Kummissjoni Emigranti, bi żjara f’Dar l-Emigrant fil-Belt u s-Sorijiet tal-Bon Pastur f’Ħal Balzan, li joffru diversi servizzi b’xejn lill-immigranti li jiġu Malta jfittxu ħajja aħjar minn art twelidhom minħabba gwerra jew faqar.

Aqra aktar

Restawr ta’ sitt pitturi tal-artist Malti Francesco Zahra fil-knisja taż-Żejtun

Sitt pitturi tas-seklu 18 tal-artist Malti Francesco Zahra u li jinsabu fl-Oratorju tas-Sagrament fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun, ser jiġu rrestawrati, sabiex jerġgħu jingħataw il-ħajja.

Zahra twieled l-Isla, u għal diversi snin kien magħruf bħala l-aqwa pittur tas-seklu tmintax f’Malta.

Il-pitturi ser jiġu rrestawrati miż-żewġ restawraturi Taljani magħrufa, Sante Guido u Giuseppe Mantella.

F’intervista ma’ ONE NEWS, l-artisti saħqu kif Zahra għandu stil uniku u li kien influwenzat minn Mattia preti u Caravaggio, żewġ artisti oħra prominenti li wkoll rifsu gżiritna u ħallew xogħol prezzjuż warajhom.

Ir-restawratur, Giuseppe Mantella, qal li xogħol Zahra hu ta’ livell internazzjonali u li l-pitturi tiegħu qed iservu bħala pont bejn Malta u pajjiżi oħra kif ukoll man-nies.

L-Arċipriet taż-Żejtun Dun Nikol Pace, spejga li dan ir-restawr huwa ferm kruċjali għal dawn il-pitturi, sabiex il-karetteristiċi tal-pittur ma jintilfux.

Ir-restawr ta’ dawn il-pitturi huwa proġett ieħor tal-fond tad-diplomazija kulturali, bil-Ministru Carmelo Abela jispejga li wara r-restawr, il-pittiru ser jittieħdu fl-Italja għall-wiri.

 

 

 

Send this to a friend