Stefan Bajada | One News - Part 4

Stefan Bajada

Notifiki

Omm Liam Debono baqgħet tinżamm arrestata wara li ammettiet diversi serqiet

Charlotte Zammit, ta’ 37 sena baqgħet tinżamm arrestata wara li ammetiet li matul il-lejl serqet diversi drabi minn diversi pompi tal-petrol f’San Pawl il-Baħar, f’Raħal Ġdid, f’Ħaż Żabbar, f’Ħ’Attard, Ħal Qormi u l-Mellieħa, sabiex issostni l-vizzju tad-droga.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Roderick Agius tenna li Zammit hija riċediva u li ngħatat ċans diversi drabi u għalhekk insista sabiex tintbagħat sena ħabs.

Intant l-akkużata ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest, filwaqt li s-sentenza ser tinqata’ fil-jiem li ġejja.

 

 

 

Il-Boċċ u l-Booster ir-rebbieħa ta’ Liquorish 2019

L-aħwa l-Boċċ u l-Booster huma r-rebbieħa tal-15 -il edizzjoni tal-programm ta’ Liquorish għas-sena 2019.

Dan tħabbar fl-aħħar programm ta’ dan ix-xow it-Tnejn filgħaxija ppreżentat minn Andrea Cassar.

L-aħwa kienu fost is-sitt finalisti ta’ Liquorish 2019.

 

€1.3 miljun minn fondi Ewropej biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fil-Ministeru għal Għawdex

B’proġett ta’ miljun u tlett mitt elf ewro f’fondi Ewropej, il-Ministeru għal Għawdex ser jinbidel f’binja kompletament favur l-ambjent.

Ħabbru dan il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia f’konferenza tal-aħbarijiet it-Tnejn filgħodu, fejn spjegaw kif ser jibda x-xogħol sabiex il-binja tal-Ministeru tiġi aktar effiċjenti.

Il-Ministru Caruana spjegat kif il-binja tal-Ministeru se tinbidel f’binja ekoloġika li ser tissodisfa l-kriterji kollha ambjentali illi pajjiżna qed  jimmira għalihom”,

“ ifisser allura fondi ewropej ukoll għall-Għawdex illi permezz tagħhom ser tinbidel is-sistema tal-arja kkundizzjonata, sistema tal-elettriku, sistema wkoll tal-aperturi biex inkunu nistgħu nimmiraw  lejn konservazzjoni u effiċjenza tal-enerġija u tkun allura qed tiwettaq l-istrateġija ta’ eko Għawdex.”

Hija tenniet kif din hija fażi minn sensiela ta’ fażijiet oħra li tinkludi r-ristrutturar tad-diversi dipartimenti biex ikun hemm iktar aċċessibiltà għall-pubbliku. Spjegat kif dan il-proġett ħa jkun jikkumplimenta sensiela ta’ proġetti oħrajn mill-Ministeru għal Għawdex fosthom il-pjazza ta’ San Franġisk, it-taraġ ta’ San Franġisk u ċ-ċentru tas-saħħa.

Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia spjega li dan il-proġett ser jikkumplimenta proġetti simili oħra li saru f’Malta fosthom f’binjiet storiċi li qed jingħataw xejra ġdida.

Huwa tenna kif dan il-proġett ser jgħin lil pajjiżna jilħaq il-miri ekoloġiċi li pajjiżna għandu għall-elfejn u ħamsin

“Jgħinuna fil-miri tagħna tat-tibdli fil-klima anke fejn malta illum għanda miri ċari sal-elfejn u ħamsin. Ifisser ukoll tariffi orħos għal dan il-post bħala mhu qed igawdu minnu postijiet oħra u qed inħares il quddiem biex lil hinn milll-2020 dan il-proġett ikompli joħloq dak li jissejħu green jobs u knowledge transfers li pajjiżna għandu bżonn biex jilħaq dawn it-targets li għandna.”

L-Inġinier Chris Cordina qal li permezz ta’ dan il-proġett, il-Ministeru gaħl Għawdex ser jnaqqas il-konsum tal-eletriku u b’hekk se jikkontribwixxi fi tnaqqis ta’ mija tlieta u għoxrin tunnellata ta’ dijossidu tal-karbonju  fis-sena.

Jitwettqu kważi 70% tal-miżuri fil-Ministeru għall-Familja

Kważi sebgħin fil-mija tal-proposti fil-Manifest Elettorali li jikkonċernaw il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali twettqu f’dawn is-sentejn tal-leġislatura.

Mill-proposti fi ħdan dan il-Ministeru flimkien ma’ dawk tas-Segretarjat tal-Akkomodizzjoni Soċjali u dak tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva huma tlieta u għoxrin minn disgħa u sebgħin miżura li twettqu kompletament, fejn numru ieħor ta’ miżuri wasslu fl-aħħar tal-proċess biex jitwettqu.

Dan tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet it-Tnejn filgħodu fejn ingħata rendikont dettaljat tal-progress ferm pożittiv li sar u qed isir f’dan il-qasam li jingħata terz tan-nefqa tal-Gvern.

Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal spjega kif f’sentejn sħaħ twettqu tnax–il miżura importanti, fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet, partikolarment tas-servizz u lil dawk b’mard terminali.Aqra aktar

ARA: Jaqbeż b’mod spettakolari u perikoluż minn fuq l-irdum tad-Dwejra f’post iddedikat għall-għaddasa

Robin Georges Franċiż li jippratika tip ta’ sports kemxejn differenti, ħalla lil uħud b’ħalqhom miftuħ hekk kif ftit tal-ġimgħat ilu qabeż minn diversi postijiet b’xenarji pittoreski madwar il-gżira Għawdxija, partikolarment dik fid-Dwejra f’post mgħaruf ferm mal-għaddasa.

Fuq filmat li tella’ fuq profil tiegħu fil-midja soċjali, il-Franċiż jidher jaqbeż ħdax -il metru mill-irdum fid-Dwejra għal ġol-baħar, post mgħaruf aktar bħala l-Blue Hole. 

Intant b’reazzjoni għal dan il-filmat il-profil fuq Instagram, LoveMalta appella sabiex ħadd ma jiprova jagħmel azzjonijiet simili ta’ dawn għaliex wieħed ikun qed jipperikola kemm ħajtu kif ukoll ħajjet nies oħra.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Robin Georges (@robingeorges) on

Bidu tal-ħames edizzjoni tax-Xagħratale

Ix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation (XHRO) ser tippreżenta il-ħames edizzjoni ta’ Xagħratale – spettaklu ta’ 20 minuta fejn permezz ta’ drama, żfin, effetti tad-dawl u mużika tinagħta titwila lejn xi ġrajjiet storiċi marbuta mar-raħal tax-Xagħra, Għawdex.

Waqt li tkun għal xi ikla bnina jew inkella quddiem xi tazza nbid tajba f’wieħed mir-restaurants li jdawwru l-pjazza, madwar 50 attur u żeffiena, lebsin kostumi tal-epoka, minn żmenijiet klassiċi sas-seklu 19,  ser jeħduk lura fi żmien Neolitiku, fit-tempji tal-Ġgantija fil-ħin tat-talb ritwali.  Fi ftit sekondi tgħix il-ġrajja misterjuża tar-rebħa tal-Assedju l-Kbira tal-1565 u dritt wara dduq ftit mill-kefrija tal-pesta li ġarrab ir-raħal tax-Xagħra.  L-aħbar tat-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija twassal għall-merħba u awguri lil dawk preżenti.  Dan, u aktar huwa Xagħratale.

L-ispettaklu fil-miftuħ ser jinżamm fi Pjazza l-Vitorja, il-pjazza ewlenija tar-raħal, kull nhar ta’ Erbgħa fid-9:00 ta’ filgħaxija matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu 2019.  L-ewwel rappreżentazzjoni tkun dik ta’ nhar is-3 ta’ Lulju u l-aħħar waħda dik ta’ nhar is-21 ta’ Awwissu.  Id-dħul huwa b’xejn.

Xagħratale, bl-istorja antika tagħha, tgħani u ssaħħar il-waqfa tiegħek fil-gżira ta’ Kalipso.

Send this to a friend