Stefan Bajada | One News - Part 34

Stefan Bajada

Notifiki

Il-Madonna Ta’ Pinu fl-Art Imqaddsa

Id-Djoċesi t’Għawdex bħalissa tinsab f’pellegrinaġġ djoċesan fl-Art Imqaddsa, fejn aktar minn 150 pellegrin ingħaqad mal-Isqof Mario Grech u l-patrijiet Franġsikani biex jaraw b’għajnejhom l-postijiet fejn għix Kristu.

Aqra aktar

Kunċert tal-Eżaltazzjoni tas-Salib f’Għawdex

Għall-festa liturġika tal-Eżaltazzjoni tas-Salib l-orkestra ‘Santa Ċeċilja’ ser ittella’ kunċert mużikali bl-isem ta’ ‘L-Armonija tas-Salib.’

L-orkestra ‘Santa Ċeċilja’ taħt id-direzzjoni tas-Surmast Antoine Mercieca ser tkun qed tfakkar is-Salib ta’ Kristu fl-14 ta’ Settembru fi Knisja Savina fis-19.30.

Dan ser isir permezz ta’ kunċert b’kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

F’dan il-kunċert ser jiġu esegwiti siltiet mużikali ta’ Możart, Caccini, Mercieca fost oħrajn. Ser jinqraw ukoll xi poeżiji b’rabta mal-istrumenti tal-passjoni miktuba mill-poetessa Għawdxija Mary Meilak.

Festival tal-isport b’kuxjenza fuq is-saħħa mentali

Għal darb’oħra, iż-żgħażagħ tar-raħal pittoresk tal-Fontana f’Għawdex se jtellgħu l-Festival tal-Isports, bit-tema tkun is-saħħa mentali.

B’kollaborazzjoni mal-Paroċċa tal-Fontana flimkien mal-Ministeru għal Għawdex, il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana se jiddedikaw il-Festival tal-Isports ta’ din is-sena biex iqajmu kuxjenza dwar l-istigma li hawn fuq is-saħħa mentali. Aqra aktar

ARA: Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Vitorja f’Għawdex

F’Misraħ il-Vitorja, fix-Xagħra, tfakkret ir-rebħa tal-Assedju l-Kbir, ir-rebħa tat-Tieni Gwerra Dinjija kif ukoll il-waqfien tal-marda qerrieda tal-pesta tal-1813.

Quddiem udjenza numeruża dalgħodu fix-Xagħra Għawdex, permezz ta’ atti mill-grupp XHRO, tfakkru ġrajjiet importanti li Malta għaddiet minnhom.

Il-banda tal-korp tal-Pulizija taħt id-direzzjoni tas-Surpretendent Anthony Cassar kompliet tpaxxi lin-nies preżenti b’mużika poplari Maltija, fosthom ‘Inti Djamant’. Aqra aktar

Tmien snin mill-isplużjoni tal-kamra tan-nar fl-Għarb

Kien eżatt bħal-lum tmien snin ilu meta fir-raħal sieket tal-Għarb, ħdejn il-kappella ta’ San Dimitri, splodiet il-kamra tan-nar tal-familja Farrugia.

Fil-5 ta’ Settembru tal-2010, Għawdex inħasad wara li splużjoni li kważi nħasset ma’ Għawdex kollu ħalliet 6 vittmi mejta. Għall-familja tal-vittmi kif ukoll għal ħafna dillettanti tan-nar, fosthom dawk tal-Fontana, din il-ġurnata hija waħda ta’ swied il-qalb.

Kienu ħafna li fuq il-paġna tal-Facebook tagħhom fakkru dawn il-vittmi.Aqra aktar

Ara: Jaħdem arloġġi tal-Prim Ministru b’risq l-Istrina

Permezz tax-xogħol u t-talent tiegħu, Edwin Gatt ħareġ bl-idea biex b’arloġġi b’disinn u firma tal-Prim Ministru Joseph Muscat jgħin lil min hu anqas fil-bżonn.

F’Misraħ il-Fidwa, fl-Imqabba, ONE NEWS żar il-post fejn Edwin, iqatta’ il-biċċa l-kbira tal-ħin tiegħu jaħdem u jiddisinja u jaħdem arloġġi minn materjal irriċiklat.

Ma’ One News Gatt qasam il-mument ħelu li kellu mal-Prim Ministru meta mar biex jippreżentalu l-arloġġ bid-disinn tiegħu. Żied jgħid li Dr Muscat laqgħu b’idu miftuħa f’Kastilja u feraħlu għal din il-biċċa xogħol.

“L-iskop tiegħi huwa dejjem biex ngħin u fl-istess ħin ħarġet din l-idea wkoll illi nagħmel l-arloġġ tal-Prim Ministru u fl-istess ħin kien bis-saħħa tiegħu stess, li għidltu jien stess illi jekk jintgħoġob l-arloġġ nista’ nagħmilhom għall-bejgħ? u hu stess offrili u qalli mhux hekk nagħmlu, qalli li għandek lesti ġibomli u niffirmawhom.”

Gatt qal li f’dak iż-żmien kien għaddej minn mument diffiċli f’ħajtu u kien il-Prim Ministru stess li b’kliem ta’ kuraġġ għollielu l-morall biex jibqa’ għaddej.

Kien wara din il-laqgħa li Gatt iddeċida li l-qligħ ta’ dawn l-arloġġi ffirmati mill-Prim Ministru jmorru kollha għall-Istrina.

“Ħriġt bl-idea li l-flus li jinġabru minnhom dawn l-arloġġi ser intihom propju fuq it-televixin ukoll ħa jarahom kulħadd fl-Istrina, l-għada tal-Milied u naraw jekk il-bambin irid kemm ħa jirnexxilna niġbru flus għal kawża ġusta”.

Bi skop f’moħħu, Gatt ħa miegħu f’Kastilja l-qattusa tiegħu Lucky. Qattusa nieqsa mid-dawl li sabha mwarba f’għalqa fl-Imqabba stess. Emozzjonat Edwin qalilna li din il-qattusa qisha t-tifla li qatt ma jista’ jkollu.

“Jista’ jkun li nqajmu iktar għarfien fuq il-moħqrija tal-annimali. Iiena stess lill-Prim Ministru se nkelmu fuq din il-biċċa xogħol biex forsi nibdew ninfurzaw naqra liġijiet ukoll, għaliex mhux sew jaħqru dawn il-kreaturi”.

U waqt li ttama li tonqos il-moħqrija, saħaq li dawn il-kreaturi ħlief imħabba ma jagħtux!

Send this to a friend