Stefan Bajada – Page 3 – One News

Stefan Bajada

Notifiki

Jum ta’ luttu – Illum ser tingħata l-aħħar tislima lill-Kardinal Prospero Grech

Illum, f’ġurnata ta’ luttu, ser tingħata l-aħħar tislima lill-Kardinal Malti Prospero Grech.

Bħalissa, il-fdalijiet tal-Kardinal Grech jinsabu fil-kappella tal-kunvent għall-qima tal-pubbliku, fejn hemmhekk wieħed jista’ jiffirma l-ktieb tal-kondoljanzi. Intant f’nofsinhar tindaqq mota funebri fil-knejjes kollha f’Malta u Għawdex.

Aqra aktar

Ara l-wasla tas-Slaten Maġi fix-Xagħra Għawdex

Hekk kif il-Knisja Kattolika llum iċċelebrat l-Epifanija, iġifieri l-episodju fil-Bibbja ta’ meta s-Slaten Maġi Caspar, Melchior u Baltazhar waslu f’Betlehem u offrew id-deheb, l-inċens u l-mirra, diversi parroċċi f’Malta fakkru din il-ġrajja b’att tal-wasla tal-Maġi fuq iż-żwiemel.

Fost dawn il-parroċċi nsibu dik tax-Xagħra Għawdex, fejn fil-pjazza itella’ att li fakkar dan il-jum importanti għall-knisja, fejn wieħed setgħa jeseperjenza u jara quddiem għajnejh din il-ġrajja.

Fost il-personaġġi kien hemm ukoll ir-rgħajja u s-suldati li kellhom irwol ferm importanti f’din il-ġrajja reliġjuża.

F’Għawdex ukoll wara diversi żjjajar f’lokalitajiet f’Malta kien hemm il-wasla tas-Slaten Maġi f’Betlehem t’Għajnsielem.

Pajjiżna għamel trasformazzjoni kbira fl-aħħar seba’ snin

“Pajjiżna għamel trasformazzjoni kbira fl-aħħar seba’ snin. Trasformazzjoni li minn pajjiż li kien qalbu maqtugħa, kellu djun kbar, kien jagħmel deficits, kellu nies jirreġistraw għax-xogħol, ġibna pajjiż li verament trasformajnih għall-aħjar. Għamilna dan kollu għax ittrasformajna lill-Partit Laburista ħdax -il sena ilu minn partit li diġa’ kellu sisien sodi… Inkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li għandna u għamilna u nbiddlu fejn saru l-iżbalji.”

Aqra aktar

Il-bastiment Polar King wasal fid-destinazzjoni biex jara x’kien li kkaġġuna l-ħsara fl-interconnector

B’referenza għall-inċident li kaġun tiegħu l-cable tal-interconnector bejn Malta u Sqallija ġarrab ħsarat konsiderevoli, l-Enemalta plc fi stqarrija qalet li l-bastiment, Polar King, li ġie kkommissjonat biex iwettaq survey fejn ġiet ikkaġunata l-ħsara, wasal fid-destinazzjoni tiegħu fit-tlieta neqsin kwart ta’ filgħodu, madwar 16 il-mil nawtiku lil hinn mil-kosta ta’ Sqallija, f’ibħra internazzjonali.

L-Enemalta qalet li x-xogħol fuq is-survey beda mill-ewwel u huwa mistenni li jieħu madwar sitta u tletin siegħa u matulu se jintuża remote operated vehicle u apparat ta’ teknoloġija avvanzata biex tkun identifikata l-gravita’ tal-ħsara li sofra l-cable tal-interconnector bejn Malta u Sqallija.

Aqra aktar

Send this to a friend