Stefan Bajada | One News - Part 3

Stefan Bajada

Notifiki

“Ir-raba’ vapur tejjeb bil-kbir il-konnettività” – GTA

Ir-raba’ vapur tal-Gozo Channel tejjeb b’mod drastiku il-konnettività bejn Malta u Għawdex.

Iddkjara dan il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f’Għawdex Joe Muscat, fejn innota li bl-iskeda l-ġdida tas-sajf qegħdin isiru erbgħa u sebgħin vjaġġ bejn iż-żewġ gżejjer ta’ kuljum, iġifieri aktar minn vjaġġ kull siegħa miż-żewġ portijiet.

Aqra aktar

Skavi arkeoloġiċi f’Tas-Silġ iwasslu għal aktar skoperti

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar waqt avveniment f’Tas-Silġ f’Marsaxlokk li saru aktar skoperti bis-saħħa tal-iskavi attwali li għaddejjin bħalissa f’dan is-sit.

“Is-sit ta’ Tas-Silġ f’Marsaxlokk huwa wieħed mill-aktar siti arkeoloġiċi importanti f’Malta, u possibbilment, fil-Mediterran Ċentrali. Fih hemm fdalijiet ta’ aktar minn 4,000 sena ta’ strutturi, li ħafna minnhom kellhom skop reliġjuż u permezz ta’ dawn l-iskoperti qegħdin nitgħallmu aktar dwar l-antenati tagħna u nagħmlu din l-informazzjoni disponibli għall-pubbliku, filwaqt li nkoplu nitfgħu aktar dawl fuq ix-xogħol li jsir fi skavi arkeoloġiċi,” stqarr Owen Bonnici waqt iż-żjara tiegħu.

Aqra aktar

Jispiċċa l-ħabs ix-xufier magħruf għal sewqan perikoluż u traskurat

Marius Camilleri, raġel ta’ 57 sena minn Ħal Qormi, weħel sena u nofs ħabs wara li nstab ħati b’diversi akkużi relatati ma’ sewqan perikoluż u traskurat bi trakk kbir.

Il-każ jeħodna lura għal meta Camilleri deher fuq diversi filmati fuq il-midja soċjali jsuq b’mod perikoluż.

Din ma kenitx l-ewwel darba li Camilleri xellef difru mal-ġustizzja għaliex fil-passat ukoll deher quddiem il-qorti fuq akkużi relatati mas-sewqan, filfatt huwa kien akkużat ukoll li saq mingħajr liċenjza kif ukoll li ta dettalji ħżiena lill-pulizija.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Simone Grech pprojbixiet lil Camilleri milli jsuq għal sentejn sħaħ wara li jservi s-sentenza fil-Faċilità Korretiva ta’ Kordin.

 

 

Jitnieda l-kors ta’ studju ‘M.A. in Contemporary Family Studies’

L-Ispeaker Anġlu Farrugia mexxa t-tnedija uffiċjali ta’ Kors ta’ Studju M.A. in Contemporary Family Studies fl-Università ta’ Malta.

Fid-diskors tiegħu, l-Ispeaker semma l-importanza tal-familja bħala istituzzjoni soċjali, li titqies ukoll bħala s-sinsla u ċellola  jew aħjar l-iżgħar struttura fost il-qafas fiżiku tas-soċjetà.  Hu semma wkoll ir-rabta intrinsika bejn il-familja u l-qagħda tas-soċjetà. Biex wieħed jagħraf sew l-effett tal-ġid materjali fuq is-soċjetà u jekk dan il-ġid hux imqassam b’mod ġust, minn studji wiesgħa fuq l-istat attwali tal-familja, wieħed għandu jasal sabiex jiddetermina l-qagħda tassew tas-soċjetà u kif din qed tiżviluppa u tiġġedded.

Aqra aktar

Inawgurat mill-ġdid it-Torri ta’ Xutu

B’veduta tpaxxi l-għajn, b’proġett ta’ madwar kwart ta’ miljun ewro, ġie inawgurat mill-ġdid it-Torri ta’ Xutu f’Wied iż-Żurrieq/ Dan wara li għal bosta snin tħalla fi stat ta’ telqa u issa bis-saħħa tal-Fondazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta reġa’ ngħata l-ħajja wara li sarlu diversi xogħlijiet ta’ restawr.

Dan it-torri li nbena mill-Gran Mastru Lascaris fl-elf sitt mija tmienja u erbgħin, serva għal diversi snin bħala post għall-għassa u gwardja kif ukoll bħala stazzjon għall-Korp tal-Pulizija ta’ Malta.

Dr. Stanley Farrugia Randon, volontier ta’ Din l-Art Ħelwa, spejga ma’ One News ix-xogħlijiet ewlenin li saru fuq dan it-torri, bis-siment ikun l-akbar ostaklu.

“kellna nneħħu ħafna siment li kien hemm ġewwa u barra t-torri kif ukoll fil-ħitan ta’ barra. Is-siment nafu li jagħmel ħafna ħsara għax ma jħallix l-ilma joħroġ mill-ħitan allura meta jixxarbu l-ħitan is-siment iżomm l-ilma hemmek u jagħmel ħafna ħsara lill-ġebla Maltija, għax hija puruża ħafna”

It-Tabib spjega wkoll li apparti dan, saru wkoll xogħlijiet kruċjali fuq il-bejt tat-torri għax seta’ jisfronda.

Min-naħa tiegħu Fredrick Mifsud Bonnici, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni tal-Ajruport, spjega li l-ħsieb ewlieni wara dan il-proġett kien, li minbarra jiġbdu aktar nies lejn Malta, jagħtu imbuttatura kbira lil pajjiżna sabiex meta jiġu rrestawrati siti kulturali bħal dan it-torri, jibqgħu jinżammu fi stat tajjeb fis-snin ta’ wara.

“hija li dawn is-siti li nażlu ikunu jistgħu jiġu mantenuti għax Malta għandna sfortunatament il-problema li nirranġaw ċerti affarijiet imbgħad nabbandunawom u jkun qisu sar għalxejn”

Bi skeda u ħinijiet apposta, kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti li jżuru dan is-sit kulturali, il-pubbliku issa jista’ jitpaxxa u jgawdi ziffa friska minn fuq il-bejt tat-torri, bil-veduti mill-isbaħ tal-baħar Malti kif ukoll bil-gżira ċkejkna ta’ Filfla.

Tajjar kelb, baqa’ sejjer u ħallih fix-xemx sakemm miet fir-Rabat

“Dan il-kelb sa siegħa ilu kien għadu ħaj mal-art fix-xemx tikwi fuq tarmak jikwi wara li xi ħadd tajru…il-kelb laħaq miet sa ma rajtu jien u għadu hawn f’Tas-Salib limiti tar-Rabat…ġejjin tat-tindif joħduh”

Hekk stqarret mara xxukjata fuq is-sit tal-ammiraturi tal-annimali fuq Facebook, Rubs Puppy Love.

Il-mara spjegat li xhieda qalulha kif il-kelb ġie mtajjar minn persuni li baqgħu sejrin u appellat sabiex azzjonijiet bħal dawn ma jibqgħux isiru f’dan il-pajjiż.

Agius Saliba jitlob impenn b’saħħtu mill-President nominata tal-KE dwar l-imigrazzjoni

L-Ewro-Parlamentari Alex Agius Saliba talab lill-President nominata tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, biex tagħti impenn ċar u b’saħħtu biex b’mod urġenti tissolva l-kriżi tal-immigrazzjoni filwaqt li jingħata appoġġ denju u ġust lill-pajjiżi tal-fruntieri, bħal Malta. Huwa qal dan waqt laqgħa bejn il-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi u von der Leyen.

Agius Saliba qal li huwa stenna risposti ferm aktar konkreti mill-President nominata. “Staqsejna bosta mistoqsijiet, iżda bqajna bla risposti jew inkella b’risposti vagi”, qal l-Ewro-Parlamentari Malti wara l-laqgħa.

Aqra aktar

Mara tqila u s-sieħeb tagħha akkużati b’diversi serqiet

Sonia Mahouachi, mara tqila ta’ 24 sena ngħatat il-ħelsien mill-arrest filwaqt li s-sieħeb tagħha Tonio Borg ta’ 36 sena residenti San Pawl il-Baħar baqa’ jinżamm arrestat wara li t-tnejn li huma ġew akkużati b’diversi serqiet minn diversi ħwienet f’bosta lokalitajiet.

Il-koppja ġiet mixlija li bejn April u Lulju ta’ din is-sena serqu minn ħwienet tal-ħwejjeġ kif ukoll minn ħanut tal-għodda. Borg ġie mixli wkoll li seraq karozza minn San Pawl il-Baħar u li ħebb għall-eks Spettur Jonathan Ferris, waqt li kien fi stadju ta’ sentenza sospiża.

Kemm Borg kif ukoll il-mara tqila bi tmien xhur tqala wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri, tat il-ħelsien mill-arrest lill-mara minħabba li għanda tmien xhur u nofs tqala fuq depożitu ta’ $500 u garanzija personali ta’ $5000 u biex tiffirma fl-għassa darbtejn fil-ġimgħa, iżda żammet lil Borg taħt arrest.

Send this to a friend