Stefan Bajada | One News - Part 2

Stefan Bajada

Notifiki

“Soluzzjonijiet li ma ħadmux tefgħu l-Ewropa f’emerġenza” – Miriam Dalli

Is-soluzzjonijiet li kienu preżentanti sal-lum quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari ma ħadmux. Tant li issa poġġew lill-kontinent Ewropew f’emerġenza umanitarja.

Hekk sostniet l-MEP Miriam Dalli, meta fl-irwol ta’ Viċi-President tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi, kienet qed titkellem f’sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew. Saħqet mal-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Fillandiża li “llum iktar minn qatt qabel iridu jittieħdu d-deċiżjonijiet  politiċi li jindirizzaw din l-emerġejnza.”

Hawn Miriam Dalli qalet li hemm erba’ prijoritajiet li jridu jkunu indirizzati, li huma; li ma jintilfux iktar ħajjiet, li jkun miġġieled it-traffikar tal-persuni, li tingħata soluzzjoni konkreta għall-pajjiżi l-iktar esposti u li jkun hemm rotot siguri u legali għal min ħaqqu protezzjoni internazzjonali.

Miriam Dalli kellha kliem iebes għal dawk il-pajjiżi li mhumiex tant esposti għal din l-emerġenza u fixklu l-progress biex tkun riformata s-sistema ta’ażil komuni. “Mhux se naċċettaw li din l-isfida ma tkunx indirizzata mill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi,” sostniet Dalli.

L-MEP Dalli spjegat dwar kif għandu jkun hemm mhux biss riforma b’rabta ma’ min għandu responsabbiltà ta’ min jasal u għandu dritt għall-ażil, iżda wkoll tar-ritorn ta’ dawk li m’għandhomx dritt għall-protezzjoni internazzjonali.

Irreferiet ukoll għal soluzzjonijiet ad hoc maqbula bejn grupp żgħir ta’ pajjiżi membri. “L-ironija hi li l-maġġoranza tal-pajjiżi li pparteċipaw huma pajjiżi li jħossu l-ikbar pressjoni,” saħqet l-MEP Dalli li tkellmet ukoll dwar dak li se timbota bħala negozjatur ta’ liġi li se tirregola fond ta’ €10 biljuni fil-qasam tal-immigrazzjoni, l-ażil u l-integrazzjoni. “Se nkompli naħdem biex dawn il-fondi jintużaw għal solidarjetà u appoġġ lejn il-pajjiżi membri l-iktar esposti inkluż għal skemi ta’ rilokazzjoni u risistemazzjoni,” żiedet l-MEP Dalli fil-Parlament Ewropew.

 

Jinżamm arrestat wara li attakka b’mus raġel fi spiżerija

Carmel Mifsud ta’ 44 sena residenti San Ġiljan baqa’ jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li attakka u hedded lil Eman Spiteri Stelian Micallef u li ġarr arma li taqta’ mingħajr liċenzja u li kiser il-paċi pubblika.

Il-każ ġara t-Tlieta li għadda għall-ħabta tal-ħdax ta’ filgħodu fi spiżerija f’Ta’ Giorni, xħin inqala argument bejn koppja, u r-raġel refa’ idu fuq l-għarusa tiegħu. Kien hawn li l-mara ċemplet lil akkużat u dan mar fl-ispiżerija u ħebb għall-għarus tagħha b’arma.

L-avukat Difensur Yanika Bugeja ma talbitx lill-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Marsanne Farrugia għall-ħelsien mill-arrest peress li x-xhieda li kienu fuq il-post għadhom iridu jixhdu.

Ser tiġi rrestawrata l-Kappella ta’ Santu Kristu f’Ħal Għaxaq

 Il-kappella ddedikata lil Santu Kristu f’Ħal Għaxaq se tiġi rrestawrata mid-Direttorat tar-Restawr li jaqa’ fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.

“Din il-kappella se tiġi restawrata grazzi għall-Iskema ta’ Xogħlijiet ta’ Restawr għall-Kunsilli Lokali, hekk kif reċentement nedejna il-ħames sejħa ta’ applikazzjonijiet għal din l-iskema. L-impenn tagħna lejn il-wirt lokali huwa mmanifestat f’dawn l-inizjattivi, hekk kif nimirħu biex inkomplu nsaħħu l-wirt tanġibbli tagħna permezz ta’ restawr u interventi ta’ siti u monumenti storiċi. Il-lokalitajiet tagħna huma miżgħuda b’dawn tal-aħħar, u permezz ta’ dawn il-proġetti, aħna qegħdin niddeddikaw ruħna biex insaħħu l-prodott kulturali,” qal il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultua u Gvern Lokali Owen Bonnici waqt iż-żjara tiegħu.

Ħmieġ u qoxra sewdenija akkumulaw fil-partijiet fejn ma jiġux maħsula bix-xita u t-tmermir tal-wiċċ tal-ġebla huwa preżenti f’kull parti tal-faċċata, speċjalment dik tan-Nofsinhar. Iz-zuntier esperjenza tmemir konsiderevoli fit-tessut tal-wiċċ tiegħu.

Ix-xogħlijiet segwenti qegħdin jiġu proposti biex isiru waqt dan l-intervent tal-faċċati u z-zuntier: tindif bil-galbu bi xkupilji niexfa. Il-kisi se jitneħħa, u fejn hu possibbli, jsir rikostituzzjoni tal-ġebel rvinat, fejn plastic repair b’taħlita ta’ ġir apposta se tintuża. Fili miftuħa se jitnaddfu u jiġu mimlija. Xogħol fil-ġebla dekorattivu skoplit li huwa mitluf jew mmermer ħafna se jiġu mibdula billi jintużaw mudelli apposta.

Il-kappella nbniet fl-1852 fuq is-sit ta’ niċċa dedikata lil Santu Kristu li saret fl-1807. Il-kappella nbniet permezz ta’ donazzjonijiet mill-abitanti ta’ Ħal Għaxaq, kif ukoll minn benefatturi li jgħixu lil hinn mir-raħal. Il-kappella kienet disinjata minn Francesco Carabott, Kapu Mastru miż-Żejtun. Il-kappella għandha 2 kampnari u  koppla, u hija ta’ stil barokk.

 

ISMA’: Maltin maqbuda f’terremot qawwi f’Bali l-Indoneżja

Zdenjik Tabone u Ilona Demarco huma żewġ Maltin li bħalissa jinsabu fi btala ġewwa Bali u li lbieraħ esperjenzaw terremot qawwi ta’ skala 5.7  waqt li kienu f’Seminyak.

Zdenjik u Ilona jirrakontaw ma’ One News kif filgħodu stenbħu b’theżżiż qawwi tal-ħġieġ u amara f’kamrathom u li ma rrealizzawx mal-ewwel x’kien qed jiġri sakemm skoprew li hu terremot.

Ilona tkompli tirrakonta kif f’daqqa waħda semgħu paniku kbir u għajjat madwar il-lukanda u li ħarġu jiġru barra mal-kumplament tan-nies, iżda fortunatament ħadd ma weġġa’ u lanqas kien hemm ħsarat enormi.

 

 

ARA: Sid ta’ stalla li kien qed jgħajjex fiha l-immigranti urtat għax il-Pulizija ma avżawhx bl-azzjoni

Nazju Tonna, wieħed mis-sidien li kien qed jikri żewġ stalel taż-żwiemel lill-immigranti fil-Marsa esprima r-rabja tiegħu wara l-azzjoni li ħadu l-Awtoritajiet biex ibattlu numru ta’ stalel li nstab li kien qed jgħixu fihom għexieren ta’ immigranti b’mod illegali. F’kummenti ma’ One News Tonna ammetta li kien qed jikri l-istalel tiegħu lill-immigranti b’mod illegali, iżda qal li jinsab urtat li l-pulizija għamlulu l-ħsara meta naqsu milli javżawh bl-azzjoni li kienet ser tittieħed.

 

 

 

 

Inawgurata n-niċċa ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu f’Raħal Ġdid

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura  u Gvern Lokali Owen Bonnici inawgura r-restawr fuq in-niċċa ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu f’Raħal Ġdid. In-niċċa ġiet restawrata mid-Direttorat tar-Restawr, li jaqa’ fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.

“In-niċċa ġiet restawrata grazzi għall-Iskema ta’ Xogħlijiet ta’ Restawr għall-Kunsilli Lokali, li sservi bħala inċentiv biex il-Kunsilli Lokali jirrestawraw binjiet u monumenti storiċi fil-lokalitajiet tagħhom. S’issa, total ta’ 21 lokalità bbenefikaw minn din l-iskema. Din l-inizjattiva għandha rwol importanti fl-istrateġija kulturali tagħna, minħabba li r-restawr għandu element ċentrali li jagħmel postijiet storiċi lokali aktar aċċessibbli għal kulħadd,” qal il-Ministru Owen Bonnici.

Ix-xogħol tal-ġebel ta’ dan il-monument għandu dettalji elaborati fl-iskultura u kien miksi biż-żebgħa. Kien f’ kundizzjoni pjuttost tajba, imma b’żebgħa mqaxxra f’ħafna postijiet, bi ħmieġ bioloġiku preżenti fuq il-parti ta’ fuq tal-frontun u deterjorazzjoni limitata f’xi postijiet. Sistema ta’ dawl kienet ġiet installata madwar in-niċċa li għamlet dannu fuq xi xogħol tal-ġebel fil-proċess.

Il-proċess ta’ restawr indirizza d-danni u d-deterjorament, biex niżguraw li dan ma jmurx għall-agħar maż-żmien. L-ewwel fażi tal-intervent rat għat-tneħħija bil-galbu tal-wires u l-bozoz – partijiet nieqsa tal-ġebla ġew mqiegħda wkoll. Ix-xogħol taż-żebgħa fuq in-niċċa, statwa u t-tiżjin ta’ madwar tneħħa bil-galbu biex jiġu esposti d-difetti ta’ taħt. Saru l- interventi ta’ restawr  u l-istatwa ġiet miżbugħa mill-ġdid bl-istess skema ta’ kuluri b’żebgħa b’bażi tal-acrylic minħabba li din għandha saff protettiv li joħroġ aħjar id-dettalji dekorattivi tal-pedestall.

Tmermir u tfarfir ġew indirizzati, u l-issiġillar ta’ qsim tad-deffun fuq il-frontun ukoll kienu parti mill-proċess tar-restawr.

In-niċċa hija artistika u elaborata ħafna, u għandha 2 kolonni u frontun, b’salib fuqu.

Ara l-istat miżeru li kienu qed jgħixu fih l-immigranti fl-istalel taż-żwiemel tal-Marsa

Aktar minn 80 immigrant inqabdu kmieni dalgħodu jgħixu b’mod illegali fi stalel taż-żwiemel fil-Marsa.

Kif jixhdu l-filmati u r-ritratti, wieħed jista’ jinnota l-istat ta’ miżerja li kienu qed jgħixu fih dawn l-immigranti, saħansitra f’kamra waħda żgħira kienu anke jgħixu madwar 14 -il immigrant.

 

FILMATI: ALEX BORG

Raġel bi ġrieħi serji wara li waqa’ f’sit ta’ kostruzzjoni f’Ħaż Żebbuġ

Raġel mis-Sudan qed isofri minn ġrieħi serji wara li waqa’ minn għoli waqt li kien qed jagħmel xi xogħol f’sit ta’ kostruzzjoni.

L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11:45 fi Sqaq Qenċ f’Ħaż Żebbuġ.

Il-pulizija flimkien ma’ ambulanza b’tim mediku wasslu immedjatament fuq il-post u ħadu lir-raġel l-Isptar Mater Dei għal aktar kura.

L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin

Raġel l-isptar wara li ġie attakat b’arma waqt argument f’San Ġiljan

Raġel ta’ 25 sena residenti San Pawl il-Baħar qed isofri minn ġrieħi gravi hekk kif għall-ħabta tal-11:10 safa ferut f’wiċċu waqt argument li kellu ma’ raġel ta’ 44 sena minn San Ġiljan.

Fuq il-post fi Triq Għar Lapsi f’San Ġiljan, issejħu mal-ewwel il-Pulizija tad-Distrett u dawk tal-RIU flimkien ma’ amnulanza li ħadet lill-vittma l-Isptar.

Minn investigazzjonijiet preliminari li saru, irriżulta li r-raġel ta’ 25 sena allegatament safa ferut permezz ta’ arma li taqta’ u bil-ponta.

Mara ta’ 32 sena, residenti San Ġwann li wkoll kienet involuta fl-argument u r-raġel ta’ 44 sena ma sofrew l-ebda ġrieħi.

Is-suspettat qed jinżamm mill-pulizija sabiex jiġi mitkellem, filwaqt li l-investigazzjonjiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.

BIL-FILMAT: “Anġlu ħaj” fuq pedestall tal-festa fil-Belt

Fuq filmat li ttella’ fuq is-sit Malta Diżastru Totali, jidhru żewġ tfajliet, waħda tgħin lill-oħra sabiex titla’ fuq pedestall tal-festa li bħalissa hemm armati ġew il-Belt Valletta quddiem il-Qorti.

Xħin irnexxielha titla’, it-tfajla dehret tippoża għal ritratt.

Filmat: Malta Diżastru Totali

Send this to a friend