Stefan Bajada | One News

Stefan Bajada

Notifiki

“Illum m’għandix għax nistħi”

“Illum il-ġurnata m’għandix għalfejn nistħi…nistħi meta kont għaddej nieħu”

Hekk stqarr bi kburija u sodisfazzjon Godwin Spiteri, raġel  ta’ 39 sena li sa sena u nofs ilu kien mirkub mill-vizzju tad-droga.

Fil-programm Arena fuq ONE, Spiteri tkellem dwar il-perjodu kemxejn imdallam f’ħajtu meta fl-eta żgħira ta’ 12–il sena beda jmiss mal-vizzju qerriedi tad-droga u kważi tilef kollox.

Qal li dejjem kien jipprova jġib ħajtu għan-normal u jerġa’ jipprova jibni r-relazzjonijiet man-nies, familja u anke fuq xogħol, iżda sfortunatament dan dejjem kien jisfaxxa fix-xejn.

Godwin qal li mhux l-ewwel darba li kien ikollu jorqod barra fit-triq, jew fil-karozza.

Misoqsi x’wasslu biex jibda l-vizzju, Godwin kien ċar fi kliemu.

“Problemi fil-ħajja li ma stajtx inlaħħaq magħhom, fid-droga sibt il-mistrieħ”

Sqarr li kien it-tabib tiegħu li baqa’ jiġri warajh sabiex jieqaf jieħu d-droga u li kien f’dan il-perjodu li rnexxielu jibda programm ta’ rijabilitazzjoni l-Caritas. Hawnhekk sab nies iddedikati li wrewh x’inhi l-vera mħabba.

Għal dawk kollha li qed jew beħsiebhom jmissu ma’ dan il-vizzju, Godwin kellu messaġġ ċar.

“Sibu lil xi hadd min jgħinkom għax meta jkollkom addicition ma tkunx tista tikkontrollaha waħdek.”

 

DIRETT: It-tifkira tal-ħasil tar-riġlejn fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

Din is-sena  waqt it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jaħsel riġlejn 16-il persuna li ħafna minnhom missew mas-servizzi li Caritas Malta toffri lis-soċjetà. Dawn jinkludu ġenituri ta’ wlied li għamlu programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga fi ħdan Caritas, romol u separati, klijenti u voluntiera ta’ Caritas, u koppji miżżewġa mill-parroċċi tal-Iklin u ta’ Santa Luċija li fihom saret Viżta Pastorali matul l-aħħar xhur.

Matul din is-sena l-entità tal-Knisja Caritas Malta qed tfakkar il-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha kif ukoll it-30 anniversarju mill-ftuħ tal-komunità terapewtika tal-komunità ta’ San Blas.
Il-ħasil tar-riġlejn huwa ġest li bih, b’mod simboliku, iċ-ċelebrant iwettaq il-kmand ta’ Ġesù lill-appostli fl-aħħar ċena. Dan il-ġest jisħaq dak li Ġesù ried li jkun il-qofol tal-ħajja ta’ dawk li jemmnu fih, jiġifieri li jħobbu lill xulxin b’mod konkret li jidher fil-qadi ta’ kulħadd mingħajr interessi.

BIR-RITRATTI: Għexieren jerħulha lejn Għawdex għall-btajjel tal-Għid

Il-btajjel tal-Għid ġibdu għexieren ta’ Maltin lejn il-Gżira tat-tliett għoljiet. Jixhed dan ritratti mibgħuta lil one.com.mt ta’ karozzi jistennew il-Vapur għal Għawdex.

Matul il-jiem li ġejja ser jittellgħu diversi attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-festi tal-Għid madwar il-Gżira Għawdxija, fosthom purċissjonijiet f’Jum il-Ġimgħa l-Kbira, wirjiet artistiċi kif ukoll Family Fun f’Jum l-Għid fil-Villa Rundle.

 

Il-proġett ta’ €130 miljun tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma approvat uffiċjalment

Il-proġett tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, “Towards a net Zero-impact Utility,” li se jkun qed jara investiment ta’ aktar minn €130 miljun biex tittejjeb b’mod drastiku l-kwalità tal-ilma f’Malta u f’Għawdex, jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja, tikber l-effiċjenza, u jiġi kkonservat l-ilma tal-pjan, ġie uffiċjalment approvat.

Iċ-ċerimonja, li saret fejn qed jinbena reverse osmosis ġdid f’Għawdex bħala wieħed mill-proġetti ewlenin, kienet indirizzata mill-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella, li qal li l-UE se tkun qed tfondi madwar €73 miljun għal dan il-proġett li l-għan ewlieni tiegħu hu li jiżgura provvista kontinwa u kwalità aħjar tal-ilma tajjeb għax-xorb. Huwa semma kif fl-istess waqt dan il-proġett se jkun qed inaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent li normalmemt jiġi kkawżat matul l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ilma. Il-Kummissarju Vella fakkar li l-ilma huwa riżorsa importanti mhux biss għall-eżistenza tagħna l-bnedmin, imma anke għall-ambjent u l-ekonomija tagħna, għalhekk jeħtieġ li nużawh b’mod aktar sostenibbli, biex b’hekk ikollna provvista sigura għal issa u għall-futur.

Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li din hija ġurnata importanti ħafna għall-Korporazzjoni, għall-fatt li l-proġett mhux biss ġie approvat minn istituzzjonijiet Ewropej iżda ġie kkunsidrat ukoll minn Jaspers, li huma l-konsulenti tal-Kummissjoni Ewropea, bħala eżempu ta’ prattiċi tajba. Huwa fakkar li dan il-proġett, b’mod ħolistiku, involva xogħol kbir ta’ preparazzjoni u pjanijiet sas-sena 2050 u għaldaqstant irringrazzja lill-uffiċjali tal-Korporazzjoni li ħadmu bla heda biex jitlestew diversi studji importanti u estensivi.

Huwa fakkar li l-proġetti tal-Korporazzjoni jinvolvu ħidma biex titjieb b’mod konsiderevoli t-togħma tal-ilma tal-vit u jiġi assigurat li kulħadd jibbenefika mill-istess kwalità ta’ ilma. Dawn jinkludu wkoll it-tħaffir ta’ mina taħt l-art ta’ madwar 10 kilometri mill-impjant tar-reverse osmosis ta’ Pembroke għall-ġibjuni tal-Korporazzjoni, titjib fid-distribuzzjoni tal-ilma fl-inħawi tas-Siġġiewi, Qrendi u Ħaż-Żebbuġ, kif ukoll xogħol ta’ restawr u xogħol biex titwassal is-sistema tad-drenaġġ f’inħawi remoti.

Min-naħa tagħha, il-Ministru Justyne Caruana qalet li dan il-proġett huwa ħolqa importanti fl-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta’ Għawdex biex f’Għawdex ikollna l-infrastruttura meħtieġa biex nistabilixxu lil Għawdex bħala destinazzjoni għat-turiżmu u l-iżvilupp ekonomiku. Fuq kollox dan il-proġett ser jissaħħaħ il-kunċett tar-ruralità u s-sostenibilità tal-ilma fil-gżira Għawdxija fejn ser ikollu l-provvista tiegħu tal-ilma u mhux ser jibqa’ aktar dipendenti  minn Malta u għalhekk iktar sigurtà u serħan il-moħħ għall-Għawdxin u kull min iżur il-gżira. Il-Ministru Caruana saħqet li l-istrateġija tal-Ministeru biex tinkiseb is-sostenibbiltà fir-riżorsi tal-ilma ta’ Għawdex tinkludi bosta inizjattivi u proġetti li ser ikuni inklużi fl-istrateġija t’Għawdex u li għalihom ukoll inkisbu fondi Ewropej.  ‘Inkun qed niżguraw li din il-gżira tkompli tgawdi mill-tkabbir ekonomiku u prosperità filwaqt li nassiguraw li nirrispettaw u nsaħħu l-karatteristiċi uniċi ta’ Għawdex’, qalet il-Ministru Caruana. Finalment il-Ministru għal Għawdex ferħet u rringrazzat lill-Ministru Mizzi, lis-CEO Bilocca u l-ħaddiema kollha tal-WSC għall-ħidma tagħhom b’risq Għawdex u għall-kollaborazzjoni sħiħa mal-Ministeru għal Għawdex.

Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li biex inkunu kapaċi nirrealizzaw l-aspirazzjoni tagħna li Għawdex isir ‘destination of choice’, għandna bżonn li jkollna infrastruttura tal-ogħla livell. “L-element importanti ta’ dan il-proġett huwa t-titjib fil-provvista tal-ilma u li Għawdex isir awtosuffiċjenti f’dan l-aspett. Is-Segretarju Parlamentari qal li huwa fiduċjuż li l-proġetti tal-Korporazzjoni se jkunu proġetti importanti għal pajjiżna.

Iċ-ċerimonja kienet indirizzata wkoll mill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni Richard Bilocca, Michelle Piccinino mill-ERA, u minn Manuel Sapiano mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.

Tliett persuni l-isptar wara inċident fl-Għarb Għawdex

Ħabta bejn tliett karozzi, fi Triq l-Għarb, fl-Għarb Għawdex wasslet sabiex 3 passiġieri, nisa u tfal, jittieħdu l-Isptar Ġenerali t’Għawdex b’ambulazna.

Fl-ewwel karozza li hi ta’ tip Mitsubishi Lancer kien hemm xufier ta’ 36 sena u residenti l-Għarb, flimkien ma’ tliett passiġiera oħra, li tnejn minnhom ittieħdu l-isptar b’ambulanza.

Karozza oħra involuta fl-inċident hi ta’ tip Peugeot 508 misjuqa minn xufier ta’ 56 sena minn Għajnsielem.

Ix-Xufier tat-tielet karozza, li hi tip Nissan Qashqai, u li għandu 31 sena minn Għajnsielem ittieħed ukoll l-Isptar Ġenerali t’Għawdex b’ambulanza.

It-tliett persuni ġarbu ġrieħi ħfief.

L-Ewroparlamentari Miriam Dalli tħares ’il quddiem għall-implimentazzjoni tal-liġi

Wara aktar minn sena u nofs ta’ ħidma ġiet iffirmata l-liġi nnegozjata mill-Membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli li biha se jonqos it-tniġġis mill-karozzi ġodda b’aktar minn 37%, mill-2030.  Dan ifisser li din il-liġi issa tidħol fis-seħħfis-sena 2020.

“L-iffirmar ta’ din il-liġi huwa l-aħħar staffa biex it-tniġġiżmit-trasport jonqos fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużMalta. Anqas għandi kliem biżżejjed biex nesprimi s-sodisfazzjon li ħassejt illum meta naf li tlaqt minn sitwazzjoni fejn kelli reżistenza enormi għal din il-liġi, u llum fejn hemm appoġġb’saħħtu ħafna għal dak maqbul,” qalet Dr Dalli b’reazzjoni għall-iffirmar.

“Issa li għandna din il-liġi, inħares ’il quddiem għall-implimentazzjoni tagħha. It-triq biex wasalna hawn ma kinitx faċli iżda kkonsultajt ma’ kulħadd, tkellimna mal-industrija tal-karozzi, mat-trade unionsu l-għaqdiet tal-konsumaturi biex illum għandna liġi li l-miri tagħha jistgħu jintlaħqu jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu.”

L-iffirmar tal-ftehim sar fi Strasburgu mill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani u l-Ministru George Ciamba, President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fil-preżenza ta’ Miriam Dalli bħala n-negozjatur ta’ din il-liġi. Din il-liġi tifforma parti mill-hekk imsejjaħclean mobility packageu tikkontribwixxi għall-miri maqbula mill-mexxejja fil-Ftehim ta’ Pariġi kontra t-tibdil fil-klima.

Il-liġi hija regolament li tapplika b’mod awtomatiku u ugwali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-għan ta’ din il-liġi huwa biex l-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi tinvesti aktar f’karozzi li jagħmlu użu minn teknoloġija li ma tħammiġx filwaqt li tħeġġeġlill-pajjiżi biex jimplimentaw politika li tgħin din it-transizzjoni.

Minnbarra benefiċji ambjentali u ta’ saħħa, din il-liġi se tgħin biex tiżdied l-innovazzjoni f’suq aktar kompetittiv u li jwassal għal prezzijiet aktar vantaġġjużi għall-konsumaturi.

Malta fuq quddiem fil-qasam tal-blockchain – Alfred Sant

L-ex-Prim Ministru u membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant fi stqarrija lil media finanzjarja internazzjonali preżenti fil-Parlament Ewropew qal li Malta hija fuq quddiem nett fil-promozzjoni tat-teknoloġija tal-blockchain billi stabbiliet qafas regolatorju fuq livell nazzjonali. L-MEP qal li l-UE ma għandhiex tgħaġġel biex iddaħħal qafas regolatorju għat-tecknoloġija tal-blockchain fuq livell Ewropew minħabba it-talba ta’ xi Gvern partikolari.

L-MEP kien qed jirreaġixxi għad-dikjarazzjoni tal-Ministru Franċiż Bruno Le Maire. Fid-diskors tiegħu fil-konferenza ‘Paris Blockchain’ fil-15 ta’ April, il-Ministru Le Maire tkellem dwar il-ħolqien ta’ qafas regolatorju Ewropew li jirregola l-crypto-assets, ispirat mill-mudell Franċiż. Quddiem esponenti ewlenin tat-teknoloġija tal-Blockchain, Le Maire qal li jixtieq li Franza tkun “mudell ta’ referenza” fuq livell Ewropew u internazzjonali.

Alfred Sant qal li jaqbel mal-Ministru Le Maire fuq l-impatt pożittiv tat-teknoloġija tal-Blockchain, b’mod partikolari fuq il-konsumaturi u ċ-ċittadini, f’firxa wiesgħa ta’ setturi.

Alfred Sant qal lil media internazzjonali li s-sena l-oħra l-Parlament Malti għadda liġijiet immirati biex jistabbilixxu qafas b’saħħtu u trasparenti għal Blockchain, crypto assets u DLT technologies. Malta hija fuq quddiem nett fil-promozzjoni tat-teknoġija tal-Blockchain billi ġa ħolqot qafas regolatorju u tista’ tkun fuq quddiem nett fuq livell Ewropew. Iżda dan il-potenzjal teknoloġiku għadu ma ġiex esplorat biżżejjed. Jista’ jtejjeb sezzjonijiet importanti tal-ekonomija b’mod sinifikanti kif ukoll il-kwalita` tas-servizzi pubbliċi.

Alfred Sant żied jgħid li qafas legali Ewropew għandu jikkonsidra s-sistemi kollha nazzjonali, mhux l-inqas il-qafas Malti li kien l-ewwel wieħed li ġie stabbilit.

L-MPE Marlene Mizzi: Il-konsumaturi għandhom ikunu protetti minn prodotti mhux siguri

Matul l-aħħar sezzjoni tal-plenarja fiStrasburgu, il-Membri tal-Parlament Ewropew ivvotaw fuq sett ta’ regoli ġodda sabiex jinforzaw is-sorveljanza tas-suq f’dak li għandu x’jaqsam ma’ standards tal-prodotti li huma jidħlu fis-suq uniku. Ir-regoli l-ġodda jipprovdu protezzjoni aħjar għall-interessi ta’ saħħa u ambjentali flimkien mas-sigurtà tal-konsumaturi.  

 Hija u titkellem fis-sezzjoni tal-plenarja tal-Parlament Ewropew ġewwa Strasburgu l-MPE Marlene Mizzi qalet li “meta l-konsumaturi jixtru prodotti ġodda bħal apparat elettroniku, ġugarelli jew kożmetiċi, huma jistennew, kif għandu jkun, li dawn ikunu siguri. Sfortunatament, dan mhux dejjem ikun il-każ u bosta drabi l-prodotti li jitqiegħdu fuq is-suq mhux biss ma jkunux siguri iżda jistgħu jkunu perikolużi għas-saħħa, u f’ċerti każi fatali.”

Spezzjonijietjiżvelaw li n-nuqqas ta’ konformità ta’ prodotti spezzjonati jista’ jitla’ sa 90%. Hemm indikazzjonijiet li juru li l-problema taffettwa lil kull qasam u kull stat membru fl-Unjoni. Il-konsegwenzi li dawn il-prodotti mhux siguri jista’ jkollhom fuq iċ-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej huma ċari. Iċ-ċittadini jiffaċċjaw bosta riskji meta jixtru jew jaħdmu bi prodotti potenzjalment perikolużi, u n-negozji jiffaċċjaw kompetizzjoni inġusta mill-kumpaniji li mhux konformi mar-regoli.

“Tfal, trabi jew anzjani – ta’ spiss ikunu l-vittmi ta’ dawn il-prodotti qarrieqa. L-uniċi prodotti li għandhom jinbiegħu fuq is-suq, għandhom ikunu prodotti siguri irrispettivament jekk jinbigħux b’mod tradizzjonali jew b’mezzi online, u ma jimpurtax jekk humiex immanifatturati fl-Unjoni jew le,” qalet Marlene Mizzi fid-diskors tagħha fi Strasburgu.

“Ilqajt din il-leġiżlazzjoni li se twassal għal titjib importanti fis-sorveljanza tas-suq f’dak li għandu x’jaqsam ma’ prodotti u sigurtà tal-konsumaturi – sabiex ikollna suq uniku aktar ġust. Għaldaqstant, għandna bżonn regoli ta’ sorveljanza u infurzar xieraq ta’ dawn ir-regoli, flimkien ma’ atteġġjament xieraq mill-manifatturi u l-kummerċjanti li jikkonformaw mar-regoli u l-istandards li diġà jeżistu. Naħseb li fi tmiem din il-leġiżlatura, ilħaqna l-għan aħħari tagħna – dak li nipprovdu leġiżlazzjoni Ewropea li tipproteġi l-konsumaturi billi tipprovdilhom prodotti aktar siguri min-negozji li jikkompetu b’mod ġust u li huma sorveljati minn amministrazzjonijiet li jikkoperaw bejniethom. L-għan tagħna huwa li nipproteġu lill-konsumaturi u din il-leġiżlazzjoni se tagħmel proprju dan,” qalet l-MPE Mizzi.

DIRETT: il-Quddiesa taż-Żjut fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

Bħalissa, fil-Konkatidral qed  tiġi ċċelebrata l-unika quddiesa għal Ħamis ix-Xirka, mill-Arċisqof flimkien mas-saċerdoti tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. L-enfasi tagħha huwa fuq l-għaqda li Ġesù xtaq li jkun hemm bejn dawk li jemmnu fih, b’mod speċjali dawk li ġew afdati biex ikomplu l-ħidma tiegħu. F’din il-Quddiesa s-saċerdoti jġeddu l-wegħdiet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom,
b’tiġdid ta’ impenn tal-għaqda bejniethom u mal-isqof tagħhom. Fiha wkoll jitbierku ż-żjut tal-morda u tal-katekumeni, u jiġi kkonsagrat iż-żejt, mħallat bil-fwejjaħ, tal-griżma. Dawn iż-żjut jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti matul is-sena, sa Ħamis ix-Xirka ieħor. Iż-żejt tal-griżma jintuza wkoll waqt l-ordinazzjoni ta’ saċerdoti u isqfijiet u fil-konsagrazzjoni ta’ knejjes jew altari.

Intant illejla fil-Parroċċi madwar Malta u Għawdex issir it-Tifkira Solenni tal-Aħħar Ikla tal-Mulej li tibda f’xi ħin wara nżul ix-xemx, xħin ikun qed joqrob il-lejl. Matulha, il-Knisja tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u l-istituzzjoni tal-qadi bħala l-ministeru ewlieni tal-Knisja wara x-Xandir tal-Kelma. F’din iċ-ċelebrazzjoni ssir wkoll il-ħasil tar-riġlejn.

 

Il-mixja ta’ Puttinu b’rotta u ħin ġdid

Is-sittax -il edizzjoni tal-mixja ta’ Puttinu Cares ser tibda aktar kmieni mis-soltu, hekk għall-ħabta ta’ 12:30 tal-Ġimgħa filgħodu.

Tibdil sar ukoll fir-rotta, hekk kif il-mixja ser tibda fil-Pjazza tal-Mellieħa u tispiċċa fuq il-Fosos tal-Furjana.

L-organizzaturi jixtiequ javżaw li wieħed m’għandux għalfejn jirreġistra, iżda qed tintalab donazzjoni minima ta’ €10.

Qed jiġi offrut ukoll trasport b’xejn għall-parteċipanti kollha, fejn wieħed għandu jċempel fuq  99991800 .

 

 

Send this to a friend