Stefan Bajada | One News

Stefan Bajada

Notifiki

L-‘El Chapo’ kien qed jirċievi telefonati minn ħabsin qabel l-arrest

L-Erbgħa filgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-kofront ta’ Jordan Azzopardi jew hekk kif inhu mgħaruf bħala l-El Chapo ta’ Malta, fejn qed jaffaċċja ħmistax-il akkuża, fosthom traffikar tad-droga eroina u kokaina u użu ta’ flus foloz.

Fil-Qorti, quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke, illum xehed L-ispettur Mark Mercieca mill-iskwadra ta’ kontra d-droga fejn spjega kif fl-investigazzjoni talab in-numri ta’ persuni li jinsabu l-ħabs u li għamlu telefonati fuq numri li huma ta’ Jordan Azzopardi.

Fl-aħħar tas-seduta l-Avukat difensur, Alfred Abela, saħaq li ma hemmx provi biżżejed sabiex Azzopardi jibqa’ jinżamm arrestat. Intant il-Qorti ser tkun qed tiddeċidi għall-ħelsien mill-arrest fis-sigriet.

Il-kawża ġie diferita għall-ġimgħa d-dieħla.

Ir-rebbieħ tat-€820,000 għadu ma marx jsarraf il-biljett

Il-persuna li rebħet il-jackpot tal-Quaterno ta’ €820,000, għadha ma marritx issarraf il-biljett.

Il-biljett inxtara ħmistax ilu mill-Qawra. In-numri huma 71 – 23 – 75 – 6 – 27 – 56 – 81 – 8.

Il-Maltaco fakkret li jekk sas-sbatax ta’ Lulju ma jkunx inġabar, dan il-premju jingħata lill-Fond għall-Kawżi Ġusti.

 

Il-President Vella jgħid li l-qtil riċenti tal-immigrant mill-Kosta tal-Avorju huwa “tebgħa fuq il-kuxjenza tal-Maltin”

Il-President ta’ Malta George Vella ltaqa’ mal-Kummissjoni Emigranti, bi żjara f’Dar l-Emigrant fil-Belt u s-Sorijiet tal-Bon Pastur f’Ħal Balzan, li joffru diversi servizzi b’xejn lill-immigranti li jiġu Malta jfittxu ħajja aħjar minn art twelidhom minħabba gwerra jew faqar.

Aqra aktar

Restawr ta’ sitt pitturi tal-artist Malti Francesco Zahra fil-knisja taż-Żejtun

Sitt pitturi tas-seklu 18 tal-artist Malti Francesco Zahra u li jinsabu fl-Oratorju tas-Sagrament fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun, ser jiġu rrestawrati, sabiex jerġgħu jingħataw il-ħajja.

Zahra twieled l-Isla, u għal diversi snin kien magħruf bħala l-aqwa pittur tas-seklu tmintax f’Malta.

Il-pitturi ser jiġu rrestawrati miż-żewġ restawraturi Taljani magħrufa, Sante Guido u Giuseppe Mantella.

F’intervista ma’ ONE NEWS, l-artisti saħqu kif Zahra għandu stil uniku u li kien influwenzat minn Mattia preti u Caravaggio, żewġ artisti oħra prominenti li wkoll rifsu gżiritna u ħallew xogħol prezzjuż warajhom.

Ir-restawratur, Giuseppe Mantella, qal li xogħol Zahra hu ta’ livell internazzjonali u li l-pitturi tiegħu qed iservu bħala pont bejn Malta u pajjiżi oħra kif ukoll man-nies.

L-Arċipriet taż-Żejtun Dun Nikol Pace, spejga li dan ir-restawr huwa ferm kruċjali għal dawn il-pitturi, sabiex il-karetteristiċi tal-pittur ma jintilfux.

Ir-restawr ta’ dawn il-pitturi huwa proġett ieħor tal-fond tad-diplomazija kulturali, bil-Ministru Carmelo Abela jispejga li wara r-restawr, il-pittiru ser jittieħdu fl-Italja għall-wiri.

 

 

 

Sentenza sospiża għal raġel li nqabad jisraq minn sid l-appartament

Alexander Gochev, raġel ta’ 31 sena mill-Maċedonja u li jgħix f’Malta, weħel seba’ xhur ħabs sospiża għal sena, wara li nstab ħati li daħal f’appartament f’San Pawl il-Baħar bit-tir li jisraq.

Dan ġara t-Tnejn li għadda, waqt li r-raġel inqabad jisraq minn sid l-appartament u kienet hi stess li nfurmat lill-pulizija b’dan.

Fil-Qorti quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, ir-raġel tenna li hu lest li jħallas il-ħsarat li għamel lil sid l-appartament.

Fil-Qorti l-prosekuzzjoni semmiet ukoll li tul l-interrogazzjoni, ir-raġel ikkopera bis-sħiħ mal-pulizija.

Il-Ħamis li ġej ser tittella’ t-tnax -il edizzjoni ta’ Leone Goes Pop

Nhar il-Ħamis 6 ta’ Ġunju 2019, lejlet festa pubblika, s-Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 se tkun qed ittella’ t-tnax-il edizzjoni tal-kunċert spettakolari fl-apert Leone Goes Pop fi Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria ta’ Għawdex.

Fit-tnax-il edizzjoni ta’ dan il-Kunċert, il-Banda Ċittadina Leone, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard, se tkun qed toffri spettaklu kbir ta’ mużika pop popolari ta’ diversi deċenji. Dan se jkun bil-parteċipazzjoni tal-kantanti rinomati u stabbiliti Chris Grech, Amber Bondin u Mario Caruana, flimkien mal-kantanti promittenti Għawdxin Sarah Bonnici u Denise Mercieca, flimkien mal-kor residenti tas-Soċjetà Aurora Youth Choir.

Is-Soċjetà dejjem tara li fil-produzzjoniet mużikali li hija tagħmel, toffri spazzju lil żgħażagħ sabiex ikollhom pjattaforma b’saħħitha fejn jesebixxu t-talent tagħhom. Infatti, is-sena l-oħra, fost il-kantanti kien hemm Michela Pace, li ftit xhur wara rebħet l-ewwel edizzjoni ta’ X Factor Malta u rrapreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest.

Id-dħul għal dan il-kunċert fl-apert huwa bla ħlas, fejn flimkien ma’ ‘l fuq minn elf siġġu għall-udjenza, wieħed jista jiekol fl-apert quddiem l-istabbilimenti fi Pjazza Indipendenza jew inkella fl-outside bars, filwaqt li jsegwi dan l-ispettaklu li jżewwaq l-mużika pop mill-Banda, l-kantanti u spettakli oħrajn ta’ arti performattiva u piroteknika.

Dan il-kunċert qed jittella’ bħala parti mill-programm t’attivitajiet Gozo Pops and Rocks mill-Ministeru għal Għawdex u parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria.

Jingħataw il-ħelsien mill-arrest wara argument jaħraq fil-Munxar

Żewġt irġiel ta’ 37 u 33 sena mill-Ghana u li joqgħodu l-Munxar Għawdex, ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara argument jaħraq li kellhom bejniethom f’appartament.

Il-każ ġara l-Ħadd li għadda xħin ir-raġel ta’ 37 sena allegatament mingħajr il-ħsieb li joqtol jew li qeigħed il-ħajja ta’ ħaddieħor f’periklu, b’oġġett bil-ponta u li jaqta’, ikkaġuna ġrieħi ta’ natura ħafifa fuq ir-raġel ta’ 33 sena.

Min-naħħa l-oħra r-raġel ta’ 33 ġie akkużat, li ikkaġuna ġrieħi gravi fuq sieħbu ta’ 33 sena, fl-istess appartament.

Quddiem il-Maġistrat Paul Coppini, l-akkużati wieġbu li mhux ħatja u ngħataw  il-liberta proviżorja taħt diversi kundizzjonijiet.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

Send this to a friend