Sephora Cutajar – One News

Sephora Cutajar

Notifiki

Elfejn persuna applikaw għal programm ta’ integrazzjoni

Id-direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni (HRID) għandu l-għan li ikompli jwettaq politika favur l-ugwaljanza fil-faxxex kollha tas-soċjetà sa minn mindu twaqqfet fl-2015 fosthom dawk relatati mal-LGBTIQ, l-ugwaljanza, l-integrazzjoni u r-razziżmu. Dan billi jara li kull individwu jiġi rispettat u jħossu parti mis-soċjetà li ma tiddiskriminax fejn tidħol id-diversità u ll-libertajiet ċivili u l-libertà tal-bniedem.Aqra aktar

RENJU UNIT: Twissijiet b’rabta mal-maltempata Dennis

L-uffiċju meterjoloġiku tar-Renju Unit ħareġ numru ta’ twissijiet validi għal ħamest t’ijiem li ġejjin hekk kif l-maltempata Dennis mistennija taħkem il-pajjiż. Il-Maltempata Dennis hija r-raba’ maltempata għal din is-sena fejn ser iġib magħha rjieħat qawwija u xita qalila. L-esperti tat-temp qed ibassru li l-agħar ġurnata ser tkun dik tas-Sibt li ġej fejn mistennija jkunu affetwati partijiet kbar mill-Ingliterra, Wales u n-naħa t’isfel ta’ l-Iskozja.

Dan wara li r-Renju Unit għadu kif ħakmitu Maltempata Ciara fil-jiem li għaddew. Liema maltempata kellha rjieħat li laħqu is-97 mil fis-siegħa. Uffiċjali tennew li t-temp mhux mistenni jistabilizza fil-futur qarib u appellaw għal aktar attenzjoni hekk kif mistenni jkun hemm dewmin fl-ivjaġġar, ħsarat fil-bini, qtugħ fil-provvista tal-elettriku u baħar imqalleb.

Send this to a friend