Samuel Lucas | One News - Part 7

Samuel Lucas

Notifiki

Il-President Coleiro Preca se tmexxi delegazzjoni kummerċjali fit-Turkija

Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca se tmexxi delegazzjoni kummerċjali ta’ madwar 50 kumpanija lejn it-Turkija.

F’laqgħa mad-delegazzjoni jumejn biss qabel it-tluq, Coleiro Preca sostniet li grazzi għall-Business Forum li se jittella’,  kumpaniji Maltin ser ikollhom pjattaforma unika sabiex jikkollaboraw ma’ kumpaniji barranin.

Lino Mintoff mill-Kamra tal-Kummerċ qal li l-kumpaniji li se jieħdu sehem ġejjin minn diversi setturi fosthom tal-kostruzzjoni, marittimu, turistiku u ambjentali. .

L-iżjara statali se ssir bejn l-Erbgħa u l-Ħamis li ġej.

 

Missier u iben jintbagħtu 6 snin ħabs wara li rmew materjal kimiku fil-baħar

Antonio Palumbo, is-sid ta’ dik li kienet it-tarzna ta’ Malta, flimkien ma’ ibnu Raffaele, ġew ikkundannati sitt snin ħabs wara li nstabu ħatja ta’ rimi illegali ta’ materjal fil-baħar Sqallin.

Iż-żewġ negozjanti flimkien ma’ seba individwi oħra nstabu ħatja ta’ dan fil-Qorti ta’ Messina. Il-Qorti qalet kif il-membri tal-familja Palumbo għinu jiffaċiltaw il-proċess sabiex jintrema materjal fil-baħar bejn l-2011 u l-2013.Aqra aktar

ARA: Inawgurat is-saqaf ta’ fuq il-kor fil-Knisja ta’ Ħal Luqa

9 snin stenniha waslu sabiex is-Sibt filgħaxija jiġi inawgurat x-xogħol ta’ pittura, skultura u induratura fis-saqaf ta’ fuq il-kor fil-Knisja ta’ Ħal Luqa.

Ma’ One News tkellem il-Kanonku Michael Zammit fejn spjega li dan il-proġett ta’ 90 elf ewro Libbes lil din il-Knisja li fit-tieni Gwerra dinija sofriet minn ħsarat kbar.

“Din il-Knisja kienet iġġarfet bil-gwerra. Il-poplu reġa tellagħha wara l-gwerra u ovjament imma kienet għadha nistgħu ngħidu hekk arwiena mingħajr opri ta’ arti għajr il-kwadri tal-Artali.”

One News tkellem mal-artist Paul Camilleri Cauchi li kien responsabbli għall-pittura f’dan il-proġett estensiv.

Huwa ddeskriva l-partijiet differenti li tinkludi din il-pittura.

“Fit-titular għandek il-martirju sintendi huwa l-kwadru tal-Mattia Preti. Imbagħad jiena fil-parti tas-saqaf irrapreżentajt lill-glorja fejn għandek lill-Kristu mdawwar b’xi anġli u qaddisin orjentali u oċċidentali li bihom twassal it-tagħrif lilna minnhom stess fuq Sant Andrija u fil-parti tan-nofs għandek l-apateosi ta’ Sant Andrija li tgħaqqad mal-glorja.”

Cauchi spjega wkoll l-għażla wara l-kuluri bojod magħżula għal din il-pittura.

“Pruvajt inżomm ukoll ċertu kuluri monokromatiċi anke dawk ta’ ċertu bjuda apposta biex kemm jista’ jkun tirrispetta l-kwadru titulari u fl-istess ħin għalkemm għandi ċertu kulur iżomm ambjent ta’ unitá bejn il-parti ta’ isfel u l-parti ta’ fuq ukoll.”

Intant il-Kanonku Michael Zammit irringrazzja lill-poplu ta’ Ħal Luqa li dejjem għen sabiex dan it-tempju jerġa jinbena u jiżżejjen mill-ġdid.

“Il-poplu ħass li għandu bżonn jerġa jibda’ jżejjen dan it-tempju billi jibda’ jpitter. L-ewwel pittru l-koppla u issa wasalna għas saqaf tal-kor. Issa f’idejn il-ġeneriżita tal-poplu ta’ Ħal Luqa biex naraw x’inhu il-pass li jmiss fil-futur.”

Intant ix-xogħol metikoluż ta’ skultura u ndururatura sar mill-artisti Joseph Micallef u John Pace rispettivament.

15-il krejn ġdid għall-Freeport ta’ Malta

B’investiment ta’ €31 miljun fl-operat u infrastruttura fil-Port Ħieles ta’ Malta, inġiebu 15-il krejn ġdid li jiswew madwar €20 miljun ewro u li ser jassiguraw inqas emisjonijiet u storbju għar-residenti tal-madwar.

Il-krejnijiet ġodda magħrufa bħala RTGs – Rubber Tyred Gantry Cranes, jintużaw biex jgħabbu u jniżżlu l-kontejners minn fuq il-vapuri tal-merkanzija, kif ukoll biex jitpoġġew minn post għall-ieħor madwar il-Port Ħieles.Aqra aktar

L-immigrazzjoni diskussa fis-Summit tal-5+5 f’Malta

Il-mexxejja tas-Summit tal-5+5 qablu b’mod unanimu li jsaħħu l-koperazzjoni fil-ġlieda tagħhom kontra l-immigrazzjoni illegali u  sabiex jitkissru ċ-ċrieki kriminali ta’ traffikanti tal-bnedmin.

Il-ħmistax-il edizzjoni ta’ din il-laqgħa li saret f’Malta, għal darb’oħra ġabret għaxar Ministri tal-Affarijiet Barranin minn pajjiżi Ewropej u Afrikani sabiex jiddiskutu temi kurrenti.Aqra aktar

Send this to a friend