Samuel Lucas | One News - Part 4

Samuel Lucas

Notifiki

BIL-FILMAT: Investigazzjoni tikkonkludi li ma nkisru ebda drittijiet ta’ Mario Portelli

Bord ta’ investigazzjoni li nħatar mill-Kummissarju tas-Saħħa Mentali kkonkluda li ma nkisru l-ebda drittijiet ta’ Mario Portelli u li l-Pulizija aġixxew skont il-liġi tas-Saħħa Mentali.

Dan joħorġ minn tweġiba għall-mistoqsija parlamentari tal-whip tal-Gvern Byron Camilleri li staqsa lid-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne dwar l-investigazzjonijiet li saru fuq il-każ ta’ Portelli.

Aqra aktar

Ftehim li se jwassal għal aktar professjonalità sportiva

Il-Korporazzjoni tal-Port Ħieles flimkien mas-Sailing club u r-regatta club ta’ Birżebbuġa ffirmaw Memorandum of Understanding bil-għan li jissiġġilaw ftehim sabiex biċċa art tal-Malta Freeport Terminals tingħata lill-istess klabbs sabiex ikunu jistgħu jużawha għal użu sportiv tagħhom.

Membru tal-Birżebbuġa Sailing Club, tenna li din l-art hija essenzjali għalihom għaliex b’hekk it-taħriġ u l-preparamenti għal kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali jsiru b’iktar kumdità u professjonalità.

“Inkunu nistgħu nipprattikaw daqs li kieku qisna barra minn Malta għax issa li qiegħdin nikkompetu ta’ livell Internazzjonali għandna bżonn li nikkompetu f’dan it-tip ta’ riħ u postijiet” qal Jake Mallia.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tal-Port Ħieles, David Magro qal li l-art kienet qed isservi bħala parkeġġ għall-Malta Freeport Terminals, li dan l-aħħar ma’ kienx qed jintuża.

“Parti mill-parking area li kellhom it-terminals ma kienx qed jintuża, għamlu talba biex jibdew jużawha għad-dgħajjes biex jibdew jużawha t-tfal u dil-biċċa ovjament b’arranġament li bdejna aħna wkoll l-awtoritá, it-terminals aċċettaw li tingħata lura lilna u ovjament aħna skattajna proġett mal-lands u ma’ Sport Malta” qal Magro.

Intant preżenti għal din il-konferenza f’Birżebbuġa attendew il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, il-Ministru għall-infrastruttra Ian Borġ u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Dr Clifton Grima.

Minn naħa tiegħu l-Ministru Konrad Mizzi tenna li l-għotja ta’ din l-art tagħmel parti mill-pjan tal-Gvern għar-riġenerazzjoni ta’ Birżebbuġa. Huwa elenka wkoll wħud mill-proġetti li qed isiru biex ikomplu jgħinu l-komunità Birżebbuġija.

“Warajna eżatt ħdejn is-Sailing Village se jkun hemm ġnien li se jissepara il-Freeport minn mal-komunitá. Dan huwa parti mir-riġenerazzjoni ta’ Biżebbuga. Ftit ġimgħat ilu nedejna bl-iskate u se nkomplu bil-promenade.”

Il-Ministru Ian Borġ qal ukoll li issa l-Awtorità tal-artijiet ser tkun responsabbli mit-trasferiment ta’ din l-art.

Art li tagħti wkoll l-lok sabiex il-Gvern ikompli jiżviluppa Infrastruttura b’saħħitha għal din il-lokalità.

“Issa tagħtina l-opportunitá li flimkien magħhom anke bħala Gvern anke bħala Ministeru nippjanaw kif ukoll anke naħdmu xogħlijiet ta’ infrastruttura ħalli nkomplu nirriġenerawu ntejbu din iż-żona tat-tfal tal-familji tan-naħa ta’ isfel tal-pajjiż.”

Minn naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-isport Dr Clifton Grima tenna li dan huwa pass importanti ‘l quddiem sabiex atleti Maltin ikollhom iktar riżorsi li jgħinuhom iġibu riżultati posittivi lejn pajjiżna.

“Huwa pass siewi l-quddiem, huwa pass li fuqu rridu nkomplu nibnu u nwessaw l-oriżżonti tagħna f’dak li għandu x’jaqsam bħala sport u bħala riżultati mhux biss fl-livell nazzjonali imma kif ukoll internazzjonali.”

Irrelevanti l-allegazzjonijiet ta’ firem foloz

M’hemm l-ebda konnessjoni bejn allegazzjonijiet ta’ firem iffalsifikati u l-investigazzjoni mill-FIAU dwar allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus minn ċirku kriminali tal-prostituzzjoni fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Irrapurtat dan il-gazzetta MaltaToday wara li ftit tal-jiem ilu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f’konferenza tal-aħbarijiet talab lill-Pulizija tinvestiga dokumenti relatati ma’ allegazzjonijiet dwaru fuq ħasil ta’ flus.

Dokumenti li allega li kienu jinkludu l-firma tiegħu ffalsifikata. Madankollu, dan ir-rapport juri kif dan it-tentattiv ta’ Delia bil-għan li jxekkel l-investigazzjoni dwaru mill-FIAU, spiċċa fix-xejn.Aqra aktar

Conor McGregor jirtira mill-isport tal-Mixed Martial Arts

L-Istilla Irlandiża tal-UFC Conor McGregor ftit tal-ħin ilu ħabbar fuq Twitter li se jkun qed jirtira mill-isport tal-Arti Marzjali.

Aqra aktar

Jiem impenjattivi għall-MCAST tal-Mosta

Il-maltempata li laqtet lill-gżejjer Maltin ftit tal-ġimgħat ilu ħalliet l-impatt tagħha fuq l-istituzzjoni edukattiva l-MCAST fil-Mosta.

L-istitut tal-Arti Kreattiva ġarrab ħsarat li rrikjedew xogħol ta’ żebgħa, kisi, żbir u qtugħ ta’ siġar. Kellu bżonn isir ukoll bini ta’ ħitan esterni li ntlaqtu mill-maltemp.

Il-Prinċipal tal-MCAST il-Professur James Calleja qal ma’ dan l-istazzjon li x-xogħol kollu mistenni jkun lest sal-ġimgħa d-dieħla.

 “Il-maltempata li laqtet lill-gżejjer Maltin ftit tal-ġimgħat ilu ħalliet l-impatt tagħha fuq l-istituzzjoni edukattiva l-MCAST fil-Mosta. L-istitut tal-Arti Kreattiva ġarrab ħsarat li rrikjedew xogħol ta’ żebgħa, kisi, żbir u qtugħ ta’ siġar. Kellu bżonn isir ukoll bini ta’ ħitan esterni li ntlaqtu mill-maltemp. Il-Prinċipal tal-MCAST il-Professur James Calleja qal ma’ dan l-istazzjon li x-xogħol kollu mistenni jkun lest sal-ġimgħa d-dieħla.”

Il-Professur Calleja żied li l-ħidma fl-MCAST ma tieqaf qatt. Filfatt mill-2004 sal-lum l-MCAST ħa l’fuq minn 100miljun ewro f’fondi Ewropej biex inbnew diversi binjiet li minnhom qed igawdu l-istudenti u l-impjegati tal-kulleġġ.

Huwa qal ukoll li bħalissa qed jiġu żviluppati tlett binjiet prinċipali b’valur ta’ 32 miljun ewro : l-istitut tal-ICT, l-istitut tal-Inġinerija u t-Transport u binja oħra li se tilqa’ riżorsi akkademiċi.

Id-Direttur Dr. Martina Caruana tkellmet dwar l-informazzjoni li ngħatat l-istudenti waqt open day fil-kulleġġ, permezz ta’ workshops u attivitajiet interattivi.

“Kellna wkoll inizjattivi minn naħa tal-istudenti tagħna stess fejn għamlu wkoll fundraising activities għall-proġetti tagħhom fil-festival li ġej fl-aħħar tas-sena u wkoll setgġu juru ix-xogħlijiet tagħhom u jesprimu ruħhom b’mod inġenerali u juru l-pubbliku it-tip ta’ xogħol li jsir hawnekk” qalet Caruana.

 

 

Il-PN iqarraq fuq il-pagi

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Jobs Plus Clyde Caruana ġab fix-xejn rapport qarrieqi mill-midja Nazzjonalista dwar il-pagi tal-ħaddiema Maltin.

Fir-rapport ingħad li statistika mill-Eurostat tikxef kif il-pagi tal-ħaddiema f’Malta qed jonqsu.

Iżda ma’ ONE News, is-Sur Caruana tenna li l-Partit Nazzjonalista milli jidher jew ma jafx jinterpreta l-istatiska jew għandu l-intenzjoni li joħloq disgwid.

“Naħseb min kien qed jinterpreta l-istatistika li ħarġet dan l-aħħar mill-Eurostat jew ma jafx jinterpreta l-istatistika jew inkella r-raġuni l-oħra hija li jisgwida n-nies.”

Filfatt is-Sur Caruana spjega li l-istatistika riċenti turi kif mill-2013 l-hawn il-pagi tal-ħaddiema Maltin żdiedu b’iktar minn għoxrin fil-mija – tlettax fil-mija iktar mill-medja Ewropea.

Dan hekk kif mill-2013 l’hawn il-medja Ewropea ta’ żieda fil-pagi kienet biss ta’ 7%.

“L-interpretazzjoni trid tkun fuq numru ta’ snin minħabba l-fatt li d-data tista’ tkun influwenzata minn staġjonalità jew inkella minn ċerti moviment li jkunu qed isiru f’dak il-kwart biss” qal Caruana.

Is-Sur Caruana assigura wkoll li l-pagi se jkomplu jiżdiedu, grazzi għas-sitwazzjoni ekonomika li jinsab fiha pajjiżna.

“Minħabba s-sitwazzjoni ekonomika li għandna bħalissa f’pajjiżna minkejja li s-siegħat ta’ xogħol qed ikomplu jiżdiedu il-pagi bilfors iridu jkompli jiżdiedu għaliex inkella min qed iħaddem jekk saħansitra jara li mhux ma jżidx il-pagi u jnaqqas il-pagi mhux ser isib ħaddiema għax-xogħol tiegħu.”

BIL-FILMAT: The Travellers u Red Electrick f’kunċert flimkien

The Travellers u Red Electrick.

L-ikbar żewġ gruppi mużikali li qatt ħarġu minn Malta. Ħafna jikkumparawhom u jqabblu s-suċċess tagħhom flimkien. Oħrajn saħansittra jgħidu li huma avversarji ta’ xulxin.

Madankollu fit-13 ta’ April, f’avveniment uniku iż-żewġ gruppi ser jingħaqdu sabiex itellgħu kunċert mużikali mill-isbaħ.

Aqra aktar

Investigati tliet każijiet separati ta’ ħosba

L-Awtortajiet tas-Saħħa Pubblika qed jinvestigaw tliet każijiet separati, mhux relatati ta’ ħosba.

Filwaqt li dawn il-każijiet qed jiġu investigati, qed jitteħdu wkoll il-prekawzjonijiet kollha sabiex dawn jibqgħu iżolati. Matul is-sena li għaddiet, kien hemm ħames każijiet separati ta’ ħosba li ġew minn barra filwaqt li kien biss każ wieħed li qabdu l-ħosba f’pajjiżna.

Aqra aktar

Send this to a friend