Samuel Lucas – Page 36 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

It-tfal se jkollhom irwol kruċjali fiż-żamma tal-ambjent

Il-Kunsill Lokali tal-Gżira għal sena oħra se jiċċelebra l-jum internazzjonali ddedikat għat-tfal b’attività fil-kulleġġ ta’ Santa Klara bit-tema prinċipali tkun l-ambjent.

Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kunsill Lokali tal-Gżira fejn fost oħrajn intqal li t-tfal għandhom dritt li jitrabbew u jgħixu f’ambjent nadif u nieqes mit-tniġġis.Aqra aktar

Ikompli jiżvolġi l-każ tal-ajruplan Franċiż li ġġarraf Malta sentejn ilu

Ħames aġenti tas-servizzi sigrieta Franċiża li mietu abbord l-ajruplan Fairchild Metroliner f’Ottubru ta’ sentejn ilu, kienu jagħmlu parti minn tim ta’ sorveljanza bl-operazzjonijiet tagħha jitmexxew minn dar f’Ħal Balzan.

Żvelat dan il-gażżetta MaltaToday wara li informazzjoni ġdida kixfet kif b’kollox 9 aġenti tas-servizzi sigrieta Franċiżi kienu qed jużaw lil Malta bħala bażi sabiex jissorveljaw armi Franċiżi fi triqithom lejn il-Libja.Aqra aktar

L-Uffiċċju tal-Awditur Malti fost l-aqwa fl-Ewropa – il-Qorti Ewropea tal-Awdituri


Il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat qal li Malta tista’ tkun f’qagħda aħjar li tagħmel użu mill-fondi Ewropej  biex tkompli tistimola l-impjiegi fis-settur privat.

Is-Sur Brincat qal dan waqt żjata li għamel fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali meta ppreżenta r-rapport anwali li janaliżża l-infiq tal-fondi tal-Unjoni Ewropea.Aqra aktar

FILMAT: Eluf jattendu għall-aħħar Fun Run tal-President Marie-Louise Coleiro Preca

Il-fortuna titbissem lil dawk li huma ta’ rieda tajba.

Frażi li kienet fuq fomm ħafna hekk kif wara ġimgħa bix-xita feġġ temp mill-isbaħ b’xemx tiżreġ fuq l-eluf ta’ parteċipanti li għal sena oħra attendew bi ħġarhom għall-għaxar edizzjoni tal-Fun Run tal-President.

Appuntament li fih il-flus miġbura jmorru fil-karus nazzjonali tas-solidarjetá mmexxi mill-Malta Community Chest Fund.

Eluf ta’ persuni għażlu li jingħaqu mal-President Marie Louise Coleiro Preca fosthom iċ-ċkejken Nigel Spiteri li iktar kmieni din is-sena ġie lura Malta b’qalb ġdida wara li qatta’ 10 xhur l-Ingilterra jistenna donazjoni ta’ qalb li taqbel miegħu.Aqra aktar

Intlaħaq ftehim fuq kumpens finanzjarju għall-vittmi tal-inċident ta’ Paqpaqli

11-il persuna li sfaw vittmi fl-inċident tal-Paqpaqli għall-Istrina lura fl-4 ta’ Ottubru tal-2015 ser jingħataw kumpens finanzjarju.

Kienet karozza sportiva tat-tip Porsche misjuqa mill-miljunarju Ingliż Paul Bailey li dakinhar tilfet il-kontroll u baqgħet dieħla fuq numru ta’ spettaturi.

Il-kumpens ser ikun qed jitħallas mill-kumpanija tal-assigurazzjoni li kopriet l-avveniment flimkien mal-Gvern.

Kelliem għall-Uffiċċju tal-President qal li l-Eċċellenza tagħha qalet li l-ebda ammont ta’ flus m’hu ser jagħmel tajjeb għat-tbatija li ġarrbu dawn il-vittmi, u tittama li l-kumpens jgħin biex itaffi ftit minn din it-tbatija.

Il-kumpens lill-vittmi ma’ għandu l-ebda effett fuq il-kawża kriminali li għadha qed tinstema’ mill-Qorti Kriminali.

BIL-FILMAT: Malta fuq quddiem fl-isfida tal-immigrazzjoni

“Malta m’għadiex waħedha”

Dan kien kliem il-Ministru Franċiża għall-affarijiet Ewropej Nathalie Loiseau dwar il-problema tal-immigrazzjoni fl-Ewropa.

Dan hekk kif waqt konsultazzjoni pubblika bl-isem “Għid Tiegħek dwar l-Ewropa” u li ndirizzat it-temi tal-immigrazzjoni u l-integrazzjoni, Loiseau spjegat kif Malta ilha tħabbatha mal-problema tal-immigrazzjoni mill-2002.
Aqra aktar

“L-aktar baġit soċjali fl-aħħar snin” – l-MEP Miriam Dalli

“Il-Baġit 2019 wera biċ-ċar li l-Gvern Laburista għandu direzzjoni fejn sejjer.” L-MEP tal-Partit Laburista Miriam Dalli qalet li fl-aħħar snin Gvern Laburista ppreżenta baġits biex jissoda s-sisien ekonomiċi ta’ pajjiżna u dan il-baġit qed jagħti l-għajnuna lil dawk li għandhom l-aktar bżonn.

Meta kienet qed tindirizza attività fiċ-Ċentru Laburista fin-Naxxar, Miriam Dalli qalet li f’pajjiżna għandna gruppi ta’ nies li mxew ħafna ‘l quddiem imma oħrajn li ma mxewx ‘il quddiem bl-istess ritmu. Għalhekk li kien importanti li dan il-baġit jagħti għajnuna lill-familji u persuni vulnerabbli li għandhom l-aktar bżonn.

Fost il-miżuri l-aktar soċjali f’dan il-budget, Miriam Dalli idenitfikat iż-żieda għal darb’oħra fil-pensjoniet, aktar benefiċċji għal persuni b’diżabilita, żieda fic-children’s allowance għal dawk il-ġenituri b’paga minima u għajnuna lil dawk ta’ aktar minn erbgħin sena biex huma wkoll ikunu jistgħu jsiru sidien ta’ djarhom.

“L-aktar miżura għall-qalbi li tindirizza lill-familji u liż-żgħażagħ hija t-tneħħija tal-ħlasijiet għall-eżamijiet tas-SEC u l-MATSEC. Din hija miżura li tagħti opportunità lil kull student biex jimxi ‘l quddiem irrelevanti jekk il-ġenituri tiegħu jifilħux iħallsu jew le,” sostniet Miriam Dalli.

“Gvern Laburista dejjem kellu għal qalbu l-edukazzjoni għal kulħadd u din il-miżura tkompli ssostni t-twemmin tal-Partit billi qed tpoġġi fil-prattika il-valuri li bħala Partit Laburista dejjem emminna fihom – li jkollna soċjetà ġusta u li kulħadd jingħata opportunità biex jirnexxi”, żiedet tgħid Dr Dalli.

Fid-dawl ta’ dan kollu Dr Dalli saħqet li huwa importanti li naċċertaw ruħna li l-ekonomija tibqa’ b’saħħitha u għalhekk rridu nkomplu nsostnu l-viżjoni tagħna għal pajjiżna. “Pajjizna jrid jibqa’ jkun minn ta’ quddiem nett biex jidħol f’niċeċ ekonomiċi ġodda, qabel pajjiżi oħra,” sostniet Miriam Dalli.

Għalhekk li Malta trid tkompli tħares lejn niċeċ ekonomiċi godda u nsostnu dawn l-industriji, bħal pereżempju l-industrija teknoloġika inkluz il-Blockchain, Artificial Intelligence, Internet of Things u Distributed Ledger Technology, qalet Miriam Dalli.

“Din hija t-triq ‘il quddiem, hekk kif pajjiżna huwa l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qiegħed jirregola u jdaħħal liġijiet li jirregolaw oqsma bhal Crypto Currencies u Blockchain,” sostniet Miriam Dalli filwaqt li żiedet tgħid, “irridu wkoll inħarsu lejn industriji ġodda, b’mod partikulari teknoloġija nadifa biex naraw kif nistgħu nattiraw produzzjoni ta’ teknoloġija nadifa u b’hekk inkomplu noħolqu l-ġid u nżidu l-impjiegi ta’ kwalità.”

Waqt din l-attivita, l-MEP Miriam Dalli ddiskutiet ma’ dawk preżenti diversi suggetti inkluż Brexit u r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ingilterra wara Brexit, il-kwalità tal-ħajja fin-Naxxar, l-ambjent u ż-żgħażagħ.

ARA: Adrian Delia maqtugħ mir-realtà ta’ pajjiżna

F’dik li kienet l-ewwel intervista fuq NET FM wara l-Baġit, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kompla juri li huwa maqtugħ mir-realtà li qed jgħixu n-nies f’pajjiżna.

Dan hekk kif il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tul intervista ta’ ftit inqas minn nofs siegħa ntilef f’dagħdiha ta’ negattività partikolarment mmirata lejn il-Baġit ta’ nhar it-Tnejn li għadda. Aqra aktar

Send this to a friend