Samuel Lucas – Page 34 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

ARA: Il-PN bl-inkwiet fil-Belt Valletta

L-inkwiet għall-Partit Nazzjonalista mexa wkoll fil-lokalitá tal-Belt Valletta hekk kif dawk fid-Dar Ċentrali m’humiex kuntenti bis-Sindku, Alexei Dingli.

Żvelat dan il-gażżetta Kullħadd hekk kif ħafna nnuttaw li waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista fil-Fosos tal-Furjana wieħed mill-ftit kunsilliera li tkellmu waqt il-laqgħat kien Chris Micallef – il-Viċi Sindku.Aqra aktar

Aġġornat bil-Filmat: Malta ssalva 58 immigrant li mhux se jibqgħu f’Malta

Tmienja u ħamsin immigrant u kelb li kienu abbord il-vapur MV Aquarius, iddaħħlu Malta sabiex issa jitqassmu f’erba pajjiżi differenti mingħajr ma’ ħadd minnhom jibqa’ jirrisjedi f’pajjiżna.

L-operazzjoni seħħet iktar kmieni llum hekk kif il-Forzi Armati ta’ Malta permezz tal-lanċa P52 daħħlu lill-immigranti f’Xatt it-Tiben fil-Furjana.

 

Ħa jitneħħew minn fuq vapur tal-NGO’s u jittieħed fuq vapur militari Malti tal-Forzi Armati ta’ Maltin bl-iskop illi dawn il-persuni jiddaħħlu fil-bażi militari Maltija umbad mal-ewwel jitqassmu f’erba’ pajiiżi differenti. Ħadd minnhom ma’ jibqa’ Malta.

L-immigranti ser ikunu qed jitqassmu bejn Franza, il-Ġermanja Spanja u l-Portugall li ser jieħdu għaxar immigranti.

Il-vapur MV Aquarius ma setax jidħol fl-ibħra Maltin hekk kif jinsab ibaħħar mingħajr bandiera wara li l-Panama rrevokat ir-reġistrazzjoni ta’ dan il-bastiment.

Fost l-immigranti li ddaħħlu kien hemm 18-il tifel u tifla u mara tqila.

B’reazzjoni għal din l-operazzjoni l-Prim Ministru qal li Malta setgħet segwiet id-direzzjoni ta’ pajjiżi oħra iżda għażlet li tieħu l-aktar triq responsabbli.

 

L-għażla li nagħmlu aħna u din ser nerfa’ ir-responsabbiltá sħiħa jien fuq spallejja fuq din l-għażla. L-għażla li nagħmlu aħna hi li nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema.

Intant fuq Twitter, is-segretarju parlamentari għall-Annimali Clint Camileri qal li l-kelb huwa Maltese Terrier u li wara sarulu sensiela ta’ testijiet fis-sezzjoni tal-kwarantina tal-annimali f’Ħal-Luqa, irriżulta li l-kelba hija b’saħħitha u ma jidhirx li għandha mard.

Intant, il-kelba ħa tibqa’ fi kwarantina sakemm isirulha aktar testijiet.

Aqra aktar

Jibdew il-preparamenti għad-Dubai Expo 2020

Sentejn ‘il bogħod mill-ftuħ tad-Dubai Expo 2020 Malta ser tibda’ tħejji ruħha sabiex ikollha rappreżentanza qawwija qalb investituri barranin.

Intqal dan f’konferenza fejn ġiet diskussa l-parteċipazzjoni ta’ Malta fid-Dubai Expo tal-elfejn u għoxrin.
Expo nternazzjonali li sentejn oħra ser ikun qed isir f’Dubai għal sitt xhur sħaħ u li mistenni jilqa’ mal-ħamsa u għoxrin mijun viżitatur minn madward id-dinja.
Aqra aktar

Joħolqu kuxjenza fuq is-sigurtà għal min jogħdos

Ix-xahar ta’ Settembru kien wieħed li ġab miegħu dieqa kiefra fuq żewġ familji wara li żewġ ġuvintur fi fjur ta’ żgħożithom instabu mejta wara li kienu qegħdin jogħdsu f’Baħar iċ-Ċagħaq u x-Xemxija.

Il-mewt ta’ Neil Zammit ta’ 24 sena minn Raħal Ġdid u Simon Psaila ta’ 20 sena mir-Rabat ma ġabitx biess dieqa fost l-għadassa iżda nislet ukoll tħassib fost il-qraba tagħhom.Aqra aktar

Send this to a friend