Samuel Lucas – Page 29 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

Agħti merħba lill-2019 fil-Belt Valletta!

Għal sena oħra, pjazza San Ġorġ fil-belt se tkun iċ-ċentru ewlieni fejn se jintgħaddu l-aħħar tokki tas-sena u tingħata bidu għas-sena l-ġdida. Fl-aħħar jiem bdiet attività biex jintrama dak kollu meħtieġ biex jittella’ spettakklu ieħor kbir f’din il-pjazza li f’nofs ix-xahar laqgħet ukoll l-Ahhar Festa b’rabta mal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha ngħataw id-dettalji tal-attività tal-aħħar tas-sena, ingħad li l-Programm Kulturali ta’ Valletta 2018 jonqsu biss l-aħħar avveniment li ssemma’ “Be the Festa.”Aqra aktar

“L-imħabba ta’ ħajti ntilef għal kollox”- il-maħbuba ta’ Nolan Farrugia

Dan hu Nolan Farrugia. Iż-żagħżugħ ta’ 21 sena mis-Siġġiewi li sfortunatament ltaqa’ bla ħsieb mal-mewt f’inċident tat-traffiku li seħħ għall-ħabta tal-10:15 fi Triq Ħal Qormi, f’Ħal Luqa, tefgħa ta’ ġebla ‘l bogħod mill-uffiċċji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

Xhieda fuq il-post qalu lil ONE News li Farrugia lanqas kien ilu xahar li kiseb il-liċenzja tal-mutur li swielu ħajtu. Qalu li ż-żagħżugħ ħabat mal-ġenb ta’ trakk hu u tiegħla minn Ħal Qormi lejn Ħal Luqa.Aqra aktar

Apparat ġdid fil-Belt Valletta kapaċi jsalva persuni b’attakk tal-qalb

Defibrillator huwa apparat żgħir li għandu potenzjal kbir għax jista’ jsalva ħajja ta’ bniedem. Għal dan il-għan, ġew installati l-ewwel sitta minn tmien defibrillators f’diversi mkejjen madwar il-Belt, li saret l-ewwel lokalità f’Malta li toffri dan is-servizz mediku.

Permezz ta’ dan it-tagħmir żgħir persuni li jbatu b’mard tal-qalb jew isibu ruħhom bejn ħajja u mewt se jkunu jistgħu jingħataw l-għajnuna mill-ewwel. F’każ li persuna jagħtiha attakk tal-qalb, titqabbad din il-magna li permezz ta’ xokkijiet tista’ tkun kruċjali biex issalva l-ħajja.Aqra aktar

“Nixtieq nara lil ommi u nixtieq li nkunu bħal qabel”- resident f’Dar Papa Franġisku li tkeċċa minn daru

Għal bosta, żmien il-Milied huwa żmien ta’ ferħ u ċelebrazzjoni. Fil-bidu tax-xahar, dlonk nibdew inżejnu djarna sabiex nidħlu fl-atmosfera u kif jgħaddu l-festi, bosta jitwerwru jitilgħu fuq il-miżien!

Iżda, din mhix ir-realta ta’ kulħadd għax fostna hawn uħud li minħabba problemi soċjali, jispiċċaw bla saqaf fuq rashom.Aqra aktar

L-ERA tissieħeb fi proġett ta’ riċerka dwar sehem it-teknoloġija fil-ġbir tal-iskart

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, ħabbru li ser jieħdu sehem fi proġett ta’ riċerka minn Interreg Europe bl-isem winpol.

Proġett li l-għan tiegħu huwa li jkompli joħloq kuxjenza fuq is-separazzjoni tal-iskart filwaqt li jgħin jimmotiva l-implimentazzjoni ta’ smart bins u iktar għodod teknoloġiċi relatati mal-ġbir tal-iskart.Aqra aktar

Send this to a friend