Samuel Lucas | One News - Part 27

Samuel Lucas

Notifiki

Munita u bolla li jfakkru r-reżiljanza Maltija

Munita kommemorattiva flimkien ma’ bolla stampata inħadmu biex jitfakkar għeluq il-ħamsa u sebgħin anniversarju mill-konvoj ta’ Santa Marija u l-għoti tal-George Cross f’pajjiżna.

Lejliet il-jum li Malta ssellem lil Santa Marija u għalhekk il-miġja tal-konvoj tkellimna ma’ Kevin Cassar, kuratur fil-Bank Ċentrali ta’ Malta, li spjegalna d-disinn ta’ din il-munita.  Spjegalna li l-munita, maħduma fir Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta’ Malta u s-sena tal ħruġ  fuq in naħa ta’ quddiem. Imbagħad is-sinjifikat tal-ġrajja jinsab fuq in-naħa ta’ wara.Aqra aktar

€1.5 miljun f’investiment u 150 impjieg

The Gutlaqam mgħoti lil-biċċa ta’ isfel ta’ Triq Stada Stretta minn baħrin Amerikani u Ingliżi bejn is-seklu dsatax u nofs is-seklu għoxrin.

Post li kien jilqa’ klassijiet soċjali differenti flimkien ma ħafna nies differenti minn kull aspett tal-ħajja. Hemmek kienu jintefgħu jikkunsmaw ammonti kbar ta’ xorb alkaħoliku u jkantaw mad-diski tradizzjonali ta’ dak iż-żmien.

Aqra aktar

Sentejn mill-ftuħ ta’ ALS Malta

Awwissu 2015, xahar li fih inħolqot ALS Malta. Fondazzjoni li matul dawn is-sentejn kisbet suċċess wara ieħor fejn tidħol kuxjenza dwar din il-kundizzjoni u ġbir ta’ fondi għar-riċerka.

Kollox beda mill-famuża ALS Ice Bucket Challenge li sentejn ilu rrenjat b’saħħa kbira fuq is-siti soċjali u l-midja. Din kienet l-ewwel attività li permezz tagħha ALS Malta nediet l-impenn tagħha għall-ġbir ta’ fondi. Hawn b’kollox kienu nġabru €6,100. Flus li kienu ntużaw sabiex jgħinu programm ta’ studju fl-Università ta’ Malta dwar kundizzjonijiet newroloġiċi.

Aqra aktar

Skema għal sidien ta’ proprjetajiet li lesti jikru bi ftehim mal-Gvern għal 10 snin

Il-Gvern ħabbar skema li permezz tagħha sidien ta’ postijiet jidħlu fi ftehim miegħu għal għaxar snin.

Dan biex filwaqt li l-gvern jikrihom mingħandhom permezz tal-Awtorità tad-Djar din tgħaddihom b’kirja lil dawk li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. 

Il-Gvern se jikri l-postijiet taħt ċertu kundizzjonijiet u bi prezz issussidjat bis-sussidju jvarja skont l-ammont tad-dħul tal-persuna u l-kobor tal-appartament. 

Biex sid ta’ proprjetà jidħol fi ftehim mal-Gvern din trid tkun residenzjali, u mibnija jew bil-permess diġà approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar. Għalkemm għand l-Awtorità tad-Djar iridu jgħaddu lesti

Aqra aktar

Każi serji f’Mater Dei kawża tas-sħana

Bħalissa fl-isptar Mater Dei hemm numru ta’ persuni li daħlu kawża ta’ kundizzjoni kkawżata mis-sħana.  Għalkemm wieħed m’għandux jallarma ruħu uffiċjali mediċi jkomplu jemfasizzaw il-ħtieġa ta’ prekawzjoni f’dawn iż-żminijiet tas-sħana fejn għalkemm nisimgħu ħafna appelli donnu qatt mhu biżejjed. Din il-kundizzjoni tista’ tikkumplika ruħha u saħansitra twassal għal fatalità speċjalment jekk ikun hemm kundizzjonijiet oħra.

Aqra aktar

Miżuri għaċ-ċiklisti kontra s-sħana qawwija

Huma ħafna l-Maltin li qegħdin isibu metodi alternattivi biex jevitaw il-ġenn u t-traffiku li nsibu fit-toroq. Fost dawn insibu komunità kbira ta’ nies li saru qed jużaw ir-roti sabiex imorru minn post għall-ieħor.

Però x-xemx li qed taħkem lil pajjiżna b’temperaturi li jlaħħqu l-erbgħin grad toffri sfidi mhux żgħar.

Għaldaqstant il-“Bicycling Advocacy Group” ħarġu rapport b’numru ta’ suġġerimenti sabiex jitnaqqsu l-effetti li dan it-tempkapaci jġib miegħu.

Aqra aktar

Il-Kunsill Fiskali b’ċertifikat lill-Gvern

Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti ippubblika rapport fejn innota b’mod pożittiv il-fatt li l-qagħda fiskali tal-gvern għall-elfejn u sittax kienet mhux biss tajba, iżda saħansitra ħafna aħjar minn dik mistennija.

Malcolm Bray, ekonomista u uffiċjal ta’ dan il-kunsill, spjega kif il-gvern kellu dħul iktar milli mistenni, fejn fost oħrajn kien ir-riżultat ta’ tkabbir ekonomiku qawwi.

 Il-Fond Konsolidat irreġistra bilanċ pożittiv ta’ tmien miljuni u disa’ mitt elef ewro għall-kuntrarju ta’ defiċit li kien imbassar.    Aqra aktar

Send this to a friend