Samuel Lucas – Page 24 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

‘L-Oppożizzjoni rriġettat l-argumenti kollha li għamlet kontra Malta’ – il-PM

Ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għad-dikjarazzjoni ta’ membru parlamentari ewropew sabiex jiġi skattat Artiklu 7 fil-konfront ta’ Malta, hija minnha nnifisha ammissjoni ta’ riġettazzjoni ta’ dak kollu li ntqal fil-konfront ta’ Malta għal diversi snin minn esponenti Nazzjonalisti.

Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt stqarrija Ministerjali fil-Parlament iktar kmieni llum waqt diskussjoni dwar ir-rapport Greco.

Aqra aktar

“Id-deċiżjonijiet li jieħu dan il-Gvern huma ta’ responsabbiltà u fl-aħjar interess ta’ pajjiżna”- il-PM

F’sitwazzjonijiet diffiċli, dan huwa Gvern li jieħu deċiżjonijiet ta’ prinċipju u li huma fl-aħjar interess tal-poplu.

Hekk beda d-diskors tiegħu l-Prim Ministru Joseph Muscat fiċ-Ċentru Laburista fil-Mellieħa, b’referenza għal każ tal-vapur Alan kurdi, li sa’ din il-ġimgħa stess kien jinsab ftit il-barra mill-ibħra Maltin b’64 persuna abbord.

Il-Prim Ministru tenna li għalkemm din il-problema ma ħolqitiex Malta, sitwazzjoni bħal din kienet ta’ pressjoni fuq pajjiżna. Pressjoni li wasslet sabiex ċerti ndividwi ppruvaw jpinġu lil poplu Malti bħala poplu bla qalb.Aqra aktar

Kurċifiss għall-ewwel darba fil-puċissjoni ta’ Ħal Tarxien

Għall-ewwel darba f’wieħed u tletin sena kurċifiss bl-ixbieha ta’ Kristu msallab se jterraq mat-toroq ta’ Ħal Tarxien waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Dan b’differenza għall-purċissjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa f’Ħal Tarxien fejn fi tmiemha kienet tittella’ xena li fiha kien jissallab Ġesu Kristu.

Ħabbar dan is-Segretarju tal-Għaqda Marija Annunzjata Ettiene Schembri hekk kif spjega li bħala għaqda laħqu ftehim mal-Kurja sabiex il-purċissjoni tkun iktar devozzjonali.

“Minflok ser inkunu qed nassistu għat-tislib u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu fuq wara tal-purċissjoni ser tkun qed toħroġ xbieha tal-kurċifiss li imbagħad fl-aħħar tagħha ser ikun qed isir xi meditazzjoni u xi kant minn kantanti li ssoltu jieħdu sehem f’din il-Pageant.”

Is-Sur Schembri qal li bħala Għaqda minn dejjem kien hemm ix-xewqa li jimlew il-purċissjoni b’vari ta’ dan it-tip u grazzi għal sforzi li saru matul din is-sena, is-Sibt li ġej din il-ħolma ser issir realta.

“Din is-sena għamilna l-isforzi kollha tagħna. Tkellimna mal-arċipriet tal-lokal Dun Christ Ellul sabiex ġibna l-permessi meħtieġa mill-Kurja u tkun qed toħroġ mill-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata.”

Spjega li jum biss qabel dan l-avveniment kollox jinsab imħejjij sabiex il-purċissjoni li tinkludi s-sehem ta’ 350 ruħ flimkien ma’ żewġ baned, tkun suċċess.

“Sħabi qassmu l-vestwarju kollu preparaw l-affarijiet kollha kollox huwa nadif kollox huwa preparat sabiex issa is-Sibt fis-19:30 ta’ filgħaxija tibda’ ħierġa mill-Knisja ta’ Ħal Tarxien”

Il-Purċissjoni se toħroġ mill-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien sabiex minn hemm itterraq ma’ bosta toroq fil-lokalitá għad-devozzjoni tal-parruċċani.

BIL-FILMAT: Investigazzjoni tikkonkludi li ma nkisru ebda drittijiet ta’ Mario Portelli

Bord ta’ investigazzjoni li nħatar mill-Kummissarju tas-Saħħa Mentali kkonkluda li ma nkisru l-ebda drittijiet ta’ Mario Portelli u li l-Pulizija aġixxew skont il-liġi tas-Saħħa Mentali.

Dan joħorġ minn tweġiba għall-mistoqsija parlamentari tal-whip tal-Gvern Byron Camilleri li staqsa lid-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne dwar l-investigazzjonijiet li saru fuq il-każ ta’ Portelli.

Aqra aktar

Ftehim li se jwassal għal aktar professjonalità sportiva

Il-Korporazzjoni tal-Port Ħieles flimkien mas-Sailing club u r-regatta club ta’ Birżebbuġa ffirmaw Memorandum of Understanding bil-għan li jissiġġilaw ftehim sabiex biċċa art tal-Malta Freeport Terminals tingħata lill-istess klabbs sabiex ikunu jistgħu jużawha għal użu sportiv tagħhom.

Membru tal-Birżebbuġa Sailing Club, tenna li din l-art hija essenzjali għalihom għaliex b’hekk it-taħriġ u l-preparamenti għal kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali jsiru b’iktar kumdità u professjonalità.

“Inkunu nistgħu nipprattikaw daqs li kieku qisna barra minn Malta għax issa li qiegħdin nikkompetu ta’ livell Internazzjonali għandna bżonn li nikkompetu f’dan it-tip ta’ riħ u postijiet” qal Jake Mallia.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tal-Port Ħieles, David Magro qal li l-art kienet qed isservi bħala parkeġġ għall-Malta Freeport Terminals, li dan l-aħħar ma’ kienx qed jintuża.

“Parti mill-parking area li kellhom it-terminals ma kienx qed jintuża, għamlu talba biex jibdew jużawha għad-dgħajjes biex jibdew jużawha t-tfal u dil-biċċa ovjament b’arranġament li bdejna aħna wkoll l-awtoritá, it-terminals aċċettaw li tingħata lura lilna u ovjament aħna skattajna proġett mal-lands u ma’ Sport Malta” qal Magro.

Intant preżenti għal din il-konferenza f’Birżebbuġa attendew il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, il-Ministru għall-infrastruttra Ian Borġ u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Dr Clifton Grima.

Minn naħa tiegħu l-Ministru Konrad Mizzi tenna li l-għotja ta’ din l-art tagħmel parti mill-pjan tal-Gvern għar-riġenerazzjoni ta’ Birżebbuġa. Huwa elenka wkoll wħud mill-proġetti li qed isiru biex ikomplu jgħinu l-komunità Birżebbuġija.

“Warajna eżatt ħdejn is-Sailing Village se jkun hemm ġnien li se jissepara il-Freeport minn mal-komunitá. Dan huwa parti mir-riġenerazzjoni ta’ Biżebbuga. Ftit ġimgħat ilu nedejna bl-iskate u se nkomplu bil-promenade.”

Il-Ministru Ian Borġ qal ukoll li issa l-Awtorità tal-artijiet ser tkun responsabbli mit-trasferiment ta’ din l-art.

Art li tagħti wkoll l-lok sabiex il-Gvern ikompli jiżviluppa Infrastruttura b’saħħitha għal din il-lokalità.

“Issa tagħtina l-opportunitá li flimkien magħhom anke bħala Gvern anke bħala Ministeru nippjanaw kif ukoll anke naħdmu xogħlijiet ta’ infrastruttura ħalli nkomplu nirriġenerawu ntejbu din iż-żona tat-tfal tal-familji tan-naħa ta’ isfel tal-pajjiż.”

Minn naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-isport Dr Clifton Grima tenna li dan huwa pass importanti ‘l quddiem sabiex atleti Maltin ikollhom iktar riżorsi li jgħinuhom iġibu riżultati posittivi lejn pajjiżna.

“Huwa pass siewi l-quddiem, huwa pass li fuqu rridu nkomplu nibnu u nwessaw l-oriżżonti tagħna f’dak li għandu x’jaqsam bħala sport u bħala riżultati mhux biss fl-livell nazzjonali imma kif ukoll internazzjonali.”

Send this to a friend